Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття ліцензійного договору

На відміну від договору про передачу патенту в рамках ліцензійних договорів відбувається часткова передача виняткових патентних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Окремі типи даних договорів діляться на види і різновиди з утримання об'єктів переданих прав. Приміром, у ліцензіях на винаходи можна виділити ліцензійні договори на пристрої, способи, речовини, штами і т.д.
Важливим критерієм поділу договорів патентної ліцензії на види є обсяг переданих прав. За цим критерієм розрізняють ліцензії виняткові і невиключні. Існують й інші підстави класифікації патентно-ліцензійних договорів.
Договір патентної ліцензії - це угода про надання ліцензії. Під ліцензією розуміється передача власником виключного права третім особам у встановленому порядку і на певних умовах належного йому права на використання охоронюваного об'єкта (винаходу, корисної моделі, промислового зразка).
За ліцензійним договором власник виключного права (ліцензіар) передає право на використання об'єкту іншій особі (ліцензіату), а останній приймає на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором.
Ліцензійний договір - двосторонній, консенсуальний і, як правило, БЕЗОПЛАТНО. Він повинен бути складений у письмовій формі і подібно договором про уступку патенту дійсний лише за умови його реєстрації в органі з інтелектуальної власності (Роспатенті).
Ліцензійний договір має риси подібності з традиційними договорами купівлі-продажу та найму. Разом з тим договір патентної ліцензії як купівля-продаж (на час) права використання охоронюваного об'єкта відрізняється і від купівлі-продажу, і від оренди речей. До правовою природою і предмету патентно-ліцензійного договору застосовні специфічні характеристики, що відзначалися раніше відносно всіх договорів про передачу виключних прав (1).
---
(1) Див § 2 гл. 49 цього томи підручника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття ліцензійного договору "
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 2. § 8. Довірче управління майном
  ліцензійним договором. Однак, якщо він не володіє достатнім досвідом і знаннями, плата за використання його майна може виявитися набагато нижче тих доходів, на які можна було б розраховувати. А так як надходження, отримані в результаті використання майна (плоди, продукція, доходи), належать, за загальним правилом, особі, яка використовує це майно на законній підставі (ст. 136
 3. § 1. Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не лише можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань приводять до відновлення становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК ; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 5. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п. 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
 6. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  поняття податкового та бухгалтерського обліку [8]. Видається, що в цьому є раціональне зерно, а значить і підвищена відповідальність платників податків повинна бути встановлена за порушення порядку ведення саме податкового обліку, що спричинило несплату, неповну або несвоєчасну сплату податків. Держава надає великого значення обов'язки платників податків вести облік доходів і витрат,
 7. § 1. Поняття і суб'єкти аудиторської діяльності
  ліцензійного контролю за аудиторською діяльністю. Аудитори, що пройшли атестацію і бажаючі працювати самостійно, а також аудиторські фірми можуть здійснювати Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 457 аудиторську діяльність тільки після отримання ліцензії на здійснення аудиторської діяльності та
 8. § 3. Позовна давність
  поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи * (630). Згідно із загальноприйнятою точкою зору право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
 9. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її показник - договірна ціна (див. ст. 424 ЦК). Еквівалентність - поняття суто економічне, її показник - суспільно необхідні витрати праці, що формують суспільну вартість товару, яка впливає на його ринкову ціну. еквівалентність завжди передбачає возмездность, але не всяка возмездность свідчить про
 10. § 2. Елементи договору оренди
  зрозуміти, що перехід права власності (господарського відання, оперативного управління, довічного успадкованого володіння) на здане в оренду майно до іншої особи автоматично робить нового власника орендодавцем, тобто в вилучення із загальних правил п. 2 ст. 388, п. 1 ст. 391 ЦК не вимагає отримання від орендаря-якої згоди, навіть якщо особистість колишнього орендодавця для
© 2014-2022  yport.inf.ua