Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

21. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ КОЛОН

Колон - орендар чужої землі, юридично незалежний від орендодавця, якому він платив грошима чи частиною врожаю.
Часті повстання і численні страти рабів, слабкий природний їх приріст і припинення звитяжних воєн, поповнюються ряди рабів, зробили вигідний обробку землі не рабською працею, а шляхом здачі її дрібними ділянками в оренду за натуральний оброк або на умовах панщинних робіт на користь орендодавця. Поповнювані головним чином з найбідніших елементів населення, колони скоро потрапили в економічну залежність від землевласників на грунті грошових позик, які ті надавали колонам для потреб господарства, або на грунті заборгованості по відбіркового платежах.
Перетворенню економічної залежності колонів від землевласників в залежність юридичну сприяла здійснена імператорами реорганізація податкового оподаткування землі. В основі цього обкладення лежало визначення кількості та прибутковості належить кожному землевласнику землі. При періодичному складанні кадастру, в якому вказувалося кількість землі, що належить окремим платникам поземельної податі, до числа дохідних статей землі стали відносити і жили не їй колонів. З цих пір залишення земельної ділянки колонам означало зменшення цінності ділянки. Це було передумовою для прямого прикріплення колонів до землі.
Першим відомим актом, що встановлює таке прикріплення, була конституція 322 р., яка наказувала примусово повертати колонів на самовільно залишені ними землі. Після низки інших законів, які виражали той же стремле-| ня міцно зв'язати колона із землею, був виданий у 357 р. закон, що забороняє продаж землі без живуть на ній колонів. Так з'явилася нова категорія залежних людей - людей, не позбавлених правоздатності у сфері приватноправових відносин, але прикріплених до землі, на якій живуть і яку обробляють. Вони дійсно були прикріплені до землі, бо залишення колоном оброблюваного їм ділянки давало землевласнику право здійснити позов за зразком віндикації раба. З іншого боку, і землевласник був не вправі вигнати колона зі своєї землі, не вправі продати землі без колонів або колонів без землі.
Підстави виникнення юридичного положення колона:
- народження від батьків, з яких хоча б один був колоном;
- угода, в силу якого вільна людина оселявся як колона на чужій землі;
- проживання протягом 30 років на чужій землі на умовах, на яких зазвичай живуть колони. Також перетворювалися на колонів працездатні особи, викриті хліборобом в занятті жебрацтвом.
У колонат переростало іноді і користування пекулием з боку рабів, які прикріплялися в цих випадках до земельних ділянок.
Колони були наділені певною правоздатністю, відповідно до якої вони мали право укладати угоди, вступати в інші договірні правовідносини, успадковувати і заповідати, одружуватися, а також виступати в суді, за винятком пред'явлення позовів до господареві.
Підстави припинення стану колона:
- придбання колоном оброблюваного їм земельної ділянки;
- зведення колона в єпископський сан;
- звільнення колона орендодавцем в окремих випадках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ колонії "
 1. § 6. Правове становище колонів
  становищем Римської держави. З припиненням завойовницьких війн, давали Риму величезні маси рабів, прилив рабської сили припинився, а нестерпні умови, яких містилися раби, приводили до того, що їх смертність значно перевищувала народжуваність. Рабської сили перестало вистачати для обробки землі. Процвітало в останні роки республіки плантаторське господарство з рабською працею
 2. § 1. Основні правові системи сучасності
  правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це пояснюється тим,
 3. 17. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ латино
  правового становища латина актом державної влади; - добровільним переходом римського громадянина до числа латинів з метою придбання земель, які роздають населенню колоній; - звільненням з рабства паном - лати-ном або римлянином. Правове становище латинів різна залежно від того, до яких латинам вони належать. У сфері публічного права все латини користувалися
 4. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
  правові системи та правові сім'ї, що відображають особливості відповідних епох, цивілізацій, країн, народів, континентів. Розрізняють національні правові системи та міжнаціональні (сім'ї або окремі групи систем). Національна правова система - органічний елемент конкретного суспільства, його історії, культури, традицій, соціального устрою, географічного положення і т.д. Правова сім'я -
 5. Глава 32 Кодифікація російського права в першій половині XIX в.
  Правовий статус імператора, його відносини з урядовими органами і підданими, 2) "загальні підстави або початку права", тобто форми права, його дії в просторі і в часі, принципи тлумачення закону, перелік санкцій, поняття особи, речі, дії та зобов'язання, користування і власності, способи їх набуття і припинення, 3) загальні цивільні закони, пов'язані з особам,
 6. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  правового регулювання економічних відносин між господарюючими суб'єктами, насамперед шляхом уніфікації права. Творче використання результатів, досягнутих у сфері універсальної та регіональної уніфікації міжнародних комерційних контрактів, може допомогти у виробленні найбільш оптимальних шляхів реалізації зазначеної потреби в рамках СНД. В одній з робіт 1928 В.М. Корецький
 7. 10.3.1. Федеральна служба виконання покарання
  правових зобов'язань Російської Федерації в сфері своєї 1 Див: Указ Президента РФ від 30 квітня 2008 році? № 656 «Про організацію охорони психіатричних лікарень (стаціонарів) спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку» / / СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 2009. діяльності; залучення засуджених до праці і створення умов для їх
 8. 15.2. Органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
  правові акти федеральних органів виконавчої влади. Відповідно до згаданого Федеральним законом оперативно-розшукова діяльність грунтується на конституційних принципах законності, поваги і дотримання прав і свобод людини і громадянина, а також на принципах конспірації, поєднання гласних і негласних методів і засобів. Органи, уповноважені здійснювати оперативно-розшукову
 9. Стаття 57. Довічне позбавлення волі Коментар до статті 57
  правовій державі. Як зазначив Конституційний Суд РФ в Постанові від 19 березня 2003 р. у справі про перевірку конституційності положень Кримінального кодексу Російської Федерації, що регламентують правові наслідки судимості особи, неодноразовості і рецидиву злочинів, а також п. п. 1 - 8 Постанови Державної Думи від 26 травня 2000 р. "Про оголошення амністії у зв'язку з 55-річчям
 10. Стаття 72. Обчислення строків покарань та зарахування покарання Коментар до статті 72
  правовою нормою (ч. 3 ст. 72 КК РФ), на підставі якої суд вправі здійснити залік часу тримання особи під вартою до судового розгляду у строки позбавлення волі, у тому числі в разі призначення відбуття частини строку покарання у в'язниці. По суті це означало б також, що питання про обчисленні строку покарання, що підлягає відбуванню у в'язниці, і, відповідно, про обчислення
© 2014-2022  yport.inf.ua