Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоПодаткове право → 
Наступна »
Н.А. Сотников. Земельний податок. Економіко-правовий бюлетень № 11., 2010 - перейти до змісту підручника

1. Загальні положення


Земельний податок належить до місцевих податків. Згідно ст. 387 НК РФ він встановлюється Податковим кодексом РФ і нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень, вводиться в дію і припиняє діяти відповідно до НК РФ і нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень і обов'язковий до сплати на територіях цих муніципальних утворень.
У містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі податок встановлюється НК РФ і законами Москви і Санкт-Петербурга, вводиться в дію і припиняє діяти відповідно до НК РФ і законами зазначених суб'єктів РФ і обов'язковий до сплати на територіях цих суб'єктів.
Представницькі органи муніципальних утворень (законодавчі (представницькі) органи державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) визначають податкові ставки в межах, встановлених главою 31 "Земельний податок" НК РФ, порядок і терміни сплати податку.
Нормативними правовими актами представницьких органів муніципальних утворень (законами міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) можуть також встановлюватися податкові пільги, підстави і порядок їх застосування, включаючи визначення розміру неоподатковуваної суми для окремих категорій платників податків .
Порядок обчислення податку та авансових платежів по земельному податку встановлено у ст. 396 НК РФ.
Сума податку обчислюється після закінчення податкового періоду як відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази, якщо інше не передбачено п. 15 і 16 ст. 396 НК РФ.
Згідно п. 15 ст. 396 НК РФ щодо земельних ділянок, придбаних (наданих) у власність фізичними та юридичними особами на умовах здійснення на них житлового будівництва, за винятком індивідуального житлового будівництва, що здійснюється фізичними особами, обчислення суми податку (суми авансових платежів з податку) проводиться з урахуванням коефіцієнта 2 протягом трирічного терміну будівництва починаючи з дати державної реєстрації прав на дані земельні ділянки аж до державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості.
У разі завершення такого житлового будівництва та державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості до закінчення трирічного терміну будівництва сума податку, сплаченого за цей період понад суму податку, обчисленої з урахуванням коефіцієнта 1, визнається сумою зайво сплаченого податку і підлягає заліку (поверненню) платнику податку у загальновстановленому порядку.
Щодо земельних ділянок, придбаних (наданих) у власність фізичними та юридичними особами на умовах здійснення на них житлового будівництва, за винятком індивідуального житлового будівництва, що здійснюється фізичними особами, обчислення суми податку (суми авансових платежів з податку) проводиться з урахуванням коефіцієнта 4 протягом періоду, що перевищує трирічний термін будівництва, аж до дати державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості.
У пункті 16 ст. 396 НК РФ сказано, що стосовно земельних ділянок, придбаних (наданих) у власність фізичними особами для індивідуального житлового будівництва, обчислення суми податку (суми авансових платежів з податку) проводиться з урахуванням коефіцієнта 2 після закінчення десяти років з дати державної реєстрації прав на дані земельні ділянки аж до державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості.
Згідно п. 2 ст. 396 НК РФ платники податків-організації обчислюють суму податку (суму авансових платежів з податку) самостійно.
Сума податку (сума авансових платежів з податку), що підлягає сплаті до бюджету платниками податків, які є фізичними особами, обчислюється податковими органами.
При цьому платники податків - фізичні особи, які є індивідуальними підприємцями, обчислюють суму податку (суму авансових платежів з податку) самостійно щодо земельних ділянок, які використовуються (призначених для використання) ними у підприємницькій діяльності.
Відповідно до п. 4 ст. 396 НК РФ представницького органу муніципального утворення (законодавчі (представницькі) органи державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга) при встановленні податку має право передбачити сплату протягом податкового періоду не більше двох авансових платежів з податку для платників податків, які є фізичними особами, сплачують податок на підставі податкового повідомлення.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Загальні положення "
 1. Глава 19. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  У статті 77 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" встановлено загальні положення в сфері контролю і нагляду за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 1. Органи прокуратури Російської Федерації та інші уповноважені федеральним законом органи здійснюють нагляд за виконанням органами та посадовими особами
 2. § 3. Освіта, перетворення і скасування муніципальних утворень.
  Сукупність муніципальних утворень в суб'єктах Федерації дуже рухлива - причини різного роду призводять до появи нових муніципальних утворень, до скасування деяких з діючих, до зміни кордонів між муніципальними утвореннями, до інших істотних змін їх статусу. Всі ці відносини вимагають нормативного упорядкування. Поняття освіти, скасування, перетворення
 3. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 4. Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава II. СУБ'ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНІ
 5. Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава V. ДОГОВІР. ЗАГАЛЬНІ
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 7. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 8. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
 10. § 1. Загальна характеристика правового регулювання ринку цінних паперів
  Джерела правового регулювання ринку цінних паперів. Основним джерелом правового регулювання ринку цінних паперів є Цивільний кодекс РФ, так як передбачає загальні положення для всіх цінних паперів. Зокрема, гл. 7 ГК іменується «Цінні папери» і містить загальні норми цього інституту: поняття, види, вимоги до цінних паперів, правила передачі прав з цінних паперів і т. д. Цінні
© 2014-2022  yport.inf.ua