Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Угода як правомірна дія

Угодою може вважатися тільки правомірна дія, вчинене відповідно до вимог закону. Правомірність угоди означає, що вона має якості юридичного факту, що породжує ті правові наслідки, настання яких бажають особи, що вступають в угоду, і які визначені законом для даної угоди. Тому угода, укладена відповідно до вимог закону, дійсна, тобто визнається юридичним фактом, який породив бажаний суб'єктами угоди правовий результат.
Визнання угоди правомірним дією переважає в юридичній літературі (1). Однак мають місце і протилежні судження. Застосування в законодавстві поняття "недійсність угоди" (див. ст. Ст. 29 - 36 ЦК РРФСР 1922 р., ст. Ст. 48 - 60 ЦК РРФСР 1964 р., ст. Ст. 162, 165, 166 - 181 ГК РФ) послужило підставою для тверджень про те, що правомірність або неправомірність не є необхідним елементом угоди як юридичного факту, а визначає лише ті чи інші наслідки угоди (2), що правомірність не є необхідною ознакою угоди, оскільки можуть існувати і недійсні угоди (3) , і що недійсний правочин недійсний саме як угода в силу притаманних їй недоліків (4).
---
(1) Див: Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. С. 120 і слід.; Агарков М.М. Поняття угоди по радянському цивільному праву / / Радянська держава і право. 1946. N 3 - 4. С. 46 і слід.
(2) Див: Генкін Д.М. Недійсність угод, укладених з метою, суперечною законом / / Вчені записки ВИЮН. М., 1947. Вип. 5. С. 50.
(3) Див: Новицький І.Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954. С. 64 - 67.
(4) Див: Рабінович Н.В. Недійсність угоди та її наслідки. Л., 1960. С. 11 - 12, 157 - 158.
Представляється, що угодою можна вважати тільки правомірна дія. Законодавче визначення угоди як підстави виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків (див. ст. 26 ЦК РРФСР 1922 р., ст. 41 ЦК РРФСР 1964 р., ст. 153 ГК РФ) можна і потрібно розглядати як дозвіл на вчинення правомірного дії. При іншому розумінні закону вийшло б, що держава санкціонує можливість придбання, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків шляхом вчинення неправомірних дій. Те, що законодавство пов'язує виникнення певних цивільно-правових наслідків з вчиненням правопорушень, не означає, що воно санкціонує дані правопорушення.
Тому можна стверджувати, що цивільне законодавство виходило і виходить з того, що угоди - це правомірні дії. Продаж краденого, шахрайське заволодіння чужим майном, вчинені у формі купівлі-продажу, позики або іншій формі, не породжують правового результату - переходу права власності, оскільки ці дії неправомірні і тільки мають вид угод. Такі дії можуть спричинити лише наслідки, передбачені законодавцем на випадок вчинення неправомірних дій. З цього випливає, що, встановлюючи в законі підстави і наслідки визнання угод недійсними, законодавець тим самим вказує на те, що в таких випадках під виглядом угоди вчинені неправомірні дії.
Соціальне та економічне значення угод зумовлюється їх сутністю і особливими юридико-правовими властивостями. Цивільне право служить регламентації товарно-грошових та інших відносин, учасники яких рівні, самостійні і незалежні один від одного. Головним юридичним засобом встановлення і визначення змісту правових зв'язків між вищевказаними суб'єктами є угоди. Саме угоди - то правовий засіб, за допомогою якого соціально та економічно рівноправні і самостійні суб'єкти встановлюють свої права та обов'язки, визначаючи тим самим юридичні межі своїх взаємин.
Особливу роль у соціально-економічному житті суспільства відіграють двосторонні (багатосторонні) угоди - договори. Договори - інструмент узгодження волі суб'єктів економічної діяльності. Тому договори можна оцінювати як засіб саморегуляції економічної системи, яка покоїться на рівності громадян і організацій, що діють в її рамках. Завдяки договорам, опосредующим численні економічні акти обміну товарів, послуг, досягається пропорційність економічних інтересів у суспільстві в умовах ринкового виробництва, бо договори дозволяють врахувати реальні потреби та інтереси членів суспільства.
Здійснення операцій - найважливіший юридичний спосіб здійснення суб'єктивних цивільних прав. Здійснюючи операції, суб'єкти розпоряджаються соціально-економічними благами, що належать їм, і набувають блага, що належать іншим.
Угоди грають в суспільному житті багатогранну роль. Тому в цивільному праві діє принцип допустимості - дійсності будь-яких угод, не заборонених законом, тобто принцип свободи угод (ст. 8 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Угода як правомірна дія "
 1. § 5. Доручення
  угоді, зробленої повіреним, виникають безпосередньо у довірителя. Сторони, предмет договору. У договорі доручення беруть участь дві сторони: довіритель і повірений. Довіритель доручає вчинення певних дій повіреному. При цьому такі дії завжди носять юридичний характер і здійснюються повіреним не від власного імені, а від імені довірителя. Повірений не стає
 2. § 6. Комісія
  операціях, що укладаються комісійний-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 393 ром з третіми особами, купуються комісіонером, який надалі передає все одержане за договором комісії комітенту. При цьому речі, які надійшли до комісіонера від комітента або придбані комісіонером за рахунок комітента,
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  угоду на найбільш вигідних умовах і отримати зустрічне задоволення, що включає в себе чистий дохід або прибуток. Ринковий механізм впливає на конкретні економічні зв'язки шляхом постійних коливань співвідношення попиту і пропозиції. Цими коливаннями забезпечується певна рівновага або баланс сил у ланках товарно-грошових відносин. Цими ж коливаннями закладаються
 4. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  угода, визнана судом недійсною, недійсний з самого початку-з моменту його вчинення. Недійсний акт не викликає тих правових наслідків, заради яких він приймався. Отже, рішення суду про визнання акта організації недійсним є підставою для відновлення порушених прав позивача. Але якщо організація не вживає заходів, що випливають з судового рішення, по
 5. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  угодами; про визнання реєстрації підприємства недійсною у випадках порушення встановленого порядку створення підприємства або невідповідності установчих документів вимогам законодавства і стягнення доходів, отриманих цим підприємством. Як показує узагальнення практики, щорічно податковими органами пред'являється досить багато позовів до підприємців, більшість з яких
 6. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  угоду з антимонопольним органом. Під придбанням акцій (часток) у даному випадку розуміється не тільки їх покупка, але й одержання іншої можливості здійснювати втілене в цих акціях (частках) право голосу, наприклад, на підставі договору довірчого управління або договору про спільну діяльність. Слід звернути увагу, що вимога про необхідність узгодження з антимонопольним
 7. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  угоди з купівлі-продажу цінних паперів, Банк Росії не може не переслідувати мети одержання прибутку, інакше він не був би банком. До того ж вчинення таких угод без отримання прибутку суперечило б інтересам держави. Це розуміє і законодавець, який зобов'язує Банк Росії перераховувати до федерального бюджету 50% фактично отриманого балансового прибутку за підсумками року після затвердження
 8. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  угоди, визначати в договорах і угодах умови використання приватизованих або переданих в користування об'єктів. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть в інтересах населення встановлювати умови використання земель, що у межах муніципального освіти. Порядок і умови приватизації муніципальної власності визначаються населенням
 9. § 3. Види цивільних правовідносин
  угоди від імені, за рахунок та в інтересах довірителя (ст. 971 ЦК). Фідуціарні характер носять відносини учасників договору простого товариства, оскільки за загальним правилом кожен з товаришів має право здійснювати операції з третіми особами в інтересах усіх товаришів (п. 1 ст. 1044 ЦК). Підвищений довіру один до одного, як правило, відчувають учасники договору довірчого управління майном (ст.
 10. § 1. Юридико-фактичні підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків
  угоди, сделкоподобние дії і реальні акти * (501). Угоди спрямовані на викликання правових наслідків, що відносяться до галузі цивільного права. Ці наслідки визначаються змістом волі діючих осіб і наступають не тільки тому, що закон пов'язує їх з укладанням угод, а в Насамперед тому, що ті, хто роблять угоди, бажають їх настання. Сделкоподобние дії,
© 2014-2022  yport.inf.ua