Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Наслідки явки громадянина, оголошеного померлим

Однак оголошення громадянина померлим, на відміну від смерті, встановлює лише презумпцію, але не самий факт смерті. Тому в тих виняткових випадках, коли громадянин, оголошений померлим, фактично живий, рішення суду жодною мірою не вплине на його правоздатність. Якщо ж громадянин дійсно помер, то його правоздатність припиняється в силу природної смерті незалежно від того, коли буде винесено рішення суду про оголошення її померлою.
У разі явки громадянина, оголошеного померлим, не потрібно відновлювати його правоздатність. Будучи живим, він залишається повністю правоздатним, незважаючи на рішення суду про оголошення її померлою. Всі юридичні дії, вчинені ним у той час, коли він, не знаючи про це, десь помилково оголошений померлим (укладені договори, видані доручення і т.д.), вважаються цілком дійсними і мають повну силу. Оголошення померлим не впливає і на його суб'єктивні права, придбані в тому місці, де було невідомо про оголошення її померлою.
Отже, незалежно від рішення суду, що оголосив громадянина померлим, він здатний бути носієм прав та обов'язків. Оголошення громадянина померлим створює презумпцію його смерті. Але всяка презумпція, навіть дуже достовірна, може бути спростована. Закон допускає таку можливість і встановлює, що у разі явки або виявлення місця перебування громадянина, оголошеного померлим, відповідне рішення скасовується судом (п. 1 ст. 46 ЦК).
Рішення суду є підставою для анулювання запису про смерть у книзі запису актів цивільного стану (ст. 280 ЦПК РФ). Відновлювати правоздатність з'явився громадянина, як було зазначено, немає потреби, оскільки він її не втрачав. Однак виникає необхідність у відновленні його суб'єктивних прав, в першу чергу його права власності. У даному випадку велике значення має підставу придбання його майна іншими особами - безоплатно або на відплатних засадах. Згідно п. 2 ст. 46 ГК незалежно від часу своєї явки громадянин може зажадати від будь-якої особи повернення збереженого майна, яке безоплатно перейшло до цієї особи після оголошення громадянина померлим (наприклад, до спадкоємця, до особи, якій майно було подаровано, і т.п.). Це правило цілком відповідає принципу справедливості, оскільки громадяни, до яких майно перейшло безоплатно, у разі повернення цього майна власнику матеріальної шкоди, як правило, не несуть.
Правило про повернення особі, помилково оголошеного померлим, належного йому майна тісно пов'язане з нормами ст. ст. 301 - 303 ГК, що регулюють відносини з витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикації). Стосовно до витребуванню свого майна громадянином після скасування судом рішення про оголошення її померлою, якщо це майно було придбано цілком законно його спадкоємцями та іншими особами, слід визнати, що після скасування зазначеного рішення відпадає підстава (титул) їх володіння, тобто володіння стає незаконним. Якщо вони відмовляться повернути громадянину, помилково оголошеного померлим, належне йому майно, у нього виникне підстава для пред'явлення позову про витребування цього майна з їх незаконного володіння, тобто віндикаційного позову (ст. 301 ЦК). Якщо незаконні власники були сумлінними, оскільки не знали, що оголошений померлим громадянин перебуває в живих, то у них майно може бути витребувано лише у випадках, зазначених у п. 1 ст. 302 ЦК (зокрема, у разі, коли майно вибуло з володіння власника або особи, якій воно було передане власником у володіння, крім їх волі). У разі оголошення громадянина померлим його майно виявляється у володінні інших осіб не з його волі, і тому воно може бути витребуване і у добросовісних набувачів.
Задовольняючи вимога про вилучення майна у незаконного (хоча і сумлінного) набувача, суд вирішує і пов'язані з ним вимоги. Зокрема, добросовісний набувач у разі вилучення у нього майна має право вимагати відшкодування зроблених на нього необхідних витрат (за наявності умов, передбачених ч. 2 ст. 303 ЦК). Крім того, сумлінний власник має право залишити за собою зроблені ним поліпшення, якщо вони можуть бути відокремлені без пошкодження майна. Разом з тим він зобов'язаний повернути або відшкодувати власнику всі доходи, які він здобув і повинен був здобути з часу, коли він дізнався або повинен був дізнатися про неправомірність володіння або одержав повістку за позовом власника про повернення майна (1).
---
(1) Докладніше ці питання розглядаються в розділі 24 томи II цього підручника.
Громадянин, помилково оголошений померлим, вправі вимагати повернення збереженого майна від осіб, які отримали його безоплатно, за умови, що це майно належало даному громадянинові. Якщо він перебував у шлюбі і малося спільно нажите подружжям майно, можливо вимагати повернення тільки належної йому частини спільного майна. Деякі види майна поверненню не підлягають. Це гроші та цінні папери на пред'явника (п. 3 ст. 302 ЦК).
Передбачаючи повернення збереженого майна, закон має на увазі майно, що збереглося в натурі. Витребування вартості речей, які після їх безоплатного придбання були відчужені їх власниками за гроші або були втрачені, закон не передбачає. Наприклад, якщо спадкоємці громадянина, оголошеного померлим, продали придбаний у спадок будинок, то від набувача, що не знав, що оголошений померлим живий, не можна витребувати цей будинок, але не можна стягнути і його вартість з спадкоємців. Однак варто погодитися з висловленою в літературі думкою, що якщо особа, до якої безоплатно перейшло майно громадянина, помилково оголошеного померлим, було недобросовісним набувачем, тобто знало, що громадянин знаходиться в живих, то громадянину повинні бути відшкодовані збитки, завдані втратою майна (1). Основну частину цих збитків буде становити вартість втраченого (не зберігся) майна.
---
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005 (видання третє, виправлене, доповнене і перероблене).
(1) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Відп. ред. О.Н. Садиков. С. 76.
Від розглянутого істотно відрізняється за правовими наслідками випадок, коли майно особи, оголошеної померлою, хтось придбав на відплатних засадах. Особи, до яких майно такого громадянина перейшло за оплатним операцій, не зобов'язані повертати йому це майно. Маються на увазі такі угоди, як купівля-продаж і міна.
Однак закон передбачає виключення з цього правила: БЕЗОПЛАТНО набувач майна, яке належало особі, оголошеному померлим, зобов'язаний повернути йому це майно, якщо буде доведено, що, купуючи його, він знав, що громадянин, оголошений померлим, перебуває в живих. При неможливості повернення такого майна в натурі відшкодовується його вартість (абз. 2 п. 2 ст. 46 ЦК). Отже, обов'язок повернути майно або відшкодувати його вартість виникає в даному випадку тільки відносно осіб, які діяли в момент придбання майна недобросовісно, винне. Вимога про повернення майна, пред'явлене до такого недобросовісного власнику, являє за своїм змістом позов про витребування майна з чужого незаконного володіння - віндикаційний позов (ст. 301 ЦК). На нього мають поширюватися правила ст. 303 ЦК, відповідно з якими поверненню підлягає не тільки майно в натурі, але і доходи, які недобросовісний власник здобув і повинен був здобути за весь час володіння. Відповідно, недобросовісний власник має право вимагати відшкодування зроблених ним необхідних витрат на майно.
У разі явки громадянина, оголошеного померлим, відновленню (за наявності розглянутих вище умов) підлягають лише ті його права, які перейшли до спадкоємців та іншим особам. Права, які припинилися, тобто були анульовані у зв'язку з оголошенням громадянина померлим, не можуть бути відновлені. Так, не відновлюється дія зобов'язань особистого характеру (обов'язки з виконання будь-якої роботи, здійснення юридичних дій, створення твору тощо). Питання про збереження або припинення шлюбу з громадянином, який був оголошений померлим, вирішується відповідно до норм сімейного законодавства (ст. 26 Сімейного кодексу РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Наслідки явки громадянина, оголошеного померлим "
 1. § 4. Безвісна відсутність та юридична смерть
  наслідки щодо випадків тривалої відсутності громадянина в місці його проживання, які можуть викликати невизначеність у його майнових і особистих відносинах. У зв'язку з останнім цивільному праву традиційно відомі інститути визнання громадянина безвісно відсутнім (див. ст. 42-44 ЦК) і оголошення громадянина померлим (ст. 45-46 ЦК). Між цими інститутами є спільні риси.
 2. Стаття 16. Підстави для припинення шлюбу
  наслідку реабілітованого на підставі закону про реабілітацію жертв політичних репресій. Державна реєстрація смерті проводиться органом РАЦС за останнім місцем проживання померлого або місцем настання смерті, місцем виявлення тіла померлого або за місцем знаходження організації, що видала документ про смерть (п. 1 ст. 65 Закону про акти громадянського стану). У разі якщо смерть
 3. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  наслідків оголошення громадянина померлим (судове рішення), а також прийняття спадщини (дія спадкоємця, що є одностороннім правочином). Серед спеціальних - залежно від того, про якій підставі в сенсі ст. 1111 ЦК йдеться, - наявність заповіту (при спадкуванні за заповітом) або, навпаки, в умовах його відсутності належність особи до числа законних спадкоємців зважаючи на його
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ГК РФ) ". * (39) Див: Цивільне право Росії. Частина друга. Зобов'язальне право. Курс лекцій / за ред. О.Н. Садикова . М., 1997. С. 647 (автор глави - К.Б. Ярошенко); Цивільне право. Т. 2. Напівтім 2. Підручник / за ред. Е.А. Суханова. М., 2000. С. 383 (автор глави - С.М. Корнєєв). * (40) Детальніше про причинного зв'язку см. главу 25 (т. 1) підручника.
 5. Коментар до п. 1
  наслідків (виникнення, зміна і припинення правових відносин), в період проходження військової служби і при виконанні обов'язків військової служби має різні правові наслідки. Так, наприклад, у разі загибелі (смерті) або ушкодження здоров'я військовослужбовців або громадян, призваних на військові збори , що настали при виконанні обов'язків військової служби, їм додатково до страхових
 6. Коментар до п. 7
  наслідки, які тягне смерть людини: припинення або перехід до спадкоємців усіх прав та обов'язків, які належали військовослужбовцю, оголошеному
 7. Стаття 280. Наслідки явки або виявлення місця перебування громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошеного померлим
  явки громадянина, раніше визнаного судом безвісно відсутнім або померлим, суд за заявою зацікавленої особи відновлює виробництво у справі і виносить нове рішення в тому ж виробництві, в якому громадянин був визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим. порушення нової справи не потрібно. Підставою для поновлення провадження у справі є заява самого
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
  наслідком яких є механічні пошкодження транспортних засобів; г) заяви громадян спеціального характеру, пов'язані з втратою або видачею посвідчень, дозволів, ліцензій, довідок, висновків, державних реєстраційних знаків, талонів, паспортів, актів, документів, що надають або відновлюють яке право. 1.5. Вступники повідомлення про
 9. 4.3. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення померлим
  наслідків, які на меті тимчасово ліквідувати невизначеність у тих цивільних і сімейних правовідносинах, учасником яких він є. Насамперед, над майном безвісно відсутнього призначається опіка. З цього майна видається утримання громадянам, яких безвісно відсутній був за законом зобов'язаний утримувати, і погашається заборгованість по інших зобов'язаннях безвісно
 10. § 1. Глава муніципального освіти
  наслідків, захисту здоров'я та життя людей. Глава представляє населенню муніципального освіти і міській Раді депутатів щорічний звіт про діяльність адміністрації міста ; представляє і захищає інтереси населення міста, органів місцевого самоврядування у суді, арбітражному суді, в органах державної влади та місцевого самоврядування; здійснює інші повноваження, передбачені
© 2014-2022  yport.inf.ua