Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Ісайчева Е.А.. Шпаргалка по римському праву, 2010 - перейти до змісту підручника

19. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ РАБІВ

Раб (servus) перебував поза політичним суспільства і не був суб'єктом права. За римським правом він вважався річчю. Специфіка цієї речі полягає в тому, що вона не буває нічийною.
Раби переходили у власність громадян двома способами: за цивільним правом і по праву народу.
Цивільні способи переходу в рабство:
- полон на війні «ворога Риму», тобто людини, що належав ворожому для римського народу державі;
- звернення в рабство іноземців, що знаходилися на території Риму;
- продаж в рабство в порядку відповідальності за зобов'язаннями;
- самопродажа заради отримання частини викупної ціни;
- засудження на смерть або каторжні роботи;
- ухилення від військової служби;
- непроходження періодичного майнового цензу.
По праву народів рабами вважалися полонені або народжені від рабинь. Рабинею ставала також вільна жінка, викрита в інтимному зв'язку з рабом і продолжавшая її, незважаючи на попередження.
На ранньому етапі історії Риму рабство було домашнім, патріархальним і раб, хоча і не міг мати ні свого майна, ні своєї сім'ї, все ж ще не розглядався як речі, за ним зберігалися деякі права людської особистості. Вони виражалися в тому, що могила раба перебувала під захистом сакрального права, як і могила вільного; кровноспоріднені відносини рабів були перешкодою до шлюбу між ними; при відчуженні рабів заборонялося розділяти близьких родичів.
У майновій сфері раб виступав як «говорить знаряддя». Можливість раба вчиняти юридичні дії (але тільки на користь господаря) виводилася з правоздатності останнього, тобто як якщо б такі дії здійснював сам рабовласник.
Однак за зобов'язаннями рабів пан ніякої відповідальності не ніс.
Починаючи з I в. юристи визнали в деяких випадках за рабами можливість діяти від свого імені. Відображаючи потреби економічного розвитку і захищаючи інтереси контрагентів рабів, вони, незважаючи на відсутність у них правоздатності, санкціонували укладені ними договори і які з них зобов'язання.
Інша новела полягала у визнанні відповідальності рабовласників за зобов'язаннями рабів, які виникають у процесі здійснення ними господарської діяльності за дорученням своїх господарів.
Більш широких господарських і правових можливостей вимагали відносини, що виникали на базі пекулія - відокремленого майна, виділеного рабу паном для самостійного управління, з внесенням останньому певної частини доходу. Оскільки господарська діяльність велася рабом за своєю ініціативою й у власних інтересах, а пекулий юридично належав панові, то за зобов'язаннями раба він відповідав в межах пекулія.
З введенням когніціонного процесу раби, які не мали права пред'являти позови в звичайних судах, отримали можливість звертатися зі скаргою до чиновників (префекта), які могли примусити відповідна особа виконати зобов'язання.
Звільнення рабів повинно було носити правову форму - manumissio. Воно носило лише особистий характер. Пан міг зробити розпорядження про звільнення раба власним рішенням у заповіті або за допомогою фіктивного судового процесу про відчуження майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ РАБІВ "
 1. § 2. СТАН СВОБОДИ
  правове розподіл суб'єктів полягає в тому, що всі люди або вільні, або раби). Вільні були суб'єктами, а раби-об'єктами права «поряд з худобою або як доважок до землі» 1 і за своїм правовим положенням прирівнювалися до речей. За зберігся переказами, стародавнім римлянам приписується вислів: servi res sunt (раби суть речі). Дуже характерна, в цьому відношенні позиція Варрона (I
 2. § 4. СІМЕЙНЕ СТАН
  правовому режиму прирівнювалося до пекулія і, залишаючись власністю paterfamilias, лише експлуатувалося відповідними членами сім'ї. Члени сім'ї, раби, речі-над всім цим paterfamilias спочатку мав однакову абсолютну владу (manus). Однак розвиток товарного виробництва, поступово витісняється натуральне господарство, починає помалу підточувати і засновані на ньому
 3. § 4 . Правове становище рабів
  положення рабів було неоднаковим на різних етапах римської історії. У найдавнішу епоху раби в кожній окремій сім'ї були нечисленні; вони жили і працювали спільно зі своїм господарем і його підвладними і за побутовими умовами НЕ дуже різко відрізнялися від них. По мірі завоювань число рабів сильно збільшилося і рабство залишалося основою всього виробництва. Вони стали жити окремо від своїх
 4. 15. ПРАВОЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ правоздатності
  правовими засобами і гарантувалася публічно-правовим порядком. Чи не підлягав оскарженню обсяг цивільних прав особи залежно від вікової, статевої та со-| немов характеристики суб'єкта. Чи не володіли повною правоздатністю: - жінки (у тому числі римські громадянки), незважаючи на становище в сім'ї, ніколи не могли претендувати на таке; - неповнолітні у цивільно-правовому
 5. 21. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ колон
  правових відносин, але прикріплених до землі, на якій живуть і яку обробляють. Вони дійсно були прикріплені до землі, бо залишення колоном оброблюваного їм ділянки давало землевласнику право здійснити позов за зразком віндикації раба. З іншого боку, і землевласник був не вправі вигнати колона зі своєї землі, не вправі продати землі без колонів або колонів без землі.
 6. 23. право-і дієздатність ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. ЇХ ВИДИ, СПОСОБИ ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ
  правового суб'єкта - церкви, представленої окружний церковної
 7. 63. НАТУРАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  правового становища боржника і правових засобів, які мав кредитор для отримання стягнутого за зобов'язаннями, всі зобов'язання в римському праві ділилися на цивільні і натуральні. Цивільні зобов'язання (obligationes civiles) - зобов'язання, за якими можна було вимагати примусового (всупереч волі боржника) виконання і які користувалися позовної захистом. З них
 8. § 3. Сутність та основні принципи громадянського суспільства
  правової держави. Отже, їх поки що немає. Проте загальні контури будівлі, що зводиться ясні, відомі основні елементи (вузли, блоки, несучі конструкції). Але одна справа - проект, інше - його реальне втілення в життя. Склався поки тільки якийсь ідеальний образ громадянського суспільства, що вимагає глибокого наукового осмислення. До того ж реалізація задуму здійснюється в найважчих
 9. Глава 4 Київська Русь як раннє феодальна монархія
  правових реформ. У X в. княгинею Ольгою була проведена "податкова" реформа: було встановлено пункти ("цвинтарі") і строки для збору данини, її розміри (уроки) були також регламентовані. На початку XI в. князем Володимиром встановлена "десятина", тобто податок у користь церкви, в XII в. князем Володимиром Мономахом вводиться статут про закупничество, що регламентує кабально-боргові і позикові відносини.
 10. Глава 6 Руська Правда як пам'ятка права
  правове становище окремих груп населення. За її тексту досить важко провести грань, що розділяє правовий статус правлячого шару й іншої маси населення. Ми знаходимо лише два юридичних критерію, особливо виділяють ці групи в складі суспільства: норми про підвищену (подвійний) кримінальної відповідальності за вбивство представника привілейованого шару (ст.1 ПП) і норми про особливий порядок
© 2014-2022  yport.inf.ua