Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зобов'язання по страхуванню майна

Страхування майна - вид майнового страхування, об'єктом якого виступають майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.
Як майна, щодо якого укладаються договори страхування, які отримали найбільшу практичне розповсюдження, може виступати будь-яка майнова цінність, що відповідає вимогам цивільного законодавства про об'єкти цивільних прав, за винятком тих, які є об'єктами інших видів майнового страхування.
Умовою дійсності договору страхування майна визнається наявність заснованого на законі, іншому правовому акті або договорі інтересу страхувальника або вигодонабувача у збереженні застрахованого майна (п. 1 та п. 2 ст. 930 ЦК). Такий інтерес може виникати з різних титулів на відповідне майно: як речове-правових (право власності, інше речове право), так і зобов'язальних (договорів купівлі-продажу, оренди, підряду, комісії та ін.)
В окремих випадках право на укладення договору страхування майнових цінностей, тобто виникнення страхового інтересу, має бути прямо передбачено договором (зокрема, право експедитора укладати від імені клієнта договір страхування вантажу в договорі транспортної експедиції відповідно до п. 5 ст. 4 Закону про транспортно-експедиційної діяльності. Це не виключає самостійності (автономності) страхового інтересу як у клієнта, так і у експедитора, які вправі самостійно використовувати механізм страхування в транспортно-експедиційних зобов'язаннях (1).
--- ---
(1) Див про це докладніше: Витрянский В.В. Договір транспортної експедиції / / Вісник ВАС РФ. 2002. N 12. Спец. дод. С. 88 - 90.
Незмінне правило при здійсненні страхування майна - неможливість перевищення страховою сумою його дійсної вартості (страхової вартості) на момент укладання договору страхування. При цьому сторони не вправі оскаржувати визначену договором страхову вартість майна, якщо тільки страховик не доведе навмисне введення його в оману страхувальником (абз. 1 п. 2 ст. 10 Закону про організацію страхової справи).
У разі переходу прав на застраховане майно до іншої особи, тобто при зміні суб'єкта страхового інтересу, права та обов'язки страхувальника переходять до особи, до якого перейшли права на дане майно (ст. 960 ЦК). Таке правонаступництво в даному договорі дозволяє говорити про своєрідний "право слідування ", тобто договір страхування майна подібно договором оренди обтяжує його. Дія договору припиняється лише у випадках примусового вилучення у власника майна з підстав, передбачених п. 2 ст. 235 ГК, і відмови від права власності (ст. 236). На особа, до якої перейшли права на застраховане майно, покладається тільки обов'язок негайного письмового повідомлення страховика про відбувся правонаступництво. Оскільки закон не вимагає згоди страховика на перехід прав на застраховане майно, його інтереси у взаєминах з новим страхувальником у зв'язку з можливістю істотної зміни обставин страхового ризику гарантуються правилами ст. 959 ЦК.
Договір страхування майна на користь вигодонабувача може бути укладений і без зазначення імені або найменування вигодонабувача (страхування "за рахунок кого слід") і оформляється страховим полісом на пред'явника (п. 3 ст. 930 ЦК). Конструкція страхового поліса на пред'явника максимально спрощує передачу права вимоги до страховика при заміні вигодонабувача у договорі страхування, наприклад у випадках багаторазового зміни фігури власника при морському перевезенні вантажів або страхуванні орендарем майна на користь власника-орендодавця (при переході права власності). Особливістю договору страхування "за рахунок кого слід" є наявність у вигодонабувача інтересу у збереженні майна лише на момент пред'явлення ним вимоги про страхову виплату, відсутність якого при укладенні договору не тягне його недійсність (СР п. 2 ст. 930 ЦК) .
Цивільний кодекс передбачає обов'язкове страхування майна, при якому обов'язок укладення договору в одних випадках випливає з прямої вказівки закону, а в інших - у встановленому законом порядку (п. 2 ст. 927, п. 1 та п. 3 ст. 935 ЦК). Так, відповідно до Закону РФ від 15 квітня 1993 р. N 4804-1 "Про вивезення і ввезення культурних цінностей" (1) обов'язковому страхуванню підлягають культурні цінності, тимчасово вивозяться державними і муніципальними музеями , архівами, бібліотеками, іншими державними сховищами (ст. 30). Обов'язок страхування може бути передбачена законом або у встановленому ним порядку для юридичних осіб щодо державного або муніципального майна, що належить їм на праві господарського відання або оперативного управління.
---
(1) Відомості СНР і ЗС РФ. 1993. N 20. Ст. 718; СЗ РФ. 2004. N 45. Ст. 4377.
Для окремих видів майна закон може передбачати не тільки обов'язкове страхування, але і встановлювати обов'язковий обсяг (повноту) його страхового покриття. Наприклад, закладене майно за відсутності в договорі про іпотеку інших умов має бути застраховане заставодавцем в повній вартості від ризиків втрати і пошкодження, а при перевищенні повної вартості майна розміру забезпеченого іпотекою зобов'язання - на суму не нижче суми цього зобов'язання (п. 2 ст. 31 Федерального закону від 16 липня 1998 р. N 102-ФЗ "Про іпотеку (заставу нерухомості)") (1).
--- ---
(1) СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400 (з послід . зм.).
Закон про організацію страхової справи закріпив спеціальну ("внутрішню") класифікацію видів страхування, в тому числі і для двох видів майнового страхування - страхування майна та страхування цивільної відповідальності, поклавши в основу диференціації майнові інтереси як об'єкти страхування.
Страхування майна поділяється на такі види:
- страхування засобів наземного транспорту (за винятком засобів залізничного транспорту);
- страхування засобів залізничного транспорту;
- страхування засобів повітряного транспорту;
- страхування засобів водного транспорту;
- страхування вантажів;
- сільськогосподарське страхування (страхування врожаю сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин);
- страхування майна юридичних осіб, за винятком транспортних засобів і сільськогосподарського страхування;
- страхування майна громадян, за винятком транспортних засобів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Зобов'язання по страхуванню майна"
 1. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  зобов'язання і вимоги до службового поводження; берегти муніципальне майно, у тому числі надане йому для виконання посадових обов'язків та ін Федеральним законом "Про основи муніципальної служби Російській Федерації" (ст. 11) встановлено обмеження, пов'язані з муніципальною службою. Муніципальний службовець не має права: займатися іншою оплачуваною діяльністю,
 2. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  зобов'язання професійної етики. Її завдання - забезпечити оптимальне функціонування служби, перешкоджаючи службовцю в пошуках побічних заробітків, здатних відвернути його від виконання своїх функцій. Крім того, інтереси служби, тобто задоволення суспільних інтересів, вимагає забезпечення повної незалежності службовців від приватних інтересів. Обов'язок присвятити себе тільки службі означає
 3. § 1. Поняття комерційного права
  зобов'язань підприємцем або його контрагентами за договором. В цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не доведе, що належне виконання
 4. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  зобов'язанням. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. Якщо сторони не можуть прийти до такої угоди, то, за загальним правилом, їх не можна спонукати укласти між собою договір. Природно, мається на увазі виключно легальний спосіб такого спонукання - через арбітражний суд.
 5. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 6. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
  зобов'язань у сфері підприємництва. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань - у сфері підприємництва (підприємницька договірна відповідальність) як вид цивільно-правової відповідальності являє собою санкцію за порушення договірного зобов'язання. Основною формою відповідальності за порушення договірних зобов'язань у сфері підприємництва є
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зобов'язання. Договором купівлі-продажу зазвичай визначається термін виконання обов'язку передати товар і порядок його оплати. Так, відповідно до ч. 1 ст. 486 ГК, товар повинен бути оплачений покупцем безпосередньо до або після передачі йому товару, якщо інший порядок плати не предумотрен ГК, законами, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання.
 8. § 2. Оренда
  зобов'язання, таке майно використовується для споживчих цілей. Орендар, який використовує майно для таких цілей, не право здавати його в суборенду, передавати свої права та обов'язки за договором побутового прокату іншій особі, надавати орендоване майно у безоплатне користування, закладати орендні права і вносити їх як майнового внеску до товариства і
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів
 10. § 4. Страхування
  зобов'язання з добровільного страхування є тільки волевиявлення сторін - учасників відносини. При обов'язковому страхуванні на страхувальника законом покладається обов'язок у певних випадках стати учасником страхового зобов'язання, застрахувати життя, здоров'я, майно інших осіб або свою цивільну відповідальність перед іншими особами за власний рахунок або за рахунок
© 2014-2022  yport.inf.ua