Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду

Справа реєструється в апеляційному суді і передається в порядку черговості судді-доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом.
2. До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 295 цього Кодексу, а також у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформанійно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.
3. Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення апеляційної скарги може бути оскаржено в касаційному порядку.
4. При надходженні неналежно оформленої справи, з нерозгляну-тими зауваженнями на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або з нерозглянутимн письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання, або без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення суддя-доповідач повертає справу до суду першої інстанції,
про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції маг усунутії недоліки.
(ІЗ доповненнями, внесеними иідно
и Законом України від 16.0.12006р. N3570-IV)
1. Одержана з суду першої інстанції справа разом із апеляційною скаргою реєструється в апеляційному суді та передається у порядку черговості судді-доповідачу, який вивчає матеріали та скаргу і протягом трьох днів після надходження справи вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом. Якщо апеляційну скаргу оформлено з порушенням вимог закону про її зміст (див. коментар до ст. 295 ЦПК) або не сплачено судовий збір чи витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, суддя постановляє ухвалу про залишення скарги без руху і надає особі, яка подає скаргу, строк на виправлення недоліків. У тому разі, якщо ця особа виправить недоліки скарги у строк, зазначений в ухвалі судді, скарга вважається поданою у день її первісного пред'явлення до суду. В іншому разі вона вважається неподаною та повергається особі, яка її подавала.
2. Про прийняття апеляційної скарги до розгляду судом апеляційної інстанції суддя постановляє відповідну ухвалу і з цього моменту справа вважається відкритою. Ухвала суддею-доповідачем постановляється також при поверненні апеляційної скарги. Така ухвала може бути оскаржена у касаційному порядку, оскільки вона перешкоджає рухові справи та здійсненню права оскарження в апеляційному порядку,
3. Якщо при вивченні справи суддя-доповідач встановить порушення порядку оформлення справи судом першої інстанції, наприклад, що не було розглянуто зауваження на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або з нерозгля-нутими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання або не вирішено питання по ухваленню додаткового рішення, він постановляє ухвалу про повернення справи до суду першої інстанції із зазначенням строку усунення недоліків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду"
 1. Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї
  стаття встановлює правила про обсяг розпорядчих прав осіб, які брали участь у справі, та інших осіб, які подали апеляційну скаргу, а також порядок їх реалізації. 2. Першим із таких прав є право особи, яка подала апеляційну скаргу, доповнити чи змінити її. Це право може бути реалізоване у межах строку на апеляційне оскарження у вигляді документа, який має відповідати, як уявляється, вимогам ст.
 2. Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
  статті, здійснюються за правилами, встановленими главою 3 розділу III цього Кодексу. 1. Коментована стаття встановлює порядок провадження підготовки справи у суді апеляційної інстанції, метою якої є забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи апеляційним судом. 2. У порядку підготовки справи в апеляційному суді можна виділити чотири групи питань, що підлягають вирішенню (про
 3. § 2. Право на знаки для товарів і послуг
  стаття Мошинської Н. // Закон і бізнес. - № 20. - 1995. - !7 травня. про товарні знаки не згадує про звукові знаки, але такі знаки є, наприклад, музичні сигнали як позивні тієї чи іншої організації радіомовлення. У законодавстві зарубіжних країн про товарні знаки звукові сигнали можуть визнаватися товарними знаками. Суб'єкти прав на знаки для товарів і послуг. Варто розрізняти суб'єктів
 4. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  статтею 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому
 5. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  стаття КпАП, що передбачає адміністративну відповідальність за дане правопорушення. У випадку вилучення у порушника предметів або документів до протоколу вноситься відповідний запис. По-друге, це відомості про особу правопорушника: поізвише. ім'я. по батькові, вік, рід занять, матеріальне становище, місце проживання і роботи, документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ).
 6. Стаття 79. Види судових витрат
  стаття цього Кодексу встановлює, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних із розглядом справи. Таким чином, закон вводить нове поняття - «судовий збір» - замість існуючого поняття «державне мито». Але п. 6 Прикінцевих та перехідних положень (розділ XI цього Кодексу) введено правило, що до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору,
 7. Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
  статті 151 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу. 9. Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. У разі забезпечення вимог заявника заставою ухвала про забезпечення позову звертається до виконання негайно після внесення предмета застави в повному розмірі. 10. Оскарження ухвали про забезпечення позову не
 8. Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
  стаття визначає процесуальне становище голо вуючого у цивільному судочинстві. Головуючим у судових засіданнях місцевих судів можуть бути як голова суду, так і судді, а у судових засіданнях інших судів -голова суду, його заступник або члени суду. 2. Головуючий має право і зобов'язаний керувати усім ходом судового розгляду, вживати необхідних заходів по забезпеченню порядку у судовому
 9. Стаття 207. Залишення заяви без розгляду
  статтях 119 і 120 цього Кодексу, та не було сплачено судовий збір чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк; 9) позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності. 2. Особа, заяву якої залишено без розгляду, після
 10. Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
  статтею 294 цього Кодексу, рішення суду набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. 2. Після набрання рішенням суду законної сили сторони та треті особи із самостійними вимогами, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ту саму позовну
© 2014-2022  yport.inf.ua