Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Поняття і функції цивільно-правової відповідальності

Зі сказаного випливає, що цивільно-правова відповідальність - одна з форм державного примусу, що складається у стягненні судом з правопорушника на користь потерпілого майнових санкцій, перелагаются на правопорушника невигідні майнові наслідки його поведінки і спрямованих на відновлення порушеної майнової сфери потерпілого.
Слід підкреслити, що цивільно-правова відповідальність є інститутом Загальної частини цивільного права, що поширюють свою дію за загальним правилом на всі види цивільних правовідносин. Вона аж ніяк не зводиться до відповідальності за порушення зобов'язань, як це за традицією встановлюється цивільним законодавством і в більшості випадків автоматично відтворюється наступній за ним навчальною літературою (1).
---
(1) Більшість сучасних підручників все ж говорять про цивільно-правової відповідальності, а не про відповідальність за порушення зобов'язань, хоча присвячена їй глава проте міститься у розділ, де викладаються загальні положення про зобов'язання.
Адже заходи цивільно-правової відповідальності передбачені і в загальних положеннях ЦК (наприклад, у вигляді відмови в охороні прав у випадках зловживання ними на підставі п. 2 ст. 10 ГК, обмеження дієздатності громадянина відповідно до правилами п. 1 ст. 30 ГК, відповідальності органів та засновників юридичної особи відповідно до п. 3 ст. 53 і п. 3 ст. 56 ГК, відповідальності правонаступників юридичної особи відповідно до п. 3 ст. 60 ГК і т. д.), і в розділі про речові права (наприклад, у вигляді правил про наслідки самовільної будівлі, передбачених п. 2 ст. 222 ЦК), і в нормах авторського і патентного права.
Традиційне відсутність узагальнюючих правил про відповідальність у цивільному законодавстві не може вважатися безумовним доказом на користь відсутності такого інституту в цивільному праві (не кажучи вже про цивільне право як науці та навчальної дисципліни). Навпаки, такий стан свідчить про недоліки системи чинного законодавства, що не враховує давно склалися в цивільному праві реалій. Не випадково навіть законодавець, що залишився на традиційних позиціях, змушений був помістити правила про збитки (що є мірою цивільно-правової відповідальності) в загальні положення цивільного права, а не в загальну частину зобов'язального права, як було в раніше діяв законі.
Заходами цивільно-правової відповідальності є цивільно-правові санкції - передбачені законом майнові заходи державно-примусового характеру, що застосовуються судом до правопорушника з метою компенсації майнових втрат потерпілого і покладають на правопорушника несприятливі майнові наслідки правопорушення.
Більшість цивільно-правових санкцій є компенсаційними, маючи на меті відшкодування потерпілій від правопорушення стороні понесених нею майнових втрат. Прикладом таких санкцій служать збитки (п. 2 ст. 15 ЦК). Цивільному праву відомі і штрафні санкції, які стягуються з правопорушника на користь потерпілого незалежно від понесених збитків, наприклад штрафи або пені за прострочення виконання за договором. Як рідкісний виняток у цивільному праві використовуються конфіскаційні санкції, які полягають в безоплатному вилученні певного майна правопорушника в доход держави (ст. 169 ЦК).
Основной, головною функцією цивільно-правової відповідальності є її компенсаторно-відновлювальна функція. Вона відображає співмірність застосовуваних заходів відповідальності і викликаних правопорушником збитків, а також спрямованість стягнення на компенсацію майнових втрат потерпілого від правопорушника. Поряд з цим цивільно-правова відповідальність виконує також стимулюючу (організаційну) функцію, оскільки спонукає учасників цивільних правовідносин до належного поведінки. Сприяючи запобіганню можливих у майбутньому правопорушень, цивільна відповідальність виконує і попереджувально-виховну (превентивну) функцію (див., наприклад, п. 2 ст. 1065 ЦК). Зрозуміло, вона, як і всяка юридична відповідальність, здійснює штрафну (наказательной) функцію стосовно правопорушників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Поняття і функції цивільно-правової відповідальності "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 2. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  поняття "структура органів місцевого самоврядування". Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції РФ структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно. Виникає питання що населення має право визначати самостійно - тільки загальний набір органів місцевого самоврядування та їх взаємне положення або ще й внутрішню організацію даних органів? Можна припустити, що
 3. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 4. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  поняттю юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як "міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському осуді поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень особистого і майнового порядку", іншими - як "регламентоване нормами права суспільні відносини між
 5. § 1. Правова природа муніципальної служби
  поняття муніципальної посади. Муніципальна посаду - передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта РФ посаду з встановленими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за виконання цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з
 6. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 7. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 8. § 1. Поняття і види підприємців
  поняття підприємця грунтується на цивілістичної вченні про осіб. Суб'єктами цивільного права є особи: фізичні і юридичні. Як зазначалося раніше, приватні особи в ламанні до підприємництва отримують додаткову характеристику, виступають в комерційному обороті не просто як приватні (фізичні та юридичні) особи, а як кваліфіковані приватні особи - підприємці в
 9. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 10. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
© 2014-2022  yport.inf.ua