Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право : У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Предмет і система курсу цивільного права

Курс цивільного права як навчальна дисципліна має предметом вивчення насамперед цивільно-правову науку. У ньому вивчаються також правила цивільного права як правової галузі та їх закріплення в актах цивільного законодавства (джерелах цивільного права), причому як у чинному, так і в попередніх, а також і в зарубіжних правопорядках. В предмет вивчення цивільного права входить також правотворча і правозастосовна діяльність у цій сфері.
Маючи перед собою особливі, самостійні цілі і завдання, головним чином навчально-методичного характеру, курс цивільного права відрізняється від цивільного права як галузі, від цивільного законодавства і цивілістичної науки з предмета, об'єктів і структурі. Звичайно, досліджуваний тут матеріал не може бути відірваний від діючого цивільного права та його системи, але його виклад не може і не повинно обмежуватися простим їх відтворенням. Адже в курсі цивільного права висвітлюються і вивчаються положення цивілістичної науки, нерідко не мають прямого законодавчого відображення. Разом з тим основний зміст чинного цивільного права повинно бути так чи інакше відображено в змісті вивчає його курсу.
Система курсу цивільного права повинна не просто відбивати систему цивільного права як правової галузі, а представляти найбільш доцільне з точки зору цілей викладання розташування матеріалу, за допомогою якого досягається його найкраще засвоєння. Тому, наприклад, основні, фундаментальні положення і поняття цивільного права, розкриваються потім у всьому різноманітті складових його правил, не можуть бути зведені до норм загальної частини в строго законодавчому сенсі слова, а включають в себе багато суто наукові категорії і конструкції.
У цьому сенсі система курсу цивільного права, в тому числі система викладу, прийнята в цьому підручнику , є цілком самостійною систематизацією підлягає вивченню в даному курсі матеріалу, лише певною мірою спирається на загальні положення цивільно-правової систематизації. Тому, зокрема, вивчення спадкового права, найтіснішим чином пов'язаної з правом власності і по суті оформляє правонаступництво щодо об'єктів приватної власності громадян (але при цьому безумовно залишається самостійною подотраслью цивільного права), здійснюється після висвітлення права власності та інших речових прав, а договори про реалізацію результатів творчої діяльності вивчаються в розділі договірного зобов'язального права.
Система курсу цивільного права грунтується на розподілі всього навчального матеріалу на великі розділи, що підлягають вивченню в строгій послідовності. При цьому вона розпадається на дві основні частини:
1) загальні положення, а також речові, виняткові та особисті немайнові права, що охоплюють статику регульованих цивільним правом відносин (перша частина курсу);
2) зобов'язальне право, що охоплює динаміку цих відносин - власне майновий оборот і характеризується в силу цього найбільшою диференціацією і найбільшим обсягом нормативного матеріалу (друга частина курсу) .
Такий підхід дозволяє послідовно розкрити все різноманіття цивільно-правової матерії і систематизувати отримані знання, залишаючись в рамках відведеного навчальним планом вузу часу на вивчення цивільного права (чотири семестри протягом двох навчальних років).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Предмет і система курсу цивільного права "
 1. Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін. Комерційне право. Том 1, 1998
  предметом вивчення в курсі комерційного права є особливості правового регулювання відносин, що складаються між підприємцями або за їх участю, автори підручника прагнули виявити і висвітлити головним чином ці особливості правового регулювання підприємницьких відносин. Необхідно відзначити, що система курсу комерційного права, пропонована в підручнику, відрізняється від
 2. § 1. Поняття комерційного права
  предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2] «Цивільне законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  предмет діяльності. Ця характеристика відноситься і до банківських об'єднанням. Як сказано в ст. 3 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», об'єднання кредитних організацій створюються для захисту та представлення інтересів своїх членів, координації їх діяльності, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, задоволення наукових, інформаційних і професійних інтересів,
 4. § 3. Метод цивільного права
  предметом критерій диференціації галузей у системі права, а на думку деяких дослідників цивільного права - і зовсім єдиний критерій, оскільки при частому предметному збігу тільки метод і несе на собі необхідну дифференцирующую навантаження * (39). Галузевий предмет безпосередньо пов'язаний з галузевим методом, при цьому істота першого визначає особливості другого. Однак
 5. § 2. Цивільне право як навчальна дисципліна
  предметом цивільного права як навчальної дисципліни вважається цивільне право як галузь права і галузь законодавства. Безумовно, в ході навчання студенти повинні не тільки отримати уявлення про зміст всіх інститутів цивільного права, а й засвоїти базові норми і найважливіші правила чинного цивільного законодавства. Тому як у навчальній літературі, так і на лекціях і
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  предмет незаконного позбавлення волі 24. IDEM PER IDEM [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. IN BREVI [ін бреві] - коротко 26. IN CORPORE [ін корпоре] - в повному складі 27. IN PLENO [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. IN RE [ін ре] - на ділі 29. IN SITU [ин ситу] - в місці знаходження 30. IN DEPOSITO [ін депозіто] - на зберігання 31. INTER ALIA
 7. 1.1. Предмет і система міжнародного приватного права
  предмет і систему МПП є одним з найбільш складних і заплутаних в сучасній правовій доктрині. Кількість і зміст точок зору, висунутих з цього приводу різними вітчизняними та зарубіжними дослідниками, вражає своїм різноманіттям і суперечливістю. Проте переважна більшість учених сходиться на думці про те, що існують дві основні ознаки, що характеризують
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  предмет договору зберігання. Обов'язки сторін договору зберігання. Зберігання ззнеособлення речей. Відповідальність зберігача. Професійне і побутове зберігання. Договір зберігання речей на товарному складі. Складські документи і права їхніх власників. Зберігання речей з правом їх використання. Окремі види зберігання. Особливості зберігання речей в ломбардах, в комерційних банках, в камерах зберігання
 9. 3. Проблема комерційного та "підприємницького" права
  предмет (див.: Комерційне право Росії / Під ред. Б.І. Пугинский. М., 2000. С. 9 і сл. (Автор розділу - Б . І. Пугинський). Інакше йде справа з підприємницьким (господарським) правом. Господарсько-правовий підхід принципово відкидає розподіл права на приватне і публічне. Історично він виник і зміцнився в період Першої світової війни в Німеччині, тодішня мілітаризована економіка
 10. 3. Основні завдання курсу цивільного права
  предмет, метод, склад і система). Свердловськ, 1961. Шершеневич Г.Ф. Наука цивільного права в Росії (серія "Класика російської цивілістики"). М.,
© 2014-2022  yport.inf.ua