Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Відповідальність за порушення зобов'язань по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення

За неподання транспортних засобів для перевезення вантажу відповідно до прийнятої заявкою (замовленням) або іншим договором або за непред'явлення вантажу або за невикористання поданих транспортних засобів з інших причин перевізник або відповідно вантажовідправник несуть відповідальність, встановлену транспортними статутами та кодексами, а також угодою сторін (ст. 794 ЦК). Вони звільняються від цієї відповідальності, якщо неподання транспортних засобів або їх невикористання сталися внаслідок:
- непереборної сили, а також інших явищ стихійного характеру (пожеж, заметів, повеней) і військових дій;
- припинення або обмеження перевезення вантажів у певних напрямках, встановлених в порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом;
- в інших випадках, передбачених транспортними статутами та кодексами.
Така відповідальність носить обмежений характер і передбачена у вигляді штрафу (за винятком морського перевезення, де КТМ в ряді випадків передбачає відповідальність за такі правопорушення у вигляді відшкодування збитків). Так, відповідно до ст. 94 УЖТ за невиконання прийнятої заявки на перевезення вантажів перевізник при неподанні вагонів, контейнерів або вантажовідправник при непред'явлення вантажів, невикористання поданих вагонів, контейнерів чи відмову від передбачених заявкою вагонів, контейнерів несуть майнову відповідальність у таких розмірах:
- щодо вантажів, перевезення яких встановлена у вагонах і тоннах, - 0,1 мінімального розміру оплати праці за кожну тонну вантажу;
- щодо вантажів, перевезення яких встановлена в контейнерах, - 0,5 мінімального розміру оплати праці за кожний контейнер масою брутто до п'яти тонн включно, одного мінімального розміру оплати праці за кожний контейнер масою брутто від п'яти до десяти тонн включно, дворазового мінімального розміру оплати праці за кожний контейнер масою брутто понад десяти тонн;
- щодо вантажів, перевезення яких встановлена тільки у вагонах (за винятком рефрижераторних вагонів і транспортерів), - п'ятикратного мінімального розміру оплати праці за кожний вагон.
Вантажовідправник звільняється від сплати штрафу за непред'явлення вантажу або за невикористання поданих вагонів і контейнерів внаслідок обставин, при яких заборонено проводити операції з навантаження і вивантаження вантажів, а також аварії у вантажовідправника або при їх подачі вантажовідправнику понад заявки без попередньої згоди вантажовідправника. Штраф з вантажовідправника не стягувалися і у випадку, якщо він в результаті ущільненої завантаження вагонів або контейнерів використовує меншу їх кількість. Якщо ж він попередить перевізника про невикористання вагонів і контейнерів не менше ніж за два дні до дня навантаження, розмір штрафу знижується на одну третину (ст. 116 УЖТ).
Перевізник звільняється від сплати штрафу за невиконання прийнятої заявки на перевезення вантажів внаслідок неподання вагонів або контейнерів з причини невнесення вантажовідправником плати за перевезення вантажів та інших належних перевізникові платежів. У разі затримки вантажовідправником вагонів і контейнерів у зв'язку з їх навантаженням, розвантаженням, очищенням і промиванням перевізник звільняється від майнової відповідальності за неподання такого вантажовідправнику того кількості вагонів, контейнерів, яка затримана і не може бути подано для навантаження вантажів із зазначеної причини (ст. 117 УЖТ).
Окремі заходи відповідальності передбачені і за порушення інших умов розглянутого зобов'язання. Наприклад, з вантажовідправника стягується штраф за затримку вагонів у розмірі 0,2 мінімального розміру оплати праці за кожну годину простою кожного вагона в разі, коли їм допущено порушення вимог, встановлених щодо експортних вантажів, що спричинили затримку вагонів або контейнерів з експортними вантажами митними органами (ст. 100 УЖТ РФ).
На внутрішньому водному транспорті згідно ст. 115 КВВТ перевізник за неподання транспортних засобів для перевезення вантажу або буксирування плавучих об'єктів відповідно до прийнятої заявкою або договором, а вантажовідправник - за непред'явлення вантажу або буксирі об'єкта, а також за невикористання поданих транспортних засобів з інших причин несуть майнову відповідальність у вигляді штрафу:
- при перевезенні вантажів в судах і буксируванні плавучих об'єктів - 0,1 мінімального розміру оплати праці за кожну тонну вантажу або об'єкта;
- при перевезеннях вантажів у контейнерах - 0 , 5 мінімального розміру оплати праці за кожний контейнер масою брутто до п'яти тонн включно, одного мінімального розміру оплати праці за кожний контейнер масою брутто від п'яти до десяти тонн включно і дворазового мінімального розміру оплати праці за кожний контейнер масою брутто понад десяти тонн.
В якості підстав звільнення перевізника від відповідальності ст. 118 КВВТ розглядає такі обставини:
- непереборну силу, а також інші явища стихійного характеру (повені або припинення проходів суден під мостами внаслідок високих горизонтів води, землетрусу, смерчу, тайфуну, шторму і т.п.);
- рятування життя людей або майна на воді;
- військові дії;
- припинення або обмеження руху суден в порядку , встановленому КВВТ.
Вантажовідправник звільняється від відповідальності за непред'явлення вантажу або буксирі об'єкта, а також за невикористання транспортних засобів з інших причин, якщо вантаж або буксируваний об'єкт не були пред'явлені до перевезення внаслідок непереборної сили, а також інших явищ стихійного характеру або військових дій (1).
---
(1) Виключення з числа обставин, які звільняють вантажовідправника від відповідальності за непред'явлення вантажу до перевезення, припинення або обмеження руху суден суперечить п. 2 ст. 794 ГК.
Крім того, відповідно до п. 2 ст. 120 КВВТ за наднормативний простій суден і затримку контейнерів з вантажовідправника або вантажоодержувача, з вини яких вони допущені, стягується плата, розмір якої встановлюється угодою сторін.
Для морського перевезення вантажів КТМ не передбачає спеціальних правил про відповідальність перевізника та вантажовідправника за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по подачі судна і його навантаженні. Разом з тим у ряді його норм в якості одного з наслідків порушення зобов'язань по подачі судна і його навантаженні передбачається обов'язок відшкодувати збитки, завдані контрагентові (п. 2 ст. 126 і ст. 135 КТМ). Зокрема, вантажовідправник несе відповідальність перед перевізником за збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасної передачі, недостовірності або неповноти підлягають передачі перевізнику документів, що вимагаються відповідно до портовими, митними, санітарними або іншими адміністративними правилами (ст. 141 КТМ).
Згідно ст. 156 КТМ кожна зі сторін договору морського перевезення вантажу має право відмовитися від його виконання без відшкодування іншій стороні збитків при настанні до відходу судна від місця навантаження таких обставин:
- військових чи інших дій, що створюють загрозу захоплення судна або вантажу;
- блокади місця відправлення або місця призначення;
- затримання судна за розпорядженням властей з причин, не залежних від сторін договору;
- залучення судна для державних потреб;
- заборони відповідними властями вивезення вантажу, який призначений для перевезення, з місця відправлення або ввезення вантажу в місце призначення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Відповідальність за порушення зобов'язань по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення "
 1. 3. Відповідальність за порушення зобов'язань
  відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажу, що застосовується до всіх перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту, встановлено Цивільним кодексом РФ. Згідно ст. 794 ГК перевізник за неподання транспортних засобів для перевезення вантажу відповідно до прийнятої заявкою (замовленням) або іншим договором, а відправник за
 2. § 1. Перевезення
  відповідальності за його порушення, надавши право сторонам визначати їх своєю угодою. Проте сторони своєю угодою можуть встановити умови перевезення тільки у випадках, коли транспортними кодексами, статутами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами не встановлено інше. Нормативні акти, що регулюють відносини, що виникають при перевезенні, вкрай рідко містять
 3. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  відповідально вантажовідправник має право вимагати виконання перевізником даного обов'язку. Так, згідно зі ст. 128 КТМ при перевезенні вантажу по чартеру перевізник зобов'язаний подати судно в обумовлений чартером строк; при цьому в разі неподання судна в обумовлений термін фрахтувальник має право відмовитися від договору морського перевезення вантажу і вимагати відшкодування збитків. Відповідно ж до п. 1
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави. Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обігу. Дії та послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Охраноспособностью
 6. 1. Поняття і підстави виникнення зобов'язань по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення
  відповідальність і інші наслідки їх порушення. Саме в цьому договорі (а не в заявці) повинні регулюватися і питання, пов'язані з режимом роботи перевізника та організації, що відправляє (що одержує) вантажі; виділенням представників сторін, що мають право підпису відповідних заявок і право їх розгляду та ухвалення; визначенням типів подаються транспортних засобів , відповідних
 7. 2. Виконання зобов'язань по подачі транспортних засобів і пред'явлення вантажів до перевезення
  відповідальність перед перевізником за збитки, заподіяні їх несвоєчасною передачею, недостовірністю або неповнотою. При перевезеннях вантажів внутрішніми водними шляхами перевізник також зобов'язаний подавати суду та контейнери відповідно до прийнятої заявкою вантажовідправника і в стані, придатному для перевезення висунутого вантажу. Подача судна під навантаження в стані, непридатному для перевезення
 8. 3. Виконання перевізником зобов'язання з доставки вантажу
  відповідальності перевізника за збереження вантажу, що перевозиться, а також розподіл тягаря негативних наслідків, викликаних несохранностью вантажу, багато в чому залежать від специфіки діяльності того чи іншого виду транспорту. Наприклад, при залізничних перевезеннях навантаження вантажів у вагони на місцях незагального користування, їх укладання, розміщення і кріплення всередині вагонів покладаються на
 9. О
  відповідальності власників автотранспортних засобів XIV, 59, § 6 (4) - с. 374 - 376 - О. с. майна XIV, 59, § 6 (2) - с. 369 - 370 - поняття О. с. XIV, 59, § 2 (1, 2) - с. 309, 312 Зобов'язання, см. Делікт, Договір, Натуральні зобов'язання, Безпідставне збагачення - види О. з односторонніх угод XVI, 65, § 1 (2) - с. 591 - 592 - О., що виникають у зв'язку з попередженням
 10. 2. Договірні умови
  відповідально розкриває сенс тільки названих першими, тобто істотних, умов. Саме про них йшла, зокрема, мова в загальних і спеціальних, присвячених окремим видам договорів статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок. Йдеться про умови, які формують договори в цілому та їх окремі типи
© 2014-2022  yport.inf.ua