Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Розгляд дозвіл і обжа-лованіе справи. Особи, бере участь у справі.

Розгляд діда про адміністративне право-шении є центральною стадією розгляду справи б адміністративне правопорушення. При підготовці справи до розгляду вирішуються такі питання юр значення:
1) чи належать до компетенції органу, д / л або судді розгляд даної справи;
2) чи є обставини, що виключають можливість розгляду справи даними посадовою особою (зацікавленість);
3) чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи;
4) чи є обставини , що виключають вироб-ництво у справі (ст. 24.6);
5) чи достатньо наявних матеріалів для розгляду справи по суті;
6) чи є клопотання і відводи .
Обставинами, що виключають можливість роз-гляду справи даними д / л є:
1) посадова особа є родичем право-порушника, потерпілого, законного представника фізичної або юр особи , захисника або представника;
2) особиста, пряма або непряма зацікавленість у результатах розгляду справи.
За наявності таких обставин д / л зобов'язана заявити самовідвід. Самовідвід заявляється вищестоящому д / л чи голові відповідного суду. У разі, якщо д / л не заявить самовідвід, йому м б заявлено відвід. Відведення м б заявлений:
1) правопорушником;
2) потерпілим;
3) представником фізичної чи юр особи;
4) захисником;
5) представником;
6) прокурором.
За результатами розгляду самовідводу або відведення виноситься ухвала.
Після розгляду матеріалів справи суддею або д / л м б винесені наступні види визначень:
1) про призначення місця і часу розгляду де-ла;
2) про виклик осіб, витребування додаткових дока-зательств, призначення експертизи;
3) про відкладення розгляду справи;
4) про повернення матеріалів справи у разі непра-вільного їх складання;
5) про передачу матеріалів справи на розгляд по підвідомчості.
Якщо в ході підготовки матеріалів справи буде з'ясовано, що є обставини, що виключають вироб-ництво у справі, виноситься ухвала про припинення провадження у справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. За заявою особи справу м розглядатися за місцем його проживання. Справи про адміністративні правопорушення, що тягнуть позбавлення права керування транспортним засобом, м розглядатися за місцем обліку транспортного засобу.
Термін розгляду справи - 15 днів. Исключе-ня:
1) при необхідності отримання додаткових матеріалів - м б продовжений не більше, ніж на 15 днів;
2) справи про порушення виборчих прав розглядає- вають протягом 5 днів;
3) правопорушення, що тягнуть адміністративний арешт або адміністративне видворення за межі РФ розглядаються в день одержання матеріалів, але не позднее48 годин з моменту затримання правопорушника;
4) справи, що тягнуть адміністративну при-остановление діяльності д б розглянуті не пізніше 5 діб з моменту фактичного припинення діяльності юр особи.
При розгляді справи про адміністративне право-порушення:
1) оголошується, хто розглядає справу, яка справа підлягає розгляду, хто і на підставі якого закону притягується до від- ветственности;
2) встановлюється факт явки осіб, що у де-ле;
3) перевіряються повноваження законного пред-ставники фізичної або юр особи, захисника і представника;
4) з'ясовується сповіщено осіб, які беруть участь у справі, про встановлені порядках, і приймається рішен-ня про розгляд справи у відсутності зазначених осіб, або про відкладення розгляду справи;
5) особам, бере участі у справі, роз'яснюються їх права та обов'язки;
6) розглядаються заявлені клопотання і отво-ди.
Якщо справа розглядається далі, оголошується протокол та інші матеріали по справі. Заслуховуються пояснення правопорушника, показання інших осіб, пояснення фахівця, висновку експерта, висновок прокурора.
Якщо справа розглядається колегіальним органом обов'язково ведеться протокол розгляду справи про адміністративне правопорушення. Протокол підписується головуючим і секретарем колегіального органу.
За результатами розгляду справи м б винесено 2 види рішень:
1) постанову;
2) визначення.
Постанова виноситься в 2х випадках:
1) про призначення покарання;
2) про припинення провадження у справі (за наявності обставин , що виключають провадження, при оголошенні усного зауваження у зв'язку з малозначністю правопорушення, при передачі матеріалів справи до органів слідства, дізнання або в прокуратуру, якщо діяння містить ознаки злочину).
Визначення виноситься у випадках:
1) при передачі матеріалів справи іншій орган або д / л, які уповноважені застосовувати інші види покарань;
2) про передачу матеріалів справи на розгляд по підвідомчості.
За результатами розгляду справи в постанові по справі обов'язково д б зазначені:
1) ПІБ д / л, судді, персональний склад коллегіаль-ного органу, який виніс постанову;
2) дата і місце розгляду справи;
3) відомості про особу, стосовно якої розглянуто справу;
4) обставини , встановлені при розгляді справи;
5) рішення у справі;
6) строк і порядок оскарження.
У разі, якщо за результатами розгляду справи правопорушнику призначається штраф, у постанові д міститися інформація для перерахування суми штра-фа.
У постанові д б вирішено питання про вилучені речі і документи. Речі і документи, не вилучені з обігу, передаються власнику. Вилучені - підлягають знищенню. Документи, що є доказами в справі, зберігаються разом із справою.
У випадку, якщо постанова приймається колеги-альних органом, рішення приймається простою більшістю голосів.
Постанова по справі підписується суддею, головуючим чи д / л, який виніс цю постанову.
Копії постанови вручаються під розпис правопорушнику, потерпілому, або протягом 3х діб висилається поштою.
Особи, що у справі перераховані в гол. 25 КоАП РФ. До них відносяться:
1) особа, щодо якої ведеться провадження у справі;
2) потерпілий;
3) законний представник фізичної особи;
4) законний представник юр особи;
5) захисник і представник;
6) свідок;
7) понятий;
8) спеціаліст;
9) експерт;
10) перекладач;
11) прокурор.
Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, має право знайомитися з усіма матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, користуватися юридичною допомогою захисника, а також іншими процесуальними правами .
Справа про адміністративне правопорушення розглядається за участю особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення.
Суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про адміністративне правопорушення, вправі визнати обов'язковою присутність при розгляді справи особи, щодо якої ведеться провадження у справі.
При розгляді справи про адміністративне право-порушення, яке тягне за собою адміністративний арешт або адміні-стративно видворення за межі Російської Федеративної-ції іноземного громадянина або особи без громадянства, присутність особи, щодо якої ведеться провадження у справі, є обов'язковим.
Неповнолітня особа, щодо якої ве-деться виробництво по справі про адміністративне правопорушення, може бути видалено на час розгляду обставин справи, обговорення яких може справити негативний вплив на зазначену особу.
Потерпілим є фізична особа або юриди-чеський особа, яким адміністративним правопорушенням заподіяно фізичний, майновий чи моральну шкоду.
Потерпілий має право знайомитися з усіма матеріалами справи про адміністративне правопорушення, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, користуватися юридичною допомогою представника, оскаржити постанову по даній справі, користуватися іншими процесуальними правами відповідно до КоАП РФ.
Справа про адміністративне правопорушення розглядається за участю потерпілого. У його відсутність справа може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про належному повідомленні потерпілого про місце і час розгляду справи і якщо від потерпілого не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення.
Потерпілий може бути опитаний відповідно до статті 25.6 КоАП РФ.
Захист прав і законних інтересів фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, чи потерпілого, які є неповнолітніми або за своїм фізичним або психічним станом позбавлених можливості самостійно реалізувати свої права, здійснюють їх законні представники.
Законними представниками фізичної особи є-ються його батьки, усиновителі, опікуни або попеч-чи.
Родинні зв'язки або відповідні повноваження осіб, які є законними представниками фізичної особи, засвідчуються документами, передбаченими законом.
Законні представники фізичної особи, в ставлення-ванні якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, і потерпілого мають права і несуть обов'язки, передбачені КоАП РФ щодо представляються ними осіб.
При розгляді справи про адміністративне право-порушення, вчинене особою у віці до вісімнадцяти років, суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про адміністративне правопорушення, вправі визнати обов'язковою присутність законного представника зазначеної особи.
Захист прав і законних інтересів юридичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, або юридичної особи, яка є потерпілим, здійснюють його законні представники.
Законними представниками юридичної особи відповідно до КоАП РФ є його керівник, а також інша особа, визнана відповідно до закону або установчими документами органом юридичної особи. Повноваження законного представника юридичної особи підтверджуються документами, що засвідчують його службове становище.
Справа про адміністративне правопорушення, вдосконалення-шенном юридичною особою, розглядається за участю його законного представника чи захисника. У відсутність зазначених осіб справа може бути розглянуто лише у випадках, передбачених частиною 3 статті 28.6 КоАП РФ, або якщо є дані про належному повідомленні осіб про місце і час розгляду справи і якщо від них не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення.
При розгляді справи про адміністративне право-порушення, скоєному юридичною особою, суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, вправі визнати обов'язковою присутність законного представника юридичної особи.
Для надання юридичної допомоги особі, в ставлення-ванні якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник.
В якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення допускається адвокат або інша особа.
Повноваження адвоката посвідчуються ордером, ви-даними відповідним адвокатським утворенням. Повноваження іншого особи, яка надає юридичну допомогу, засвідчуються довіреністю, оформленої відповідно до закону.
Захисник і представник допускаються до участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення з моменту порушення справи про адміністративне правопорушення.
Захисник і представник, допущені до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення, має право знайомитися з усіма матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання і відводи, брати участі в розгляді справи, оскаржити застосування заходів забезпечення провадження у справі, постанову по справі, користуватися іншими процесуальними правами відповідно до КоАП РФ.
Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана особа, якій можуть бути відомі обставини справи, що підлягають встановленню.
Свідок зобов'язаний з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, і дати правдиві показання: повідомити все відоме йому у справі, відповісти на поставлені питання і засвідчити своїм підписом у відповідному протоколі правильність занесення його показань.
Свідок має право:
1) не свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів;
 2) давати показання рідною мовою або мовою, якою володіє;
 3) користуватися безкоштовною допомогою перекладачів-ка;
 4) робити зауваження з приводу правильності занесення його показань до протоколу.
 При опитуванні неповнолітнього свідка, не до-стігшего віку чотирнадцяти років, обов'язково присут-ствие педагога чи психолога. У разі необхідності опитування проводиться у присутності законного представника неповнолітнього свідка.
 Свідок попереджається про адміністративну відпові-дальності за дачу завідомо неправдивих показань.
 За відмову або за ухилення від виконання обов'яз-занностей, передбачених частиною 2 цієї статті, свідок несе адміністративну відповідальність, передбачену КоАП РФ
 Примітка. У цій статті під близькими родичам розуміються батьки, діти, усиновителі, усиновлені, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки.
 У випадках, передбачених КоАП РФ, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох.
 Присутність понятих обов'язково у випадках, перед-бачених главою 27 КоАП РФ. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присут-наслідком процесуальних дій, їх зміст і результати.
 Про участь понятих у провадженні у справі про адміні-стративні правопорушення робиться запис у протоколі.
 Понятий має право робити зауваження з приводу здійснюваних процесуальних дій. Зауваження понятого підлягають занесенню до протоколу.
 У разі необхідності понятий може бути опитано як свідка відповідно до статті 25.6 КоАП РФ.
 В якості спеціаліста для участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може бути притягнута будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє знаннями, необхідними для надання сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні доказів, а також у застосуванні технічних засобів.
 Спеціаліст зобов'язаний:
 1) з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення;
 2) брати участь у проведенні дій, що потребують спеціальних знань, з метою виявлення, закріплення і вилучення доказів, давати пояснення з приводу скоєних ним дій;
 3) засвідчити своїм підписом факт вчинення зазначених дій, їх зміст і результати.
 Спеціаліст попереджається про адміністративну відповідальність за дачу завідомо неправдивих пояснень.
 Фахівець має право:
 1) знайомитися з матеріалами справи про адміністративне правопорушення, що відносяться до предмета дій, скоєних з його участю;
 2) з дозволу судді, посадової особи, особи, головуючого у засіданні колегіального органу, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити питання, що відносяться до предмета відповідних дій, особі, щодо якої ведеться провадження у справі, потерпілому і свідкам;
 3) робити заяви і зауваження з приводу здійснював-екпортувати ним дій. Заяви та зауваження підлягають заніс-нию до протоколу.
 Як експерт може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, достатніми для проведення екс-пертизи і дачі експертного висновку.
 Експерт зобов'язаний:
 1) з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення;
 2) дати об'єктивний висновок з поставлених пе-ред ним питань, а також необхідні пояснення у зв'язку з утриманням ув'язнення.
 Експерт попереджається про адміністративну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку.
 Експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань або якщо наданих йому матеріалів недостатньо для дачі висновку.
 Експерт має право:
 1) знайомитися з матеріалами справи про адміністративне правопорушення, що відносяться до предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку;
 2) з дозволу судді, посадової особи, особи, головуючого у засіданні колегіального органу, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити питання, що відносяться до предмета експертизи, особі, щодо якої ведеться провадження у справі, потерпілому і свідкам;
 3) зазначати у своєму висновку мають значення для справи обставини, які встановлені при прове-дении експертизи і з приводу яких йому не були по-подані запитання.
 Як перекладач може бути притягнута лю-бій яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє мовами або навичками сурдоперекладу (второпати знаки німого або глухого), необхідними для перекладу або сурдоперекладу при провадженні у справі про адміністративне правопорушення.
 Перекладач призначається суддею, органом, должност-ним особою, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення.
 Перекладач зобов'язаний з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, виконати повно і точно доручений йому переклад та засвідчити вірність перекладу своїм підписом.
 Перекладач попереджається про адміністративну відповідальність за виконання завідомо неправильного перекладу.
 Прокурор в межах своїх повноважень впра-ве:
 1) порушувати провадження по справі про адміністративне тивном правопорушення;
 2) брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, подавати докази, заявляти клопотання, давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи;
 3) приносити протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення незалежно від участі у справі, а також здійснювати інші передбачені федеральним законом дії.
 Прокурор сповіщається про місце і час роз-гляду справи про адміністративне правопорушення, скоєне неповнолітнім, а також справи про адміністративне правопорушення, порушеної за ініціативою прокурора.
 До участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення в якості захисника і представника не допускаються особи у разі, якщо вони є співробітниками державних органів, які здійснюють нагляд та контроль за дотриманням правил, порушення яких стало підставою для порушення даної справи, або якщо вони раніше виступали в якості інших учасників провадження у даній справі.
 До участі у провадженні у справі про административ-ном правопорушення в якості спеціаліста, експерта і перекладача не допускаються особи у разі, якщо вони перебувають у родинних відносинах з особою, що залучаються до адміністративної відповідальності, потерпілим, їх законними представниками, захисником, представником, прокурором, суддею, членом колегіального органу або посадовою особою, у виробництві яких перебуває дана справа, або якщо вони раніше виступали в якості інших учасників провадження у даній справі, а так само якщо є підстави вважати цих осіб особисто, прямо чи опосередковано, зацікавленими в результаті даної справи.
 91. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Розгляд дозвіл і обжа-лованіе справи. Особи, бере участь у справі."
 1. Стаття 166. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
    1. Для забезпечення правильного та своєчасного розгляду і вирішення справи в підготовчій частині судового засідання слід з'ясовувати про наявність клопотань з усіх питань, пов'язаних з розглядом справи. Такі клопотання можуть виражатися усно із занесенням їх до протоколу судового засідання або представлятися суду в письмовій формі. Іноді суди при надходженні клопотання не
 2. Стаття 385. Повідомлення осіб, що у справі, про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
    1. Коментована стаття спрямована на забезпечення своєчасного розгляду справи судом наглядової інстанції при дотриманні процесуальних прав беруть участь у справі. Суд наглядової інстанції, до якого надійшла справа з визначенням відповідного судді про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції, повинен
 3. Стаття 165. Поновлення дослідження доказів
    Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 1 ст. 164 АПК РФ після завершення дослідження всіх доказів головуючий у судовому засіданні з'ясовує у осіб, що у справі, чи не бажають вони чим-небудь доповнити матеріали справи. За відсутності таких заяв головуючий у судовому засіданні оголошує дослідження доказів закінченим, і суд переходить до судових дебатів.
 4. Стаття 35. Права та обов'язки осіб, що у справі
    1. У коментованій статті наводиться загальний перелік процесуальних прав, що належить особам, які беруть участь у справі. Наявність цих прав дозволяє їм, як юридично зацікавленим суб'єктам, активно брати участь у цивільному процесі, впливати на його хід і розвиток. Особи, що у справі, повинні добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами. У разі встановлення фактів
 5. Стаття 302. Повідомлення про розгляд справи в Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
    Коментар до статті На відміну від ст. 186 АПК 1995 р., що передбачала лише один випадок повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання Президії, коли виникала необхідність виклику тієї чи іншої особи в засідання Президії ВАС РФ для дачі пояснень, ст. 302 АПК 2002 встановлює в якості обов'язкового правила сповіщення осіб, що у справі, про засідання Президії
 6. Стаття 191. Поновлення розгляду справи по суті
    1. Після закінчення розгляду справи по суті та переходу до судових дебатів суд не вправі на даному етапі судочинства продовжити з'ясування обставин справи, дослідження по ньому доказів. Відповідно і учасники судових дебатів не має права посилатися на нові обставини і недосліджені докази. 2. Разом з тим під час виступів у судових дебатах і репліках
 7. Стаття 10. Гласність судового розгляду
    Коментар до статті Коментар до частини 7. § 1. В силу ч. 7 ст. 10 ЦПК РФ особи, які беруть участь у справі, та громадяни, присутні у відкритому судовому засіданні, мають право в письмовій формі, а також за допомогою засобів аудіозаписи фіксувати хід судового розгляду без дозволу суду (судді). Фотозйомка, відеозапис, трансляція судового засідання по радіо і телебаченню допускаються з
 8. Стаття 354. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
    1. Наслідки неявки в судове засідання беруть участь у справі залежать від того, чи були вони повідомлені належним чином про час і місце розгляду справи в касаційному порядку. Якщо в матеріалах справи відсутні відомості про належне повідомлення неявившихся осіб, суд зобов'язаний відкласти розгляд справи. Це імперативна вимога процесуального закону. Розгляд справи судом касаційної
 9. Стаття 189. Закінчення розгляду справи по суті
    1. Стаття, що за змістом відрізняється від ст. 184 колишнього Кодексу з тим же найменуванням, в якій містилося положення про обов'язок головуючого питати у осіб, що у справі, та представників, чи не бажають вони чим-небудь доповнити матеріали справи. Як правило, при розгляді конкретних справ заяв про доповнення матеріалів справи не надходило, у зв'язку з чим
 10. Стаття 170. Розгляд справи про банкрутство містоутворюючого підприємства
    1. При розгляді справи про банкрутство містоутворюючого підприємства особою, бере участі у справі про банкрутство, визнається відповідний орган місцевого самоврядування. 2. У якості осіб, що у справі про банкрутство, арбітражним судом можуть бути також притягнуті федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади відповідного суб'єкта Російської Федерації. 3. При
 11. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
    1. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про
 12. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
    1. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про
 13. Стаття 40. Склад осіб, що у справі
    Коментар до статті В ст. 40 АПК РФ визначено склад осіб, що у справі. Від правильного визначення складу осіб, навчаючи-ствующих у справі, багато в чому залежить правильність судового рішення, маючи на увазі, що прийняття рішення про права і обов'язки осіб, не залучених до участі у справі (ст. 42 АПК РФ), тягне скасування цього рішення (п. 4 ч. 4 ст. 270, ч. 4 ст. 280 АПК РФ). У зв'язку з цим суду
 14. Стаття 72. Забезпечення доказів
    Коментар до статті 1. Положення ст. 72 АПК РФ, що встановлює, що особи, які беруть участь у справі, мають підстави побоюватися, що подання до арбітражного суду необхідних доказів стане неможливим або складним, можуть звернутися з заявою про забезпечення цих доказів, спрямоване на створення умов для надання судом сприяння в реалізації процесу- альних прав осіб,
 15. Стаття 165. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків
    Коментар до статті § 1. Виконуючи вимоги статті 165 ЦПК РФ, головуючий зобов'язаний роз'яснити бере участь у справі їх процесуальні права і обов'язки, зокрема, право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази і брати участь в їх дослідженні, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам і фахівцям, заявляти клопотання, в тому
 16. Учасники процесу
    . Органи держави, посадові особи, громадяни, юридичні особи, що у процесі, як носії певних прав і обов'язків, є суб'єктами кримінального та цивільного процесу. Роль, призначення і мети участі їх у справі різні, що дозволяє суб'єктів процесу розділити на групи. У першу входять органи держави і посадові особи - суд (суддя), прокурор, а в кримінальному
 17. Стаття 243. Поновлення розгляду справи
    1. Після скасування заочного рішення послідовність процедури розгляду справи і призначення часу нового судового розгляду залежить від складу учасників процесу та обсягу представлених до суду доказів. Так, якщо розгляд справи триває судом у тому ж складі, а в засідання з питання про скасування заочного рішення з'явилися всі що у справі особи, не виключається
 18. Стаття 311. Розгляд заяви про вчинені нотаріальні дії або про відмову в його скоєнні
    1. При вирішенні справ за заявами про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні суд та особи, що у справі, повинні керуватися не тільки нормами, що містяться в ст. 262, 263, 310-312 ЦПК, визначальними процедуру особливого виробництва, а й загальними правилами цивільного судочинства. У ході підготовки до судового розгляду справи, порушеної в порядку
 19. Стаття 172. Початок розгляду справи по суті
    1. Доповідь головуючого або кого-небудь із суддів, що входять до складу суду при колегіальному розгляді справи, з якого починається розгляд справи по суті, має серйозне значення для визначення обсягу і меж дослідження справи в судовому засіданні, для правильного та своєчасного вирішення спору сторін. У доповіді в концентрованому вигляді повинні відображатися підсумки процесуальної
 20. Стаття 98. Розподіл судових витрат між сторонами
    1. Судові витрати несуть не тільки сторони, але й інші особи, які беруть участь у справі. Про витрати по сплаті державного мита третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору і третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору див. коментар до ст. 90 ЦПК. Крім того, будь-яка особа, яка бере участь у справі і яке заявило клопотання про виклик свідків, призначення експертизи
© 2014-2022  yport.inf.ua