Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Правова природа розрахункових операцій

У цивілістичній літературі форми безготівкових розрахунків нерідко розглядаються як угод. Більше того, іноді вони трактуються не лише як двосторонні угоди за участю банків та їх клієнтів, а й як цілі сукупності таких угод (1), супроводжувані до того ж угодами про новації, договорами комісії та доручення, а також низкою односторонніх угод (2) . Договір же банківського рахунку стає при цьому як би рамковою угодою, в силу якого банк зобов'язується здійснювати охоплюються конструкцією договору угоди за вказівкою клієнта в майбутньому (3).
---
(1) Наприклад, Л.Г. Єфімова вважає, що "при розрахунках платіжними дорученнями двосторонніми розрахунковими операціями є: договір платника з обслуговуючим його банком про здійснення кредитового переказу коштів і договір банку платника з банком-посередником про здійснення кредитового переказу коштів. При розрахунках у порядку інкасо двосторонніми розрахунковими операціями є: договір між одержувачем платежу і банком емітентом про одержання (инкассировании) належних одержувачу платежу коштів; договір між банком-емітентом і виконуючим банком про одержання (инкассировании) належних одержувачу платежу коштів; договір між виконуючим банком і банком-посередником (ЦБ РФ) про переведення інкасованих сум . При розрахунках у порядку непокритого, непідтвердженого акредитива двосторонніми угодами є: договір між платником (приказодателем) і банком-емітентом про виставлення акредитива, договір між банком-емітентом і виконуючим банком про обслуговування виставленого акредитива, договір між банком-емітентом і одержувачем платежу (бенефіціаром) про здійснення платежу, акцепту або обліку переказного векселя проти відповідних документів "(див.: Єфімова Л.Г. Указ. соч. С. 323).
(2) Див: Єфімова Л.Г. Указ. соч. С. 374, 377 - 378, 436.
(3) Див: Новосьолова Л.А. Проблеми цивільно-правового регулювання розрахункових відносин: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. С. 23.
При такому підході будь рядова операція за безготівковими розрахунками (з перерахування або отримання банком коштів за дорученням клієнта) виглядає як нагромадження різних договорів і односторонніх угод, що укладаються (скоєних) учасниками розрахунків, а дії банків і інших учасників розрахункових правовідносин, що становлять предмет договору банківського рахунку (п. 1 ст. 845 ЦК), одночасно виступають в якості самостійних договорів (новації, доручення, комісії, передоручення тощо), що укладаються учасниками розрахункових правовідносин. Така кваліфікація розрахункових операцій являє собою штучне розчленування дій банку, що обслуговує власника рахунку, і залучених ним до виконання доручення клієнта інших банків на цілий ряд самостійних договорів і односторонніх угод, що ніяк не випливає з чинного законодавства.
Реалізація такого підходу призведе до складнощів у правовому регулюванні єдиних розрахункових правовідносин: адже до них доведеться застосовувати різноманітні правила про різних цивільно-правових договорах (хоча в гол. 46 ЦК немає і натяку на таку можливість). Слід враховувати, що вітчизняне законодавство (на відміну, наприклад, від німецького) не містить і норм про спеціальні договорах, опосредствующих розрахункові правовідносини (1).
---
(1) Л.А. Новосьолова вважає, що гол. 46 ЦК як раз і містить норми про різних розрахункових операціях, що, на її думку, свідчить про їх визнання "самостійними договірними типами" (див.: Новосьолова Л.А. Проблеми цивільно-правового регулювання розрахункових відносин. Автореф. Дис ... . д-ра юрид. наук. С. 24).
Обов'язки банку з виконання розпоряджень клієнта (власника рахунку) про перерахування грошових коштів з рахунку та проведення інших операцій за рахунком (включаючи і розрахунки за інкасо) складають зміст його зобов'язання за договором банківського рахунку. Право банку, що прийняв розпорядження від власника рахунку, залучати інші банки для виконання відповідних банківських операцій (і відповідно обов'язок останніх брати участь у таких банківських операціях) встановлена безпосередньо законом (наприклад, п. 2 ст. 865 ЦК), а не випливає з якогось договору, укладається між банками (як це має місце по німецькому законодавству). Тому дії банків з перерахування грошових коштів з рахунку, отримання їх на рахунок та проведення інших банківських операцій в дійсності являють собою виконання їх зобов'язань, що випливають з договорів банківського рахунку, у тому числі шляхом покладання банком, який прийняв доручення від свого клієнта, виконання зазначеного зобов'язання на інші банки, залучені до проведення відповідної банківської операції, тобто на треті особи (п. 1 ст. 313 ЦК).
Іноді розрахункові зобов'язання відносять до якихось складовим зобов'язаннями, які виникають одночасно з декількох підстав (їх сукупності), оскільки такі зобов'язання з'являються як на підставі договору банківського рахунку, так і на підставі розрахункових операцій, у тому числі двосторонніх , що є угодами особливого роду, що не відносяться до договорів (1). Оскільки, на думку автора цієї концепції, кожна з розрахункових операцій формує лише певну частину складного зобов'язання і всяка наступна угода служить необхідним продовженням попередньої, виходить, що зобов'язання банку щодо здійснення банківського переказу, наприклад на основі платіжного доручення, виникає не з договору банківського рахунку, а з двосторонньої угоди за поданням клієнтом банку платіжного доручення останньому і його прийняттю банком.
---
(1) Див: Пугинський Б.І. Складові зобов'язання в цивільному праві / / Вісник Московського університету. Серія 11. Право. 2003. N 6. С. 30, 45.
Але тоді в разі неприйняття зазначеного платіжного доручення банком розрахункове зобов'язання (у відповідній частині його складу) не може вважатися виникли і буде існувати лише в частині деяких організаційних умов, що містяться в договорі банківського рахунку. Як відомо, по які виниклому зобов'язанням не може застосовуватися і відповідальність за його невиконання. Проте відповідно до ст. 856 ЦК у разі невиконання вказівок клієнта за договором банківського рахунку про перерахування грошових коштів з рахунку банк несе відповідальність у вигляді неустойки за невиконання свого зобов'язання, що випливає з договору банківського рахунку, а зовсім не за ухилення від укладення розрахункової операції особливого роду, що не относимой до договорів і виконує роль підстави виникнення складеного зобов'язання за розрахунками.
Таким чином, саме зобов'язання сторін, що випливають з договору банківського рахунку, включають в свій зміст право власника рахунку давати банку розпорядження про перерахування (отриманні) грошових коштів з рахунку (на рахунок) і про проведення інших операцій за рахунком, а також обов'язок банку виконувати такі розпорядження (п. 1 ст. 845 ЦК). Банк, який одержав розпорядження клієнта (власника рахунку), має право покласти виконання свого зобов'язання на інші банки (п. 1 ст. 313 ЦК) шляхом їх залучення до проведення відповідної банківської операції (п. 2 ст. 865, п. 1 ст. 867, п. 2 ст. 874 ЦК). Що ж стосується власне розрахункових операцій, то вони являють собою дії банку по виконанню зобов'язання, що випливає з договору банківського рахунку, у тому числі і при покладанні зазначеного виконання на залучені банки (1).
---
(1) По суті, мова йде про чергове варіанті запозичених з німецького права розпорядчих угод по виконанню зобов'язання. Тому їх використання в нашому правопорядок викликає ті ж заперечення, що і пропозиції про запозичення з німецького права речового договору - типовою розпорядчої угоди (див. п. 1 § 1 гл. Т. III цього підручника).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Правова природа розрахункових операцій "
 1. 2. Правова природа "розрахункових операцій"
  правознавцями виникають лише з приводу правової кваліфікації відповідних угод. Наприклад, Л.Г. Єфімова пише: "Враховуючи, що при здійсненні безготівкових розрахунків гроші проходять через кілька рахунків, всі форми розрахунків неминуче повинні складатися з кількох розрахункових операцій". На її думку, "розрахункові операції можуть бути як двосторонніми, так і односторонніми. При розрахунках платіжними
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  правову при-Комерційне право. Ч . I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 315 роду. Всі договори, укладені в сфері розрахунків і кредитування, можуть бути об'єднані в одну групу як спеціальні договори, що обслуговують фінансові операції та грошовий оборот. Різноманітність фінансових операцій зумовлює різноманітність спеціальних
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  правової захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі
 4. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина як індивідуального підприємця, оскільки підприємцю в будь-якому випадку необхідно пройти державну реєстрацію, і до
 5. § 2. Товарні біржі
  правові форми товарних бірж законом не визначені. З урахуванням ряду положень Закону про товарні біржі, а також практики створення товарних бірж слід укласти, що вони можуть створюватися у формі господарських товариств і некомерційних партнерств. Відповідно до п.3 ст. 11 та п.3 ст. 14 Закону про товарні біржі частка кожного засновника або члена біржі в її статутному капіталі не може перевищувати
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  правових відносин у банківській сфері, що підтверджується як загальною картиною кредитно-розрахункових правовідносин, так і вибраними довільно фактами вчинення окремих кредитних угод, пасивних та інших банківських операцій, розрахунково-касового обслуговування громадян і організацій. У реформуванні російської банківської системи немає необхідності. Банківська сфера Росії не закрита для іноземних
 7. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  правове явище. Не випадково законодавцем виділений в самостійний цивільно-правової інститут комерційний кредит, сутність якого полягає в тимчасовому розриві платежів і виконання основного зобов'язання (ст. 823 ГК РФ). Якщо обов'язок здійснити платіж відокремлена в часі від виконання зустрічної, оплачуваною, обов'язки, то вже мають місце комерційний кредит і потенційна
 8. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  правовою природою оферта представляє собою односторонню угоду, спрямовану на укладення договору. Її юридична сила виражається в тому, що в поєднанні з іншого односторонньою угодою - акцептом (досконалим своєчасно, тобто в межах встановленого в оферті або - за відсутності в ній таких вказівок - розумного строку) вона призводить до виникнення договірного зобов'язання між офертою і
 9. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  правових актів. Недотримання даної умови, як правило, не дає виробнику права власності, а призводить до різних наслідків залежно від характеру правопорушення (зокрема, ст. 220 ЦК - переробка які не належать особі матеріалів, ст . 222 ЦК - самовільна споруда, ст. 223 КК - незаконне виготовлення зброї). Створена річ може бути як рухомої, так і нерухомої. Для
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
© 2014-2022  yport.inf.ua