Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ III ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ (ОБ'ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ)


Стаття 25
Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)
З метою захисту своїх законних прав та інтересів громадяни мають право об'єднуватися на добровільній основі у громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).
Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність відповідно до Законом України "Про об'єднання громадян".
Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів.
Стаття 26
Права громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів)
Об'єднання споживачів мають право: вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість що випускаються і реалізуються, та ціни на них:
виробляти експертизу та випробування товарів (робіт, послуг);
одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
сприяти державним органам у здійсненні контролю за якістю товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування;
організовувати юридичну і консультаційну допомогу споживачам відповідно до законодавства;
вносити пропозиції щодо розробки нормативних документів, що встановлюють вимоги до якості товарів (робіт, послуг);
представляти і захищати інтереси споживачів в органах державної влади і управління та місцевого самоврядування відповідно до законодавства;
вносити в органи державного управління і господарюючим суб'єктам пропозиції про заходи щодо підвищення якості товарів (робіт, послуг), про тимчасове призупинення випуску та реалізації товарів (робіт, послуг), які не відповідають встановленим вимогам-
Закон України "Про захист прав споживачів", ст. 26
інформувати громадськість про права споживачів;
сприяти розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і інтересів споживачів.
Постанова ЗС № 1024 - XII від 12.05.91 р., в редакції Закону № 3682-XII від 15.12.93 р., зі змінами та доповненнями: № 82/95-ВС від 02.03.95 р., № 230/95-ВС від 20.06.95 р., № 365/97-ВС від 18.06.97 р.
Закон України "Про захист прав споживачів ', ст. 26
ям щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації та продажу товарів (робіт, послуг), що становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу, а також про скасування цін, встановлених з порушенням чинного законодавства;
звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій.
При задоволенні такого позову суд зобов'язує порушника довести рішення суду у встановлений ним строк через засоби масової інформації або іншим способом до відома споживачів.
Що вступило в законну силу рішення суду про визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів є обов'язковим для суду, що розглядає позов споживача про цивільно-правові наслідки їх дій з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони даними особами;
відповідно до законодавства захищати в судовому порядку права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів);
звертатися до правоохоронних органів та органів державного управління про притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску та реалізації неякісних товарів (робіт, послуг);
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розділ III ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ (ОБ'ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ)"
 1. § 2. Місцева адміністрація
  поділу. План включає наступні розділи: перелік питань, що підлягають розгляду на засіданнях міської Ради депутатів; календар розгляду питань координаційними і консультативними органами при голові міста та на апаратних нарадах при голові міста; перелік заходів щодо контролю та перевірці виконання; перелік проектів розпорядчих документів, намічених для
 2. § 1. Поняття комерційного права
  поділ його на цивільне і торгове, відомий не був. Поділ приватного права на дві системи бере початок в ту пору, коли в пізньоримського праві поряд з цивільним правом (jus civile) виникло особливе торговельне - загальнонародне право (jus gentum). Це відбулося під впливом іноземного права, зокрема грецького. По суті це було міжнародне торгове право. У середні століття
 3. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  розділ майна на основі затвердженого плану приватизації. Оскільки в кінцевому підсумку такий спір неминуче виливається в оспорювання плану приватизації, він випливає не з цивільних, а з адміністративних правовідносин, і тому не підлягає розгляду в третейському суді. Спір може бути розглянутий у третейському суді тільки за наявності письмової угоди сторін про передачу виник або
 4. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  розділом майна між Федерацією, її суб'єктами та органами місцевого самоврядування. При цьому зберігаються значні економічно не виправдані відмінності між суб'єктами Федерації за часткою окремих видів публічної власності ". До сказаного слід додати, що такого ж роду диспропорції існують і на рівні муніципальних утворень. Вирішення цієї проблеми вбачається в чіткому визначенні
 5. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  розділах, частинах та інших структурних одиницях законів та інших нормативно-правових актів . Необхідно відзначити, що інститут фінансової основи місцевого самоврядування є складним правовим утворенням, що належать до числа найбільш важливих в галузі муніципального права. Водночас трактування поняття правового інституту неоднозначна в теорії права. Воно може застосовуватися і до складних правових
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  розділів - "Загальні положення", "Право власності та інші речові права", "Загальна частина зобов'язального права", - в основному вступила в силу з 1 січня 1995 р. частка других Кодексу, представлена єдиним розділом "Окремі види зобов'язань", вступила в силу з 1 березня 1996 Частина третя Кодексу, до якої увійшли два розділи - "Спадкове право" і "Міжнародне приватне право ", -
 7. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  поділений на частки (в акціонерних товариствах - на акції) їх засновників (учасників). Частка у статутному (складеному) капіталі відноситься до різновиду зобов'язальних прав і встановлює обсяг і зміст прав їх учасників. Так, розмір прибутку і збитків між учасниками товариств і товариств розподіляється пропорційно до їхніх часток. В стабільно розвивається господарському товаристві або
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розділ майна селянського двору та визначенні особистого майна його членів суд повинен керуватися місцевими звичаями. Однак пізніше, з прийняттям Цивільного кодексу 1964 р., в якому дане питання регулювався вже без посилання на звичаї, автор відмовився і від цього прикладу. Вельми іллюстратівен й інший факт: згадки про звичаї в ст. 89 і 90 чинного на той момент Кодексу
 9. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  розділу або обміну житлового приміщення, б) вселення в займане громадянами житлове приміщення інших громадян (за винятком подружжя і їх неповнолітніх дітей), в) відчуження житлового приміщення або частки житлового приміщення, що належала громадянину на праві власності ; г) невиконання умов договору соціального найму, що спричинило виселення громадянина в судовому порядку; д) розірвання договору
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розділ четвертий про спадщині. М., 2006. (Серія "Класика російської цивілістики"). С. 112. * (192) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина друга (постатейний) / під ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 246 (автор коментаря - А.А. Іванов). * (193) СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4137. * (194) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації. Частина
© 2014-2022  yport.inf.ua