Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Загальна характеристика покарань, що складаються в позбавленні або обмеженні свободи

.
Обмеження свободи.
Цей новий вид наказ-ия полягає в утриманні засудженого, який досяг до моменту винесення вироку вісімнадцяти років, у спец-ом установі без ізоляції від заг-ва в усл-ях осущ-я за ним нагляду (ч. 1 ст. 53 КК).
Обмеження свободи - осн-ой вид наказ-ия і може призначатися тільки самостійно. В якості альтернативного осн-ого наказ-ия обмеження свободи зазначено, зокрема, в санкціях статей Особливої частини, що передбачають такі переступив-я, як заподіяння смерті з необережності (ст. 109 КК), доведення до самогубства (ст. 110 КК).
Особи, засуджені до обмеження волі, як правило, відбувають наказ-ие в колоніях-поселеннях у межах РФ, краю, області тощо за місцем постійного проживання або осуду.
Особи, які відбувають даний вид наказ-ия, зобов'язані: 1) виконувати вимоги внутрішнього розпорядку колонії-поселення; 2) працювати там, куди вони направляються адміністрацією колонії; 3) постійно перебувати в межах кордонів колонії, не залишати їх без авторизований-а адміністрації; 4) проживати, як правило, в спец-о призначених для них гуртожитках і не залишати їх межі у вільний від роботи час без авторизований-а;
Каральні елементи обмеження свободи складаються: а) з приміщення засуджених у спец-ті установи, хоча і без ізоляції від заг-ва, б) в осущ-і за ними постійного нагляду і значному числі пр.ограніченій. У законі зазначено категорії осіб, засуджених за переступив-я, до кіт-им м / б застосовано обмеження волі: 1) застосовується воно тільки до повнолітніх, тобто досягли вісімнадцяти років; 2) до осіб, які вчинили умисні переступив-я, не мають судимості; 3) до осіб, які вчинили переступив-я по необережності (незалежно від колишньої судимості).
В законі міститься перелік осіб, кіт-им обмеження волі не м / б призначено. Це інваліди першої та другої груп, вагітні жінки, жінки, які мають дітей до восьми років, жінки, які досягли п'ятдесяти п'яти років, і чоловіки, які досягли шістдесяти років, а також військовослужбовці, кіт-ті проходять службу за контрактом (ч. 3 ст. 53 КК).
Арешт.
Цей вид наказ-ия полягає в утриманні засудженого в усл-ях суворої ізоляції від заг-ва (ч. 1 ст. 54 КК). арешт за своєю сутністю явл. короткочасним лиш-ем волі. Це підтверджується, (1), тим, що засуджений до даного виду наказ-ия підлягає за вироком суду суворої ізоляції від заг-ва, тобто поміщається в спец-е установа, де знаходиться під постійним наглядом, в усл-ях жорсткого режиму, не маючи пр. покидати це установа до закінчення терміну наказ-ия. (2), закон встановлює граничні терміни арешту - від одного місяця до шести місяців., Ізоляція від заг-ва явл. короткочасною.
Якщо арешт призначається замість виправить-х робіт, він м / б призначений на термін <одного місяця. У законі зазначені і некіт-ті обмежувальні усл-я застосування арешту як виду уг.ого наказ-ия: він не призначається особам, кіт-ті до моменту винесення вироку не досягли шістнадцяти років, а також вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до восьми років (ч. 2 ст. 54 КК).
Місцями відбування арешту згідно уг.о-виконавчому законодавчих-ву явл. арештні будинки.
Довічне лиш-е волі. Уг. закон встановлює, що довічне лиш-е волі застосовується тільки як альтернатива смертної кари за соверш-е особливо тяжких переступив-ї, які зазіхають на життя, і може призначатися у випадках, коли суд визнає можливим не застосовувати смертну кару (ч. 1 ст. 57 КК).
Довічне лиш-е свободи НЕ явл. одним з видів наказ-ий, а представ-ет собою альтернативу страти, тобто м / б призначено замість її. У законі вказані усл-я застосування довічного ув'язнення. а) особа засуджується за соверш-е особливо тяжкого переступив-я, б) це переступив-е має виражатися в посягат-ве на життя однієї людини чи кількох осіб (вбивство при кваліфікуючих обстоят-вах або зазіхаючи-е на нього); в) суд, оцінивши всі матеріали справи та особу прест-ика - збіг пом'якшують або наявність виняткових обстоят-в, - визнає можливим не застосовувати смертну кару, а призначити засудженому довічне лиш-е волі. Можливість застосування довічного лиш-я свободи обмежена законом: воно не м / б призначено жінкам, особам, які вчинили переступив-е у віці до вісімнадцяти років, а також чоловікам у віці старше шістдесяти п'яти років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальна характеристика покарань, що складаються в позбавленні або обмеженні свободи "
 1. § 3. Охорона спадкових прав
  характеристика способів охорони спадкових прав. Основні способи охорони спадкових прав регламентуються ст. 1172 і 1173 ГК. Це розшук і опис спадкового майна, його оцінка, передача на зберігання або в довірче управління, повідомлення компетентних органів про наявність у складі спадщини майна з особливим правовим режимом і т.д. Однак встановлений цивільним
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна власність відносно подільної речі можлива тільки у випадках, передбачених законом або договором (абз. 2 п . 4 ст. 244 ЦК), прикладом такої подільної речі якраз і виступає наслідуваний ділянку. * (562) Див: Федеральний закон від 13 грудня 1996 р. N 150-ФЗ "Про зброю" (з ізм.) / / СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681. * (563) Див також: постанова Уряду РФ від 5 грудня 2005 р. N 718
 3. 2. Форми договірної відповідальності
  спільна риса: до числа форм (заходів) цивільно - правової відповідальності безперечно відносяться відшкодування збитків і стягнення (сплата) неустойки. Що стосується інших санкцій, що застосовуються за порушення окремих видів зобов'язань, то навряд чи доцільно, як це роблять О.С. Іоффе і О.Н. Садиков, шукати приклади, що дозволяють зарахувати їх до заходів цивільно - правової відповідальності. Тим більше що
 4. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  загальна тенденція пом'якшення ранньоримського права (Там же. С. 76). Ж. Бодрійяр виявляє еквівалентну зв'язок між смертю в жертвоприношенні, працею ("гомеопатичним жертвопринесенням") і платою за працю як еквівалентом смерті: влада проявляється у владі зрадити смерті, принести в жертву; праця - лише тривалий у часі жертвоприношення. "Єдина альтернатива праця - не вільний час і
 5. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  характеристикою свідомості суб'єкта права, тобто відноситься до числа феноменів ідеальних, хоча і існуючих, пізнаваних. Оскільки доброї совісті у відомих випадках надається юридичне значення, вона може бути віднесена до одного з можливих юридичних наслідків недійсною угоди. Крім викладених наслідків недійсною угоди можна вказати також на те, що визнання боргу, хоча
 6. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  загальна судову практику по розбою і бандитизму, більше уваги акцентував на якісній характеристиці і включив у поняття стійкості: " попередня змова і злочинні зв'язки між учасниками, єдність злочинних цілей, розподіл функцій між учасниками злочинної спільноти, попереднє встановлення об'єктів і способів злочинної діяльності "* (214). Пленум Верховного Суду
 7. Використана література
  характеристика злочинів, скоєних особами, відповідальними за дотримання спеціальних правил у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 11; Турлубеков Б.С. Проблеми вдосконалення кримінально-правової боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин за кримінальним законодавством Російської Федерації і
 8. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти миру і безпеки людства
  загальна , приватна чи конкретна відсилання. При інкорпорації міжнародно-правові норми без будь-яких змін дослівно відтворюються кримінальним правом. При трансформації відбувається певна переробка пакета норм відповідного міжнародного договору. Головна вимога імплементації - строге проходження цілям і змісту міжнародного встановлення. Водночас допустимі
 9. 1. Поняття і загальна характеристика Особливої частини кримінального права зарубіжних держав
  загальна норма такого обмеження не передбачає, там міститься лише положення про те, що переривання вагітності визнається незаконним, якщо здійснюється після закінчення встановленого, неконкретізіруемого законом терміну. В інших випадках уточнення стосуються застосування бланкетну норму. Загалом, Особлива частина французького Кримінального кодексу характеризується такими рисами: реалізацією
 10. 2. Злочини проти життя і здоров'я
  загальна конфіскація майна винного і заборона перебування на французькій території. Штраф за вчинення таких злочинів не призначається. Кримінальна відповідальність за злочини проти людства може бути покладена і на юридичних осіб за умови, що посягання були скоєні на користь організації її керівником або представником. Особи, які вчинили злочини,
© 2014-2022  yport.inf.ua