Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Обов'язок укладання договору про передачу патенту

Заявник, є автором винаходу, при подачі заявки на видачу патенту на винахід може докласти до її документам заяву про те, що у разі видачі патенту він зобов'язується передати виключне право на винахід (поступитися патент) на умовах, відповідних до усталеної практики, особі, перший виявив таке бажання та повідомили про це патентовласника і орган з інтелектуальної власності, - громадянину Російської Федерації чи російському юридичній особі. При наявності такої заяви патентні мита, передбачені законом, щодо заявки на винахід і патенту, виданого за такою заявкою, не стягуються.
Орган з інтелектуальної власності (Роспатент) публікує відомості про зазначений заяві. Патентовласник зобов'язаний укласти договір про передачу виключного права на винахід (уступку патенту) з особою, яка виявила таке бажання. Особа, що уклала з патентовласником договір про передачу виключного права на винахід (уступку патенту), зобов'язана сплатити всі патентні мита, від сплати яких було звільнено заявник (патентовласник). Надалі патентні мита сплачуються в установленому порядку.
У разі якщо протягом двох років з дати публікації відомостей про видачу такого патенту в Роспатент не надходило письмового повідомлення про бажання укласти договір про передачу виключного права на винахід (уступку патенту), власник патенту може подати до даний орган клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому випадку патентні мита, які передбачені Законом та від сплати яких заявник (патентовласник) був звільнений, підлягають сплаті. Надалі патентні мита сплачуються в установленому порядку. Роспатент здійснює публікацію в офіційному бюлетені відомостей про відкликання зазначеної заяви (п. 3 ст. 13 Патентного закону).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Обов'язок укладання договору про передачу патенту "
 1. О
  укладення договору - О. з. д. про передачу патенту XII, 51, § 1 (3) - с. 41 Обов'язкове державне екологічне страхування XIV, 59, § 6 (4) - с. 377 Обов'язкове страхування - О. с. банківських вкладів XIV, 59, § 6 (5) - с. 380 - 381 - О. с. цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів XIV, 59, § 6 (4) - с. 374 - 376 - О. с. майна XIV, 59, § 6 (2) - с. 369
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  зобов'язане мати найменування, мета якого, як було точно вказано в Положенні про фірму 1927 р. - забезпечити відміну однієї юридичної особи від іншого, і разом з тим воно має право користуватися, в тому числі монопольно, фірмовими найменуваннями, що належали колишнім власникам виробництв, включених згодом до складу майна даної юридичної особи. При злитті юридичних осіб,
 3. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  обов'язку передати майно, а покупця - від обов'язку прийняти майно. Договір вважається укладеним у письмовій формі, якщо він складений у вигляді одного документа, підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телефонного, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони
 4. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  обов'язок щодо державної реєстрації, має право вимагати відшкодування збитків на підставі п. 4 ст. 165 ЦК, а також звернутися до суду з вимогою про винесення рішення про державну реєстрацію (п. 3 ст. 165 ЦК). Заява про реєстрацію може, а в певних випадках - має бути подана через патентного повіреного, зареєстрованого у федеральному органі виконавчої влади з
 5. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  зобов'язаних утримуватися від використання що належить патентовласнику розробки, виступають всі інші члени суспільства. Винятковий характер суб'єктивних патентних прав виражається в тому, що в межах однієї країни права на розробку можуть належати лише одному патентовласнику. Видача двох патентів на один і той же об'єкт не допускається. Ознака терміновості виражається в тому, що
 6. § 5. Правова охорона інших засобів індивідуалізації
  обов'язок по його фактичному використанню, невикористання доменного імені не може служити підставою для припинення прав на нього. Назви. Коло назв, що охороняються чинним законодавством, досить широкий і різноманітний. Так, особливої правової охороною відповідно до Закону РРФСР від 27 грудня 1991 р. "Про засоби масової інформації" користуються назви засобів масової
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  обов'язки 22. EX SITU [екс ситу] - поза місцем знаходження 23. HABEAS CORPUS [хабеас корпус] - початкові слова закону про недоторканність особи, прийнятого англійським парламентом в 1679 р.; позначення судового наказу, який є підставою для негайного звільнення на предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної правосуб'єктності. Склад учасників (суб'єктів) цивільних правовідносин. Об'єкти цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Речові, зобов'язальні, корпоративні та виключні правовідносини. Правовідносини, що включають в свій зміст переважні права. Немайнові
 9. П
  обов'язки П. XIII, 55, § 3 (5) - с. 145 - 146 - обов'язки перевізника за договором перевезення П. XIII, 55, § 3 (3) - с. 141 - 143 - відповідальність перевізника у зобов'язаннях з перевезення П. XIII, 55, § 3 (6 - 7) - с. 146 - 151 - поняття договору перевезення П. XIII, 55, § 3 (1) - с. 137 - 139 Патент, см. Поступка патенту Патентна - П. ліцензія XII, 49, § 2 (3 - 4) - с. 14, 16 -
 10. 2. Вертикальна ієрархія норм про договори
  зобов'язаний застосувати натомість указу чи постанови Уряду відповідно Кодекс або відповідний закон. З цієї причини один з додатків до Постанови Уряду РФ від 24 грудня 1994 "Про ліцензування окремих видів діяльності" (Додаток 1 "Перелік видів діяльності, на здійснення яких потрібна ліцензія, і органів, уповноважених на ведення ліцензійної
© 2014-2022  yport.inf.ua