Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Перегляд постанов по справі про адміністративне правопорушення.

Стадія оскарження та опротестування по-становлення по справі про адміністративне правопорушення м б не завжди. Право на оскарження надано особі, залученому до адміністративної відповідальності, потерпілому, законному представнику фізичної та юридичної особи, захиснику та представнику.
Існують певні правила подачі жа-лоб:
1) постанова, винесена суддею, оскаржується у вище-стоящий суд;
2) постанова, винесене колегіальним органом, оскаржується до районного суду за місцем знаходження колегіального органу;
3) постанова, винесена посадовою особою, обжа-луется вищій посадовій особі, або в рай-ційний суд за місцем розгляду справи;
4) якщо скарга надходить одночасно і вищестоящий орган і до суду, скаргу розглядає суд;
5) постанова про притягнення до відповідальності юридичної особи подається до арбітражного суду .
Скарга на постанову подається до органу або посадовій особі, яка винесла постанову. Потім скарга разом із справою протягом 3х діб надсилається для розгляду. Скарга на постанову про накладення адміністративного арешту або адміністративного видворення направляється для розгляду в день отримання (3х-денний термін не враховується). Скарга держмитом не обкладається.
Строк для подання скарги - 10 днів з дня отримання копії постанови. Якщо 10-денний строк пропущено з поважної причини, він м б відновлений суддею або особою, що розглядає справу.
При підготовці до розгляду скарги суддя і посадова особа з'ясовують:
1) чи є обставини, що виключають про-ництво у справі або виключають розгляд справи конкретною особою;
2) дозволяються наявні клопотання, при необхідності призначається експертиза;
3) якщо скарга спрямована не за підвідомчістю, її перенаправляють.
Загальний термін розгляду скарги - 10 днів з моменту її отримання. Винятки:
1) скарга на постанову про порушення виборчих прав розглядається протягом 5 днів;
2) скарга на постанову про адміністративний арешт або адміністративне видворення розглядається протягом доби ;
3) скарги на постанови про призупинення діяльності розглядаються протягом 5 діб.
Загальний порядок розгляду скарги збігається з порядком розгляду справи про адміністративне правопорушення. При розгляді скарги справа досліджується в повному обсязі.
За результатами розгляду скарги м б винесені наступні рішення:
1) залишити постанову без зміни, а скаргу без задоволення;
2) змінити постанову, якщо при цьому не погіршується становище особи, щодо якої винесено постанову або не підсилюється покарання;
3) про скасування постанови та припинення провадження у справі в разі малозначності або за наявності обставин, що виключають провадження у справі, а також, якщо факт правопорушення не доведений;
4) про скасування постанови та направлення справи на новий розгляд;
5) про скасування постанови та направлення справи на роз-гляд за підвідомчістю.
Рішення за скаргою оголошується негайно, копії надсилаються поштою протягом 3х діб. Рішення за скаргою набирає чинності негайно. Подальше оскарження можливе в порядку нагляду.
92.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перегляд постанов по справі про адміністративне правопорушення. "
 1. Стаття 30.8. Оголошення рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після його винесення. 2. Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення в термін до трьох діб після її винесення вручається або надсилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких було винесено постанову по справі,
 2. Стаття 30.9 . Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою, та (або) рішення вищого посадової особи за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону
 3. Стаття 30.9. Перегляд рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою, та (або) рішення вищого посадової особи за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону
 4. Стаття 30.11. Перегляд вступили в законну силу постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішень за результатами розгляду скарг, протестів
  1. Набрали законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів можуть бути опротестовані прокурором. 2. Право принесення протесту на які вступили в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарги, протесту належить прокурорам суб'єктів Російської
 5. Коментар до статті 26.11
  1. За змістом цієї статті оцінка доказів відбувається при здійсненні передбачених КпАП процесуальних дій, що передують виконавчого провадження. Вичерпний перелік органів адміністративної юрисдикції, посадові особи яких здійснюють провадження у справі про адміністративне правопорушення, визначено ст. 23.2 - 23.63 КоАП. Докази повинні бути оцінені
 6. Стаття 31.2. Обов'язковість постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення обов'язково для виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями, юридичними особами. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту його вступу в законну
 7. Стаття 31.2. Обов'язковість постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення обов'язково для виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями, юридичними особами. 2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту його вступу в законну
 8. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Виробництво по справах про адміністративні правопорушення сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність уповноважених органів і посадових осіб щодо застосування заходів адміністративного покарання. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення: 1) всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування кожної справи; 2) дозвіл
 9. Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подається судді, до органу, посадовій особі, якими винесено постанову по справі і які зобов'язані протягом трьох діб з дня надходження скарги направити її з усіма матеріалами справи до відповідного суду, вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі. 2. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного
 10. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  По справі про адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають: 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення; 4) обставини, що пом'якшують
 11. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  По справі про адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають: 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення; 4) обставини, що пом'якшують
 12. Стаття 31.4. Приведення у виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення приводиться у виконання уповноваженими на те органом, посадовою особою в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них постановами Уряду Російської Федерації. 2. У разі винесення кількох постанов про призначення адміністративного покарання щодо
 13. Стаття 29.11. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення
  1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 2. Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення вручається під розписку фізичній особі, або законному представнику фізичної особи, чи законному представнику юридичної особи, щодо яких її винесено, а також потерпілому на його прохання або
 14. Коментар до статті 31.6
  1. Прокурор відповідно до ст. 30.10 КоАП вправі принести протест на яке не набрало законної чинності постанова про призначення адміністративного покарання і постанову про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення і (або) наступні рішення вищестоящих інстанцій за скаргами на ці постанови. Право принесення протесту на вступило в законну силу постанова про
 15. Стаття 30.8. Оголошення рішення, винесеного за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  1. Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після його винесення. 2. Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення в термін до трьох діб після її винесення вручається або надсилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких було винесено постанову по справі,
© 2014-2022  yport.inf.ua