Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Правові механізми захисту конституцій

. Практично всі постсоціалістичні конституції містять норми про захист і забезпечення їх дії. Особливе значення в ряду правозахисних механізмів мають конституційні суди, які дають тлумачення конституції, виносять рішення про конституційність законів та інших нормативних правових актів, вирішують спори про компетенцію органів державної влади. В окремих країнах їм надаються додаткові функції. Так, у Болгарії Конституційний суд виносить рішення про конституційність політичних партій і об'єднань та законності виборів, оцінює звинувачення, пред'явлені Парламентом Президенту і віце-президенту (ст. 149). Конституційний трибунал Польщі, крім зазначених загальних повноважень, дозволяє справи про відповідність законів ратифікованим міжнародним договорам, про відповідність Конституції цілей або діяльності політичних партій (ст. 188).
У ряді країн конституційні суди наділені помітно меншим обсягом повноважень. Так, в Румунії Конституційний суд наділений правом тільки "висловлюватися про конституційність законів до їх промульгації". Якщо Конституційний суд виявляє невідповідність закону Конституції, він повторно розглядається Парламентом і в разі його затвердження більшістю у дві третини від загального числа депутатів обох палат набуває чинності всупереч думці Суду (ст. 144 - 145 Конституції Румунії).
Крім конституційних судів, функції захисту Конституції покладено на суди загальної юрисдикції та спеціалізовані правозахисні органи. У більшій частині країн до числа останніх відносяться уповноважені з прав людини. Так, наприклад, в Угорщині засновані такі органи, як Комісар Державних Зборів з прав громадян та Комісар Державних Зборів з прав національних та етнічних меншин (ст. 32B).
В окремих країнах створені спеціальні органи, які здійснюють нагляд за конституційністю діяльності органів державної влади. У Польщі таким органом став Державний трибунал: він може залучити до конституційної відповідальності за порушення Конституції або закону при виконанні посадових функцій Президента Республіки Польща та Голови Ради міністрів, керівників Національного банку, Верховної палати контролю, Верховного командувача Збройними силами, депутатів, сенаторів, а також ряд інших посадових осіб (ст. 198 Конституції Республіки Польща).
До механізмів захисту постсоціалістичних конституцій можна віднести також ускладнену процедуру ухвалення конституційних поправок. Як правило, зміни і доповнення вносяться до конституції кваліфікованою більшістю у дві третини від загального числа депутатів парламенту. Нерідко передбачаються норми про затвердження конституційних поправок на референдумі. Окремі конституції обмежують можливості перегляду основних конституційних норм. Так, Конституція України забороняє такі конституційні зміни, які "передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України" (ст. 157). Основний Закон Румунії забороняє переглядати положення, "що стосуються національного, незалежного, єдиного і неподільного характеру Румунської держави, республіканської форми правління, територіальної цілісності, незалежності юстиції, політичного плюралізму та офіційної мови" (ст. 148).
Більш складний порядок перегляду основних законів, закріплений у відповідних нормах, забезпечує стабільність конституційного регулювання і стійкість конституційної системи в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Правові механізми захисту конституцій "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення; економічною основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, право і тягар володіння, користування і розпорядження якої належить населенню муніципального освіти; система місцевого самоврядування включає інститути
 2. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  правовий статус місцевого самоврядування визначено в главі 8 Конституції Російської Федерації і Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Цей Федеральний закон відповідно до його преамбули визначає державні гарантії місцевого самоврядування в Російській Федерації. Слід зазначити, що на відміну від раніше чинної редакції в
 3. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
  Правовий акт або окремі його положення, які були визнані судом такими, що суперечать Конституції Російської Федерації, федеральному конституційному закону, федеральному закону, конституції (статуту), закону суб'єкта Федерації, статуту муніципального освіти і при цьому спричинили порушення (применшення) прав і свобод людини і громадянина або настання іншої шкоди, 2) якщо в результаті його
 4. § 3. Окремі джерела муніципального права
  правової системи. Якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Для вітчизняного місцевого самоврядування основоположним міжнародним актом є Європейська хартія місцевого самоврядування. Існує точка зору, згідно з якою Хартія за юридичною силою вище Конституції РФ, однак із цим навряд
 5. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні підстави. Предмет науки - те, на що
 6. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, разом складові основи конституційного ладу. Це принципи народовладдя, пріоритету прав і
 7. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
  правову, методичну, організаційно-технічну допомогу нижчестоящим комісіям; заслуховує повідомлення органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів; розглядає скарги (заяви) на рішення і дії (бездіяльність) нижчестоящих комісій і приймає по зазначених скарг (заяв) вмотивовані рішення; здійснює інші повноваження. Окружна
 8. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  правовими актами. При цьому необхідно враховувати, що вони підлягають застосуванню лише в частині, що не суперечить названому Федеральному закону. При формуванні структури органів місцевого самоврядування муніципального освіти на місцевому референдумі (сході громадян), а також і представницьким органом місцевого самоврядування встановлюються: 1) структура (перелік) і найменування органів
 9. § 1. Поняття комерційного права
  правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2]
 10. § 1. Загальні положення
  правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
© 2014-2022  yport.inf.ua