Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Правила накладення адміністра-тивних покарань.

КпАП у розділі 4 регламентує правила накладення адміністративних покарань. До них відносяться:
1) загальні принципи накладення покарань;
2) обставини, що пом'якшують і обтяжують відпові-дальність;
3) обчислення строків при накладенні наказа-ний.
Покарання за адміністративні правопорушення накладаються в межах, встановлених нормативним актом. Загальні правила накладення покарання конкретизують принципи гуманізму, законності, індивідуалізації відповідальності з урахуванням характеру правопорушень і особи правопорушника. Законність при накладенні покарання означає, що суд, орган або д / л м використовувати тільки те покарання і в тих межах, які встановлені в нормативному акті. При цьому існує ряд гарантій:
1) в КпАП встановлено вичерпний перелік покарань;
2) у кожній правовій нормі закріплюється вид і розмір покарання;
3) при альтернативних покараннях м б накладено тільки 1 основне або 1 основне і 1 додаткове покарання.
Індивідуалізація відповідальності виражається в тому, що при призначенні покарань фізичній особі враховуються:
1) характер правопорушення;
2) особистість правопорушника ;
3) його майновий стан;
4) пом'якшувальні і обтяжуючі обставини.
При призначенні покарань юр особі враховуються-вають:
1) характер правопорушення;
2) майнове і фінансове становище;
3) обтяжуючі і пом'якшуючі обставини.
Орган, д / л або суд, визначаючи розмір покарання не вправі перевищити встановлену межу або призначити його нижче мінімуму. Якщо ж у ході розгляду орган, д / л або суд прийде до висновку про недоцільність накладення покарань на підставі ст. 2.9 КоАП РФ звільнити особу від адміністративної відповідальності по малозначності.
КоАП РФ встановлює пом'якшувальні грунтовний-ства:
1) каяття;
2) добровільне повідомлення про правопорушення;
3) запобігання шкідливих наслідків;
4) вчинення правопорушення в стані афекту або при збігу тяжких особистих або сімейних обставин;
5) неповноліття при вчиненні правопорушення;
6) вагітні жінки або жінки, які мають ма-лолетнего дитини.
Перелік пом'якшуючих обставин є відкри-тим.
Обтяжуючі обставини:
1) продовження протиправної поведінки після попередження;
2) повторне протягом року вчинення нового адміністративного правопорушення;
3) втягнення неповнолітніх;
4) групою осіб;
5) в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
6) у стані сп'яніння.
Перелік є закритим.
Вчинення правопорушення в стані сп'яніння м і не враховуватися як обтяжливої обставини.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення не м б винесено після закінчення 2х місяців з дня вчинення адміністративного правопорушення. Винятки:
I. Строк давності притягнення до адміністративної відповідальності дорівнює року за порушення законодав-ства:
1) про внутрішніх морських водах;
2) континентальному шельфі;
3) про неспроможність банкрутства;
4) міграційних правил;
5) про захист прав споживачів;
6) і т.д. див. ч. 1 ст. 4.5.
II. Термін давності становить рік при застосуванні дис-кваліфікації.
III. При триваючому правопорушенні строк давності з-ставлять рік.
У разі відмови в порушенні кримінальної справи і за наявності складу правопорушення термін давності обчислюється з дня відмови в порушенні кримінальної справи.
Термін погашення адміністративного покарання - 1 рік. Особа вважається не притягнено до адміністративної відповідальності якщо протягом року після виконання покарання воно не б знову притягнута до адміністративної відповідальності.
При скоєнні 1м особою 2х і більше адміністративних правопорушень покарання накладається окремо за кожне, однак кодекс встановлює можливість поглинання адміністративних покарань: якщо 2 і більше правопорушення розглядаються 1м і тим же органом або д / л, покарання накладається в межах санкції, що передбачає відповідальність за більш серйозне правопорушення.
80.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Правила накладення адміністра-тивних покарань. "
 1. Поняття, правові основи і види ад-міністратівной відповідальності.
  Адміністративна відповідальність - це вид юриди-чеський відповідальності, яка виражається в застосуванні уповноваженим органом або д / л адміністративного покарання до особи, яка вчинила правопорушення. Ознаки: 1) заходи адміністративної відповідальності м устанавли-тися як законами, так і підзаконними актами; 2) фактична підстава відповідальності - адміністра-активне правопорушення; 3)
 2. Глава 23. РОЗГЛЯД справ про оскарження нормативного ПРАВОВИХ АКТІВ
  Глава 23. РОЗГЛЯД справ про оскарження нормативного ПРАВОВИХ
 3. Дефектні акти і їх види.
  У науці АП акти, що не відповідають вимозі законності називаються дефектними. Вони бувають ничтож-ними і оспорімой. Нікчемними визнаються акти, юридична неспроможність яких настільки очевидна, що вони не підлягають виконанню. Незначний акт не існує з моменту видання. Акти визнаються нікчемними, якщо: 1) є пряма вказівка закону; 2) грубо порушена підвідомчість
 4. Стаття 204. Вимоги до заяви про притягнення до ад-міністратівной відповідальності
  Коментар до статті Заява у справах про притягнення до адміністративної відповідальності має відповідати вимогам, пре-передбаченими ст. 204 АПК РФ. У разі невідповідності заяви вимогам, встановленим ч. 1 ст. 204 АПК РФ, а також за відсутності у додатку до заяв-лению документів, перелічених у ч. 2 ст. 204 АПК РФ, суд, керуючись ст. 128 АПК РФ, виносить ухвалу про
 5. Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 377-ФЗ) 1. Рішення про застосування до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі заходів заохочення і стягнення виноситься в письмовій формі. 2. При застосуванні заходів стягнення враховуються обставини вчинення порушення, особистість і поведінка засудженого. Нала-Гаєм стягнення має відповідати тяжкості і характеру вчиненого порушення.
 6. Стаття 209. Вимоги до заяви про оскарження ре-ня адміністративного органу про притягнення до адміністра-тивної відповідальності
  Коментар до статті Вимоги до заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністра-тивної відповідальності визначені як загальними положеннями АПК РФ , так і спеціальними правилами, зазначеними безпосередньо в абз. 2 ч. 1 ст. 209 АПК РФ. Закон не вимагає додатку до даної заяви всіх документів, що вказуються загальною нормою ст. 126 АПК РФ. До заяви про
 7. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до арешту
  Коментар до статті 71 Як заходи заохочення за хорошу поведінку до засуджених до арешту можуть застосовуватися подяку, дострокове зняття раніше накладеного стягнення чи дозвіл на телефонну розмову. Умовно-дострокове звільнення і заміна покарання більш м'яким, враховуючи короткі терміни арешту, на засуджених до цього виду покарання не поширюються. Якщо засуджені порушують
 8. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Питання про відстрочку, про розстрочення, призупинення або припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників розглядаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, в триденний строк з дня виникнення підстави для
 9. Стаття 167. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним військовослужбовцям
  1. До засуджених військовослужбовців застосовуються такі заходи заохочення: а) подяка; б) нагородження подарунком, в) грошова премія; г) дозвіл на одне додаткове короткострокове або тривале побачення або на телефонну розмову з родича-ми; д) дострокове зняття раніше накладеного стягнення. 2. З метою подальшого виправлення засуджені військовослужбовці, які характеризуються зразковим
 10. Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
  Коментар до статті 59 1. Стаття 59 ДВК РФ регламентує процедурні питання застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі. Насамперед у цій нормі закладено положення про форму застосування заходів заохочення і стягнення. Згідно з цим положенням у всіх без винятку випадках рішення про застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення виноситься
 11. Підстави відповідальності.
  Виділяють 3 підстави адміністративної відповідаль-ності: I. Нормативне підстава - це система діючих правових норм, що закріплюють загальні положення і принципи, систему адміністративних покарань, склади правопорушень і виконання постанов. Основним джерелом є КоАП РФ, але є 4 винятки: 1) адміністративна відповідальність за податкові правопорушення встановлюється
 12. Стаття 135. Особливості застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  Коментар до статті 135 1. Засудженим, яким у порядку заохочення надано право відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі співробітників колонії або право виходу за межі колонії в супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або інших близьких родичів, видається довідка, яка після повернення засудженого
 13. Загальна характеристика адміністративно-правового режиму.
  Правовий режим - це офіційно встановлений особливий порядок правового регулювання, що відображає сукупність юридичних і організаційних засобів, що використовуються для закріплення соціально-правового стану об'єктів впливу і спрямований на забезпечення їх сталого функціонування. Таким чином, правовому режиму притаманні наступних щие ознаки: 1) правове регулювання цілеспрямовано
 14. Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання
  1. Адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення призначається в межах, встановлених законом, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, відповідно до цього Кодексу. 2. При призначенні адміністративного покарання фізичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, особу винного, його
 15. Стаття 20.25. Ухилення від виконання адміністративного покарання
  (в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 410-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 1. Несплата адміністративного штрафу в строк, передбачений цим Кодексом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в двократному розмірі суми несплаченого адміністративного штрафу, але не менше однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. (У
 16. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
  1. Запитання про роз'яснення способу і порядку виконання, про відстрочку, про розстрочення, зупинення або припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання, а також про стягнення адміністративного штрафу, накладеного на неповнолітнього, з його батьків або інших законних представників розглядаються суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, в
 17. § 6. Спеціальний суб'єкт
  Спеціальний суб'єкт - це особа, що володіє крім трьох основних, також факультативними ознаками, які є-ються для конкретного складу злочину конструктивними (обов'язковими). Ознаки спеціального суб'єкта зазвичай вказані непосредст-венно в статтях Особливої частини КК (наприклад, ст. 264, 275) або випливають зі змісту закону (наприклад, ст. 131, 151 КК). В окремих на них випадках ознаки
 18. Стаття 18. Застосування до засуджених заходів медицин-ського характеру
  1. До засуджених до примусових робіт, арешту, позбавлення волі, страждають психічними розладами, що не ви-чающие осудності, установами, виконуючими зазначені види покарань, за рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного характеру. (в ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 27.12.2009 N 377-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 2. Якщо під час відбування
 19. Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
  Підставами звільнення від відбування покарання є: а) відбуття строку покарання, призначеного за вироком суду; б) скасування вироку суду з припиненням справи виробництвом; в) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; г) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання; д) помилування або амністія; е) важка хвороба або інвалідність; ж) інші підстави,
 20. Стаття 69. Призначення покарання за сукупністю злочинів Коментар до статті 69
    1. Згідно з положеннями коментованої статті кожна з вчинених злочинів кваліфікується самостійно, за кожне визначається покарання, а потім призначається остаточне покарання за сукупністю злочинів. 2. Правила призначення покарання за сукупністю злочинів застосовуються з урахуванням положень Загальної частини КК РФ, що встановлюють особливості призначення покарання за незакінчений
© 2014-2022  yport.inf.ua