Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття, види і значення стадій вчинення злочину. Їх обмеження об'єктивними і суб'єктивними властивостями діяння

.
У уг.ом законі передбачена спец-ая глава (6), іменована "Незакінчена переступив-е", незакінчена переступив-е - приготування до переступив-ю і зазіхаючи -е на переступив-е. Закінчений - переступив-е, якщо в скоєному особою діянні містяться всі ознаки складу переступив-я, передбаченого цим КК. => 3 стадій соверш-я переступив-я: 1) приготування до переступив-ю, 2) зазіхаючи-я на переступив-е 3) закінченого переступив-я.
Приготування до переступив-ю в узагальненій формі представ-ет собою створення реальних ум-й для подальшого соверш-я переступив-я. Зазіхаючи-е - дія (бездіяльність), непоср-о направ-е на соверш-е переступив-я, інакше кажучи, часткове виконання об'єктивної сторони конкр-ого прест-ого посягат-ва, якщо прест-Іку по обстоят-вам, що не залежних від нього, довести переступив-е до кінця не вдасться. Закінчений переступив-е - діяння, що містить всі в повному обсязі ознаки конкр-ого складу переступив-я.
Наявність у діянні особи ознак незакінченого переступив-я (приготування або зазіхаючи-я) обмежено низкою об'єктивних і суб'єктивних ознак.
Відмінність зазіхаючи-я від приготування і закінченого переступив-я. Специфіка змісту умислу при зазіхаючи-і полягає в тому, що свідомістю особи охоплюється незавершеність переступив-я. Це практично наи> конкр-ий критерій відмежування зазіхаючи-я від закінченого переступив-я в тих випадках, коли зазіхаючи-ем заподіюється опред-ий шкоду пр.охраняемому об'єкту, але шкода, що не становить конструктивного ознаки даного складу. Здійснюючи зазіхаючи-е, винний усвідомлює фактично всі елементи опред-ого складу переступив-я. Однак це свідомість поєднується у нього з розумінням того, що повна реалізація умислу при цьому не досягнута.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття, види і значення стадій вчинення злочину. Їх обмеження об'єктивними і суб'єктивними властивостями діяння "
 1. § 3. Позитивізм у філософії, науці, соціології
  поняття відхилення (злочину): «Система чеснот, так само як і система злочину і пороку, змінюється разом з ходом історії» *. Ставлення вченого до злочинності як соціального феномена дозволило йому зробити цілком соціологічний висновок: «Якби дерево злочинності з усіма своїми коренями і корінцями могло б бути коли-небудь вирвано з нашого суспільства, воно залишило б у ньому зяючу
 2. § 2. Місце індивіда в суспільстві - «трамплін» до девіантної поведінки
  поняття «старший» і «молодший» означають не тільки вікові, а й статусні відмінності. «Поняття" старшинства "має не тільки описову, але і ціннісне, соціально-статусне значення, позначаючи деякий нерівність або, щонайменше, асиметрію прав і обов'язків. У всіх мовах поняття "молодший" вказує не тільки на вік, а й на залежний, підпорядкований статус »*. Відмінності вікові
 3. Тема 9.1. Загальна характеристика процесуального права і регульованих їм відносин
  види процесуального провадження. Так, у цивільному процесі існують: позовну виробництво, пов'язане з розглядом суперечок учасників правовідносин; виробництво по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин; особливе виробництво, яке пов'язане з необхідністю судового посвідчення яких фактів, за якими немає суперечок (наприклад, про визнання громадянина безвісно
 4. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  поняття «злочин» і «проступок», незважаючи на те що Ухвала про покарання 1845 р . виходило з тотожності цих категорій. Кодифікація норм про малозначні проступки в Статуті про покарання підтверджує, що законодавець, грунтуючись на критерії суспільної небезпеки правопорушення, передбачав менш тяжкі покарання за проступки. На відміну від злочинів проступки завдавали менш
 5. 6. Поняття кримінальної відповідальності
  поняття і суть кримінальної відповідальності визначаються неоднозначно, що пов'язане з різним вирішенням ряду питань, наприклад, про визначення моменту початку і закінчення реалізації кримінальної відповідальності. Слід погодитися з М.С. Строговичем, який вважав, що "правильне розуміння відповідальності важливо і в політичному, і в соціальному, і в юридичному сенсі, воно має величезне значення
 6. § 1. Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається , що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка , в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття товару не обмежується і не вичерпується колом речей (предметів матеріального світу), а охоплює й інші майнові блага, здатні одночасно задовольняти суспільні потреби і обмінюватися на ринку (енергія, інформація, майнові права та інші.). До того ж хоча речі - це предмети матеріального світу, аж ніяк не всякий предмет матеріального світу повинен розумітися як
 10. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  зрозуміло: відкриття спадщини і виникнення спадкового правовідносини покоїться на факті смерті (неминучому подію чи судовому рішенні), але не на дії особи. Сказане, однак, не поширюється на фігуру заповідача і заповідальне праводееспособность. Оскільки заповіт - прижиттєва угода, яка до того ж має вчинятися тільки особисто (як раз тому на відміну від громадянської
© 2014-2022  yport.inf.ua