Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Виконання договору фінансування під відступлення грошової вимоги

При розрахунках з боржником фактор набуває права на всі суми, які йому вдасться отримати від боржника на виконання вимог. Їх розмір може перевищувати суму виданого клієнту кредиту (до вигоди фактора), а може бути і менш цієї суми, причому за умовами передбачуваного безоборотную факторингу клієнт не несе за це перед фактором ніякої відповідальності.
Тільки у випадку, коли покупкою вимоги фактор забезпечує виконання зобов'язань, існуючих перед ним у клієнта, наприклад з повернення виданого йому кредиту, можливі додаткові розрахунки фінансового агента з клієнтом залежно від фактично одержаних від боржника сум. Адже саме зобов'язання переходить до фактора від клієнта лише в частині не виконаних останнім вимог, оскільки їх виконання цей перехід і повинен забезпечувати. Якщо фінансовий агент фактично стягнув з боржника по уступленному зобов'язанню суму, що перевищує розмір боргу клієнта, він повинен передати клієнту відповідну різницю. В іншому випадку фінансовий агент отримав би суму, що перевищує розмір його вимог до клієнта, тобто безпідставно збагатився б за його рахунок. Але якщо фактично отримана фактором від боржника сума буде менш розміру боргу клієнта, останній залишається відповідальним за залишок боргу (ст. 831 ЦК).
Таким чином, стає очевидним, що у відносинах факторингу тісно пов'язані між собою не тільки фінансовий агент і клієнт, але і боржник по уступленному зобов'язанням. Він, зокрема, зберігає право вимагати від клієнта сплати певних сум у разі порушення останнім своїх зобов'язань за договором (наприклад, при сплаті ним фактору вартості товару, відвантаженого клієнтом і згодом опинилася недоброякісним). У такій ситуації боржник не має права вимагати повернення сум, сплачених ним фактору. Але якщо сам фактор в цьому випадку не справив клієнту обіцяний за поступку вимоги платіж або за виробництві такого платежу знав про порушення зобов'язання клієнтом, боржник може вимагати повернення йому відповідних сум безпосередньо від фактора (п. 2 ст. 833 ЦК). Адже в зазначеній ситуації фінансовий агент отримує з боржника гроші, не провівши фінансування свого клієнта або знаючи, що уступленное йому вимогу клієнта до боржника необгрунтовано або завідомо спірно.
Обов'язок боржника здійснити платіж не своєму кредитору (клієнту), а його факторові відповідно до ст. 830 ГК виникає тільки за умови письмового повідомлення про що відбулася поступку вимоги, а при наявності відповідного прохання боржника - також тільки після надання йому чинником доказів що відбулася поступки. Таке повідомлення в комерційній практиці нерідко проводиться шляхом напису на виставлених на оплату рахунках. Якщо письмового повідомлення, а при необхідності - і додаткового надання доказів боржникові не послідує, він має право здійснити платіж клієнтові (початкового кредитору). При вчиненні вказаних дій боржник зробить платіж фінансовому агенту і буде вільний від зобов'язань перед його клієнтом. Все це конкретизує загальні правила закону про порядок здійснення поступки вимоги (СР п. 3 ст. 382 і п. 1 ст. 385 ЦК), які також знаходять у цих відносинах відповідне застосування.
Задовольняючи вимоги фінансового агента, боржник за основним зобов'язанням має право протиставити їм (шляхом заліку) інші свої вимоги до клієнта (початкового кредитору), які з цього договору (наприклад, про сплату неустойки за прострочення у відвантаженні товару), проте він не може пред'явити факторові вимоги про сплату сум, належних йому з первісного кредитора (клієнта) у зв'язку з порушенням ним умови договору про заборону або обмеження поступки вимоги (ст. 823 і ст. 412 ЦК).
Отримавши грошову вимогу від клієнта, банк (фактор) стає зацікавленим в його максимально можливому задоволенні і навряд чи піде на різні відстрочки та інші пільги боржнику. Останній, навпаки, не зацікавлений в заміні свого партнера-кредитора, наприклад продавця за договором купівлі-продажу, з яким у нього можуть скластися тривалі зв'язки, невідомим йому фінансовим агентом. Тому боржники, наприклад покупці за договорами купівлі-продажу, у багатьох випадках наполягають на включенні в договір умови про заборону передачі будь-який з сторін будь-яких прав, що випливають з договору, іншому (третій) особі без згоди іншої сторони. У цьому випадку цесія без згоди боржника мала б виключатися, що, в свою чергу, стало б серйозною перешкодою для отримання фінансування під відступлення вимоги банку або іншому фінансовому агенту.
У зв'язку з цим ЦК, слідуючи сучасним правилам розвиненого комерційного обороту (зокрема, закріпленому Конвенцією про міжнародний факторинг (1) принципом пріоритету факторингового договору), оголошує недійсним заборона цесії за договором (п. 1 ст . 828). Отже, його наявність в договорі клієнта з боржником не перешкоджає поступку грошової вимоги факторові без згоди боржника. Останній у цьому випадку зберігає право застосувати до свого початкового кредитору (клієнту) заходи відповідальності за порушення встановленого договором заборони або обмеження на поступку прав. Якщо, проте, така відповідальність не визначена договором, вона може полягати лише у відшкодуванні боржнику збитків, понесених ним внаслідок заміни кредитора (наприклад, при доведеності виникнення додаткових витрат, які були відсутні б, якби борг виконувався початкового кредитору).
---
(1) Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг (факторингу) укладена 28 травня 1988, Росія не бере участь.
Разом з тим сам фінансовий агент не передбачається одержали право на подальшу переуступку (продаж) отриманого від клієнта вимоги, якщо тільки таке право прямо не надано йому за договором (ст. 829 ЦК). Але і в цьому випадку переуступка вимоги можлива лише за правилами про договір факторингу, тобто, зокрема, тільки іншому факторові. При цьому здійснює переуступку фінансовий агент потрапляє в становище клієнта, а його клієнт - в положення боржника. Все це ставить у відомі рамки діяльність по скупці боргів і створенню ринку боргових зобов'язань, який намагаються розвивати деякі комерційні організації, набуваючи, наприклад, вимоги вкладників до неплатоспроможним банкам або іншим кредитним організаціям.
Додаткова література
Бєлов В.А. Вексельне законодавство Росії: Науково-практичний коментар. 2-е вид. М., 1999.
Витрянский В.В. Договір позики: загальні положення та окремі види договору. М., 2004.
Витрянский В.В. Кредитний договір: поняття, порядок укладення та виконання. М., 2005.
Комаров А.С. Договір про факторинг (надання фінансування під відступлення дебіторської заборгованості) / / Цивільне та торгове право зарубіжних держав: Підручник. 4-е вид. У 2 т. / Відп. ред. Е.А. Васильєв, А.С. Комаров. М., 2005. Т. II.
Новосьолова Л.О. Вексель у господарському обороті. Коментар практики розгляду спорів. 4-е вид. М., 2003.
Новосьолова Л.О. Угоди поступки права (вимоги) в комерційній практиці. Факторинг. М., 2003.
Павлодский Е.А. Договори громадян і організацій з банками. М., 2000.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Виконання договору фінансування під відступлення грошової вимоги "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових
 2. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  виконання або неналежного виконання Банком Росії своїх зобов'язань він повинен нести майнову відповідальність перед уповноваженими особами, чиї інтереси ним порушені. Така відпові-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 196 венность може наступити, наприклад, якщо при проведенні безготівкових розрахунків
 3. § 3. Активні операції комерційних банків
  виконання зобов'язань по кредиту був укладений договір поруки між Комітетом фінансів Адміністрації Санкт-Петербурга і «Інкомбанком», за яким Адміністрація Санкт-Петербурга прийняла на себе солідарну з позичальником відповідальність на випадок неповернення їм кредиту. Джерелом можливої відповідальності Адміністрації Санкт-Петербурга перед «Інкомбанком» є в даному випадку кошти з
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  виконанні цивільного законодавства, а також указів Президента РФ, тобто за наявності відповідної вказівки (п. 4 ст. 3 ЦК). У свою чергу, акти міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади видаються лише у випадках і в межах, передбачених Цивільним кодексом, іншими законами та іншими правовими актами (див. п. 7 ст. 3). Таким чином, поняття "громадянське
 5. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  виконаної угоди. Якщо згоду на угоду отримано, то його відкликання не допускається. Так, батьки не можуть оскаржити угоду на тій підставі, що змінилося їх відношення до угоди, яку вони вже схвалили. Слід враховувати, що у випадках, передбачених законом, батьки, усиновителі та піклувальники, що дають згоду на угоди неповнолітніх, повинні, в свою чергу, отримати попереднє
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконання обов'язків до публічно-правових утворень в судовому порядку можуть бути застосовані звичайні заходи майнової відповідальності (Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 281 (автор глави - Е.А. Суханов)). * (356) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. С. 293 (автор
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  виконання (неналежне виконання) боржником обов'язків звичайно спричиняє виникнення несприятливих наслідків (санкцій), а іноді й інших наслідків згідно із законом або договором. Взаємний характер договору купівлі-продажу випливає з самої його назви: він складається з двох кореспондуючих один одному елементів - "купівлі" і " продажу "(хоча іноді використовують тільки один з них - продаж
 8. § 1. Загальні положення про позикових зобов'язаннях
  виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками. Це можуть бути договори купівлі-продажу, підряду, надання послуг та інші, за якими передбачена оплата товарів, робіт або послуг грошима чи іншими речами, визначеними родовими ознаками. У такому випадку договір породжує одночасно основне зобов'язання і
 9. § 4. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  виконання кожної зі сторін своїх обов'язків обумовлено зустрічним майновим наданням контрагента. При цьому в якості винагороди фінансового агента виступає різниця ("дисконт ") між номінальною вартістю уступаемого клієнтом вимоги і розміром фінансування, що надається * (645). Одним з основних елементів конструкції договору фінансування під відступлення є
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  виконання договору). Див: Цивільне право Росії. Зобов'язальне право / під ред. О.Н. Садикова. М., 2004. С. 43 (автор глави - Н.І. Клейн). * (4) Див: Покровський І.А. Історія римського права. СПб., 1998. С. 425. * (5) Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право. В 2 ч. М., 1997. Ч. 2. С. 225. * (6) Див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 423-424. * (7) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне
© 2014-2022  yport.inf.ua