Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

9. Претензії і позови до перевізника з договору перевезення вантажу

Відповідно до ст. 797 ГК до пред'явлення до перевізника позову, що випливає з порушення ним перевезення вантажу, обов'язкове пред'явлення йому претензії у порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом. Лише у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або неодержання від нього відповіді у 30-денний термін до нього може бути пред'явлений позов вантажовідправником або вантажоодержувачем.
ЦК не встановлює будь-яких термінів на пред'явлення претензій і не надає такої можливості транспортних статутів і кодексів, що означає застосування тут річного строку позовної давності (а не пресекательних термінів, як було раніше), частина якого поглинається періодом, необхідним для пред'явлення і розгляду перевізником відповідних вимог в претензійному порядку (1). Хоча деякі норми транспортних статутів і кодексів про терміни на пред'явлення претензій перевізникові традиційно претендують на пресекательний характер, однак судово-арбітражна практика послідовно займає іншу позицію, що відповідає загальним правилам ЦК.
---
(1) Див: Витрянский В.В. Перевезення (гл. 40) / / Цивільний кодекс Росії. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 412 - 413; Комерційне право: Підручник / За ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. СПб., 1997. С. 315 (автор глави - Н.С. Ковалевська).
Претензія повинна бути пред'явлена тієї транспортної організації, яка відповідно до законодавства уповноважена її розглядати; вона повинна містити всі необхідні відомості і розрахунок суми вимог, що дозволяють розглянути її по суті; до претензії повинні бути додані документи, які відповідно до транспортним законодавством можуть служити доказом пред'явлених вимог.
Правом на пред'явлення претензії до залізничного перевізнику наділені:
- у разі втрати вантажу - вантажоодержувач або вантажовідправник за умови подання вантажної квитанції в прийомі вантажу до перевезення з відміткою станції призначення про неприбуття вантажу (або документа про оплату його вартості і довідки залізниці про його відправлення з відміткою станції призначення про неприбуття даного вантажу);
- у разі недостачі, пошкодження (псування) вантажу - вантажоодержувач або вантажовідправник за умови подання транспортної накладної та комерційного акта (чи документів про оскарження відмови залізниці в складанні комерційного акта);
- у випадку прострочення доставки вантажу - вантажоодержувач або вантажовідправник за умови подання транспортної накладної;
- у разі затримки видачі вантажу - вантажоодержувач або вантажовідправник за умови подання накладної та акта загальної форми (ст. 120 УЖТ).
При перевезеннях вантажів внутрішнім водним транспортом таким правом наділені:
- в разі повної втрати вантажу - вантажовідправник або вантажоодержувач за умови подання квитанції в прийомі вантажу до перевезення, з відміткою перевізника про неприбуття вантажу;
- у разі нестачі або пошкодження (псування) вантажу - вантажоодержувач за умови подання транспортної накладної та комерційного акта (за відсутності останнього - документа про оскарження відмови у його складанні);
- у разі стягнення зайво сплачених провізної плати та інших платежів - вантажовідправник або вантажоодержувач за умови подання транспортної накладної;
- у випадку прострочення доставки вантажу - вантажоодержувач за умови подання транспортної накладної (ст. 162 КВВТ).
На повітряному транспорті право на пред'явлення випливають з перевезень вантажів претензій та позовів мають:
- у разі втрати вантажу - вантажоодержувач при пред'явленні вантажний накладної з відміткою аеропорту пункту призначення про прибутті (неприбуття) вантажу (або документа про оплату вартості вантажу і довідки перевізника про відправлення вантажу з відміткою аеропорту пункту призначення про прибуття (неприбуття вантажу);
- у разі недостачі (псування) вантажу - вантажоодержувач при пред'явлення вантажний накладної чи комерційного акта;
- у випадку прострочення доставки вантажу - вантажоодержувач при пред'явленні вантажний накладної (ст. 125 ВК).
Названі транспортні статути і кодекси не передбачають можливості передачі вантажовідправником або вантажоодержувачем-кому свого права на пред'явлення претензії і позову перевізнику.
В морське перевезення вантажів попереднє пред'явлення перевізникові претензії обов'язково лише при перевезенні вантажів в каботажі. Для інших видів морського перевезення обов'язковий претензійної порядок врегулювання спорів може бути передбачений договором (п. 1 ст. 403 КТМ). Особи, що користуються правом на пред'явлення претензій та позовів до перевізника (відправник або одержувач вантажу), повинні визначатися за змістом конкретних норм КТМ (1). Передача права на пред'явлення претензій та позовів допускається тільки у разі його передачі відправником одержувачу або навпаки, а також відправником або одержувачем експедитору або страховика (ст. 404 КТМ) (2). Вона засвідчується переуступним написом на коносаменті чи іншому перевізному документі.
---
(1) Див: Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації. С. 690.
(2) В останньому випадку таку передачу прав не слід змішувати з суброгацію за договором майнового страхування (п. 1 та п. 2 ст. 965 ЦК) .
На підставі ст. 797 ЦК претензії до перевізника можуть пред'являтися в будь-який момент в межах терміну позовної давності, але з таким розрахунком, щоб у перевізника було не менше 30 днів (до закінчення терміну позовної давності) для розгляду пред'явленої претензії (ст. 406 КТМ, п. 4 ст. 161 КВВТ).
Для повітряних і залізничних перевезень встановлено спеціальні претензійні строки (ст. 126 ВК і ст. 123 УЖТ), причому сформульовані як пресекательние (оскільки перевізник має право, але не зобов'язаний прийняти для розгляду претензію після закінчення встановлених строків, якщо визнає причину пропуску поважною). Однак у силу протиріччя цих норм ГК пред'явлення вантажовідправником (вантажоодержувачем) претензії до перевізника за межами встановлених претензійних термінів при дотриманні загального порядку пред'явлення претензії ні за яких умов не може бути визнано перешкодою для судового захисту порушених прав (1).
--- ---
(1) Див п. 42 Постанови Пленуму ВАС РФ від 6 жовтня 2005 р. N 30.
Разом з тим недотримання порядку пред'явлення претензії може призвести до того, що претензія вважатиметься непред'явлення, що, в свою чергу, може бути розцінено судом як підстава до повернення позовної заяви без розгляду.
Згідно ст. 125 УЖТ позови до перевізника пред'являються протягом одного року з дня настання подій, що послужили підставами для пред'явлення претензій (а не з дня отримання відповіді на претензію або закінчення строку для такої відповіді). Аналогічним чином початковий момент строку позовної давності обчислюється в ст. 408 КТМ і в п. 2 ст. 164 КВВТ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9. Претензії і позови до перевізника з договору перевезення вантажу"
 1. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  позови. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Сумлінне і недобросовісне володіння річчю, його цивільно-правове значення. Вимога про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов). Використання віндикаційного і негаторного позовів для захисту обмежених речових прав. Речове- правовий захист володіння. Позов про
 2. § 1. Перевезення
  претензію перевізнику в порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом. Претензійний порядок обумовлений тим, що транспортні організації мають у якості своїх клієнтів тисячі організацій, тому вони повинні володіти можливістю при необхідності оголосити розшук вантажу, запросити інші транспортні організації, що брали участь в перевезенні. Так як претензії
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  претензійно-позовної порядку вирішення господарських спорів. [1] Тепер, починаючи з 1 липня 1995р., досудовий (претензійний) порядок згідно п. 3 ст. 4 Арбітражного процесуального кодексу РФ є обов'язковим тільки у випадках, встановлених федеральними законами для певних категорій спорів. Нині до таких категорій економічних суперечок відносяться спори по: -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  претензії на майно означатиме негайну втрату ним сумлінності. Якщо суд відмовить у задоволенні таких вимог, сумлінність власника не може вважатися поколебленной. Якщо ж суд підтвердить обгрунтованість таких вимог, давностное володіння буде припинено як таке (Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина перша (постатейний) / під ред. Н.Д.
 5. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  претензії (ч. 5 ст. 4 АПК; ч. 3 ст. 30 ЦПК). Це означає, що до пред'явлення до перевізника позову обов'язкове пред'явлення до нього претензії у передбаченому транспортним статутом чи кодексом порядку (ст. 797 ЦК; ст. 24 ВК; ст. 120 УЖТ; ч. 2 ст. 39 УАТ; ст. 403 КТМ; ст. 161 КВВТ). Виняток при цьому становить положення ст. 403 КТМ, що передбачає, що обов'язок заявити претензію
 6. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
  претензій у досудовому порядку мають, зокрема, страховики, що виплатили страхове відшкодування у зв'язку з неналежним виконанням перевізниками своїх зобов'язань з перевезень пасажирів і багажу. Специфіка форми договору пасажирського перевезення полягає в тому, що зазвичай цей договір не оформляється у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами, а вчиняється усно. При цьому його
 7. § 4. Зобов'язання з буксирування
  претензійного порядку врегулювання спорів. Такий порядок застосовується при пред'явленні вимог до буксирувальника. У той же час законодавство не передбачає обов'язкового претензійного порядку, якщо сам буксировщик адресує свої вимоги до інших учасників буксирувального процесу. Зазначений порядок врегулювання спорів виражається в тому, що згідно ст. 161 КВВТ до пред'явлення позову
 8. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  претензія ". * (544) У разі порушення договору повітряного перевезення пасажира, договору повітряного перевезення вантажу або договору повітряного перевезення пошти перевізникові пред'являється заяву чи претензія в аеропорту пункту відправлення або в аеропорту пункту призначення на розсуд заявника (п. 4 ст. 124 ВК). Претензії, що виникли у зв'язку із здійсненням перевезення пасажирів, вантажів,
 9. 5. Порядок і терміни пред'явлення претензій та позовів до перевізника
  претензія) або пред'явити позов безпосередньо до суду без попереднього звернення з претензією до залізниці. У разі, якщо потерпілий (вантажовідправник, вантажоодержувач, пасажир) звертався з претензією до залізниці, остання мала розглянути цю претензію у тридцятиденний термін (з перевезень в прямому сполученні - у двомісячний строк) з дня пред'явлення претензії. При
 10. 9. Зобов'язання, що випливають з договору перевезення конкретного вантажу
  претензії перевізнику у зв'язку з простроченням в доставці. Тому дані відомості не могли бути покладені в основу вимоги про стягнення штрафу з перевізника. Терміни доставки вантажів визначалися шляхом ділення відстані перевезення на швидкість руху вантажу. При цьому відстань вказувалося в залізничної накладної, швидкість транспортування вантажів визначалася залежно від виду відправки в
© 2014-2022  yport.inf.ua