Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Способи зміни і розірвання договору

Підставами для зміни (розірвання) договору служать:
- угода сторін;
- істотне порушення договору;
- інші обставини, передбачені законом або договором.
Розірвати або змінити можна тільки такий договір, який визнається дійсним і ув'язненим.
Основним способом зміни (розірвання) договору є його зміна або розірвання за згодою сторін (ст. 450 ЦК). Проте законом або договором ця можливість може бути обмежена. Наприклад, якщо мова йде про договір на користь третьої особи, діє спеціальне правило: з моменту вираження третьою особою боржника наміру скористатися своїм правом за договором сторони не можуть розривати або змінювати укладений ними договір без згоди третьої особи, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором (п. 2 ст. 430 ЦК). При зміні (розірвання) договору за угодою сторін підстави такої угоди мають правове значення лише для визначення наслідків зміни або розірвання договору, але не для оцінки законності угоди сторін.
Крім того, договір може бути змінений або розірваний судом на вимогу однієї зі сторін. Законодавством передбачено два випадки, коли зміна або розірвання договору проводиться на вимогу однієї із сторін у судовому порядку.
Це, по-перше, випадки порушення умов договору, які можуть бути кваліфіковані як істотне порушення, тобто порушення, яке тягне для контрагента така шкода, що він значною мірою позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору. Наприклад, договір комерційного найму житлового приміщення може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця у випадках невнесення наймачем плати за житлове приміщення за шість місяців, якщо договором не встановлений триваліший строк, а при короткостроковому наймі - у разі невнесення плати більше двох разів після закінчення встановленого договором терміну платежу або у випадках руйнування або псування житлового приміщення наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає (п. 2 ст. 687 ЦК).
По-друге, договір може бути змінений або розірваний у судовому порядку у випадках, прямо передбачених ЦК, іншими законами або договором. Наприклад, підставою для зміни або розірвання договорів приєднання на вимогу сторони, яка приєдналася може служити включення в договір умов, хоча і не суперечать закону, але які є явно обтяжливими для приєдналася боку (ст. 428 ЦК).
Третій спосіб розірвання або зміни договору полягає в тому, що одна зі сторін реалізує своє право, передбачене законом або договором, на односторонню відмову від договору (від виконання договору). Одностороння відмова від договору (від виконання договору) можливий тільки в тих випадках, коли це прямо допускається законом або угодою сторін, наприклад, після закінчення терміну договору оренди він вважається поновленим на невизначений строк і кожна з сторін має право у будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону не менше ніж за три місяці (ст. 621 ЦК); за договором доручення довіритель вправі скасувати доручення, а повірений - відмовитися від нього у всякий час (п. 1 ст. 977 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Способи зміни та розірвання договору "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  здібності, з'ясовує його правовий статус і вирішує, мати з ним справу або не мати. Свобода договору означає, що будь-яке примушування до укладення договору не допускається, крім випадків, передбачених ЦК, законами чи добровільно прийнятим зобов'язанням. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних
 2. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  спосіб перегляду ціни. Якщо спосіб перегляду ціни товару не визначений договором, то ціна визначається виходячи із співвідношення показників, що впливають на ціну, на момент укладення договору і на момент передачі товару. Момент передачі товару визначається договором і є строком виконання продавцем обов'язку передати товар. Якщо договір не дозволяє визначити цей термін, і відповідно -
 3. § 2. Оренда
  способи їх сплати. У договорі фінансової оренди визначаються обов'язки та права орендаря і орендодавця щодо здійснення капітального та поточного ремонту, страхуванню майна. У договорі можуть бути передбачені підстави для розірвання договору. Зокрема п. 2 ст. 668 ЦК передбачає випадок, коли орендар має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків. Комерційне
 4. § 1. Підряд
  способи ведення роботи, якщо інше не визначено договором. Водночас ст. 748 ГК надається замовнику право здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів замовника, не втручаючись при цьому в
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  способів забезпечення позову. Обмеження прав власника банківського рахунку може виражатися в арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку, і в призупинення операцій за рахунком. У п. 6 Постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 жовтня 1996 р. № 13 «Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ у суді першої інстанції» підкреслено, що
 6. § 8. Довірче управління майном
  здатними громадянами. Подібне має місце при визнання безвісно відсутнім громадянина, коли його майно вимагає постійного управління. Аналогічна ситуація виникає в період між смертю спадкодавця і прийняттям спадщини спадкоємцями. Загальним у всіх наведених випадках є необхідність створення такого правового режиму майна, переданого в управління, який зобов'язував би
 7. § 9. Комерційна концесія
  способом розрахунків з правовласником є виплата йому первісного винагороди, яке включає в себе його додаткові витрати. Протягом дії терміну договору користувач, як правило, виплачує правовласнику винагорода, яка нараховується у відсотках від запланованого обсягу діяльності, пов'язаної зі збутом товарів (робіт, послуг). У ст. 1030 ЦК містяться деякі
 8. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 9. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  способами. Так, приватизація нерідко проводиться поспішно, часто супроводжуючись порушеннями законності, які проявилися найбільш гостро саме в цій сфері, викликавши багато економічні та соціальні наслідки: перетікання величезних багатств до вузького кола обраних, втрату контрольних пакетів акцій підприємств деяких основоположних галузей промисловості, невиконання завдань за доходами в
 10. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  способах і терміни його приватизації. Якщо мова йде про перетворення державних і муніципальних підприємств у ВАТ, то до пропозицій, що подаються в Уряд РФ або орган влади суб'єкта РФ, додаються дані про необхідність закріплення акцій ВАТ у федеральній власності, державної власності суб'єктів РФ або використання спеціального права ("золотої акції"). Якщо в
© 2014-2022  yport.inf.ua