Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Продаж підприємств і інші форми їх придбання

Необхідно мати на увазі, що придбання підприємства, що є особливим об'єктом цивільних прав, в цілому або в частині може бути здійснено шляхом використання як договору купівлі-продажу становить його майна, так і за допомогою інших правових форм.
У першу чергу мова йде про такі форми реорганізації комерційних юридичних осіб, як злиття або приєднання. При злитті новостворена юридична особа, по суті, набуває у власність колишні самостійними підприємства, які припинили своє існування в результаті злиття. Аналогічні наслідки виникають у разі приєднання однієї юридичної особи до іншої. Але на відміну від злиття при приєднанні власником (набувачем) збільшився підприємства зазвичай стає юридична особа, "поглинуло" приєднане підприємство, що належало юридичній особі, що припинила існування. Шляхом використання механізмів поділу юридичної особи та виділення зі складу юридичної особи одного або декількох юридичних осіб може бути здійснено присвоєння частини підприємства.
Від придбання підприємства в точному сенсі слова необхідно відрізняти випадки встановлення господарського панування над підприємством без набуття права власності на нього. Тут мова йде про так званому придбанні прав участі в юридичній особі, що є власником підприємства. Воно може бути здійснено шляхом придбання акцій акціонерного товариства або шляхом придбання часток у статутному (складеному) капіталі товариств, товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю та паїв у виробничих кооперативах. У зазначених випадках господарське панування над підприємством можливо, якщо суб'єкти мають необхідною кількістю голосуючих акцій акціонерного товариства, необхідною часткою в статутному (складеному) капіталі товариств, товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю та необхідною кількістю паїв у статутному капіталі кооперативу.
Перераховані форми придбання підприємства використовуються на практиці значно частіше, ніж договір продажу підприємства (1). Це викликано різними причинами, зокрема складністю і суперечливістю норм, що регламентують договір продажу підприємства. Придбання прав участі в юридичній особі відбувається через висновок і виконання договорів, спрямованих на придбання влади над підприємством, що випливає з придбаних акцій (часток, паїв). З формальної точки зору нові учасники (акціонери) можуть (і, як правило, саме так і роблять) замінити керівний склад (органи управління) юридичної особи "своїми" людьми і тим самим отримати прямий контроль над діяльністю підприємства.
---
(1) Доречно згадати, що "продаж підприємства в недавньому минулому виявилася випробуванням працездатності цивільного законодавства ..." (Hommelhoff P. Der Unternehmenskauf als Gegenstand der Rechtsgestaltung / / Zeitschrift fur das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht. Bd. 150 (1986). S. 255). Сказане справедливо і по відношенню до вітчизняного цивільного законодавства.
У цьому зв'язку розмежування купівлі підприємства від придбання прав участі залежить від вирішення питання про межі і підставах відповідальності продавця часток (акцій) за дійсне стан активів і пасивів підприємства та їх відповідність умовам договорів про продаж часток (акцій). Враховуючи цю обставину, суди Німеччині вже давно розглядають придбання контрольного пакета акцій або переважної частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи як покупку підприємства (хоча конкретний розмір частки або число акцій, придбання яких необхідно для контролю над діяльністю підприємства, визначаються в кожному випадку по -різному). Після оновлення в 2001 р. норм зобов'язального права Німецького цивільного уложення розмір частки, (кількості акцій) взагалі не має значення для застосування правил про відповідальність за недоліки проданого підприємства (1).
---
(1) Див: Haas L., in: Haas L., Medicus D., Rolland W., Schafer C., Wendtland H. Das neue Schuldrecht. Munchen, 2002. S. 291.
Таким чином, у багатьох розвинених правопорядках в якості покупки підприємства розглядається не тільки покупка його майнового комплексу, але й одержання контролю над юридичною особою (компанією), що є власником цього майна, за допомогою договорів про придбання відповідного пакета його акцій (часток участі). У вітчизняному правопорядку ці договірні способи придбання підприємств розрізняються не тільки по своєму предмету, а й за змістом (зокрема, за загальним правилом договір про придбання пакета акцій або часток у статутному капіталі господарського товариства не надає покупцеві можливостей для заперечування його умов з причини поганого стану майна даного суспільства). Договір продажу підприємства породжує окремий різновид зобов'язань з передачі майна у власність, з покладанням на продавця відповідальності за якість даного майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Продаж підприємств і інші форми їх придбання "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом порядку (ст. 2 ЦК). Серед відзначених ознак, що містяться в легальному визначенні підприємницької діяльності, необхідно розрізняти загальні (родові), властиві будь-якій вільній (приватної) діяльності, у тому числі підприємницької (це її самостійний і
 2. § 2. Джерела комерційного права
  продажу, що застосовуються до відносин з поставки. Загальне законодавство більш стабільно, так як воно відображає систему об'єктивного права безпосередньо і містить достатньо абстрактні (загальні) норми: про осіб, про угоди, про терміни і т. п. Спеціальне законодавство більш рухомий, оскільки пов'язано з об'єктивною системою права опосередковано через загальне законодавство. Воно містить більше
 3. § 4. Акціонерні товариства
  продаж. Організація статутного капіталу з допомогою акцій в першу чергу необхідна для концентрації великої капіталу, розпорошеного серед безлічі дрібних вкладників. Це особливо важливо Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 103 при реалізації великих інвестиційних проектів, які, власне, і викликали до життя
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  продажу) безпосередньо залежить від їх кількості, що знаходиться у володінні конкретного держателя. Очевидно, що фізичні особи не можуть конкурувати в цьому відношенні з комерційними організаціями з причини відсутності аналогічних фінансових можливостей. Тому саме комерційні організації займають основну частку ринку акцій, облігацій та інших дохідних цінних паперів. Поняття цінного паперу та його
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 6. § 2. Оренда
  продажу такого майна. Якщо умова про викуп орендованого майна не передбачено в договорі оренди, воно може бути встановлено додатковою угодою сторін. При цьому сторони мають право зарахувати раніше виплачену орендну плату у викупну ціну. Разом з тим законом можуть встановлюватися випадки заборони викупу орендованого майна. Договір оренди передбачає передачу майна
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  продажу товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні організації. Правові відносини
 8. § 8. Довірче управління майном
  продажу нерухомого майна, тобто договір повинен бути укладений шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Передача нерухомого майна в довірче управління завжди підлягає державній реєстрації в тому ж порядку, що і перехід права власності на це майно. Ці новели ГК поки не застосовуються, так як відповідно до ст. 7 введеного закону надалі до
 9. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  продаж з метою отримання прибутку. Однак, якщо та ж організація здійснить цю операцію в інтересах третіх осіб за договором комісії або доручення (брокерська діяльність), або ж як дилер, то за певних умов вона може бути притягнута до відповідальності за Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 136
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  продажу іноземної валюти, зокрема систематично бере участь в аукціонних торгах на Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ), за результатами яких визначається поточний обмінний курс рубля щодо американського долара та інших іноземних валют; - відкриває та обслуговує банківські рахунки деяких організацій, що фінансуються з державного бюджету через Федеральне
© 2014-2022  yport.inf.ua