Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1 Законодавство України про захист прав споживачів
Законодавство України про захист прав споживачів складається з цього Закону та видаються відповідно до них інших актів законодавства.
Стаття 2 Міжнародні договори
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про захист прав споживачів, то на її території застосовують правила міжнародного договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ I "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 2. ВСТУП
  Договір - одна з найбільш древніх правових конструкцій. Раніше його в історії складалася зобов'язального права виникли лише делікти. Будучи за своєю природою негативною реакцією з боку держави на відхилення від встановлених ним же критеріїв належної поведінки, делікти були прямим спадкоємцем одного з найбільш огидних пережитків родового ладу - помсти.
 3. 1. Загальні положення
  Правове регулювання договорів виражається у встановленні порядку їх укладення та виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань, а також відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань. Договірне право, якщо скористатися термінологією права кримінального, може бути названо інститутом особливої частини аналізованої галузі. Відповідно питання,
 4. 2. Джерела правового регулювання договору
  Подібно до всіх інших різновидів підряду правове регулювання договору побутового підряду також виділено в окремий параграф гл. 37 ГК. Разом з тим ГК спеціально передбачає поширення на відносини з побутового підряду в певних межах положень, які у § 3 гл. 37 ГК ("Будівельний підряд"). Мова йде про п. 3 ст. 740 ГК. У ньому передбачено, що у випадках, коли по
 5. 1. Поняття договору доручення
  Представництво, довіреність, доручення. З'ясування змісту і значення договору доручення передбачає в якості відправної точки послідовне розгляд трьох понять, складових тріаду: представництво - доручення - довіреність. --- Саме так назвав одну зі своїх робіт І.В. Шерешевський. Мається на увазі: Представництво. Доручення та довіреність.
 6. 8. Укладення договору
  При укладанні договорів страхування важлива роль належить Правилам про окремі види страхування. Відповідно до ст. 390 ЦК РРФСР 1964 р. Правила страхування повинні були затверджуватися в порядку, що встановлюється Радою Міністрів СРСР. Постанова Пленуму Верховного Суду РРФСР від 25 грудня 1979 передбачало, що права та обов'язки сторін зі страхування регулюються, крім загальних
 7. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 8. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 9. Розділ I. Загальні положення
  Розділ I. Загальні
 10. 78. У яких джерелах закріплюється компетенція Європейського Союзу?
  Джерелами, в яких закріплена компетенція Європейського Союзу, служать його установчі документи: Договір про заснування Європейського Співтовариства 1957 р. (Договір про ЄС), Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії 1957 (Договір про Евратоме) і Договір про Європейський Союз 1992 р. (див. питання N 15). Переважна більшість питань, що входять у компетенцію даної
© 2014-2022  yport.inf.ua