Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 2. Загальна частина: Вчення про покарання, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Обставини, які обтяжують покарання


Обтяжуючі обставини, зазначені в ст. 63 КК, свідчать про підвищену небезпеку вчиненого злочину та особи винного, що дає суду підставу для посилення призначуваного покарання. При наявності обтяжуючих обставин, що впливають на збільшення покарання, суд призначає більш суворе покарання, ближче до його максимуму, або навіть максимальне покарання у межах санкції статті, за якою кваліфікується конкретний злочин. Перераховані в законі обтяжуючі обставини дозволяють суду індивідуалізувати покарання з урахуванням особи винного і вчиненого ним злочину.
Кількість обставин, що обтяжують покарання, перерахованих у ст. 63 КК РФ, залишилося колишнім. Як і в КК РРФСР 1960 р., їх передбачено тринадцять. Проте зміст цих обставин значно змінилося. З їх числа, насамперед, виключені: вчинення злочину з корисливих або інших низинних спонукань; обмова завідомо невинної особи; вчинення злочину особою, яка перебуває в стані сп'яніння. Ці обставини виключені не тому, що вони не відображають підвищеної небезпеки діяння. Обставини, що характеризують мотиви дій винного, звичайно враховуються при конструкції відповідних складів злочинів; стан сп'яніння, як свідчить практика, не завжди пов'язане з вчиненням злочину і тому не може бути визнано обтяжуючою обставиною, обмова невинного причинно не пов'язаний з самим злочином. Покращена формулювання деяких обтяжуючих обставин, відомих раніше законодавством. У перелік включені і низка нових обставин.
Стаття 63 КК 1996 р. не містить положення про можливість при призначенні покарання обліку інших обтяжуючих обставин, не зазначених у переліку. Водночас, якщо провести порівняння зі ст. 61 КК, то в частині другій її, на відміну від ст. 63 КК, вказується, що при призначенні покарання в якості пом'якшуючих можуть враховуватися й інші обставини, не передбачені статтею. Звідси можна зробити висновок, що перелік обставин, що обтяжують покарання, є вичерпним. З цього питання в спеціальній літературі завжди було однозначна думка, згідно з яким перелік обтяжуючих обставин є остаточним і при призначенні покарання суди не можуть визнавати обтяжуючими інші обставини, не зазначені в законі.
До обтяжуючою покарання обставинами КК Російської Федерації відносить:
Неодноразовість злочинів, рецидив злочинів. Ці два однорідних виду обтяжуючих обставин об'єднані в одну групу, обидва вони свідчать про більш значної небезпеки винного, вперто не бажає вести законослухняний спосіб життя навіть після застосування до нього заходів кримінально-правового характеру. У той же час закон надає суду право, залежно від характеру першого злочинів, не визнавати цю обставину обтяжуючою. Зазвичай це буває в тих випадках, коли і перше, і наступні злочини є необережними, або хоча і навмисними, але невеликої тяжкості, або новий злочин незначно і не становить продовження минулої злочинної діяльності.
Найбільшу небезпеку становлять особи, раніше судимі за скоєння умисних злочинів (рецидив), що безумовно повинно тягнути підвищений покарання винній особі при вчиненні ним будь-якого злочину.
Під неоднократностью злочинів розуміється вчинення двох або більше злочинів, передбачених однією статтею або частиною статті КК, або вчинення декількох злочинів, передбачених різними статтями Особливої частини, але входять в однорідну групу злочинів, що нерідко розглядається в якості кваліфікуючих ознак * (117). До числа таких слід, наприклад, віднести наступні склади з відповідними кваліфікуючими ознаками: ст. 158-162 або 228-231, 234 і т.д. Слід при цьому мати на увазі, що якщо те чи інше обтяжуюча обставина передбачено в диспозиції відповідної статті в якості кваліфікуючої ознаки злочину, то воно саме по собі не може повторно враховуватися при призначенні покарання. Так, по одному з конкретних справ вказувалося, що при засудженні за п. "в" ч. 3 ст. 158 КК РФ неодноразовість злочинів не може враховуватися при призначенні покарання як обтяжуюча покарання обставина, передбачене ст. 63 КК РФ, оскільки дана обставина передбачено п. "в" ч. 3 ст. 158 КК РФ як кваліфікуючої ознаки злочину * (118).
Для визнання знову вчиненого злочину неодноразовим не має значення, чи було особу засуджено за раніше скоєний злочин, важливий сам факт вчинення нового злочину. Однак неодноразовості не буде, якщо минули строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за попередні злочини, або минули строки давності виконання обвинувального вироку, або судимість за попередні злочини знята або погашена. Не може розглядатися неодноразовим і продолжаемое або триває злочин.
Рецидив злочинів також свідчить про підвищену суспільну небезпеку особи, яка вчинила злочин. У КК РФ тепер відсутнє поняття особливо небезпечного рецидивіста, і тому законодавець не враховує його як кваліфікуючу ознаку будь-яких складів злочинів і як обтяжуюча обставина. У той же час чинне кримінальне законодавство дає поняття рецидиву (ст. 18 КК). Під рецидивом злочинів розуміється вчинення умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин. При цьому закон ділить рецидив на три види залежно від кількості судимостей за скоєні злочини та їх тяжкості: простий, небезпечний, особливо небезпечний * (119). З точки зору обставин, що обтяжують покарання, будь-який з зазначених видів рецидиву може бути визнаний таким.
Якщо попередні судимості у винного зняті або погашені, то при призначенні покарання за новий злочин рецидив не може бути визнаний обставиною, що обтяжує покарання.
Наступ тяжких наслідків в результаті вчинення злочину оцінюється судом з урахуванням характеру вчиненого злочину і всіх обставин справи. На рішення впливають такі обставини, як важливість об'єкта посягання, величина заподіяного, що настало каліцтво або смерть людини і т.д. Заподіяння тяжких наслідків отягчает покарання не тільки при навмисному, але і при необережному скоєнні злочину, тому незалежно від форми вини ця обставина може бути визнано обтяжуючою. Для цього суду необхідно встановити зв'язок між досконалим діянням і наслідками. Настання тяжких наслідків у багатьох складах Особливої частини КК є ознакою злочину і в силу цього не може бути, як правило, обставиною, що обтяжує покарання. Разом з тим в КК є ряд складів злочинів, в яких тяжкі наслідки не є ознакою злочину, проте в результаті їх здійснення тяжкі наслідки настають (ст. 120, 122, 228, 258, 261 і т.д.). У цих випадках суд вправі визнати обтяжуючою обставиною настання тяжких наслідків у результаті вчинення цих злочинів. Тяжке наслідок, як свідчить судова практика, іноді може бути визнано обтяжуючою як у випадках, коли воно охоплюється ознаками складу злочину, так і у випадках, коли воно виходить за межі цього складу, як би збільшуючи ступінь вираженості. Так, умисні дії винного, які спричинили втрату зору на обидва ока, повинні бути визнані дії, які заподіяли тяжкі наслідки, оскільки втрата зору на одне око все одно відноситься до тяжкої шкоди здоров'я і охоплюється ознаками складу ст. 111 КК РФ. У той же час, якщо тяжкість наслідків вказана як ознака конкретного злочину, вона сама по собі не може повторно враховуватися при призначенні покарання.
Тяжкість наслідків суттєво впливає на оцінку ступеня суспільної небезпеки діяння: чим важче наслідок, тим небезпечніше вчинене діяння. Але наслідки повинні перебувати у причинному зв'язку з діянням.
Вчинення злочину в складі групи осіб, групи осіб за попередньою змовою, організованої групи або злочинного співтовариства (злочинної організації) визнано обтяжує покарання тому, що будь-яке групове злочин завжди підвищує його суспільну небезпеку, оскільки об'єднання зусиль кількох осіб у групу, групу осіб за попередньою змовою, організовану групу і тим більше злочинне співтовариство, об'єктивно дозволяє здійснювати більш небезпечні злочини, непосильні для одного злочинця, дає можливість завдавати більш істотний збиток, значно полегшує вчинення злочину, ускладнює його розкриття і т.д.
Поняття групового злочину дано у ст. 35 КК РФ * (120). Нагадаємо, що злочин визнається вчиненим групою осіб, якщо в його скоєнні брали участь два або більше виконавця без попередньої змови. Під вчиненням злочину за попередньою змовою групою осіб слід розуміти такий злочин, коли в ньому брали участь особи, заздалегідь домовилися про його спільне вчинення. Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо воно вчинене стійкою групою осіб, заздалегідь які об'єдналися для здійснення одного або декількох злочинів. Для визнання злочину вчиненим злочинним співтовариством (злочинною організацією) необхідно, щоб воно було скоєно згуртованою організованою групою, створеною для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, або об'єднанням організованих груп, створених в тих же цілях.
Слід мати на увазі, що кожне з понять, перерахованих вище і зазначених у п. "в" ч. 1 ст. 63 КК, відрізняється один від одного своїм змістом, ступенем небезпеки. Наприклад, група осіб без попередньої змови істотно відрізняється від організованої групи як більш небезпечного формування, де існує певна дисципліна, стійкість, розподіл ролей і обов'язків і т.п. Відмінності за характером і ступенем суспільної небезпеки різних груп визначаються тим, що в кожній з них - неоднакова ступінь сорганізованності й спільності. Звідси випливає, що ступінь тяжкості розглянутого обставини при призначенні покарання знаходиться в певній залежності від ступеня сорганізованності групи: чим небезпечніше за змістом група, як обставина, що обтяжує покарання, тим вище і суворіше покарання. Вчинення злочину будь-який з зазначених груп розцінюється як обставина, що обтяжує покарання для всіх учасників даної групи незалежно від конкретної ролі, яку в скоєному злочині виконував кожний учасник. У той же час при обранні конкретної міри покарання винним суд враховує роль кожного члена групи в скоєнні злочину, характер і ступінь фактичної участі особи в його скоєнні, значення цієї участі для досягнення мети злочину, його вплив на характер і розмір заподіяної або можливої шкоди (ст . 67 КК).
Особливо активна роль (п. "г") у вчиненні злочину. Про особливо активної ролі винного слід говорити в тій разі, коли злочин скоюється у співучасті, як при соисполнительство, так і при співучасті в тісному сенсі слова, оскільки тільки в групових злочинах повинна виявлятися і встановлюватися роль кожного учасника злочину. Особа, проявившее особливо активну роль у вчиненні злочину, становить найбільшу небезпеку серед інших учасників злочину. Слід підкреслити, що закон говорить не просто про активну роль особи у вчиненні злочину, а вказує на її "особливу" активність. Звідси випливає, що поведінка винного у вчиненні злочину має виражатися не просто в будь-яких пропозиціях, ініціативах, а відрізнятися, наприклад, організаторка, згуртуванням інших учасників, підтриманням дисципліни, лідерством у всіх проявах і т.д. Особливо активна роль винного як обставина, що обтяжує покарання, повинна бути судом мотивована у вироку, з зазначенням конкретних дій, які говорять про особливу активності винного.
Залучення до вчинення злочину осіб, які страждають важкими психічними розладами або перебувають у стані сп'яніння, а також осіб, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність (п. "д"), визнається обтяжує покарання , оскільки суб'єкт злочину, переслідуючи свої цілі, скоює злочин руками інших осіб, залучаючи для цього страждають важкими психічними розладами, або перебувають у стані сп'яніння, а також малолітніх, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність за конкретний злочин. Ці особи не орієнтуються або не повною мірою орієнтуються в життєвих ситуаціях, вони в силу фізичного або психічного стану швидко піддаються на вмовляння, прохання, щиро вірять, що їм "нічого за це не буде". Вони, піддавшись цим умовлянням, проханням, підкупів, роблять суспільно небезпечні діяння, іноді вважаючи навіть, що надають нешкідливу послугу. Винний же навмисне створює такі умови, при цьому усвідомлюючи небезпеку скоєних ними дій, бажаючи чинити таким чином. У теорії права такі дії носять назву "посереднього виконання", а в п. 2 ст. 33 КК РФ прямо вказано, що виконавцем визнається "також особа, яка вчинила злочин за допомогою використання інших осіб, які не підлягають кримінальній відповідальності з огляду на вік, неосудності або інших обставин, передбачених Кримінальним кодексом".
Залучення винним у своїх злочинних цілях категорії зазначених осіб свідчить про його підвищеної небезпеки, і ці його дії завжди повинні визнаватися обставиною, що обтяжує покарання. Такими діями винний заподіює величезну шкоду: розбещує дітей і підлітків, негативно впливає на їх формування; використовує хворобливе або сп'янілі стан осіб у злочинній діяльності, намагаючись таким чином залишитися в тіні, піти від відповідальності. Однак не слід забувати, що особа, яка привернула до скоєння злочину психічно хворих осіб та осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності, є виконавцем злочину. Наприклад, особа, вмовила малолітнього забратися в квартиру через кватирку і зробити там крадіжку або психічно хворого - підпалити будинок, є виконавцем цих злочинів, так як і психічно хворий, і малолітній служать лише знаряддям вчинення злочину і не є суб'єктами злочинів.
  Залучення зазначених осіб до скоєння злочину може виражатися не тільки в здійсненні ними безпосередньо злочинних дій, а й у виконанні окремих доручень, які є пособництвом. Наприклад, заховати чи збути крадене майно, отруїти сторожову собаку, щоб потім безперешкодно проникнути в сховище, постачити злодія відмичками і т.п. Термін "залучення до вчинення злочину" може включати і підбурювання малолітніх і психічно хворих до скоєння злочину. При цьому не слід змішувати "залучення до вчинення злочину" і "втягнення у злочинну діяльність". У другому випадку передбачається наявність з боку винної особи неодноразових однорідних дій, спрямованих на досягнення результату - втягнення у злочинну діяльність (ст. 150, 151 КК), а при залученні до вчинення злочину досить виконання одноразової прохання про вчинення діяння.
  Вчинення злочину з мотивів національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі, з помсти за правомірні дії інших осіб, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. "е") охоплює кілька низинних мотивів злочинів, кожен з яких має самостійне значення при призначенні винному покарання.
  Дії, спрямовані до порушення національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі, кримінальний закон відносить до самостійного складу злочину (ст. 282 КК РФ). У деяких складах злочинів дана обставина вказується як кваліфікуюча ознака. Наприклад, п. "л" ч. 2 ст. 105, п. "е" ч. 2 ст. 111, п. "е" ч. 2 ст. 112 і т.д. При кваліфікації зазначених злочинів обставину "з мотивів національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі" саме по собі не враховується як обтяжуюча покарання. Однак, призначаючи покарання, суди приймають до уваги конкретну ступінь низовини відповідного мотиву діяння. Безумовним обтяжуючою обставиною є не тільки ступінь вираженості, а й сам факт перерахованої мотивації у злочинах.
  У даному ж випадку мова йде про скоєння інших злочинів, де мотив національної, расової, релігійної ненависті або ворожнечі не є обов'язковою ознакою складу цих злочинів. Сюди можуть бути віднесені різні прояви неприязні до представників інших національностей, раси, релігії та вчинення на цьому грунті злочинів. Наприклад, образа і наклеп щодо осіб іншої національності, нанесення їм побоїв, заподіяння шкоди здоров'ю, знищення їхнього майна, хуліганство та інші злочини.
  Іншим обтяжуючою обставиною, включеним в цю групу, є вчинення злочину з помсти за правомірні дії інших осіб. Під правомірними діями слід розуміти будь-які дії особи, що не суперечать закону та іншим нормативним актам. Наприклад, громадянин робить зауваження хулігану, що порушує громадський порядок. Дії цього громадянина є цілком правомірними, і в разі вчинення відносно його цим хуліганом злочину з мотивів помсти дана обставина об'єктивно слід розглядати як обтяжуюча покарання.
  Вчинення злочину з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення є обтяжуючою покарання для особи, яка вчиняє новий злочин, щоб приховати перше вчинене ним же злочин. Наприклад, П. убив громадянина в його будинку, після чого підпалив цей будинок, щоб приховати вбивство, імітувавши загибель людини при пожежі.
  Крім цього винним може бути скоєно один злочин, щоб полегшити вчинення іншого. Наприклад, щоб заволодіти цінностями, винний вбиває власника цих цінностей як перешкоду для заволодіння ними.
  Вчинення злочину щодо особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку передбачено в п. "ж" ч. 1 ст. 63 КК. До особам, що здійснюють службову діяльність, слід відносити не тільки представників влади чи інших посадових осіб. Це і особи, які виконують роботу за трудовим договором (контрактом), укладеним з державними, комерційними організаціями, приватними фірмами, діяльність яких не суперечить чинному законодавству. Наприклад, будь-який державний службовець відповідно до ст. 3 Федерального закону "Про основи державної служби Російської Федерації", приватний нотаріус, аудитор, охоронець приватної або детективної служби і т.д. Значно ширше слід розуміти зміст "виконання громадського обов'язку". Під виконанням громадського обов'язку розуміється як здійснення громадянами спеціально покладених на них обов'язків, так і вчинення дій особисто за своєю ініціативою в інтересах суспільства або інших осіб щодо припинення правопорушень, затримання особи, яка вчинила злочин, і т.п. * (121)
  Закон вказує, що потерпілими від злочину можуть бути не тільки особи, які самі безпосередньо виконували службовий або громадський обов'язок, а й близькі їм особи. До останніх слід відносити близьких родичів - дітей, подружжя, батьків, братів, сестер. Однак оскільки закон робить акцент не на "родичів" потерпілого, а на його "близьких", випливає, що до них можуть бути віднесені й далекі родичі, друзі, давні знайомі та інші особи, які дороги для осіб, які виконували громадський обов'язок. У цих випадках важливо встановити, що злочин відносно таких осіб скоєно у зв'язку зі службовою чи громадською діяльністю близького для них людини.
  У ряді статей Особливої частини КК розглядається обставина виступає як кваліфікуюча ознака злочину. Наприклад, п. "б" ч. 2 ст. 105 (вбивство особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку); п. "а" ч. 2 ст. 111 КК (умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю щодо особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку). У цих випадках вказане обтяжуюча обставина при призначенні покарання саме по собі враховуватися не повинно, оскільки воно враховано диспозицією статті, а покарання закладено в її санкції. У деяких складах злочинів зазначена обставина включено в диспозицію статті. Наприклад, ст. 277, 295, 317 КК та ін Обтяжуючою цю обставину можна назвати лише в тому випадку, коли вчинення злочинів тісно пов'язане із здійсненням службового або громадського обов'язку і перешкоджанням здійсненню особами цього боргу. Небезпека таких дій очевидна, і вони повинні визнаватися обставинами, що обтяжують покарання.
  Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності, а також щодо малолітнього, іншого беззахисного або безпорадного особи або особи, яка перебуває в залежності від винного, передбачено в п. "з" ч. 1 ст. 63 КК.
  Використання винним у своїх злочинних цілях стану вагітності жінки, малолітнього віку, безпорадності або беззахисності потерпілого свідчить про особливу небезпеку і жорстокості злочинця, про наявність у нього вкрай негативних моральних якостей, що вимагає застосування більш суворих заходів покарання для його виправлення.
  Вчинення злочину щодо вагітної жінки передбачає тільки умисну форму вини. Недостатньо, щоб жінка була вагітною, винний повинен достовірно знати це, оскільки закон використовує термін "завідомість". При цьому не має значення стадія вагітності потерпілої, важливо що винний про це достовірно обізнаний, і ця обставина охоплювалося його свідомістю. За характером скоєних злочини щодо такої потерпілої можуть бути самі різні: заподіяння шкоди здоров'ю, катування та побої, образа, грабіж, розбій і т.д.
  Малолітніми за кримінальним законом визнаються особи, які не досягли 14-річного віку. Тут слід вказати, що в ряді статей, наприклад, в п. "в" ч. 3 ст. 131, п. "з" ч. 3 ст. 132, ст. 135, ст. 150-153 і т.д. УК РФ малолітній вік потерпілого вказано як кваліфікуюча ознаки, і в цих злочинах даний обтяжуюча обставину при призначенні покарання не повинно враховуватися вкотре.
  Беззахисними або безпорадними визнаються тяжкохворі особи, особи похилого віку, з психічними та фізичними вадами, особи сплячі, що втратили свідомість, а також і інші, які в силу зазначених причин не здатні чинити опір злочинцю.
  До особам, які у залежності від винного, необхідно відносити осіб при будь-якої залежності. Це матеріальна, службова по роботі, по навчанню, фізична (наприклад, інвалід залежить від особи, яка надає йому допомогу), сімейна і т.д. Важливо встановити життєву значимість цієї залежності для потерпілого.
  Вчинення злочину з особливою жорстокістю, садизмом, знущанням, а також муками для потерпілого (п. "і" ч. 1 ст. 63 КК) свідчить про підвищену суспільну небезпеку як злочину, так і особи, яка вчинила його, що характеризується цинізмом і нелюдськістю. Найбільш часто ці обставини зустрічаються при скоєнні злочинів проти особи (вбивства, катування, заподіяння шкоди здоров'ю), а також у злочинах, пов'язаних з посяганням на особистість, наприклад, вимагання, розбій, хуліганство та ін
  Злочин визнається вчиненим з особливою жорстокістю у всіх випадках, коли винний заподіює особливо тяжкі або тривалі фізичні страждання і муки своїй жертві, а також, якщо скоює злочин таким способом і за таких обставин, коли це викликає особливо тяжкі моральні страждання близьких осіб, наприклад, катування матері у присутності її дітей, або навпаки. Одним з проявів особливої жорстокості є садизм, тобто насолоду муками жертви * (122). Це прояв безсердечності до жертви. У судовій практиці садизм часто має місце при вчиненні статевих злочинів і виявляється як статеве збочення, пов'язане при цьому з заподіянням болю і страждання жертві.
  Знущання над потерпілим має місце у випадках, коли дії винного вчинені в грубій, цинічній формі і спрямовані на приниження людської гідності, нанесення фізичних і моральних страждань потерпілому.
  Застосовуючи дане обтяжуюча обставина, суди зобов'язані встановити, що винний, здійснюючи злочин, усвідомлював, що діє з особливою жорстокістю, садизмом, знущається над потерпілим і заподіює йому муки.
  Обтяжуюча обставина у вигляді вчинення злочину з використанням зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових або імітують їх пристроїв, спеціально виготовлених технічних засобів, отруйних і радіоактивних речовин, лікарських та інших хіміко-фармакологічних препаратів, а також із застосуванням фізичного або психічного примусу (п . "до") досить часто зустрічається останнім часом. У КК РРФСР 1960 р. даний обтяжуюча обставина було представлено досить просто, як "вчинення злочину загальнонебезпечним способом", а тепер же воно конкретизовано та розширено. Структурної рисою сучасної злочинності в Росії стала її озброєність. Особливо широке поширення і застосування зброї, бойових припасів та інших вибухових пристроїв спостерігається при вчиненні найбільш тяжких злочинів. Все це зумовило включення даного обставини в число обтяжуючих покарання. Поняття та ознаки зброї, бойових припасів, вибухових речовин даються у федеральному законі "Про зброю" від 13 грудня 1996 * (123), перелік отруйних речовин міститься в списку N 2 Постійного комітету з контролю наркотиків * (124), радіоактивні речовини і матеріали визначаються нормативними актами, що регулюють радіаційну безпеку громадян * (125).
  Інша обтяжуюча обставина в цьому пункті - фізичний і психічний примус. Фізичний примус виражається в насильстві і знущанні над потерпілим; в заподіянні йому побоїв, у зв'язуванні його та інших активних діях.
  Під психічним примусом розуміється загроза фізичного впливу на потерпілого, його родичів і близьких йому людей. Більш докладно поняття фізичного і психічного примусу визначаються ст. 40 КК РФ і розглянуті при аналізі обставин, що пом'якшують покарання (_ 3).
  Вчинення злочину в умовах надзвичайного стану, стихійного чи іншого суспільного лиха, а також при масових заворушеннях (п. "л" ч. 1 ст. 63 КК РФ). Відповідно до Закону РРФСР "Про надзвичайний стан" * (126) від 17 травня 1991 надзвичайний стан - це особливе правове становище в країні, регіоні, області, краї, що вводиться на певний період чинності виключних обставин і що допускає застосування особливих заходів для підтримки порядку. З надзвичайним станом зазвичай пов'язане установа спеціальних органів, наділених особливими повноваженнями, введення надзвичайних заходів охорони, розширення компетенції органів адміністративної влади і управління. Надзвичайний стан є тимчасовим заходом і зазвичай вводиться для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення законності і правопорядку, усунення загрози безпеці громадян і надання їм необхідної допомоги. Підставами введення надзвичайного стану можуть бути: спроба насильницької зміни конституційного ладу, масові заворушення, що супроводжуються насильством, міжнаціональні конфлікти, блокада окремих місцевостей, що загрожують життю і безпеці громадян, епідемії, стихійні лиха, великі аварії, що вимагають проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт. Безумовно, що вчинення злочину в цих умовах становить підвищену небезпеку, що і служить підставою для віднесення цієї обставини до обтяжує покарання.
  Під стихійним лихом розуміються стихійні обставини, які загрожують життю і здоров'ю населення. До умов стихійного лиха відносяться пожежі, повені, землетруси, зсуви, обвали, урагани і т.п. явища.
  Громадські лиха - це негативні явища, що виникають в суспільстві, такі як військові дії, евакуація населення, масові епідемії, великі транспортні катастрофи тощо
  Масові заворушення являють собою дії, що здійснюються великою групою людей і супроводжуються насильством, погромами, підпалами, знищенням майна та іншими діями, сполученими з порушенням громадської безпеки * (127).
  За зазначених умов населення і представники влади, як правило, зосереджують свою увагу на боротьбі з лихами, викликаними зазначеними обставинами, - рятують людей, худобу, матеріальні цінності і т.д. Тому використання винним тяжкого та надзвичайного стану, масових заворушень полегшує вчинення злочинів і, отже, підвищує його суспільну небезпеку. Будь-яке злочин, скоєне в таких умовах, характеризується більш високим ступенем небезпеки, ніж такий же злочин, вчинений у звичайних умовах. Використання цих обставин для мародерства, крадіжок, грабежів та інших злочинів свідчить про особливу небезпеку осіб, які їх вчиняють. Така особа більш небезпечно, так як навмисно використовує особливо тяжку обстановку, при якій потрібно як ніколи найсуворіше дотримання порядку, дисципліни, підтримка і надання взаємної допомоги. Тому закон розцінює вчинення злочинів у таких умовах як обставина, що обтяжує покарання.
  Вчинення злочину з використанням довіри, наданого винному на підставі її службового становища або договору (п. "м" ч. 1 ст. 63 КК), підвищує суспільну небезпеку особи винного, оскільки він використовує довіру, надану йому в силу його службового становища або договору . При цьому винний використовує своє службове становище всупереч інтересам служби або використовує своє становище за укладеним з ним договором. Винний, здійснюючи злочин, усвідомлює, що, використовуючи своє службове становище або укладений договір, обманює потерпілих, вводить їх в оману щодо своєї порядності, сумлінності та правильності своїх дій. Такі дії, особливо якщо вони вчиняються державними службовцями, дискредитують орган держави чи іншій представницький орган.
  Як свідчить судова практика, найчастіше такі злочини скоюються у сфері державної служби, органів місцевого самоврядування, у сфері економічної діяльності, наприклад, шахрайство, лжепредпринимательство, незаконне отримання кредиту, ухилення від сплати податків з організацій та ін
  Вчинення злочину з використанням форменого одягу чи документів представника влади (п. "н") як обтяжуюча покарання обставина введено в кримінальний закон вперше, що зумовлено поширеністю вчинення таких злочинів. У практиці досить часто з'являються лжеработнікі міліції, лжеінспекторів пожежного нагляду, лжеработнікі соціальної служби, псевдоконтролерів в транспорті і т.п. Всі ці особи, видаючи себе за представників влади, мають підроблені посвідчення і вдягаються у відповідну формений одяг. Використовуючи ці атрибути, винні безперешкодно проникають у житлові приміщення, сховища, стягують штрафи, здійснюють грабежі та шахрайства. Вчинення злочинів з використанням форменого одягу чи документів представника влади приносить шкоду як суспільству в цілому, так і окремим громадянам. Особи, які вчиняють таким способом злочину, дискредитують діяльність певних державних органів, певні професії, породжують недовіру до органів управління державних, громадських, комерційних та інших структур суспільства.
  Якщо перелік пом'якшуючих обставин, як було зазначено вище, може бути розширений і суд може визнати пом'якшувальною будь-яке з встановлених обставин, то перелік обтяжуючих обставин розширювальному тлумаченню не підлягає, і суд при призначенні покарання не може визнати в якості таких обставини, не зазначені в переліку ст . 63 КК.
  У той же час суд, встановивши обставина, яка негативно характеризує винного або його дії при скоєнні злочину, але не входить до числа обтяжуючих обставин, зазначених у ст. 63 КК, має право відобразити їх у вироку при призначенні покарання як обставини, що характеризують особу винного. Оцінка особливостей особистості дозволяє врахувати суду ті обставини, які не можна ігнорувати, бо це спричинило б винесення несправедливого покарання * (128).
_
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Обставини, які обтяжують покарання"
 1. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
    обставина, що виключною прерогативою суду є встановлення винуватості. Невинність ж особи може бути встановлена і іншими процесуальними рішеннями, у тому числі виносяться органами попереднього розслідування постановами про припинення кримінальної справи. Разом з тим певні правові питання, пов'язані з позасудовим припиненням кримінальної справи, залишаються, так як не всі
 2. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
    обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього злочину не може вплинути
 3. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
    обставини, що пом'якшують покарання, обставини, які обтяжують покарання, підлягають встановленню в суді. Відповідно до ст. 63 КК РФ перелік обтяжуючих покарання обставин є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає, а їх встановлення має істотне значення для правильного вирішення питання про індивідуалізацію покарання. Якщо обтяжуюча обставина передбачено
 4. Стаття 64. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин Коментар до статті 64
    обставин, істотно знижують ступінь суспільної небезпеки злочину, а також при активному сприянні учасника групового злочину розкриття цього злочину. Ці обставини - єдина підстава застосування ст. 64 КК РФ. Тому, наприклад, вирішення питання про призначення підсудному покарання в межах санкції статті Особливої частини КК РФ або нижче нижчої межі,
 5. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
    обставин, що обтяжують покарання. Правила призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість на призначення додаткового покарання не поширюються, а саме додаткове покарання призначається в межах, зазначених у санкції відповідної статті Особливої частини КК
 6. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
    обставиною, що обтяжує покарання (п. "а" ч. 1 ст. 63 КК РФ), саме при рецидив злочинів застосовуються спеціальні правила призначення покарання (ст. 68 КК РФ). Вид рецидиву злочинів враховується при визначенні виду виправної установи засудженим до позбавлення волі (п. п. "б", "в" і "г" ч. 1, ч. 2 ст. 58 КК РФ). Наявність рецидиву злочинів закон (ч. 1 ст. 18 КК РФ) пов'язує
 7. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
    обставина, що майно нажите злочинним шляхом, не виключає відповідальності за його розкрадання. Предмет розкрадання - чуже майно. Цей предмет в цілому збігається з цивільно-правовим поняттям речі і характеризується трьома ознаками: фізичним, економічним і юридичним. Фізичний ознака предмета розкрадання - його матеріальність (тілесність, відчутність). За загальним правилом предметом
 8. 1. Зброя як особливий предмет матеріальної культури
    обставиною, що обтяжує покарання (ст. 63 ч. 1 п. «к»). Зброя є більш складною матеріальною конструкцією, ніж предмети 1-3 рівня. За ступенем складності зброю можна розділити на кілька видів. Б. Г. Трубників розрізняє зброю просте - що складається з однієї частини і складне - що складається з двох і більше частин. Видається, що таке двухчленное розподіл був вичерпним до другого
 9. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
    обставина, що вони завжди відбуваються із застосуванням зброї, або предметів, використовуваних як зброї. Будучи обов'язковим засобом вчинення злочину, зброю входить до числа ознак об'єктивної сторони збройних злочинів і відноситься до «об'єктивно-предметним умовам, в яких розвивається і здійснюється злочинне діяння». Будучи засобом вчинення злочину, воно
 10. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
    обставини, що обтяжують відповідальність: 1) вчинення умисного проступку у стані алкогольного сп'яніння прирівнювалося до відповідальності, передбаченої за умисні правопорушення; 2) при вчиненні групового правопорушення призвідник, або головний винуватець проступку, карався суворіше спільників; 3) наявність значних суспільно небезпечних наслідків: міра покарання визначалася
© 2014-2022  yport.inf.ua