Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Особливості договорів перевезення іншими видами транспорту


Зміст прав і обов'язків сторін договору залізничного перевезення, підстави та розмір майнової відповідальності, порядок і строки вирішення спорів в основному поширюються і на договори перевезення іншими транспортними засобами: повітряними, автомобільними, внутрішніми водними шляхами. Разом з тим є і особливості договорів перевезень названими транспортними засобами.
У договорі повітряного перевезення передбачаються додаткові підстави розірвання договору з ініціативи перевізника в наступних випадках: відмова вантажовідправника виконувати авіаційні правила; порушення митних, санітарних правил; наявність у вантажі заборонених правилами речовин і предметів і т.д. Особливим видом договору перевезення повітряним транспортом є договір повітряного чартеру, відповідно до якого організовуються перевезення корпоративних клієнтів, туристичних груп і т.д.
Договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами має стандартну для традиційного договору перевезення конструкцію, відрізняючись тільки способами оформлення договору (накладна і квитанція про приймання вантажу).
Договір автомобільного перевезення відрізняється характером транспортних засобів - вантаж не доставляється вантажовідправником до місця навантаження, а перевізник подає автомобілі до місця знаходження вантажу. У договорах перевезення автотранспортом виділяються угоди про централізовану перевезення вантажів, детально регламентованих Статутом автомобільного транспорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості договорів перевезення іншими видами транспорту "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує
 2. § 1. Загальні положення про транспортних зобов'язаннях
  особливої уваги, визнає його тільки підрядом "* (514). У дореволюційному російському праві проводилося зіставлення договору перевезення з договором особистого найму * (515). Договір перевезення має риси подібності з конструкцією договору зберігання (зберігання вантажів), а також доручення (перевізник виступає від імені та за рахунок вантажовідправника). Про подібність договорів перевезення та оренди було сказано
 3. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
  особливостями: особливим суб'єктним складом: перевізником є комерційна організація або індивідуальний підприємець (останній може бути стороною цього договору в силу п. 3 ст. 23 ЦК); особливим змістом в силу того, що договір визнаний публічним (п . 2 ст. 789 ЦК): а) перевізник зобов'язаний здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якого громадянина або
 4. § 5. Транспортна експедиція
  договору транспортної експедиції . Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. В абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК визначено основні і
 5. § 3. Особливості регулювання окремих видів страхування
  особливості регулювання цих видів страхування. Розглянемо найбільш важливі з цих особливостей. Багато видів професійної діяльності пов'язані з можливістю заподіяння шкоди третім особам. Зазвичай закон не встановлює вимог до майновим станом адвокатів, нотаріусів, оцінювачів та інших осіб, що займаються приватною практикою. Тому в разі заподіяння такими особами шкоди їх
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей самого товару, можливостей конкретного продавця і техніки торгівлі, тому іноді не тільки організації, а й громадяни змушені купувати товар прямо на складі або, принаймні, "забирати" його зі складу; б) чергу, завжди свідчить про хронічному (тимчасовому) перевищенні попиту над пропозицією на макро-(мікро-) рівні, можна уявити не тільки в торговому залі, але
 7. 1. Поняття договору - угоди
  договір як угоду двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Зазначене визначення явно має на увазі договір - угоду. Чи не випадково тому п. 2 тієї ж статті містить відсилання до норм про угоди: "До договорів застосовуються правила про двух-або багатосторонніх угодах". Договори в їх якості угоди, не відрізняючись від інших юридичних
 8. 6. Класифікація договорів
  особливості окремих договорів, але одночасно і шляхи формування нових договорів. Найбільш значущою для класифікації цивільно - правових договорів є дихотомія, яка спирається на одне з трьох підстав. Маються на увазі: розподіл обов'язків між сторонами (1), наявність зустрічного задоволення (2), момент виникнення договору (3). Використання зазначених підстав
 9. 7. пойменованого і непойменовані договори
  особливо відноситься до сучасної Росії , яка переживає докорінну перебудову своєї економіки, - завжди відстає від потреб обороту. Таке відставання неминуче, оскільки всякий акт, присвячений цивільним правовідносин, в тому числі такий складний, як кодекс, відображає потреби практики, які визначаються лише на момент його видання. Відзначена особливість законодавства найбільш
 10. 6. Загальні положення про договір страхування
  особлива. С. 297; Радянське цивільне право. Частина особлива. Таллін, 1980. С. 297; Радянське цивільне право / Под ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкіна. Т. 2. Київ, 1978. С. 282; Радянське цивільне право / Под ред. О.С. Іоффе, Ю.К. Толстого. Т. 2 . Л., 1971. С. 266, та ін З цього приводу слід зазначити, що розглянутий договір, безсумнівно, завжди був і є оплатним. Ця його
© 2014-2022  yport.inf.ua