Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4 : Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зміст договору фінансування під відступлення грошової вимоги

Обов'язком фінансового агента є фінансування клієнта (шляхом оплати відступленого ним вимоги) . Таке фінансування може здійснюватися у вигляді передачі (перерахування) клієнту грошових сум в обмін на що відбулася поступку (одноразово або окремими частинами) або у вигляді відкриття йому кредиту, забезпеченого можливої в майбутньому поступкою права вимоги. За умовами конкретного договору факторингу обов'язком фінансового агента може також стати надання клієнту обумовлених фінансових послуг (що є правилом для класичних факторингових відносин, що відрізняє їх від звичайної цесії).
Обов'язки клієнта в розглянутому договорі складають:
- здійснення поступки факторові грошової вимоги;
- оплата послуг фінансового агента (фактора).
Відповідно до ст. 827 ГК клієнт залишається відповідальним перед фінансовим агентом за дійсність вимоги, що є предметом поступки, але за загальним правилом не відповідає за його реальну можливість втілення. Інакше кажучи, клієнт гарантує фактору, що передане вимога грунтується на нормах закону або договору і відсутні будь-які умови, внаслідок яких боржник може не виконувати його (наприклад, на вимогу минула позовна давність). Якщо ж боржник, незважаючи на це, відмовиться виконувати пред'явлене до нього вимогу, клієнт не може відповідати за це перед фактором, якщо тільки інше прямо не передбачено договором факторингу. Останній, таким чином, передбачається безоборотную, але договором може бути передбачена і ситуація, при якій клієнт буде відповідати перед фактором за реальну можливість втілення відступленого вимоги (п. 3 ст. 827 ЦК).
поступалася факторові грошову вимогу клієнта до боржника може бути вже існуючим (з наступившим строком виконання, наприклад за відвантажений товар або надані послуги, і зазвичай відбитим в якості дебіторської заборгованості в бухгалтерських документах) або майбутнім (термін виконання за яким, наприклад у вигляді зобов'язання з оплати товару, ще не настав). У першому випадку важливо, щоб цей термін не минув до моменту поступки.
При поступку майбутнього вимоги воно вважається перейшло до фінансового агенту лише після виникнення права на отримання від боржника конкретних грошових коштів, причому без якого б то не було додаткового оформлення (п. 2 ст. 826 ЦК). У цьому випадку фактор, який прийняв на себе бухгалтерське і фінансове обслуговування клієнта, може успішно проконтролювати як настання такого моменту, так і реальність вимоги. До настання зазначеного моменту клієнт залишається суб'єктом відповідної вимоги, тобто стороною за договором , яка повинна виконати всі лежать на ній обов'язки з тим, щоб мати можливість вимагати подальшого виконання обов'язків від свого боржника.
У практиці розвиненого майнового обороту фактор зазвичай вимагає включення в договір умови про передачу йому клієнтом всієї дебіторської заборгованості або, наприклад, всієї заборгованості з постачань певних товарів (що виключає для останнього можливість вступати в аналогічні відносини з іншими фінансовими агентами, а також передавати фактору лише окремі вимоги). З іншого боку, фактор зберігає за собою право відібрати (схвалити або підтвердити) ті чи інші конкретні вимоги клієнта. Він, у всякому разі, може відмовитися від їх отримання (і відповідно фінансування клієнта) до моменту, коли відповідні товари клієнтом ще не були відвантажені, тобто виконання за угодою не проводилося.
Уступка вимоги, чинена в забезпечення виконання кредитного зобов'язання клієнта перед фактором, завжди відбувається на виконання консенсуального договору, а зобов'язання по її здійсненню носить додатковий (акцесорний) характер. В інших випадках поступка вимоги може грунтуватися як на консенсуальної, так і на реальному договорі клієнта з фактором.
Оплата послуг фінансового агента визначається угодою сторін залежно від ризику, який несе фактор, що визначається, зокрема, характером діяльності клієнта і його боржників і рядом інших обставин (1) . Вона може встановлюватися у формі відсотків від вартості вимоги, що відступається; в твердо певній сумі; у вигляді різниці між реальною (ринковою) ціною вимоги і його ціною, передбаченої у відповідному договорі, і т.д.
---
(1) Див: Комаров А. С. Указ. соч. С. 438.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Зміст договору фінансування під відступлення грошової вимоги"
 1. 4. Зміст і виконання договору
  змісті договору Як відомо, зміст всякого цивільно-правового договору складають права та обов'язки сторін договору. Права та обов'язки сторін за договором фінансування під відступлення грошової вимоги можуть бути певним чином класифіковані з урахуванням особливостей даного договору. Так, залежно від ступеня обов'язковості включення у зміст договору
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні
 3. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  змісту їх діяльності: залучення грошових коштів населення і розміщення їх у цілях отримання прибутку, за рахунок якої повинні виплачуватися додаткові пенсії вкладникам [15]. У цих же цілях створюються пайові інвестиційні фонди, які не є юридичними особами, майно яких і залучені грошові кошти знаходяться у віданні керуючих компаній [16]. Як критерій
 4. § 3. Активні операції комерційних банків
  змісту комерційні банки не відносяться до посередників. 2) Активні операції вчиняються банками за свій рахунок. Витрати банків з залучення акумульованих ресурсів в оборот відносяться на їх витрати, які повинні бути покриті доходами. Але доходи повинні бути такими, щоб було що нарахувати (відсотки) власникам банківських рахунків, а також отримати прибуток. Щорічно комерційні банки
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  змісту можуть бути конституційними і звичайними (відповідно перше регулюють найважливіші відносини і приймаються в більш строгому порядку, другий - розвивають положення перших); підзаконні нормативні правові акти (всі інші акти, які повинні відповідати законам і поступатися їм у разі протиріччя). Крім того, у федеративних державах закони залежно від рівня їх
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  зміст угоди, тобто її умови, не повинно суперечити чинному законодавству. З урахуванням цього дійсність угод і в доктрині, і на практиці зазвичай оцінюється з позицій відповідності чинному законодавству їх: а) суб'єктного складу; б) волі і волевиявлення; в) форми; г) змісту * (531). Неважко помітити, що даний підхід грунтується на традиційному вченні про
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454-491, 492-504, 506, 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі врегульованих правовідносин переважають обмінні відносини. * (11) Регулятивна функція закону вартості полягає в його об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо громадської
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  змісту, який в Цивільному кодексі 1964 р. була різновидом договору купівлі-продажу (див. ст. 253-254) * (2). У чинному Цивільному кодексі даний договір помітно збагатився й відокремився в самостійний інститут ренти та довічного змісту з утриманням (див. гл. 33). Єдність сучасних видів договору купівлі-продажу забезпечує наявність у них спільного фундаменту правового
 9. § 1. Загальні положення про позикових зобов'язаннях
  вмістом кредиту є доцільне розміщення власних і залучених коштів з метою отримання найвищої прибутковості. Поняття "кредит" в економічному сенсі не збігається з аналогічним поняттям в праві. Так, категорією "кредит" в економічному сенсі охоплюються поняття "позика" і "гарантія". У цивільному праві економічному поняттю "кредит" відповідають терміни "позикове
 10. § 4. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  договору. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги є новим для вітчизняного цивільного права. У його основі лежить конструкція, розроблена в першій половині минулого століття в країнах загального права, а сьогодні займає помітне місце серед фінансових інструментів всіх країн з розвиненою економікою. Її поява була обумовлена необхідністю пристосування традиційних
© 2014-2022  yport.inf.ua