Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття договору майнового найму


1. Під договором майнового найму (louage des choses, Miete, Pacht, lease, hire) розуміється договір, за яким одна сторона (наймодавець чи орендодавець) зобов'язується надати іншій стороні (наймачеві або орендарю) майно у тимчасове користування за встановлений винагороду, яке ця інша сторона зобов'язана сплатити.
Договір у всіх досліджуваних країнах є двостороннім, воз-Безоплатно, консенсусним. Його предметом служить будь-яка неспоживна річ - рухома або нерухома. Договір широко використовується у відносинах з використання землі, торгово-промислових підприємств, машинно-технічного устаткування, будівель і споруд, засобів транспорту і перевезення вантажів (контейнерів) і т. д.
У деяких країнах, в Зокрема ФРН та Швейцарії, залежно від предмета договору розрізняють майновий найм і його різновид - оренду. До договору оренди відносять тільки майновий найм плодопріносящей речі, при якому на відплатних засадах переноситься право не тільки користування річчю, а й вилучення з неї плодів. За відсутності спеціальних приписів до договору оренди застосовуються норми права, що регулюють договір майнового найму.
В англо-американському праві залежно від характеру предмета договору найму розрізняють найм нерухомості (lease) і найм
335
рухомих речей (hire). При наймі нерухомості у наймача виникає обмежене речове право, тоді як при найманні рухомих речей - лише зобов'язальні права, які не можуть бути протиставлені третім особам.
Джерелом регулювання відносин по найму в країнах рома-но-германської системи права є норми цивільних кодексів (Франція - ст. 1708-1778, 1800-1831 ФГК; ФРН - § 535 - 597 ГГУ; Швейцарія - норми Зобов'язального закону і т. д.). У країнах англо-американського права діють норми прецедент-ного права. Разом з тим, по суті, у всіх країнах видані також численні спеціальні акти по найму нерухомості, складові велике законодавство з використання сільськогосподарських земель, промислово- торгових приміщень, житла і т. д. Метою такого законодавства є деяке пом'якшення негативних соціальних та економічних наслідків свавілля власників майна у визначенні умов здачі майна внайми. При відсутності спеціальних приписів застосовуються загальні правила, що регулюють майновий найм.
У договірній практиці широко застосовуються типові форми договору, розроблені для найму різних видів майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття договору майнового найму"
 1. 1. Поняття договору оренди
  поняття договору майнового найму використовувалося поряд з поняттям "оренда майна", без додання спеціального юридичного значення їх одночасного застосування. --- - КонсультантПлюс: примітка. Підручник "Римське приватне право" (під ред. І.Б. Новицького, І.С. Перетерского) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - МАУП, 2004. Див: Римське
 2. 3. Договір майнового найму за радянським цивільному праву
  поняття договору майнового найму залишалося практично незмінним. Договором майнового найму зізнавався такий договір, за яким одна сторона (наймодавець) зобов'язується надати іншій (наймачеві) майно за певну винагороду для тимчасового користування (ст. 152 ДК 1922 р.; ст. 275 ЦК 1964 р.). Порівняно з дореволюційним законодавством у договорі майнового
 3. § 2. Правовий режим речей
  поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи такий будинок в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 4. § 2. Оренда
  поняття, правове регулювання, міжнародна уніфікація. М., 1991; Комаров ЕФ., Колуга Є.В., Юсупова А.Т Оренда Лізинг. Фірмовий сервіс. Новосибірськ, 1991, Основи зовнішньоекономічних знань: Словник-довідник. М., 1990. [4] Тимчасове положення про лізинг. Утв. Постановою Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633. / / СЗ РФ. 1995. № 27. ст.
 5. § 3. Зберігання
  поняття обов'язку зберігача щодо забезпечення схоронності речі ? Від яких видів небезпек необхідно зберегти річ? Очевидно, що забезпечення схоронності пов'язано з обов'язком зберегти майно, по-перше, від розкрадання третіми особами, по-друге, від псування і іншого ушкодження, так як зберігач зобов'язаний повернути річ у тому стані, в якому вона була прийнята на зберігання з урахуванням її природного
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  поняттям "майно" можуть охоплюватися речі, гроші та цінні папери (п . 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ЦК). Нерідко майном називаються не тільки перераховані вище об'єкти, а й майнові права (ст. 18, п. 1 ст. 56 ЦК). Нарешті, поняття "майно" може позначати всю сукупність готівкових речей, грошей, цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта (п. 2 ст. 63 ЦК). В
 7. § 2. Поняття і основні види операцій
  договір купівлі-продажу (п. 1 ст. 454 ЦК), договір банківської гарантії (ст. 368 ЦК), договір простого товариства (п. 1 ст. 1041 ЦК) і договір про прощення боргу (ст. 415 ЦК). Існують угоди, які поряд з волевиявленнями містять ще інші складові частини. Наприклад, фактичний склад договору про передачу рухомої речі у власність складається з угоди відчужувача і набувача про
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 9. § 5. Умовні угоди
  поняття , види, допустимість. Стаття 157 ЦК виділяє угоди, зроблені під умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон вживає термін
 10. § 1. Право приватної власності громадян. Загальні положення
  понятті права власності в суб'єктивному сенсі, що включає певну сукупність правомочностей в незмінному вигляді незалежно від якої класифікації власності. Інакше йде справа з правом власності в об'єктивному сенсі. Зміст правових норм може істотно відрізнятися залежно від виду суб'єкта, специфіки об'єкту, що охороняється, підстав виникнення права власності.
© 2014-2022  yport.inf.ua