Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Основні риси адміністративно-територіального устрою. Система органів управління на місцях


Адміністративно-територіальний устрій країн є важливим елементом їх державної організації. Це пристрій складалося історично під впливом природно-географічних, соціально-економічних і демографічних факторів, потреб державного управління.
У Франції перемога буржуазної революції призвела до скасування адміністративно-територіальної системи періоду абсолютизму. У 1800 р. в країні було встановлено новий адміністративно-територіальний поділ, яке в подальшому не зазнало корінних змін. У США, ФРН, Італії найважливіші елементи існуючої адміністративно-територіальної системи виникли в XIX в. Вельми своєрідно розвивалося адміністративно-територіальний устрій Англії. У цій країні буржуазія поступово пристосовувала до своїх потреб систему адміністративно-територіальних одиниць, основи якої сходять до часу феодалізму. У Японії сучасне адміністративно-територіальний поділ остаточно склалося незабаром після Другої світової війни.
Для ряду держав характерна консервація деяких застарілих адміністративно-територіальних форм. Так, в якості самостійних адміністративно-територіальних одиниць нерідко зберігаються карликові освіти, втратили реальну економічну і демографічну основу. Непоодинокі й невідповідності між статусом міських чи сільських територій, отриманим в минулому, і їх сучасним соціально-економічним характером. Збереження подібних архаїзмів зазвичай диктується соціально-політичними інтересами. Застосовується, приміром, дроблення тих територій, де відбувається активна політична і економічна боротьба, де переважають політично активні національні меншини. Разом з тим у розвитку адміністративно-територіального поділу в сучасних умовах все більшого значення починає набувати прагнення державної влади забезпечити простір для великого виробництва, для державного стимулювання діяльності приватних корпорацій шляхом створення регіональних утворень та об'єднання дрібних адміністративно-територіальних одиниць. Реформи адміністративно-територіального устрою були зроблені в основному в 70-х роках у Великобританії і ФРН, а в кінці 80-х років - у Франції. Слід, однак, відзначити, що вони не усунули істотних відмінностей у території та чисельності населення адміністративно-територіальних одиниць, які стосуються одного і того ж виду.
В унітарних державах питання адміністративно-територіального устрою відносяться до ведення центральної влади, а у федеральних (США, Німеччині, Канаді, Австралії та ін.) - до компетенції суб'єктів Федерації.
У державній організації країн адміністративно-територіальний устрій відіграє двояку роль.
По-перше, відповідно до нього будується система місцевих органів загальнодержавної адміністрації, що представляють уряд, різні міністерства і департаменти.
По-друге, адміністративно-територіальний поділ визначає систему виборних органів місцевого самоврядування. Слід, однак, відзначити, що в цілому ряді країн деякі ланки адміністративно-територіальної організації взагалі не мають виборного управління (наприклад, кантони і округу у Франції, округу в ФРН).
Переважна більшість розглянутих держав має двох-або трехзвенное адміністративно-територіальний устрій зі значними відмінностями в характері і ролі окремих видів адміністративно-територіальних одиниць і відповідних їм органів управління на місцях.
У США безпосередніми адміністративно-територіальними підрозділами всіх штатів, крім Коннектикуту і Род-Айленда, є графства. У Луїзіані ці адміністративно-територіальні одиниці називаються округами, на Алясці - Боро. У країні налічується понад 3 тис. графств, різних за розмірами і чисельністю населення. Понад 60% графств має менш 25 тис. жителів кожне, між тим як 137 графств (4%) - 250 тис. населення і більше, причому в 19 з них проживає по 1 млн. і більше осіб. У 20 штатах графства поділяються на низові адміністративно-територіальні одиниці - Тауншип і прирівняні до них тауни. Тауншип найбільш поширені на північному сході і півночі країни. У них проживає понад 22% населення США. Більше 100 тауншипов мають по 50 тис. жителів і більше, між тим як приблизно 15 тис. цих одиниць налічують по 5 і менш тис. чоловік. У штатах Нової Англії є приблизно 1400 таунів - компактних міських і сільських громад, головним чином дрібних. Графства і Тауншип охоплюють переважно сільські території, хоча частина цих адміністративно-територіальних одиниць віднесена до міського типу.
Особливий вид адміністративно-територіальних одиниць складають міські поселення, що мають статус муніципальних корпорацій (сіті, Боро, вілліджіс). У них проживає дві третини населення країни, причому на 164 найбільших міста припадає 56 млн. жителів. Більше половини муніципальних корпорацій мають менше 1 тис. жителів.
Велику роль в адміністративно-територіальній організації США грають особливі підрозділи штатів - спеціальні округу. Вони створюються для управління галузями місцевого життя, виділеними з компетенції муніципальних рад. Органи спеціальних округів - управління, комісії - або обираються населенням, або повністю або частково призначаються штатами, графствами. Багато хто з них виступають не в якості місцевого самоврядування, а лише як агенти штатів. У США налічується понад 43 тис. різних спеціальних округів (з них близько 15 тис. шкільних).
Специфічною рисою муніципального управління в США є адміністративна роздробленість величезних урбанізованих територій - великих міст з приміськими зонами або зрощених міських поселень, іменованих метрополітенськой ареалами. У США на такі ареали припадає близько 65% населення країни. Як правило, на території ареалів існує безліч адміністративно-територіальних одиниць, велика кількість муніципальних органів, що діють розрізнено. В ареалі Нью-Йорка, наприклад, функціонує 1400 різних муніципальних органів. Значного поширення в метрополітенскіх ареалах отримали різноманітні міжмуніципальні організації з обмеженими координаційними функціями (регіональні ради, планові комісії та ін.)
У Великобританії відповідно до Акту про місцеве управління 1999 території Англії, Уельсу та Північної Ірландії діляться на графства. Англія, крім того, розділена на вісім приблизно рівновеликих регіонів - Лондон, Східний Мідленс, Західний Мідленс, Східна Англія, Йоркшир-Хамбер, Південно-Схід, Південно-Захід, Північно-Захід. Шість графств в Англії та одинадцять в Уельсі, що відрізняються особливо високим ступенем урбанізації, мають статус міст-графств. Територія графств Англії та Північної Ірландії підрозділяється на округи: в Англії налічується 296, в Північній Ірландії - 26 округів. На території Уельсу та Шотландії передбачено однорівневе управління: в Уельсі створюються тільки графства і міста-графства, в Шотландії - тільки округу.
Можуть зберігатися і традиційні одиниці місцевого самоврядування - приходи в Англії, громади в Уельсі і Шотландії.
У всіх адміністративно-територіальних одиницях, крім дрібних одиниць та громад парафій, є виборні органи місцевого управління - ради. У малих парафіях функції місцевого управління виконують збори виборців, а у великих парафіях - обираються зборами поради.
За спеціальними округах будується управління державними закладами охорони здоров'я та деякими іншими галузями. Спеціальні округу не отримали в Великобританії настільки широкого поширення, як у США.
Територія Великого Лондона з 1964 р. підрозділяється на 32 адміністративних району. Особливу адміністративну одиницю з архаїчною системою самоврядування становить історичний центр міста - Сіті.
Територія Франції підрозділяється на 95 департаментів <5>, які складаються з округів, останні діляться на кантони. Департаменти охоплюють низові адміністративно-територіальні одиниці - міські та сільські комуни (36,5 тис.). Комуни і департаменти розглядаються як територіальні колективи, що мають свої виборні органи - ради комун і генеральні ради департаментів. Разом з тим департаменти служать територіальною основою для управління на місцях загальнодержавними справами і центрами урядового нагляду за виборними муніципальними органами. В округах і кантонах виборні органи місцевого управління відсутні. Округу є територіальними підрозділами департаменту, в рамках яких здійснюється нагляд за муніципалітетами. Кантони являють територіальну основу для органів юстиції, поліції і для проведення виборів в генеральні ради департаментів. Париж має статус одночасно комуни та департаменту.
---
<5> Крім того, статус департаментів надано деяким заморським територіям (так звані заморські департаменти Гваделупа, Гвіана, Мартиніка, Реюньйон).
Вищою ланкою територіальної організації місцевого управління у Франції є регіони, створені в 1973 р. За Законом 1982 про децентралізації регіони (їх 26), подібно комунам і департаментам, стали володіти статусом "територіальний колектив" , що означає наявність виборного органу місцевого управління. Регіони служать базою для планування і проведення економічних і соціальних заходів, значення яких виходить за рамки окремого департаменту.
Крім зазначених основних форм адміністративно-територіальної організації, численні акти про адміністративну реформу територіальних колективів, прийняті в 1958 - 1967 рр.., Передбачили створення спеціальних межкоммунальних утворень: синдикатів і секторів комун, міських дистриктів або розширених міських комун. Синдикати являють собою об'єднання ряду комун для спільного здійснення тих чи інших суспільних робіт. Сектори, які можуть бути утворені на строк до 5 років у нових або реконструйованих містах, об'єднують управління громадськими службами комун, що входять до їх складу. Дистрикти і розширені міські комуни об'єднують міста з прилеглими територіями.
В Італії згідно Конституції 1947 вищою ланкою адміністративно-територіального поділу є 20 областей. Останні, крім області Валле д'Аоста, розділені на 92 провінції, які, в свою чергу, охоплюють близько 8 тис. міських і сільських комун. В областях, провінціях і комунах органами місцевого управління є обласні, провінційні та комунальні ради.
Специфічною особливістю адміністративно-територіального устрою Італії є передбачене Конституцією надання областям статусу автономних утворень (з правом видання обласних законів і рядом інших повноважень).
З 20 областей 5 - Сицилія, Сардинія, Трентіно-Альто-Аджідже, Фріулі-Венеція - Джулія й Валле д'Аоста - мають особливий статус, їх автономія є більш широкою. Для цих областей Парламент Італії стверджує спеціальний статут за допомогою конституційного закону, для решти такий статут задається звичайним законом.
Система адміністративно-територіальних одиниць в ФРН визначається конституціями земель. Територія земель підрозділяється на 278 повітів, в які входить 14135 громад. У 6 найбільших землях з 11 створені адміністративні округи в якості опорних баз адміністрації земель. У 60 - 70-х роках в землях були проведені реформи, спрямовані на різке зменшення числа громад, що мають муніципальне управління. У землі Північна Рейн-Вестфалія, наприклад, число таких громад скоротилося з 2224 до 1276. Скорочено і число повітів. Ці реформи спричинили суттєве зменшення кількості виборних членів муніципальних органів, їх віддалення від населення.
У повітах і громадах є виборні органи місцевого управління - повітові і громадські ради. У громадах з населенням менше 200 осіб поряд з порадами функціонують збори виборців. В округах виборні органи управління відсутні. У деяких землях муніципальні органи об'єднуються в союзи для спільного виконання окремих завдань.
У містах-землях Бремені та Гамбурзі міські збори є органами влади цих земель і разом з тим органами міського управління.
У Японії згідно Закону 1947 про місцеве самоврядування утворено 47 префектур і прирівняних до них одиниць (райони Токіо, Хоккайдо). Населення префектури становить від 0,5 млн. до 12 млн. чоловік. Префектури поділяються на міста (пункти з населенням понад 50 тис. жителів), селища і села. На 1 січня 1981 статус міста мали 650 поселень. Найбільші міста з населенням понад 500 тис. чоловік (Кіото, Осака, Саппоро та ін.), хоча і входять до складу префектур, мають особливий правовий режим. Раніше існували самостійні адміністративні підрозділи префектурган з 1923 р. зберігаються лише як виборчих округів і територіальної бази для філій деяких галузевих органів префектур. Органами місцевого управління в Японії є префектурального, міські, селищні та сільські збори, що обираються населенням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Основні риси адміністративно-територіального устрою. Система органів управління на місцях "
 1. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
    основні питання функціонування місцевого самоврядування аж до другої половини XIX в. --- Повне зібрання законів Російської імперії. Т. XXII. СПб., 1830. Згідно з першим документом вся територія Росії була розділена на великі територіальні одиниці - губернії, які в свою чергу поділялися на більш дрібні - повіти. Міське положення узаконило
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН"
    основними теоретичними положеннями науки зарубіжного конституційного права і основами конституційного права окремих країн. Студент повинен знати не тільки матеріал підручника, а й конституції відповідних країн, монографічну літературу, а також основні публікації в юридичній періодичній пресі. Необхідні рекомендації містяться в програмі курсу конституційного права зарубіжних
 3. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
    основні з них. 1. Необхідність організації місцевого самоврядування на всій території Російської Федерації. Базова територіальна одиниця місцевого самоврядування - муніципальне утворення. Муніципальні освіти, в силу цього принципу, повинні, за загальним правилом, створюватися на всіх населених територіях всіх суб'єктів Федерації. Відповідно до розглянутої вище позицією
 4. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
    основних фондів яких на день прийняття рішення про їх перетворенні в ВАТ перевищує п'ять мільйонів МРОТ, а також у разі необхідності в реорганізації таких підприємств, у тому числі виділенні їх підрозділів як юридичних осіб. Так само як при інших способах приватизації, в вказаних випадках відповідні органи з управління майном створюють комісії з приватизації та
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    основних прав, що дозволяють територіальним співтовариству громадян мати, користуватися і розпоряджатися муніципальної власністю, що створюють передумови до єднання суспільства, людини і держави, зміцненню Федерації як цілого, службовця формою вирішення національних питань ". --- --- Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / За заг. ред. В.Д.
 6. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    основні теорії місцевого самоврядування, передумови розробки яких були закладені в роботах Ж.-г. Туре (1790 - доповідь щодо законопроекту про реформу місцевого самоврядування), а також у нормах французьких конституцій XVIII в. і Конституції Бельгії 1831 Головна мета всіх теорій самоврядування - визначити співвідношення індивіда і держави, місцевої та центральної влади. Два основних погляду
 7. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
    основні засади (основних засадах) місцевого самоврядування, до яких віднесено принцип самостійності, принцип організаційної відособленості місцевого самоврядування, принцип відповідальності органів і посадових осіб перед місцевим співтовариством і ін Органи місцевого самоврядування на основі наданих їм повноважень приймають статути місцевого самоврядування, в яких закріплюється
 8. ВИСНОВОК
    основному через механізм правового регулювання. У свою чергу місцеве самоврядування, будучи відносно самостійним інститутом суспільства, в рамках оптимальної моделі взаємовідносин повинно впливати на державу та її структури при взаємодії з ними. Це вплив проявляється в обов'язковості розгляду органами державної влади та державними посадовими особами
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву, юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед
 10. § 4. Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням
    основні завдання та функції, порядок утворення та використання коштів, організації діяльності, характер обліку та звітності. Керівництво діяльністю Фонду має здійснювати його правління, обирають зі свого складу голову правління, який утворює виконавчу дирекцію, призначає виконавчого директора, яка затверджує структури, штатний розпис та кошторис витрат на утримання
© 2014-2022  yport.inf.ua