Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог , Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Обставини, які обтяжують покарання


До числа обтяжуючих Кримінальний кодекс відносить грунтовний-
ства.
Рецидив злочинів (п. «а» ч. 1 ст. 63 КК), поняття якого-го розкривається в ст. 18 КК. Підставою для визнання рецидиву злочинів є судимість тільки за умисне Престо-полон, за винятком випадків, передбачених у ч. 4 ст. 18
КК. При встановленні рецидиву злочинів їх стадії (вікон-ченное або незакінчена) і види співучасті (виконавець, орга-нізатор і т.д.) значення не мають.
Наступ тяжких наслідків в результаті вчинення злочину (п. «б» ч. 1 ст. 63 КК) - оцінна категорія, ко-торая визначається з урахуванням всіх обставин у справі і носить, як правило, матеріальний характер: наприклад, загибель батька при недотриманні на виробництві правил техніки безпеки (ст. 143 КК), в результаті чого багатодітна сім'я втратила значній частині засобів існування. Однак тяжкі послід-наслідком можуть полягати і в моральних, етичних пережив-ваниях особи, підриві його репутації і неможливості влаштуватися на роботу при поширенні наклепницьких відомостей (ст. 129
КК). Обов'язкова умова застосування зазначеного пункту - встановлення причинного зв'язку між вчиненим діянням і тими наслідками, які визнаються як тяжких. Тяжкі наслідки не можуть враховуватися судом, якщо вони є-ються обов'язковою ознакою складу злочину, наприклад великий розмір викраденого майна при крадіжці (п. «в» ч. 3 ст. 158 КК) або тяжка шкода здоров'ю (ч. 1 ст. 111 КК).
Разом з тим не можна не визнати, що розкрадання на суму
260 тис. руб. і 900 тис. руб., незважаючи на те, що кваліфікується-ються за п. «в» ч. 3 ст. 158 КК, не є однаковими діяння-ми по тих наслідків, які вони спричинили. Такі відмінності повинні бути враховані при призначенні покарання, але в рамках тре-бования закону про облік ступеня суспільної небезпеки (ч. 3 ст. 60 КК) діяння, а не відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 63 КК.

Вчинення злочину в складі групи осіб, групи осіб за попередньою змовою, організованої групи або пре-ступного суспільства (злочинної організації) - п. «в» ч. 1 ст. 63 КК. Вказана обставина враховується при призначенні покарання особам, які брали участь у злочинному посягань-будівництві в складі однієї з перерахованих угруповань. До особи, не входив до складу зазначених у кримінальному законі груп, але сприяє в якості пособника, зазначений пункт непридатний. При цьому обтяжуючі, а рівно і пом'якшувальні обставини, які стосуються особистості одного із співучасників, враховуються при призначенні покарання тільки цьому соучастні-ку (ч. 2 ст. 67 КК).
Особливо активна роль у вчиненні злочину (п. «г» ч. 1 ст. 63 КК) виражається у високому ступені ініціативності особи, що у вчиненні злочину, в порівнянні з ін-шими винними: особлива лідируюча роль, згуртованість членів, розробка плану злочину тощо
Залучення до вчинення злочину осіб, які стра дають важкими психічними розладами або перебувають у стані сп'яніння, а також осіб, які не досягли віку, з ко-торого настає кримінальна відповідальність (п. «д» ч . 1 ст. 63
КК). Визнання як обтяжливої обставини особливого стану особи пов'язано з тим, що воно не усвідомлює або не може повною мірою усвідомлювати суспільну небезпеку тих діянь, до вчинення яких його залучають, в силу хвороби, алко-гольного або наркотичного сп'яніння, недосягнення соціаль-ної зрілості . Використання таких якостей справедливо тягне більш тяжке покарання. Винний визнається виконавцем злочину, так як його дії являють опосередковане вчинення злочину, якщо залучається неосудний або не досяг віку кримінальної відповідальності підліток, і кваліфікуються за відповідною статтею Особливої частини КК. При цьому залучення у вчинення злочину неповнолітні підпадає під дію ст. 150 КК.
Вчинення злочину з мотивів політичної, идео-логічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі у відношенні будь-якої соціальної групи (п. «е» ч. 1 ст. 63 КК).

Перераховані мотиви враховуються в тому випадку, коли в осно-ве вчиненого особою злочину лежить неприязнь, нена-висть або ворожнеча до особам, належить до іншої раси, нації, які сповідують іншу релігію, що складається в певних поли - тичні партіях чи входять в конкретні соціальні груп-пи, наприклад, знищення чи пошкодження майна таких осіб (ст. 167 КК) як крайній прояв своєї неприязні до них.
Вчинення злочину з помсти за правомірні дії інших осіб, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. «е1» ч. 1 ст. 63 КК). Помста як отяго-чающие обставина в контексті наведеної норми обуслов-лена тим, що потерпілий, діючи в рамках закону, правил співжиття, моралі і моральності надійшов таким чином, що суб'єкт порахував його поведінку несприятливим для своїх інтересів. Так, подруга дружини порадила їй звернутися до суду, щоб стягнути з чоловіка аліменти на утримання дітей, що та і зробила. Бажаючи помститися подрузі, чоловік викрав її паспорт (ч. 2 ст. 325 КК).
Мета приховати інший злочин обумовлена бажанням за-важко, унеможливити розкриття раніше вчиненого діяння, причому з такою метою може діяти особа, і не со-вершать перший злочин. Мета полегшити злочин передбачає, що особа для вчинення запланованого пре-ступления, наприклад розбою, попередньо нападає на милі-акціонера і викрадає у нього пістолет. З зазначеною метою може діяти не тільки виконавець задуманого злочину, а й його організатор або пособник.
Вчинення злочину щодо особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням громадського обов'язку (п. «ж» ч. 1 ст. 63 КК).
«Під здійсненням службової діяльності слід розуміти дії особи, що входять в коло його обов'язків, що випливають з трудового договору (контракту) з державними, муниципаль-ними, приватними та іншими зареєстрованими в установленому порядку підприємствами і організаціями незалежно від форми власності, з підприємцями, діяльність яких не суперечить чинному законодавству, а під виконан-ням громадського обов'язку - здійснення громадянином як

спеціально покладених на нього обов'язків в інтересах загально-ства або законних інтересах окремих осіб, так і вчинення інших суспільно корисних дій ... ». До близьких осіб належать близькі родичі, «інші особи, які перебувають з ним у родинних стосунках, властивості (родичі чоловіка), а також особи, життя, здоров'я і благополуччя яких завідомо для винного дороги потерпілому в силу сформованих особистих відносин» 1. Престо-полон відбувається з метою перешкодити тій чи іншій діяль-ності особи або з помсти у зв'язку з виконанням потерпілим своїх професійних чи громадських, цивільних зобов'язаний-ностей як минулого, так і в майбутньому, наприклад, охоронець не пропустив п'яного громадянина в палату до хворому; свідок дав свідчення в суді не на користь позивача і т.п., у відповідь на це суб'єкт обмовив перелічених осіб або викрав належний їм авто-мобіль, кинувши його на околиці міста.
Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності, а також щодо малолітнього, іншого беззахисного або безпорадний-ного особи або особи, яка перебуває в залежності від винного (п. «з» ч. 1 ст. 63 КК).
Перераховані в законі характеристики потерпілого підви-шают ступінь суспільної небезпеки скоєного, оскільки зазначені особи в силу свого особливого стану не можуть надати належну відсіч злочинцеві. Малолітнього легко ввести в заблуж-дення щодо правомірності скоєних діянь (напри-мер, відеозйомка для виготовлення порнографічного фільму).
Винний повинен бути обізнаний, наперед знати про те, що жінка вагітна, виходячи з її зовнішнього вигляду, від неї самої чи від інших осіб, яким стало відомо про її стан. Якщо особа помилково вважало, що жінка вагітна, і вчинила у відношенні неї злочин, вчинене не може розглядатися як вчинене при наявності наведеного обставини.
Малолітніх у силу сформованої судової практики при-
знаються особи, які не досягли віку 14 років.
1 Див п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня
1999 р. № 1 «Про судову практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ) »/ /
БВС РФ. 1999. № 3. C. 3.

Під потерпілими, що знаходяться в безпорадному перебуваючи-нді, належить розуміти осіб, нездатних в силу фізичного або психічного стану захистити себе, надати активний опір винному, коли останній, усвідомлюючи це, со-вершает відносно них злочин. До безпорадним можуть бути віднесені тяжкохворі, особи похилого віку, особи, які страждають психічними розладами, позбавляють їх можливості пра-вильно оцінювати що відбувається. Дискусійним є питання про визнання безпорадним станом алкогольне або нарко-тичні сп'яніння, сон людини. Судова практика придержи-ється такої позиції, що «сон є життєво необхідним і фізіологічно обумовленим станом людини», а по-цьому не може розглядатися як безпорадне состояніе1. Відповідно до п. 3 постанови Пленуму Верховної Суду РФ від 15 червня 2004 р. № 11 «Про судову практику у справах про злочини, передбачених статтями 131 і 132 Уголов-ного кодексу Російської Федерації» безпорадним станом може бути визнана така ступінь сп'яніння, викликаного упот-ребленіе алкоголю, наркотичних засобів або інших одурма-Нива речовин, яка позбавляла особу можливості чинити опір насільніку2.
Залежність потерпілого від винного може бути: матері-альної, якщо особа повністю або в значній частині знаходить-ся на утриманні винного; службової; при навчанні або про-ходінні військової служби; в силу потреби в сторонньому догляді. Залежність потерпілого від винного визначається не тільки з урахуванням його відношення до цього, але береться до ува-гу, наскільки ця залежність життєво важлива і необхідна для потерпілого.
Вчинення злочину з особливою жорстокістю, садизмом,
знущанням, а також муками для потерпілого (п. «і» ч. 1 ст. 63 КК). Особлива жорстокість присутня у випадках, коли умислом винного охоплювався саме такий спосіб здійснений-ня злочину, при якому потерпілий відчуває особливі фізичні чи психічні страждання в результаті застосування
1 БВС РФ. 2000. № 5. С. 12.
2 БВС РФ. 2004. № 8. С. 2.

До нього тортури або катування. Перераховані дії можуть со-вершать і щодо осіб, близьких потерпілому, який, спостерігаючи жорстоке поводження з ними, відчуває глибокі психологічні страждання.
Садизм характеризується ненормальною пристрастю до жорстоко-сті, чужих страждань, від споглядання яких злочинець напів-чає удовлетвореніе1.
Знущання полягає в знущанні над потерпілим, витонченому приниженні його гідності, що викликає у людини сильні моральні страждання. При цьому фізичний вплив може бути відсутнім або бути незначним і спрямованим на вчинення непристойних дій, які також затрагі-вають почуття самоповаги потерпілого.
Муки для потерпілого можуть бути викликані тривалим позбавленням його їжі, води, сну і інших природних потреб-стей організму.
Вчинення злочину з використанням зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових або імітують їх пристроїв, спеціально виготовлених технічних засобів, ядо-кручених і радіоактивних речовин, лікарських та інших хіміко-фармакологічних препаратів, а також з застосуванням фізич-ського або психічного примусу (п. «к» ч. 1 ст. 63 КК).
Поняття зброї, бойових припасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв дається у Федеральному законі від 13 грудня
1996 р. № 150-ФЗ «Про зброю» 2. Зброя конструктивно призначених
означає для ураження живої цілі. Воно може бути вогнепальна-ним, холодним (колючо-ріжучим, метальним або механічного-ським - цибуля, арбалет).
Бойові припаси призначені для ураження живої цілі і містять розривної, метальний або вишибной заряди, мо-же бути їх поєднання (снаряди, гранати, авіабомби тощо).
Вибухові речовини являють собою хімічні сполуки або суміші речовин, здатні до вибуху без доступу кисню повітря (порох, тротил амоніти і т.п.). Вибухові пристрої - запал, детонатор - пристосовані для вибуху
1 Див: Словник іноземних слів. М., 1979. С. 451.
2 СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.

Перерахованих речовин. Імітують вибухові пристрої зовні схожі на вибухові, наприклад піротехнічні засоби.
Під спеціально виготовленими технічними засобами розуміються такі предмети, які пристосовані або спеці-ально виготовлені для полегшення вчинення злочину, наприклад прилади для зняття коду сейфа, нейтралізації проти-воугонной системи автомобіля і т.п.
Отруйні речовини при їх вживанні можуть викликати смерть або тяжка шкода здоров'ю. Радіоактивні речовини випускають іонізуюче випромінювання, шкідливе для організму людини.
  Лікарські та інші хіміко-фармакологічні препара-ти - речовини, що використовуються в медицині і фармакології, до їх числа відносяться і наркотикосодержащие кошти.
  Поняття фізичного або психічного примусу рас-кривается так само, як і при розгляді обставин, смяг-чающих покарання. Проте використання таких способів віз-дії є підставою для посилення покарання винен-ному, так як вони паралізують волю потерпілого і полегшують вчинення злочину.
  Вчинення злочину в умовах надзвичайного стану, стихійного чи іншого суспільного лиха, а також при масових заворушеннях (п. «л» ч. 1 ст. 63 КК). Введення ре-жиму надзвичайного стану є реакцією держави на появу особливих обставин чи створення такої ситуації, при яких виникає загроза життю або безпеці громадян або існуванню конституційного ладу, а іншими заходами можливу небезпеку усунути неможливо. Підставою для його введення у відповідності з Федеральним конституційним законом від 30 травня 2001 р. № 3-ФКЗ «Про надзвичайний положе-ванні» 1 є: спроби насильницької зміни констатує-Ціон ладу, захоплення або присвоєння влади, терористичні акти, діяльність незаконних збройних формувань , міжнаціональні, міжконфесійні конфлікти і т.п. дей-наслідком, а також надзвичайні ситуації техногенного (аварія на об'єктах атомної енергетики), екологічного або епідеміоло-гического характеру.
  1 СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277.

  Стихійні лиха можуть викликати природні катаклізми: тайфуни, землетруси, виверження вулканів, повені тощо явища природи.
  Інше громадське лихо зачіпає інтереси блешні-ства населення і може бути викликано відключенням електро-енергії на значній території, руйнуванням інших систем жиз-незабезпечення, крахом поїздів або з'явиться наслідком таких злочинних дій, як диверсія (ст. 281 КК), террористичен-ський акт (ст. 205 КК).
  Масові заворушення відносяться до числа уголовнонаказуе-екпортувати діянь (ст. 212 КК); в них бере участь значна кількість громадян, які здійснюють погроми, підпали, знищують майно. Такі дії супроводжуються застосуванням ог-нестрельного зброї, вибухових речовин або вибухових уст-ройств, насильства до іншим особам чи наданням опору представникам влади.
  Винний, усвідомлюючи наявність перерахованих обставин і використовуючи їх для полегшення злочинного посягання, про-тивопоставляют свої егоїстичні інтереси громадським, що свідчить про негативні якості його особистості та отяго-сподівається покарання.
  Вчинення злочину з використанням довіри, ока-занного винному в силу службового становища або договору (п. «м» ч. 1 ст. 63 КК), підвищує суспільну небезпеку лич-ності злочинця, оскільки він, зловживаючи довірливі-ми відносинами, які виникли між ним та потерпілим в силу виконання службових обов'язків в установі, на про-ізводстве або на підставі укладеного договору, скоює злочин, метою якого, як правило, є незаконне збагачення або отримання інших вигод особистого чи материаль-ного характеру. Наприклад, податковий агент, зобов'язаний вчасно-менно перерахувати податки до бюджету відповідного рівня, частина грошових сум, що підлягають перерахуванню, передає в тимчасове користування іншій організації, отримуючи за це визна-ділене винагороду.
  Вчинення злочину з використанням форменого оді-
  Жди або документів представника влади (п. «н» ч. 1 ст. 63
  КК) як обтяжливої обставини вперше введено

  в кримінальне законодавство, що було обумовлено значною ної поширеністю тяжких злочинів, скоєних з використанням атрибутів представників правоохоронних та інших наглядових органів. Особи, зодягнені в формений одяг і використовують підроблені документи співробітників міліції, органів санепідемнагляду, торгової інспекції, орга-нів соцзабезпечення, викликають довіру, в результаті чого вони безперешкодно проникають в житла, підприємства, устано-ня і роблять розкрадання, вбивства та ін Такий спосіб вдосконалення-ності злочину відрізняється особливою витонченістю, що підвищує ступінь суспільної небезпеки особи і діяння; в той же час відбувається дискредитація державних ор-ганів і працюючих в них співробітників, що негативно ска-ни опиняються на ставленні до них з боку суспільства. Все це не може не враховуватися при визначенні покарання винній особі.
  Встановлення судом обтяжуючих обставин має суще-ственное значення для правильного вирішення питання про індивідуалізації покарання, однак при цьому необхідно пам'ятати, що їх перелік, на відміну від пом'якшуючих обставин, «є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає» (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 11 січня
  2007 р.). У зазначеному пункті, зокрема, зазначається, що «з-вершать особою злочину в стані алкогольного сп'янівши-ня, викликаному вживанням алкоголю, наркотичних засобів, психотропних чи інших одурманюючих речовин, законом не віднесено до обставин, що обтяжує покарання». Разом з тим, як видається, стан особи в момент вчинення злочину, його ставлення до алкоголю і іншим наведеним вище речовинам характеризує особу винного, яка, відповідно до загальними началами (ч. 3 ст. 60 КК), повинна вчи-ють при призначенні покарання.
  Якщо та чи інша обставина є обов'язковим при-знаком складу злочину, воно не може враховуватися повтор-но як обтяжливої (ч. 2 ст. 63 КК). Так, використання довіри включено в якості обов'язкової ознаки до складу шахрайства, тобто зловживання довірою (ст. 159 КК).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Обставини, які обтяжують покарання"
 1. Стаття 60. Загальні початку призначення покарання Коментар до статті 60
    обставина, що виключною прерогативою суду є встановлення винуватості. Невинність ж особи може бути встановлена і іншими процесуальними рішеннями, у тому числі виносяться органами попереднього розслідування постановами про припинення кримінальної справи. Разом з тим певні правові питання, пов'язані з позасудовим припиненням кримінальної справи, залишаються, так як не всі
 2. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
    обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього злочину не може вплинути
 3. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
    обставини, що пом'якшують покарання, обставини, які обтяжують покарання, підлягають встановленню в суді. Відповідно до ст. 63 КК РФ перелік обтяжуючих покарання обставин є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає, а їх встановлення має істотне значення для правильного вирішення питання про індивідуалізацію покарання. Якщо обтяжуюча обставина передбачено
 4. Стаття 64. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин Коментар до статті 64
    обставин, істотно знижують ступінь суспільної небезпеки злочину, а також при активному сприянні учасника групового злочину розкриття цього злочину. Ці обставини - єдина підстава застосування ст. 64 КК РФ. Тому, наприклад, вирішення питання про призначення підсудному покарання в межах санкції статті Особливої частини КК РФ або нижче нижчої межі,
 5. Стаття 65. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість Коментар до статті 65
    обставин, що обтяжують покарання. Правила призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість на призначення додаткового покарання не поширюються, а саме додаткове покарання призначається в межах, зазначених у санкції відповідної статті Особливої частини КК
 6. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
    обставиною, що обтяжує покарання (п. "а" ч. 1 ст. 63 КК РФ), саме при рецидив злочинів застосовуються спеціальні правила призначення покарання (ст. 68 КК РФ). Вид рецидиву злочинів враховується при визначенні виду виправної установи засудженим до позбавлення волі (п. п. "б", "в" і "г" ч. 1, ч. 2 ст. 58 КК РФ). Наявність рецидиву злочинів закон (ч. 1 ст. 18 КК РФ) пов'язує
 7. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
    обставина, що майно нажите злочинним шляхом, не виключає відповідальності за його розкрадання. Предмет розкрадання - чуже майно. Цей предмет в цілому збігається з цивільно-правовим поняттям речі і характеризується трьома ознаками: фізичним, економічним і юридичним. Фізичний ознака предмета розкрадання - його матеріальність (тілесність, відчутність). За загальним правилом предметом
 8. 1. Зброя як особливий предмет матеріальної культури
    обставиною, що обтяжує покарання (ст. 63 ч. 1 п. «к»). Зброя є більш складною матеріальною конструкцією, ніж предмети 1-3 рівня. За ступенем складності зброю можна розділити на кілька видів. Б. Г. Трубників розрізняє зброю просте - що складається з однієї частини і складне - що складається з двох і більше частин. Видається, що таке двухчленное розподіл був вичерпним до другого
 9. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
    обставина, що вони завжди відбуваються із застосуванням зброї, або предметів, використовуваних як зброї. Будучи обов'язковим засобом вчинення злочину, зброю входить до числа ознак об'єктивної сторони збройних злочинів і відноситься до «об'єктивно-предметним умовам, в яких розвивається і здійснюється злочинне діяння». Будучи засобом вчинення злочину, воно
 10. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
    обставини, що обтяжують відповідальність: 1) вчинення умисного проступку у стані алкогольного сп'яніння прирівнювалося до відповідальності, передбаченої за умисні правопорушення; 2) при вчиненні групового правопорушення призвідник, або головний винуватець проступку, карався суворіше спільників; 3) наявність значних суспільно небезпечних наслідків: міра покарання визначалася
© 2014-2022  yport.inf.ua