Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Протиправність поведінки заподіювача шкоди

На протиправність поведінки особи, яка заподіяла шкоду, як на умову деліктної відповідальності ГК вказує шляхом встановлення правила про те, що шкода, заподіяна правомірними діями, підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених законом (п. 3 ст. 1064). Отже, відшкодуванню підлягає шкода, завдана неправомірними, протиправними діями (якщо законом не встановлено виняток).
Протиправною визнається поведінка особи, яка, по-перше, порушує норму права і, по-друге, одночасно порушує суб'єктивне право іншої конкретної особи.
Наприклад, необережно кинутим металевим предметом громадянин заподіяв каліцтво іншому громадянину. В результаті було порушено норми об'єктивного права про захист життя і здоров'я людини та одночасно суб'єктивне право потерпілого на здоров'я.
Закон виходить з презумпції протиправності поведінки, що спричинило заподіяння шкоди, що випливає з принципу генерального делікту. Відповідно до цього принципу всяке заподіяння шкоди особистості або майну слід розглядати як протиправне, якщо законом не передбачено інше. З названого принципу випливає також, що на потерпілого не покладається обов'язок доводити протиправність поведінки заподіювача шкоди, бо вона передбачається (презюміруется).
Протиправне поведінка найчастіше виражається в активних діях, які спричинили втрати в майновій сфері особи. Але можливі й шкідливі активні дії в області немайнових відносин. Наприклад, підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна громадянинові в результаті неправомірного використання його імені (п. 5 ст. 19 ЦК).
поняттям "поведінка заподіювача шкоди" охоплюються не тільки його активні дії, а й бездіяльність. Бездіяльність визнається протиправним, якщо особа була зобов'язана вчинити певну дію, але не зробило цього.
Наприклад, у зв'язку з порушенням обов'язкових правил з охорони праці та техніки безпеки на підприємстві сталося отруєння групи робітників отруйним газом. В даному випадку шкода була результатом протиправної бездіяльності адміністрації підприємства.
У житті нерідко зустрічаються ситуації, коли шкода заподіяна, але поведінка особи, заподіяла цю шкоду, закон не визнає протиправним. За загальним правилом шкода, заподіяна правомірними діями, відшкодуванню не підлягає. Правомірним визнається заподіяння шкоди при виконанні особою своїх обов'язків, передбачених законом, іншими правовими актами або професійними інструкціями.
Наприклад, при гасінні пожежі зазвичай пошкоджується майно, що перебуває в зоні пожежі, але виник у зв'язку з цим шкоди не підлягає відшкодуванню, якщо дії пожежних відбувалися в рамках відповідних правил. Аналогічно вирішується питання і у випадках, коли за рішенням відповідної епідеміологічної служби знищуються тварини , якщо виникла загроза розповсюдження через них небезпечного інфекційного захворювання.
Чи правомірним визнається заподіяння шкоди дією, на вчинення якого надана згода самого потерпілого, якщо воно виражене дієздатною особою і вільно (наприклад, згоду на трансплантацію внутрішніх органів, шкіри, крові тощо) (1). Крім того, згода потерпілого саме повинно бути правомірним (2).
--- ---
(1) Див: Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. С. 18.
(2) Див: Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. С. 65.
Поширеним випадком правомірного заподіяння шкоди є заподіяння його в стані необхідної оборони <1 >. Згідно ст. 1066 ЦК шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, відшкодуванню не підлягає, якщо при цьому не були перевищені її межі. У разі перевищення меж необхідної оборони шкода має відшкодовуватися на загальних підставах. Зокрема, при цьому повинні враховуватися як ступінь вини потерпілого, дії якого були причиною шкоди, так і вина заподіювача шкоди (2).
--- ---
(1) Поняття необхідної оборони, в тому числі поняття перевищення її меж, дається в ст. 37 КК.
< 2> Див: п. 8 Постанови Пленуму ВС РФ від 28 квітня 1994 р. N 3 "Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я" / / БВС РФ. 1994. N 7. С. 3.
У розглянутих випадках відсутність протиправності виключає виникнення деліктного зобов'язання і, відповідно, відповідальності за заподіяну шкоду. Однак закон передбачив один винятковий випадок, коли допускається відшкодування шкоди, заподіяної правомірними діями. Мається на увазі ст. 1067 ЦК - заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності. Стан крайньої необхідності, як випливає з абз. 1 ст. 1067 ЦК, являє собою ситуацію, коли дії, які заподіюють шкоду, відбуваються в надзвичайних умовах з метою усунення небезпеки, що загрожує самому заподіювача шкоди або іншим особам, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами.
Отже, маються на увазі дії правомірні, що не порушують ніяких вимог закону. Шкода, заподіяна такими діями, проте підлягає відшкодуванню, оскільки це прямо передбачено законом (п. 3 ст. 1064, ч. 1 ст. 1067 ЦК). Дане виняток із загального правила про протиправність поведінки заподіювача шкоди як необхідну умову його відповідальності на перший погляд може здатися некоректним, оскільки важко виправдати покладання відповідальності за шкоду на того, чия поведінка була бездоганною, що не порушує закон.
Однак необхідно враховувати, що в розглянутих відносинах беруть участь три особи: заподіювач шкоди, потерпілий і третя особа, в інтересах якої діяв заподіяв шкоду. Аналіз виникли між ними відносин дозволяє дійти висновку, що досить неточно розглядати дану ситуацію як відшкодування шкоди за відсутності протиправності поведінки заподіювача шкоди. Якщо розуміти протиправність тільки як порушення правових норм, то поведінка заподіювача шкоди у даному випадку дійсно можна розглядати як бездоганне, не порушує норм права. Тим не Проте очевидно, що в розглянутому випадку відбувається порушення суб'єктивних прав потерпілого (наприклад, права власності), що також охоплюється поняттям "протиправність". Таким чином, з одного боку, в наявності заподіяння шкоди правомірними діями, а з іншого - неправомірними (протиправними). Можливо , з цієї причини закон не покладає на заподіювача шкоди обов'язок її відшкодування в повному обсязі, але й не звільняє його в усіх випадках від відшкодування шкоди.
Що стосується третьої особи, в інтересах якої діяв заподіювач шкоди, то говорити про протиправність його поведінки зазвичай немає підстав (1). Але слід враховувати, що третя особа, безперечно, є зацікавленою, оскільки воно терпіло б певну спад у майні або в немайнових благах, якби хтось не усунув загрозливу йому небезпеку. Тому цілком справедливо притягнення його до відшкодування шкоди, яка виникла у потерпілого. Згідно ч. 2 ст. 1067 ЦК обов'язок відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності, може бути покладена судом або на третю особу, в інтересах якої діяв заподіяв шкоду, або на обличчя , що заподіяло шкоду.
---
(1) Це, наприклад, має місце при використанні громадянином чужого майна без дозволу його власника для порятунку свого життя або життя своїх близьких. Але діями у стані крайньої необхідності можна вважати і заподіяння шкоди чужому майну водієм автомобіля, який намагався запобігти наїзду на пішохода, який порушив правила дорожнього руху, тобто шкідливі дії в інтересах третьої особи, яка вчинила протиправний вчинок.
Закон передбачає і третій варіант: звільнення від відшкодування шкоди і того, хто заподіяв шкоду, і третьої особи. У подібній ситуації майнові втрати несе потерпілий. Конкретний варіант визначає суд з урахуванням обставин, при яких була заподіяна шкода (ч. 2 ст. 1067 ЦК).
Слід зазначити, що відшкодування шкоди в стані крайньої необхідності не може розглядатися як деліктна відповідальність. Це відноситься і до відшкодування шкоди в стані необхідної оборони. У зазначених випадках відсутня протиправність в діях заподіювача шкоди і його поведінка не заслуговує осуду. Тому ДК і в найменуванні, і в тексті ст. 1066 і ст. 1067 термін "відповідальність" не вживає, а обмежується нейтральними поняттями "заподіяння шкоди в стані необхідної оборони" і "заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4. Протиправність поведінки заподіювача шкоди "
 1. § 3 . Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  протиправних або правомірних - дій завдано шкоди. Шкода, заподіяна в результаті протиправної поведінки, згідно зі ст. 1064 ЦК підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. Зобов'язання за відшкодуванню протиправно заподіяної шкоди в підставі свого виникнення мають цивільне правопорушення, яке, в свою чергу, є видом більш загальної категорії
 2. 4. Виникнення деліктного зобов'язання. Поняття генерального делікту
  протиправність дій заподіювача шкоди, ні його провину. Наявність їх презюміруется. У зв'язку з цим спричинила шкоду може звільнитися від відповідальності, лише довівши їх відсутність. Вважається, що принцип генерального делікту отримав найбільш повне вираження в ст. 1382 Цивільного кодексу Франції, згідно з якою " яке б то не було дія людини, яка заподіяла іншому шкоду,
 3. 3. Умови деліктної відповідальності
  протиправність поведінки особи, що завдала шкоди; - причинний зв'язок між протиправною поведінкою заподіювача шкоди і виникли шкодою; - вина особи, яка заподіяла
 4. П
  поведінки заподіювача шкоди XVIII, 67, § 3 (4) - с. 629 - 632 - презумпція П. XVIII, 67, § 3 (4) - с. 629 Проформи XIII, 55, § 6 (2) - с. 171 - 172 Відсотки - П. в якості законної неустойки XIV, 60, § 1 (2) - с. 398 - П. як плата за кредит XIV, 60, § 1 (2) - с. 398 - П. на відсотки (складні П.) XIV, 60, § 1 (2) - с. 397 - П. за договором позики XIV, 60, § 1 (2) - с. 397 - 399 -
 5. Тема 6.3. Цивільно-правова відповідальність
  протиправних дій однією особою (правопорушником) стосовно іншій особі (потерпілому), в результаті яких у потерпілого виник шкоду. Наприклад, при заподіянні шкоди особистості або майну злочинним поведінкою, діяльністю, пов'язаною з підвищеною небезпекою для оточуючих, і т.п. Особливості цього виду цивільно-правової відповідальності полягають у тому, що: по-перше, до
 6. 5.21. Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди
  протиправність поведінки заподіювача шкоди; 3) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкодою; 4) вина заподіювача шкоди. Шкода являє собою будь применшення (зменшення) особистого чи майнового блага потерпілого, що охороняється правом. Шкода, заподіяна особистості, може складатися в применшення честі і гідності потерпілого або в зниженні його працездатності через хворобу або
 7. 31.1. Поняття зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди та умови його виникнення
  протиправність поведінки заподіювача шкоди; 3) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкодою (ст. 1064 ЦК РФ). У більшості випадків умовою відповідальності виступає також вина заподіювача шкоди, але закон передбачає і випадки, коли зобов'язання виникає незалежно від наявності чи відсутності вини заподіювача. Зазначені підстави є загальними, оскільки перерахований
 8. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  протиправне. В юридичної відповідальності знаходить вираз негативна реакція держави на факт вчинення дії, що порушує права і законні інтереси інших осіб, в ній виражається осуд поведінки правопорушника і стимул до дотримання правових норм. За допомогою юридичної відповідальності захищаються права і законні інтереси суб'єктів права. По-третє, юридична відповідальність
 9. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  протиправною поведінкою боржника; досить одного лише факту порушення зобов'язання. Тому стягнення неустойки для кредитора носить полегшений характер і робить її найбільш поширеною формою цивільно-правової відповідальності в договірних відносинах. Основні положення про неустойку викладені у § 2 гл. 29 цього підручника. Сплата відсотків за неправомірне користування чужими
 10. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  протиправних та винних дій боржника, а яка викликана неправомірною поведінкою кредитора * (1348). Єдиний критерій, який може бути використаний при розподілі збитків між сторонами в цьому випадку, - форма і ступінь вини. В таких випадках суд відповідно зменшує розмір відповідальності боржника. Суд також має право зменшити розмір відповідальності боржника, якщо кредитор
© 2014-2022  yport.inf.ua