Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Президентський контроль за орга-нами ІВ.

Виходячи з принципу поділу влади розрізняють такі види державного контролю:
1) Президентський;
2) контроль органів законодавчої влади;
3) контроль органів ІВ;
4) судовий контроль.
Основні цілі контролю:
1) дотримання органами ІВ та їх д / л законодав-ства РФ,
2) забезпечення доцільного витрачання бюджетних коштів,
3) підтримання стабільності державної устрій-ства,
4) підвищення ефективності державної регульоров-вання.
Принципи контролю:
1) законність,
2) об'єктивність,
3) незалежність ,
4) економічність,
5) збереження різного виду таємниць.
Контрольні повноваження президента за діяльністю органів ІВ найбільш повно виражаються в тому, що:
1) президент визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави,
2) він здійснює контрольні повноваження при формуванні уряду РФ, при призначенні глави суб'єктів, інших ФОИВ, при призначенні окремих д / л, зокрема голови уряду, його заступників, федеральних міністрів, при формуванні ради безпеки і призначення вищого командування збройних сил РФ
3) має можливість здійснювати повсякденний кон-троль за діяльністю уряду та інших ФОИВ, т.к. має право головувати на засіданнях уряду і в президії,
4) окремі ФОИВ підпорядковуються безпосередньо пре-зиденту,
5) він є верховним головнокомандуючим і головою ради безпеки,
6) має право здійснювати контроль за законністю актів органів ІВ, їм м б скасовані постанови і розпорядження уряду в разі їх протиріччя законодавству
7) президент має право припиняти дії актів вищої посадової особи суб'єкта та органів ІВ суб'єктів
8) згідно ФЗ про загальні принципи організації законодавчих і виконавчих органів ГВ суб'єктів РФ, президент пропонує на затвердження законодавчого органу суб'єкта кандидатуру на посаду вищої посадової особи суб'єкта. У разі відхилення представленої кандидатури президент має право розпуску законодавчого органу суб'єкта.
Крім самого президента контрольні повноваження виконує і головне контрольне управління (має статус федеральної служби). Функції ЦКУ:
1) організовує систематичний контроль і перевірку діяльності ФОИВ
2) при здійсненні перевірки координує діяльність органів контролю та нагляду ФОИВ та їх підрозділів у суб'єктах
3) за результатами перевірок вносить президенту пропозицію про вдосконалення роботи ФОИВ, а у виняткових випадках направляє матеріали перевірок до прокуратури, МВС або ФСБ.
Крім того президент здійснює контроль через повноважних представників у федеральних округах. Повноважний представник здійснює свою діяльність за дорученням президента з метою реалізації главою держави своїх конституційних повноважень.
Повноважний представник вправі:
1) запитувати та одержувати необхідні доку-менти, відомості, матеріали
2) брати участь у роботі федеральних і регіо-нальних органів ІВ суб'єктів
допомогою інституту повноважних представників забезпечується контроль суб'єктів федерації за виконанням ФЗ, указів і розпоряджень президента. За результатами контролю повпред готує аналітичні матеріали про розвиток регіонів, представляє їх президенту і вносить свої пропозиції щодо розвитку конкретного регіону.
Повпред є федеральним гос службовцям, чис-лится в ЦКУ, призначається на посаду і звільняється з неї президентом.
96.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Президентський контроль за орга-нами ІВ. "
 1. ГЛАВА IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ СЛУЖБИ В комерційних та інших організаціях
  В якості видового об'єкта злочинів, передбачених гл. 23 КК, виступають інтереси служби в комерційних та інших організаціях, які не є державними органами, орга-нами місцевого самоврядування, державними або муніципальних установами, а також нормальна діяльність част-них нотаріусів, аудиторів, приватних охоронних і детективних служб. Виходячи з безпосереднього
 2. Глава 8. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ організаціям
  Глава 8. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В УПРАВЛІННІ
 3. 1. Форма правління і державний режим
  Чинна Конституція Казахстану на відміну від переважної більшості конституцій містить характеристику форми правління. Згідно ч. 1 ст. 2 Конституції республіка є державою з президентською формою правління. Однак аналіз змісту Конституції, зокрема системи державних органів, показує, що з точки зору прийнятої класифікації форм правління Казахстан являє
 4. Стаття 153. Бюджетні повноваження законодавець-них (представницьких) органів
  (в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 1. Законодавчі (представницькі) органи розглядають і затверджують відповідні бюджети та звіти про їх исполне-ванні, здійснюють наступний контроль за виконанням відповідних бюджетів, формують і визначають правовий статус орга-нів, що здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів, здійснюють інші повноваження в
 5. 1. Загальна характеристика форм правління
  . В основу організації державної влади всіх постсоціалістичних держав покладено принцип поділу влади. Наприклад, Конституція Казахстану прямо вказує, що взаємини трьох гілок влади складаються з використанням системи стримувань і противаг (ч. 4 ст. 3). Фактично в цій Конституції доктрина поділу влади постає в її первісному варіанті, при якому всі
 6. 6. Механізм держави. Органи державної влади РФ
  Механізм держави - це єдина система органів, за допомогою яких держава реалізує державну владу. Ознаки механізму держави: 1) ієрархічність - побудова державного апарату в порядку взаємної підпорядкованості, вищестоящі органи мають більше влади, більше повноважень, ніж нижчестоящі; 2) єдність - при відмінності в повноваженнях державних органів вони все
 7. 23 . Фінансовий контроль Президента РФ.
  З метою ефективності президентського контролю в віданні президента РФ створено спеціальний контрольний орган - Головне контрольне управління Президента Російської Федерації (перетворене з Контрольного управління Адміністрації Президента Російської Федерації, згодом - Контрольного управління Президента РФ). При здійсненні контрольних функцій цей орган взаємодіє з іншими
 8. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  (введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів
 9. 4 . Інші правові акти
  Вхідні в цю групу нормативні акти мають підзаконний характер. Проте за наявності прямої вказівки в ЦК (або в іншому федеральному законі) відповідне ставлення може бути врегульовано ними інакше, ніж це передбачено в правилах Кодексу або іншого закону. Найбільшою юридичною силою серед підзаконних нормативних актів володіють укази Президента РФ. У сфері, прямо не врегульованою
 10. Тема 9. Бюджетний контроль
  Поняття бюджетного контролю. Цілі і завдання бюджетного контролю. Об'єкти і суб'єкти бюджетного контролю. Класифікація бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю. Рахункова палата як орган бюджетного контролю. Форми і методи бюджетного контролю (перевірка, обстеження, аналіз, нормативна перевірка, техніко-економічні розрахунки). Ревізія - основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії.
 11. § 1. Парламент і парламентаризм
  Загальнонаціональне представницьке установа демократичного суспільства - парламент - має багатовікову історію. Дальні прабатьки його - англійська Парламент, іспанські Кортеси - виникли ще в XII - XIII ст. Однак парламент демократичної держави якісно відрізняється від станових представницьких установ епохи феодалізму. Тому й сама його історія починається з епохи буржуазних
© 2014-2022  yport.inf.ua