Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору возмездного надання послуг

За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (ст. 779 ЦК).
Договір надання послуг є консенсуальним, двостороннім і оплатним.
Сторонами даного договору виступають услугодатель, іменований виконавцем, і услугополучатель, іменований замовником. У ЦК не передбачено будь-яких обмежень щодо суб'єктного складу за договором возмездного надання послуг, тому необхідно орієнтуватися на загальні правила участі громадян та юридичних осіб у цивільному обороті.
Згідно ст. 783 ЦК щодо договору надання послуг можуть застосовуватися норми про загальні положення про підряд (ст. ст. 702 - 729 ЦК) і про побутовому підряді (ст. ст. 730 - 739 ЦК), якщо це не суперечить особливостям, відбитим у ст . ст. 779 - 782 ЦК, а також специфіці предмета договору возмездного надання послуг.
У зв'язку з цим слід підкреслити, що відповідно до ст. 780 ЦК, оскільки інше не передбачено договором возмездного надання послуг, виконавець зобов'язаний надати послуги особисто. Отже, за загальним правилом в даному договорі, якщо сторони прямо не погодили в ньому зворотне, не застосовується принцип генерального підряду. Такий підхід, як вже зазначалося раніше, пов'язаний з існуванням нерозривному зв'язку нематеріальних послуг з особистістю надає їхні обличчя.
Разом з тим спеціальна норма, яка регулює питання про участь у виконанні роботи декількох осіб (ст. 707 ЦК), повною мірою може поширюватися на відносини сторін за договором возмездного надання послуг. Так, якщо на стороні виконавця виступають одночасно два або більше особи, то при неподільності предмета зобов'язання вони повинні визнаватися по відношенню до замовника солідарними боржниками щодо обов'язку надати йому відповідну послугу і відповідно солідарними кредиторами щодо права вимагати прийняття виконання і його оплати. Однак при подільності предмета зобов'язання, а також в інших випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або договором, кожна з цих осіб набуває права і несе обов'язки по відношенню до замовника лише в межах своєї частки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття договору возмездного надання послуг "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин , а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. 1. Поняття договору возмездного надання послуг
  Послуги та роботи. Стаття 779 (п. 1) ГК, починаюча гл. 39 ГК "Оплатне надання послуг", називає оплатним наданням послуг договір, за яким виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги. Якщо порівняти визначення "підряду", міститься в ст. 702 ГК, з тим,
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 4. § 1. Перевезення
  Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 6. § 3. Зберігання
  Поняття та види договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в
 7. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 8. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 10. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
© 2014-2022  yport.inf.ua