Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Відповідальність перевізника за окремі порушення зобов'язань з перевезення пасажира

Згідно ст. 795 ГК за затримку відправлення транспортного засобу, що перевозить пасажира, або при запізненні такого транспортного засобу до пункту призначення (за винятком перевезень у міському і приміському повідомленнях) перевізник сплачує пасажирові штраф у розмірі, встановленому відповідним статутом або кодексом (законну неустойку), якщо не доведе , що затримка або запізнення мали місце внаслідок непереборної сили, усунення несправності транспортних засобів, що загрожують життю і здоров'ю пасажирів, або інших обставин, не залежних від перевізника. У разі відмови пасажира від перевезення через затримку відправлення транспортного засобу перевізник зобов'язаний повернути пасажиру провізну плату.
На жаль, містяться в окремих актах транспортного законодавства правила про відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира в деяких випадках не повною мірою відповідають положенням ЦК. Так, ст. 120 ВК передбачено, що перевізник сплачує штраф за прострочення доставки пасажира, багажу або вантажу в пункт призначення (у розмірі 25% мінімального розміру оплати праці за кожну годину прострочення, але не більше ніж 50% провізної плати, якщо не доведе, що прострочення мала місце внаслідок непереборної сили, усунення несправності повітряного судна, що загрожує життю або здоров'ю пасажирів повітряного судна, або інших обставин, що не залежать від перевізника), але не за затримку відправлення транспортного засобу, що може мати принципове значення в ситуації, коли пасажир відмовляється від перевезення з- за тривалої затримки відправлення літака. За таких обставин пасажир відповідно до п. 2 ст. 795 ГК має право вимагати повернення сплаченої провізної плати. Представляється, проте, що в даному випадку перевізник не може бути звільнений і від сплати законної неустойки, встановленої ГК, у розмірі, передбаченому ст. 120 ВК.
Згідно ст. 110 УЖТ за затримку відправлення поїзда або за запізнення поїзда на залізничну станцію призначення (за винятком перевезень у приміському сполученні) перевізник сплачує пасажирові штраф у розмірі 3% від вартості проїзду за кожну годину затримки, але не більше ніж в розмірі вартості проїзду, якщо не доведе , що затримка або запізнення поїзда мали місце внаслідок непереборної сили, усунення загрожує життю і здоров'ю пасажира несправності транспортних засобів або інших не залежних від перевізника обставин.
Згідно ст. 196 КТМ за затримку відправлення судна, що перевозить пасажира, або прибуття судна з запізненням в пункт призначення перевізник сплачує пасажирові штраф у розмірі до 50% плати за проїзд пасажира і за провіз його багажу, якщо не доведе, що затримка відправлення судна або прибуття його з запізненням сталися внаслідок обставин, не залежних від перевізника. При цьому перевізник має також довести неможливість відправити пасажирів в дорогу на іншому справному транспортом засобі.
За незбереження багажу, яка відбулася після прийняття його до перевезення і до видачі особі, уповноваженій на отримання багажу, перевізник несе відповідальність згідно зі ст. 796 ЦК, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) багажу сталися внаслідок обставин, які він не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Дане положення відтворено в ст. 107 УЖТ.
Повітряний перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу або пошкодження (псування) багажу після прийняття його до повітряного перевезення і до видачі одержувачу в разі, якщо не доведе, що ним було вжито всіх необхідних заходів щодо запобігання заподіяння шкоди або таких заходів неможливо було прийняти (п. 1 ст. 118 ВК). Але таке формулювання, що говорить про заподіяння шкоди і до того ж не розкриває оціночне поняття потреби заходів щодо його запобігання, швидше відноситься до області деліктних, а не договірних зобов'язань. Питання про підстави звільнення перевізника від відповідальності за незбереження багажу прямо вирішене імперативною нормою п. 1 ст. 796 ЦК, відповідно до якої і при повітряному перевезенні пасажира перевізник несе відповідальність за незбереження вантажу, багажу, якщо не доведе, що його втрата, недостача або пошкодження (псування) сталися внаслідок обставин, які перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало .
Відповідно до ст. 186 КТМ морський перевізник несе відповідальність за втрату або пошкодження багажу пасажира, якщо пригода, внаслідок якої завдано шкоду, сталася під час перевезення пасажира та його багажу з вини перевізника, його працівників або агентів, що діяли в межах своїх обов'язків (повноважень), яка при цьому передбачається. Зазначені правила розраховані виключно на договір морського перевезення в закордонному сполученні (п. 1 ст. 197 КТМ). Для каботажних перевезень небудь спеціальні правила на цей рахунок в КТМ відсутні, а тому відповідальність має наступати відповідно до загальних правил цивільного законодавства (п. 1 ст. 796 ЦК).
Відповідальність перевізника за незбереження багажу носить обмежений характер: у разі втрати або нестачі багажу перевізник відшкодовує його вартість; в разі пошкодження (псування) багажу - суму, на яку знизилася його вартість, а при неможливості відновлення пошкодженого багажу - його вартість; при втраті багажу, зданого до перевезення з оголошенням його цінності, - суму оголошеної вартості багажу (п. 2 ст. 796 ЦК, ст. 110 УЖТ). Стаття 119 ВК встановлює максимальну межу відшкодування, який, у всякому разі, не повинен перевищувати двох мінімальних розмірів оплати праці за кілограм ваги багажу (за винятком випадків здачі пасажиром багажу з оголошеною цінністю).
Відповідальність перевізника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажира, визначається за правилами про деліктної відповідальності (гл. 59 ЦК), якщо законом або договором не передбачена підвищена відповідальність перевізника (ст. 1084 ЦК, порівн. ст. 117 ВК, ст. 113 УЖТ, ст. 197 КТМ). Насамперед це стосується правил про відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює підвищену небезпеку для оточуючих (ст. 1079 ЦК), до яких відноситься і використання транспортних засобів. Розмір відшкодування визначається за правилами, передбаченими ст. 1085 ЦК (1).
---
(1) Докладніше про це див § 8 і 9 гл. 67 цього томи підручника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Відповідальність перевізника за окремі порушення зобов'язань з перевезення пасажира "
 1. § 1. Перевезення
  відповідальності за його порушення, надавши право сторонам визначати їх своєю угодою. Проте сторони своєю угодою можуть встановити умови перевезення тільки у випадках, коли транспортними кодексами, статутами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами не встановлено інше. Нормативні акти, що регулюють відносини, що виникають при перевезенні, вкрай рідко містять
 2. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  відповідальність. Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за рахунок правопорушника. Але між
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальність за всіх прав і зобов'язань СРСР згідно зі Статутом ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі за текстом - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 4. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  відповідально вантажовідправник має право вимагати виконання перевізником даного обов'язку. Так, згідно зі ст. 128 КТМ при перевезенні вантажу по чартеру перевізник зобов'язаний подати судно в обумовлений чартером строк; при цьому в разі неподання судна в обумовлений термін фрахтувальник має право відмовитися від договору морського перевезення вантажу і вимагати відшкодування збитків. Відповідно ж до п. 1
 5. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
  відповідально виділяється договір пасажирського перевезення автомобільним, повітряним, внутрішнім водним, морським і залізничним транспортом. Такий поділ договорів обумовлено тим, що для договорів пасажирського перевезення на різних видах транспорту законодавством встановлені певною мірою диференційовані норми * (557). Отже, юридичне значення цієї класифікації виражається
 6. § 4. Зобов'язання з буксирування
  відповідально виділяються і два різновиди договору буксирування. Договір буксирування є самостійним договором, що забезпечує самостійний ділянку транспортного процесу. За особливостями предмета - послуги з буксирування - цей договір зазвичай відмежовують від суміжних договорів перевезення, договорів оренди транспортних засобів, а також від договорів підрядного типу. Поряд з договором
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше див: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави. Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обігу. Дії та послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Охраноспособностью
 9. 2. Зобов'язання за участю третіх осіб
  відповідальності, за традицією вдягаються у форму зобов'язання). Так, солідарний боржник, повністю виконав зобов'язання, отримує право зворотної вимоги (регресу) до решти содолжников (п. 2 ст. 325 ЦК), а виконав зобов'язання субсидіарний боржник отримує аналогічне право по відношенню до основного боржника (п. 3 ст. 399 ГК). Адже в обох випадках зобов'язання виконано боржником
 10. 3. Обов'язки перевізника за договором перевезення пасажира
  відповідальність, обумовлена транспортними статутами та кодексами. Разом з тим специфіка роботи транспортних організацій, пов'язана з підвищеним ризиком для життя і здоров'я пасажирів, припускає законодавчу можливість у випадках загрози безпеці пасажирів "пожертвувати" умовою договору перевезення про термін доставки пасажира до пункту призначення. Наприклад, згідно зі ст. 185 КТМ
© 2014-2022  yport.inf.ua