Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Правоздатність юридичної особи

Як всякий учасник цивільного обороту, юридична особа має правоздатність і дієздатність. Однак ці його якості відрізняються від аналогічних якостей, визнаних законом за фізичними особами (громадянами).
Насамперед, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають одночасно, в момент його державної реєстрації (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ЦК). У громадян ж дієздатність, як відомо, виникає лише з досягненням певного віку, а іноді залежить і від стану здоров'я людини. Тому для юридичних осіб відмінність даних категорій зазвичай не має значення. Припиняються вони також одночасно - в момент завершення ліквідації юридичної особи шляхом внесення відповідного запису про це до державного реєстру юридичних осіб (п. 8 ст. 63 ЦК).
Правоздатність юридичних осіб може бути як універсальної (загальної), що дає їм можливість брати участь у будь-яких цивільних правовідносинах, так і спеціальної (обмеженою), що припускає їх участь лише в певному, обмеженому колі таких правовідносин. Правоздатність громадян завжди є загальною, бо громадянин володіє визнаною законом можливістю мати будь-які майнові та особисті немайнові права. Правоздатність юридичних осіб передбачається обмеженою (цільової), бо юридична особа за загальним правилом може мати тільки такі громадянські права, які відповідають певним законом і (або) установчими документами цілям його діяльності, і відповідно може нести лише пов'язані з цією діяльністю обов'язки (п. 1 ст. 49 ЦК).
Такі обмеження викликані тим, що самі юридичні особи зазвичай створюються для досягнення цілком конкретних цілей, визначених їх засновниками, а тому не можуть використовувати свою самостійну правосуб'єктність у суперечності з цими цілями (1). Ясно, наприклад, що державні установи чи громадські організації не повинні мати широких можливостей для заняття комерційною діяльністю, бо вони створювалися для досягнення зовсім інших цілей. Крім того, деякі цивільні права та обов'язки, насамперед немайнові, за самою своєю суттю можуть належати лише фізичним, але не юридичним особам.
---
(1) Саме тому вчинення юридичною особою дій, що суперечать встановленим для нього цілям, тобто вихід за межі (ultra vires) наявної правоздатності, і в найбільш ліберальної американської правової доктрині довгий час вважалося неправомірним, а сама концепція ultra vires розглядалася в якості одного із способів контролю засновників (учасників) за діяльністю створеної ними організації (докладніше див, наприклад: Мозолин В.П. Корпорації, монополії і право в США. М., 1966. С. 75 - 78. СР Халфіна Р.О. Договір в англійському цивільному праві. М., 1959. С. 235). Правило ultra vires, з яким пов'язується поняття спеціальної правоздатності в англо-американському праві, в США формально існує до цих пір (СР § 3.04 модельного Закону США про підприємницькі корпорації 1984 р. / / Сполучені Штати Америки. Конституція і законодавчі акти. М. , 1993. С. 387 - 388). Фактично ж воно не застосовується вже кілька десятиліть у зв'язку із зміною законодавства в більшості штатів, а в Англії його скасування послідувала в кінці 80-х рр.. XX століття.
Разом з тим в умовах ринкової організації господарства цільові обмеження правоздатності юридичних осіб вельми негативно позначаються на діяльності комерційних організацій, змушуючи їх засновників (учасників) змінювати і перереєструвати установчі документи при кожному, іноді навіть не дуже істотній зміні характеру діяльності створеної ними організації (наприклад, при вступі її у зовнішньоекономічний оборот або при розвитку в її рамках додаткових, непрофільних видів діяльності). З формального боку такі обмеження легко обходяться закріпленням в установчих документах довгого переліку різних видів діяльності, які вправі здійснювати дана організація, та й самі цілі діяльності можуть бути сформульовані дуже загальним чином.
Тому ДК РФ, слідуючи загальним сучасним тенденціям розвитку цивільного законодавства, закріпив майже за усіма комерційними організаціями здатність мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких не заборонених законом видів діяльності, тобто загальну правоздатність (абз. 2 п. 1 ст. 49 ЦК). Виняток у цьому відношенні складають унітарні підприємства - несобственники (оскільки вони створюються власниками для строго визначених цілей), а також деякі інші організації, для яких спеціальна правоздатність визначена законом з метою їх зосередження лише на одному, спеціальному вигляді комерційної діяльності, до того ж ліцензованому, тобто Допускається за особливим дозволом публічної влади (наприклад, банки і страхові компанії).
Необхідно відзначити, що здійснення тих видів підприємництва, для яких потрібен спеціальний дозвіл держави (ліцензія), можливе лише з моменту його отримання і до закінчення терміну його дії (абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК) і в цьому сенсі не залежить від наявності або відсутності відповідного запису в установчих документах юридичної особи. Тому комерційної організації не може бути відмовлено у видачі відповідної ліцензії тільки на тій підставі, що даний вид діяльності не передбачений її установчими документами. Перелік ліцензованих видів діяльності визначається Федеральним законом (абз. 3 п. 1 ст. 49 ЦК) (1). Разом з тим державне ліцензування окремих видів діяльності означає, що комерційні організації, що не мають відповідної ліцензії, не має права займатися такою діяльністю, і тому також можна говорити про відомого обмеженні змісту їх загальної правоздатності.
---
(1) Див: Федеральний закон від 8 серпня 2001 р. N 128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності" / / Відомості Верховної. 2001. N 33 (частина I). Ст. 3430; 2002. N 11. Ст. 1020; N 12. Ст. 1093; N 50. Ст. 4925; 2003. N 2. Ст. 169; N 9. Ст. 805; N 11. Ст. 956; N 13. Ст. 1178; N 52 (частина I). Ст. 5037.
Зрозуміло, засновники комерційної організації має право встановити перелік видів діяльності, якими тільки і може займатися створюване ними юридична особа, або прямо виключити для нього можливість здійснення окремих видів діяльності. Таке самообмеження правоздатності матиме силу і для третіх осіб - інших учасників обороту, але лише в тому випадку, коли вони знали або повинні були знати про нього (ст. 173 ЦК). Інакше кажучи, така комерційна організація сама повинна оповіщати своїх контрагентів про наявні у неї обмеженнях правоздатності.
Для юридичних осіб, які зберігали цільову правоздатність за прямою вказівкою закону (некомерційних організацій, унітарних підприємств, банків і страхових компаній), можливе вчинення лише таких дій (угод), які відповідають встановленим установчими документами цілям діяльності. Спеціального оповіщення контрагентів про це не потрібно (бо знання ними чинного закону передбачається), а тому угоди, що виходять за вказані межі, вважаються нікчемними незалежно від того, чи знали вони про такі обмеження (ст. 168 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Правоздатність юридичної особи "
 1. § 6. Комісія
  правоздатності. Оскільки всі виконання за договором комісії комісіонер зобов'язаний передати комітенту, то угода, укладена комісіонером, хоча вона і полягає від його імені, не повинна виходити за межі спеціальної правоздатності юридичної особи-комітента. Форма договору. У гол. 51 ЦК не міститься спеціальних правил, що відносяться до форми договору. Таким чином, якщо інше не встановлено
 2. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  правоздатністю юридичної особи. Можна виділити лише три відмінності його від цивільно-правових форм господарювання. По-перше, місцеве самоврядування виникає на певній законом території. По-друге, місцеве самоврядування створюється не з волі його суб'єктів, а в обов'язковому порядку. І по-третє, органи місцевого самоврядування на відміну від органів управління юридичною особою є
 3. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  правоздатністю (здатністю мати права та обов'язки) і дієздатністю (здатністю своїми діями набувати і здійснювати права, а також створювати і виконувати обов'язки). Однак правоздатність та дієздатність організації відрізняються від правоздатності та дієздатності громадянина. Справа в тому, що організація: як учасник цивільного обороту виникає і припиняється
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  правоздатності юридичної особи (ст. 173 ЦК), і б) угоди, вчинені з перевищенням повноважень, які обмежені договором або установчими документами юридичної особи (ст. 174 ЦК). Стосовно операцій юридичної особи, що виходять за межі його правоздатності (позастатутні угоди), необхідно чітко визначити сферу застосування належних до них правил. Як у гол. 7
 5. § 2. Межі здійснення цивільних прав
  правоздатності юридичної особи, від встановленого законом чи договором строку реалізації права, від наявності або відсутності певних умов і т.п. З метою недопущення монополістичної діяльності, тобто дій господарюючих суб'єктів, направлених на недопущення, обмеження або усунення конкуренції, цивільне законодавство вводить ряд додаткових правил, що визначають рамки
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правоздатності у вузькому сенсі (Іоффе О.С. Система цивільного права. С. 109). * (147) Див, напр.: Цивільний кодекс Російської Федерації, частина перша: науково-практичний коментар / за ред. Т.Є. Абова, О.Ю. Кабалкіна, В.П. Мозоліна. М., 1996. С. 43 (автор коментаря - Л.Б. Максимович). * (148) Див: Закон РФ від 22 грудня 1992 р. N 4180-I "Про трансплантацію органів і (або) тканин
 7. 9.7. Релігійні об'єднання: поняття, ознаки, форми
  правоздатності юридичної особи. Релігійна організація - добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території Російської Федерації, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і в установленому законом порядку зареєстрована як юридичної особи. Залежно від
 8. 10. Правомочності кооперативу
  правоздатністю, тобто можуть займатися будь-якою діяльністю і мати будь-які цивільні права, нести обов'язки, пов'язані з нею. Споживчі кооперативи мають спеціальної правоздатністю - мають тільки ті цивільні права і несуть тільки ті обов'язки, які передбачені в її установчих документах і відповідають меті його створення. Угода, укладена юридичною особою без
 9. 3. Органи юридичної особи
  правоздатності юридичної особи входить і його деліктоздатність, тобто здатність самостійно відповідати за заподіяну його діями майнову шкоду. Оскільки дії органів юридичної особи є її власними діями, що виражають його волю, очевидно, що воно і повинно відповідати за їх шкідливий характер. Але воно відповідає також і за дії своїх найманих працівників,
 10. 1. Виникнення (створення) юридичної особи
  правоздатність юридичної особи. Державній реєстрації підлягають також всі зміни його статусу (склад засновників або учасників, а також органів юридичної особи, зміна предмета його діяльності, місця знаходження, розміру статутного капіталу і т.д.). Дана реєстрація здійснюється податковими органами в порядку, передбаченому Законом про державну реєстрацію юридичних
© 2014-2022  yport.inf.ua