Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Викличу-дення справи. Протокол.

КоАП РФ найбільш повно регламентує адміні-стративно-юрисдикційну діяльність, осуществляе-мую як у позасудовому, так і в судовому порядку. Загальні правила:
1) виробництво ведеться державною мовою РФ, особі, яка не володіє мовою виробництва, забезпечується право виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача;
2) розгляд справи здійснюється на засадах рівності перед законом усіх громадян, незалежно від соціальної і майнової приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії і т.д.
Справи про адміністративні правопорушення розглядаються відкрито. У провадженні у справах про адміністративні правопорушення виділяють 4 стадії:
1) порушення справи;
2) розгляд і вирішення справи;
3) оскарження та опротестування;
4) виконання постанови по справі.
При порушенні справи про адміністративне правопорушення необхідно розрізняти приводи і підстави для порушення.
Приводами для порушення справи про адмі-стративно правопорушення є:
1) виявлення правопорушення особами, уповноваженими складати протокол;
2) надходження з державних органів, органів МСУ та інших установ повідомлення, що вказує на наявність події адміністративного правонаруше-ня;
3) повідомлення і заява фізичних та юридичних осіб;
4) фіксація адміністративного правопорушення у сфері дорожнього руху автоматичними, технічними засобами.
Підстави для порушення є наявність достатніх даних, що вказують на ознаки адміністративного правопорушення. Справа вважається порушеною з:
1) складання протоколу огляду місця проісше-наслідком;
2) складання протоколу про застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в порядку гл. 27 КпАП;
3) з моменту складання протоколу про адміні-стративно правопорушення, або винесенні прокурором постанови про порушення ад-міністратівного справи;
4) винесення ухвали про необхідність проведення детального розслідування;
5) винесення постанови у справі, якщо протокол не з-ставлять і правопорушник згоден з досконалим правопорушенням.
Основний документ у справі про адміністративне правопорушення - це протокол про адміністративне правопорушення. Він складається уповноваженими посадовими особами, перерахованими в ст. 28.3 КоАП РФ.
У протоколі в обов'язковому порядку д б отраже-но:
1) дата і місце складання;
2) посаду;
3) ПІБ укладача;
4) відомості про особу, щодо якого порушено провадження у справі про адміністративне правопорушення;
5) ПІБ та адреси свідків і потерпілих;
6) час і місце вчинення правопорушення, його суть;
7) статті НА, що передбачають відповідальність;
8) пояснення фізичної або юридичної особи, в від-носінні якого порушено справу.
У разі відмови особи від підпису протоколу в ньому ставиться відповідний запис, який засвідчується 2ма підписами свідків (від підпису відмовився).
Протокол складається негайно після виявлення правопорушення, але якщо негайно скласти протокол неможливо, він д б складений протягом 2-х діб.
Після складання протокол направляється в орган, уповноваженій особі або до суду для винесення постанови.
Протокол по справі не складається і виноситься відразу постанову при дотриманні 2х умов:
1) покарання у вигляді попередження або штрафу;
2) правопорушник д б згоден з правонаруше-ням.
При неможливості протягом 3х діб з'ясувати всі обставини по справі, а також у разі порушення законо-давства про рекламу, вибори та референдум, про податки і збори проводиться адміністративне розслідування. У цьому разі посадова особа, уповноважена складати протокол, виносить ухвалу про проведення адміністративного розслідування. Копія цього визначення протягом доби направляється правопорушнику.
Термін розслідування адміністративного правопорушення - 1 місяць, але м б продовжений ще на місяць. Термін розслідування за порушення митних правил, за ДТП, що спричинило легкий або середньої тяжкості шкоди здоров'ю - 6 місяців.
Після складання протокол разом з іншими документами справи передається до органу, посадовій особі або судді для винесення постанови по справі.
Якщо правопорушення тягне адміністративний арешт, справа передається на розгляд судді негайно. Також негайно справа передається судді, якщо правопорушник був підданий адміністративному затриманню.
Справа про адміністративне правопорушення підлягає закриттю за наявності таких умов:
1) відсутність події правопорушення;
2) відсутність складу правопорушення;
3) дії особи в стані крайньої необхід-мости;
4) видання акта амністії;
5) скасування закону, що встановлює відпові-ність;
6) закінчення терміну давності;
7) наявність по одному і тому ж факту постанови по справі, або постанови про порушення кримінальної справи;
8) смерть особи, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення.
90.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. викличу-дення справи. Протокол. "
 1. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Виробництво по справах про адміністративні правопорушення сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність уповноважених органів і посадових осіб щодо застосування заходів адміністративного покарання. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення: 1) всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування кожної справи; 2) дозвіл
 2. Коментар до статті 28.8
  1. Про терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення див. коментар до ст. 28.5. Згідно ч. 2 ст. 28.4 КоАП в зазначені терміни має бути винесено і постанову прокурора про порушення справи про адміністративне правопорушення (див. також п. 3 коментарю до ст. 28.4 КпАП). 2. Протокол (постанова прокурора) про адміністративне правопорушення направляється судді, органу,
 3. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про
 4. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про
 5. Коментар до статті 26.3
  1. Про статус особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілого і свідка див. коментарі до ст. 25.1, 25.2, 25.6. 2. КоАП визначено статус наступних протоколів: а) протоколу про адміністративне правопорушення; б) протоколу про застосування заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, складеного посадовою
 6. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 7. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  Завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 8. Коментар до статті 28.2
  1. КоАП передбачено складання наступних різновидів протоколів: протоколу про взяття проб і зразків; протоколу про застосування заходів забезпечення провадження у справі (див. п. 4 коментарю до ст. 28.1); протоколу про адміністративне правопорушення; протоколу розгляду справи про адміністративне правопорушення, складеного при розгляді справи колегіальним органом (див. коментар до ст. 29.8).
 9. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про адміністративне правопорушення складається негайно після виявлення вчинення адміністративного правопорушення. 2. У разі, якщо потрібне додаткове з'ясування обставин справи або даних про фізичну особу або відомостей про юридичну особу, щодо яких порушується справа про адміністративне правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення складається
 10. Про застосування статті 28.5 див. лист ГТК РФ від 17.05.2002 N 01-06/19136. Стаття 28.5. Терміни складання протоколу про адміністративне правопорушення
  1. Протокол про адміністративне правопорушення складається негайно після виявлення вчинення адміністративного правопорушення. 2. У разі, якщо потрібне додаткове з'ясування обставин справи або даних про фізичну особу або відомостей про юридичну особу, щодо яких порушується справа про адміністративне правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення складається
 11. Стаття 26.3. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків
  1. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків є відомості, що мають відношення до справи і повідомлені зазначеними особами в усній або письмовій формі. 2. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і
 12. Стаття 26.3. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків
  1. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків є відомості, що мають відношення до справи і повідомлені зазначеними особами в усній або письмовій формі. 2. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і
 13. Стаття 28.8. Напрямок протоколу (постанови прокурора) про адміністративне правопорушення для розгляду справи про адміністративне правопорушення
  1. Протокол (постанова прокурора) про адміністративне правопорушення направляється судді, до органу, посадовій особі, уповноваженим розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом доби з моменту складання протоколу (винесення постанови) про адміністративне правопорушення. 2. Протокол (постанова прокурора) про адміністративне правопорушення, вчинення якого
 14. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
  1. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення ведеться російською мовою - державною мовою Російської Федерації. Поряд з державною мовою Російської Федерації провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про
 15. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
  1. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення ведеться російською мовою - державною мовою Російської Федерації. Поряд з державною мовою Російської Федерації провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про
 16. Стаття 29.6. Строки розгляду справи про адміністративне правопорушення
  1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання суддею, органом, посадовою особою, правомочними розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. 2. У разі надходження клопотань від учасників провадження у справі про адміністративне правопорушення або в разі потреби в додатковому
 17. Адміністративне затримання і доставлення. Права затриманих.
    Названі заходи відносяться до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 27.1 КоАП ці заходи здійснюються з метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення, забезпечення своєчасного і правильного
 18. Стаття 26.6. Речові докази
    1. Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до
 19. Стаття 26.6. Речові докази
    1. Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до
© 2014-2022  yport.inf.ua