Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зобов'язання по сострахованию

Особливе місце серед видових різновидів зобов'язань по страхуванню займають сострахование, подвійне страхування і перестрахування, в яких беруть участь кілька страховиків.
Сострахование - страхування одного і того ж об'єкта страхування спільно кількома страховиками, що оформляється одним договором страхування (ст. 953 ЦК, ст. 12 Закону про організацію страхової справи). Права та обов'язки кожного з співстраховиків можуть бути визначені у самому договорі; в іншому випадку вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за відповідні страхові виплати за договором майнового або особистого страхування (ст. 953 ЦК). Таким чином, сострахование є різновидом зобов'язання з множинністю осіб (абз. 1 п. 1 ст. 308 ЦК).
Потреба у використанні конструкції сострахования може виникнути як у страхувальника, так і у страховика. Для страхувальника - за наявності об'єктів такої вартості, страхування яких не може бути здійснено одним страховиком або пошуки страховика з відповідними можливостями сполучені для нього зі значними труднощами або витратами. Для страховика сострахование виступає як своєрідний механізм професійної кооперації (співпраці) страховиків, необхідність в якій може викликатися різними обставинами їх діяльності на страховому ринку (недостатність страхових резервів, неможливість використання перестрахування тощо).
Разом з тим при практичному здійсненні сострахования виявляються невигідні його боку для обох учасників. Для страхувальника наявність декількох страховиків створює додаткові обтяження у взаєминах з кожним з них, особливо при настанні страхового випадку із застрахованим об'єктом. Для страховика - неминуче участь в операціях зі страхування інших страховиків виявляє його нездатність самостійно здійснити страхування, що може негативно відбитися на його ділової репутації та професійному рейтингу.
Сострахование не слід змішувати з подвійним страхуванням - сукупністю двох і більше страхових зобов'язань. Співстрахування завжди оформляє ставлення зі страхування одного і того ж об'єкта одночасно кількома страховиками одним договором.
При подвійному страхуванні один і той же об'єкт застрахований за двома або більше договорами кількома страховиками (абз. 1 п. 4 ст. 951 ГК, ч. 3 п. 3 ст. 10 Закону про організацію страхової справи). Крім того, сострахование може бути використано і для майнового, і для особистого страхування, тоді як подвійне страхування допустимо лише в договорах страхування майна та підприємницького ризику (абз. 1 п. 1 ст. 951 ЦК).
Цивільний кодекс встановлює загальне правило для подвійного страхування: страхове відшкодування для кожного страховика визначається пропорційно відношенню страхової суми за укладеним ним договором до загальної суми всіх укладених договорів по даному об'єкту (п. 4 ст. 951, п . 2 ст. 952; ч. 3 п. 3 ст. 10 Закону про організацію страхової справи). Таким чином, загальне відшкодування, отримане страхувальником (вигодонабувачем), не може перевищувати страхову суму, що виключає можливість безпідставного збагачення.
Перевищення розміру загальної страхової суми над страховою вартістю як єдиний відступ від постулату страхового права допускається, коли майно і підприємницький ризик застраховані від різних страхових ризиків як по одному, так і за окремими договорами страхування, у тому числі з різними страховиками (п. 1 ст. 952 ЦК). Таке припущення пояснюється практично нікчемною вірогідністю одночасного настання для одного і того ж об'єкта страхування різних страхових випадків (наприклад, природного стихійного лиха та нещасного випадку).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зобов'язання за сострахованию "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в області електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. 2. Об'єднання учасників страхової діяльності
  З метою координації своєї діяльності, представлення і захисту загальних інтересів своїх членів суб'єкти страхової діяльності (страхової справи) - страхові організації, товариства взаємного страхування, страхові брокери і страхові актуарії - можуть утворювати спілки , асоціації та інші об'єднання (п. 1 ст. 14 Закону про організацію страхової справи). --- Вони
 3. С
  Ощадна книжка XIV, 61, § 4 (5) - с. 468 - 469 - іменна С. к. XIV, 61, § 4 (5) - с. 468 - С. к. на пред'явника XIV, 61, § 4 (5) - с. 468 Ощадний сертифікат XIV, 61, § 4 (5) - с. 469 - пред'явницькі і іменні С. с. XIV, 61, § 4 (5) - с. 469 Свідоцтво - подвійне складське С. XIII, 56, § 2 (4) - с. 233 - 234 - заставне С. XIII, 56, § 2 (4) - с. 233 - просте
 4. 1. Поняття агентського договору
  Представництво, торгове представництво, агенти і агентський договір. В основі представництва лежить дихотомія. Відповідно воно свідомо може бути тільки прямим або непрямим. Протягом тривалого часу для кожного з видів представництва (заступництва) використовувалася своя особлива договірна конструкція. Маються на увазі договори доручення та комісії. Цим, однак, не
 5. 4. Учасники страхових відносин
  Насамперед йдеться, природно, про сторони відповідного правовідносини - страховиком і страхувальником. Страховик Страховик посідає особливе місце в страховому правовідношенні, оскільки саме з його діями пов'язане досягнення основної мети, заради якої виникає страхове правовідношення, - виплати певної суми в розмірі та у випадках, передбачених у договорі, а при
 6. 2. Суб'єкти договору
  Як видно з визначення договору морського страхування (ст. 246 КТМ), суб'єктами цього договору є страховик і страхувальник. Склад учасників договірних відносин за певних умов може бути розширений за рахунок третьої особи, на користь якої укладається договір морського страхування, - вигодонабувача. Особливе місце в договорі морського страхування займає страховик,
 7. Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування
  Коментар до статті 927 § 1. Страхування - це різновид відносин щодо захисту інтересів (див. коментар до ст. 2 Закону). У коментарі до ст. 4 Закону показано, що інтереси, яким може бути надана страховий захист, повинні володіти наступними властивостями: (а) можуть бути застраховані тільки суб'єктивні інтереси; (б) можливість їх страхування має бути юридично визнана.
 8. Стаття 929. Договір майнового страхування
  Коментар до статті 929 § 1. У коментованій статті сформульований предмет договору майнового страхування, який слід відрізняти від об'єкта страхування. Об'єкт страхування - це страховий інтерес (ст. 4 Закону), предметом ж договору страхування є зобов'язання страховика сплатити певну суму грошей, тобто предметом договору страхування є грошове зобов'язання. Це
 9. Стаття 953. Співстрахування
  Коментар до статті 953 § 1. Співстрахування надає можливість розподілити обов'язки з виплати відшкодування (забезпечення) між декількома співстраховиками. Розподіл може бути за видами застрахованих інтересів, якщо в договорі страхування передбачено страхування декількох об'єктів одночасно. Наприклад, можна передбачити, що один співстраховик зобов'язаний виплатити відшкодування
 10. Стаття 967. Перестрахування
  Коментар до статті 967 § 1. Принциповим у перестрахуванні є питання про наявність у страховика страхового інтересу у зв'язку з можливими страховими виплатами і, отже, про те, чи є взагалі перестрахування страхуванням або це якийсь інший, особливий вид відносин. Дійсно, страхова виплата не створює збитків у страховика, а є виконанням добровільно прийнятого ним
© 2014-2022  yport.inf.ua