Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 18. Застосування до засуджених заходів медицин-ського характеру

1. До засуджених до примусових робіт, арешту, позбавлення волі, страждають психічними розладами, що не ви-чающие осудності, установами, виконуючими зазначені види покарань, за рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного характеру.
(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 27.12.2009 N 377-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Якщо під час відбування зазначених у частині першій цієї статті видів покарань буде встановлено, що засуджений стра-дає психічним розладом, не виключає осудності, яке пов'язане з небезпекою для себе або інших осіб, адміністрація установи, виконуючого зазначені види покарань, направляє до суду подання про застосуванні до такого засудженому примусове тільних заходів медичного характеру.
(В ред. Федеральних законів від 09.03.2001 N 25-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
3. Виключена. - Федеральний закон від 09.03.2001 N 25-ФЗ.
3. До засуджених до покарань, зазначеним у частині першій цієї статті, хворим на алкоголізм, наркоманію, токсикоманію, ВІЛ-інфікованим засудженим, а також засудженим, хворим відкритою формою туберкульозу або не пройшли повного курсу ле-чення венеричного захворювання, установою, виконуючим зазначені види покарань, за рішенням медичної комісії застосовують-ється обов'язкове лікування.
(В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
4. Засудженому за вчинення у віці старше 18 років злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості, що відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, адміністрація установи, що виконує покарання, не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну відбування покарання, або при отриманні клопотання про умовно-дострокове звільнення від отби-вання покарання або про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання, або до внесення подання про заміну неот-битой частини покарання більш м'яким видом покарання зобов'язана запропонувати пройти огляд комісією лікарів-психіатрів для вирішення питання про наявність або про відсутність у нього розлади сексуальної переваги (педофілію) і визначення заходів медицин-ського характеру, спрямованих на поліпшення її психічного стану, попередження вчинення ним нових злочинів і прове-дення відповідного лікування. Підставою огляду засудженого комісією лікарів-психіатрів є добровільне звернення такого засудженого до адміністрації установи, що виконує покарання, або згода такого засудженого. Адміністра-ція установи, що виконує покарання, зобов'язана забезпечувати проведення огляду засудженого комісією лікарів-психіатрів і застосування до нього призначених за результатами цього огляду заходів медичного характеру. Чергове освиде-тельствованіе засудженого проводиться з ініціативи лікуючого лікаря, в тому числі у разі, коли лікуючий лікар в процесі лікування при-ходить до висновку про необхідність зміни заходів медичного характеру або припинення їх застосування. Лікування може бути при-щено адміністрацією установи, що виконує покарання, на підставі клопотання засудженого, що знаходиться на лікуванні. Поклади-ня цієї частини не поширюються на засудженого, до якого за рішенням суду застосовуються примусові заходи медич-ського характеру у зв'язку з виявленим у нього психічним розладом, не виключає осудності.
(Частина 4 введена Федеральним законом від 29.02.2012 N 14-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 18. Застосування до засуджених заходів медицин-ського характеру"
 1. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  застосуванні до них заходів заохочення і стягнення. 3. Розпорядком дня виправної установи можуть бути передбачені виховні заходи, участь у яких обов'яз-ково для засуджених. 4. Виховна робота із засудженими проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і характеру засуджених та обставин вчинених ними
 2. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 3. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців, прохо-дящих службу за контрактом. 4. Засуджені військовослужбовці утримуються окремо від військовослужбовців,
 4. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  засудженими військовослужбовцями командиром військової частини проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особи засудженого військовослужбовця, а також його поведінки і ставлення до військової
 5. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами , встановленим для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 6. Стаття 9. Виправлення засуджених та його основні засоби
  засуджених - це формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки. 2. Основними засобами виправлення засуджених є: встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), виховна робота, суспільно корисну працю, отримання загальної освіти,
 7. Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
  застосуванні до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі заходів заохочення і стягнення виноситься в письмовій формі. 2. При застосуванні заходів стягнення враховуються обставини вчинення порушення, особистість і поведінка засудженого. Нала-Гаєм стягнення має відповідати тяжкості і характеру вчиненого порушення. Стягнення накладається не пізніше 10 діб з дня виявлення порушення, а
 8. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, применяе-мі до засуджених до арешту
  статтями 114 і 117 цього
 9. Стаття 68. Місця відбування арешту
  засудження в арештних будинках. 2. Засуджений відбуває весь строк покарання, як правило, в одному арештні будинку. 3. Переклад засудженого з одного арештного дому до іншого допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також при інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в даному арештному
 10. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до арешту
  застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених регулюється ст. ст. 114 і 117 ДВК
 11. Стаття 60.16. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення виноситься в письмовій формі. 2. При застосуванні заходів стягнення до засудженого до примусових робіт, передбачених статтею 60.14 справжнього Кодек-са, враховуються обставини вчинення порушення, особистість і його попереднє поведінку. Накладається стягнення має відпо-вовать тяжкості і характеру вчиненого порушення.
 12. Стаття 43. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені до виправних робіт
  застосованих до засудженого заходи заохочення і стягнення, про ухилення його від відбування покарання, а також попереднього повідомлення про переведення засудженого на іншу посаду або його звільнення з роботи. 2. Невиконання перерахованих обов'язків тягне відповідальність згідно з законодавством Російської
 13. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  застосуванні заходів заохочення і стягнення. Однією з підстав застосування заходів заохочення є активна участь засудженого у виховних заходах (ч. 1 ст. 113 ДВК РФ). Розпорядком дня можуть бути передбачені заходи, участь в яких для засуджених обов'язково, тобто неучасть у них може розглядатися як порушення вимог режиму. 3. Виховна робота повинна проводитися з
 14. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не повинна перевищувати двох годин на тиждень. Тривалість робіт може бути збільшена за письмовою заявою засудженого або
 15. Стаття 28. Обов'язки адміністрації організа-цій, в яких засуджені відбувають обов'язкові роботи
  засуджені відбувають обов'язкові роботи, покладаються контроль за виконанням засудженими визначених для них робіт, повідомлення кримінально-виконавчих інспекцій про кількість опрацьованих годин або про ухилення засуджених від відбування покарання. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ. 3. У разі заподіяння каліцтва, пов'язаного з виконанням обов'язкових робіт, відшкодування
© 2014-2022  yport.inf.ua