Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 6. Правове становище колонів

1. Під ім'ям колона в класичну епоху мали на увазі орендаря землі (дрібного фермера), формально вільного, хоч економічно залежного від землевласника. Поширення дрібної земельної оренди було викликане економічним становищем Римської держави. З припиненням завойовницьких війн, давали Риму величезні маси рабів, прилив рабської сили припинився, а нестерпні умови, яких містилися раби, приводили до того, що їх смертність значно перевищувала народжуваність. Рабської сили перестало вистачати для обробки землі. Процвітало в останні роки республіки плантаторське господарство з рабською працею перестало бути вигідним; римські землевласники стали віддавати перевагу здавати землю в оренду дрібними ділянками, нерідко навіть не за грошову винагороду, а за відому частку урожаю (орендарі-пайовики, coloni partiarij) і з покладанням на орендаря також обов'язки обробляти і землю собcтвeннікa («панщина»). Ці дрібні орендарі по малопотужність своїх господарств в більшості випадків була змушені вдаватися до позик у своїх господарів і виявлялися в борговій від них залежності. У період абсолютної монархії положення колонів ускладнилося ще в зв'язку з податковою політикою імператорів. Колони були обкладені натуральною кріпаками, причому в податкових документах вони приписувалися до відповідних земельних ділянках.
2. Ці обставини приводили до того, що, з одного боку, землевласник гострозоро стежив за тим, щоб його неоплатний боржник-орендар не йшов з дільниці, а, з іншого боку, і держава була стурбована тим, щоб землі не залишалися без обробки і щоб податки з землі і податі з самого колона поступали справно. На цьому грунті фактичне безправ'я колонів стало перетворюватися в юридичне шляхом видання відповідних постанов. У IVв. н. е.. закон заборонив вільним орендарям, що сидять на чужих землях, залишати орендовані ділянки, а землевласникам було заборонено відчужувати свої землі окремо від колонів, що сидять на них. У результаті колони з вільних (хоч би формально-юридично) людей перетворюються на кріпаків, в "рабів землі». Колонат в цьому сенсі був зародком феодалізму.
На положення кріпаків переводилися іноді підкорені народи, що переселялися на римську територію. У деяких провінціях (наприклад в Єгипті) подібного роду відносини були відомі ще до завоювання цих провінцій Римом. У колонат переростало іноді також і користування пекулием з боку рабів, які прикріплялися в цих випадках до земельних ділянок. Остання обставина ще більш стирала відмінності між рабом і кріпаком колоном. Колон стає особою хоча і вільним, але дуже близьким по соціальному і юридичному положенню до раба. Колон стає пов'язаним із землею, яку він сам по своїй волі не може залишити і від якої не може бути відірваний проти своєї волі. Колон має право вступати в шлюб, мати власне майно. Але він прикріплений до землі, притому не тільки особисто: діти його також стають колонами. Подібно рабам колони могли в окремих випадках відпускатися на свободу, але це звільнення означало для них і "звільнення" від земельної ділянки, яким вони годувалися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Правове становище колонів "
 1. 21. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ колон
  правових відносин, але прикріплених до землі, на якій живуть і яку обробляють. Вони дійсно були прикріплені до землі, бо залишення колоном оброблюваного їм ділянки давало землевласнику право здійснити позов за зразком віндикації раба. З іншого боку, і землевласник був не вправі вигнати колона зі своєї землі, не вправі продати землі без колонів або колонів без землі.
 2. § 1. Основні правові системи сучасності
  правової системи. В якості основоположного об'єкта порівняльного правознавства виступає категорія "правова система". У зв'язку з цим стрижневим є питання про те, що слід розуміти під правовою системою. Потім потрібно з'ясувати, які основні правові системи існують сьогодні. У сучасній юридичній літературі представлені різні визначення правової системи. Це пояснюється тим,
 3. 17. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ латино
  правового становища латина актом державної влади; - добровільним переходом римського громадянина до числа латинів з метою придбання земель, які роздають населенню колоній; - звільненням з рабства паном - лати-ном або римлянином. Правове становище латинів різна залежно від того, до яких латинам вони належать. У сфері публічного права все латини користувалися
 4. § 8. Загальна характеристика основних правових сімей
  правові системи та правові сім'ї, що відображають особливості відповідних епох, цивілізацій, країн, народів, континентів. Розрізняють національні правові системи та міжнаціональні (сім'ї або окремі групи систем). Національна правова система - органічний елемент конкретного суспільства, його історії, культури, традицій, соціального устрою, географічного положення і т.д. Правова сім'я -
 5. Глава 32 Кодифікація російського права в першій половині XIX в.
  Правовий статус імператора, його відносини з урядовими органами і підданими, 2) "загальні підстави або початку права", тобто форми права, його дії в просторі і в часі, принципи тлумачення закону, перелік санкцій, поняття особи, речі, дії та зобов'язання, користування і власності, способи їх набуття і припинення, 3) загальні цивільні закони, пов'язані з особам,
 6. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  правового регулювання економічних відносин між господарюючими суб'єктами, насамперед шляхом уніфікації права. Творче використання результатів, досягнутих у сфері універсальної та регіональної уніфікації міжнародних комерційних контрактів, може допомогти у виробленні найбільш оптимальних шляхів реалізації зазначеної потреби в рамках СНД. В одній з робіт 1928 В.М. Корецький
 7. 10.3.1. Федеральна служба виконання покарання
  правових зобов'язань Російської Федерації в сфері своєї 1 Див: Указ Президента РФ від 30 квітня 2008 році? № 656 «Про організацію охорони психіатричних лікарень (стаціонарів) спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку» / / СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 2009. діяльності; залучення засуджених до праці і створення умов для їх
 8. 15.2. Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність
  правові акти федеральних органів виконавчої влади. Відповідно до згаданого Федеральним законом оперативно-розшукова діяльність грунтується на конституційних принципах законності, поваги і дотримання прав і свобод людини і громадянина, а також на принципах конспірації, поєднання гласних і негласних методів і засобів. Органи, уповноважені здійснювати оперативно-розшукову
 9. Стаття 57. Довічне позбавлення волі Коментар до статті 57
  правовій державі. Як зазначив Конституційний Суд РФ в Постанові від 19 березня 2003 р. у справі про перевірку конституційності положень Кримінального кодексу Російської Федерації, що регламентують правові наслідки судимості особи, неодноразовості і рецидиву злочинів, а також п. п. 1 - 8 Постанови Державної Думи від 26 травня 2000 р. "Про оголошення амністії у зв'язку з 55-річчям
 10. Стаття 72. Обчислення строків покарань та зарахування покарання Коментар до статті 72
  правовою нормою (ч. 3 ст. 72 КК РФ), на підставі якої суд вправі здійснити залік часу тримання особи під вартою до судового розгляду у строки позбавлення волі, в тому числі у разі призначення відбування частини строку покарання у в'язниці. По суті це означало б також, що питання про обчисленні строку покарання, що підлягає відбуванню у в'язниці, і, відповідно, про обчислення
© 2014-2022  yport.inf.ua