Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.В. Лазарєв. Основи права, 2001 - перейти до змісту підручника

ПРЕАМБУЛА

Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру; і
беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і
беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення; і
беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх відносин між народами; і
зважаючи , що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі; та
беручи до уваги, що держави-члени зобов'язались сприяти у співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй загальній повазі і дотриманню прав людини та основних свобод; і
беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання цього зобов'язання;
Генеральна Асамблея
проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав - членів Організації , так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРЕАМБУЛА "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  преамбулою визначає державні гарантії місцевого самоврядування в Російській Федерації. Слід зазначити, що на відміну від раніше чинної редакції в новому Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" не міститься спеціальної глави про гарантії місцевого самоврядування. Однак це не означає, що федеральний законодавець відмовився
 2. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  преамбула Закону про неспроможність). Більш певні критерії для встановлення незадовільної структури балансу містяться в постанові Уряду РФ від 20 травня 1994 р. № 498 «Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство) підприємств» [5]. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 3. § 1. Встановлення загальних принципів організації місцевого самоврядування
  преамбулі Федерального закону говориться, що він визначає роль місцевого самоврядування у здійсненні народовладдя, правові, економічні та фінансові основи місцевого самоврядування та державні гарантії його здійснення, а також установлює загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації. Термінологічна помилка, допущена в Законі 1995 р., очевидна: з
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  преамбулу ФЗ "Про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах" від 23 лютого 1995 р. / / СЗ РФ. 1995. N 9. Ст. 713. * (924) Замість скасованого Міністерства майнових відносин РФ названим Указом було утворено Федеральне агентство з управління федеральним майном. Інші агентства здійснюють повноваження власника лише щодо федеральних
 6. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  преамбули Закону про захист прав споживачів * (41), що регулює значну частину роздрібної купівлі-продажу (див. п. 3 ст. 492 ЦК), визначає, що продавець - організація незалежно від її форми, а також індивідуальний підприємець. Як видно, немає ніяких формальних причин для виключення з кола роздрібних продавців некомерційних організацій. І все ж комерційна сутність торгівлі перебуває в
 7. § 2. Побутовий підряд
  преамбулі до Закону "Про захист прав споживачів". До істотних недоліків робіт відносяться: непереборний недолік, вада, що вимагає невідповідних витрат або витрат часу щодо його усунення; недолік, який виявляється неодноразово; недолік, який проявляється знову після його усунення; інші подібні недоліки. До несуттєвим недоліків робіт відносяться: невідповідність
 8. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
  преамбули Закону про захист прав споживачів, з якої випливає, що законодавство про захист прав споживачів застосовується до правовідносин з особливим суб'єктним складом. Правовідносини з пасажирської перевезення володіють необхідним суб'єктним складом. З одного боку, в них бере участь пасажир - громадянин, що має намір замовити або придбати або замовляє, що купує або
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  преамбули Закону про захист прав споживачів не були покупцями товару, але використовують даний товар, наприклад члени сім'ї покупця). З іншими відповідачами споживач не полягає у договірних відносинах, тому його вимоги грунтуються на прямому вказуванні закону і мають внедоговорную природу. * (53) Див: постанова Уряду РФ від 19 січня 1998 р. N 55. * (54) Див: постанова
 10. 5.3. Громадянство: поняття, види, принципи, підстава набуття і припинення
  преамбула ФЗ «Про громадянство Російської Федерації»). Чинне законодавство називає такі види громадянства, як: - громадянство Російської Федерації - стійкий правовий зв'язок особи з Російською Федерацією, що виражається в сукупності їх взаємних прав і обов'язків; - інше громадянство - громадянство (підданство) іноземної держави; - подвійне громадянство - наявність у
© 2014-2022  yport.inf.ua