Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру", 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 2. Адвокат


Адвокатом может буті громадянин України, Який має вищу Юридичним освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні міжнародні по, здобувши Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю та прийнять Присягу адвоката України.

Адвокат не может працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокат не может буті особа, яка має Судимість.

1. Закон "Про адвокатуру" встановлює певне коло ОСІБ, Які могут набути статус адвоката, и пов'язує це з декількома Чинник, прямо зазначенімі у коментованій статті: громадянство України, вища юридична освіта, стаж роботи за фахом, підтвердження належноє уровня знань и при наявності всех ціх ознакой - Отримання Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю та Прийняття Присяги адвоката України.

2. Стосовно громадянство України питання вірішується однозначно: згідно з чіннім законодавством Ніхто Інший, крім громадян України, які не может займатись Адвокатське діяльністю в Нашій державі. Втрата громадянство України Тягном за собою Анулювання Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю у відповідності Зі ст. 17 Закону "Про адвокатуру".

ПРОТЯГ Усього періоду Дії Закону активно обговорюється питання Про надання возможности адвокатам других країн Здійснювати Адвокатське діяльність в Україні, что, в прінціпі, могло бі буті вірішено путем Укладання відповідніх міждержавніх угідь. Альо чи є сенс у цьом? Згідно з чіннім законодавством про підприємництво громадяни других країн могут займатись в Україні юридичною практикою як підпріємніцькою діяльністю. І ЯКЩО раніше для цього звітність, Було отріматі ліцензію Міністерства Юстиції України, у якій перераховувалісь УСІ ті Самі види практики, Які віднесено до адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, за вінятком захисту в крімінальніх праворуч, то зараз и це обмеження Скасовано - відповідно до змін, внесених до Закону України "Про підприємництво" Законом від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ (набрали ЧИННОСТІ з 22 жовтня 2000 р.), Ліцензування Юридичної практики не передбачається, а СПЕЦІАЛЬНОГО закону, Який регулюван бі Здійснення Юридичної практики, поки що НЕ існує. Отже, питання Щодо допуску юрістів, у тому чіслі адвокатів, других країн Фактично стосується позбав Здійснення захисту в крімінальному судочінстві (дів. коментар до ст. 1). Законопроект про внесення змін до ч. 1 ст. 2 Закону "Про адвокатуру", Яким Пропонується віключіті підприємницька Щодо громадянство України, поданих Кабінетом Міністрів, негативно оціненій Спілкою адвокатів України. Народні депутати відхілілі законопроект Щодо змін до ст. 2 Закону "Про адвокатуру".

Міністерство Юстиції України звернула до Спілки адвокатів Із Запитів Щодо ее Ставлення до Предложения про віключення Зі ст. 2 Закону "Про адвокатуру" обмежень Стосовно Громадянство у зв'язку Із завершенням вступимо до Світової організації торговли. Спілка, Вівче мнение адвокатів и проаналізувавші відповідне законодавство багатьох країн, Які обмежують доступ іноземних адвокатів до практики у своих странах, а такоже ознайомитись з Вимогами Світової організації торговли (СОТ) з цього питання и віходячі з НАСЛІДКІВ Приєднання України до генеральної догоди з тарифів и торговли (ГАТТ), дійшла висновка, що »за умів відсутності в Україні законодавства про адвокатуру, Яке б Повністю відповідало міжнароднім стандартам, зокрема, без создания єдиної професійної організації адвокатів и належноє гарантій адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, небезпечний вилучатись з чинного законодавства обмеження Щодо Громадянство ОСІБ, Які займаються Адвокатське діяльністю ".

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури 24 травня 2002 р. Вислова іншу мнение: норму про громадянство України можна Було б віключіті із Законом за умови, что "особа, яка НЕ є громадянином України и бажає набути статусу адвоката, крім других вимог, передбачення ст. 2 Закону України "Про адвокатуру", склалось б у спеціалізованому вузі іспит з державної мови, не менше 3-х років працювала б в Україні на посаді помічника адвоката, мала б в Україні постійне місце проживання та булу зареєстрована як платник податків ".

З. Адвокатом может стать позбав особа, яка має вищу Юридичним освіту. Згідно з Законом "Про вищу освіту" (ст. 7) в Україні ВСТАНОВЛЕНО Такі освітні Рівні: неповна вища освіта, базова и повна вища освіта, а такоже освітньо-кваліфікаційні Рівні (ст. 8, 24 Закону "Про вищу освіту"): молодший спеціаліст (підготовку Забезпечують Вищі навчальні заклади Першого уровня акредітації), бакалавр (підготовку Забезпечують Вищі навчальні заклади іншого уровня акредітації), спеціаліст, магістр (підготовку Забезпечують Вищі навчальні заклади третього и четвертого рівнів акредітації). До Вищих Навчальних Закладів (ст. 25) віднесено технікумі, училища (перший рівень акредітації), коледжі (другий рівень акредітації), університети, академії, Інститути (Третій, четвертий Рівні в залежності від НАСЛІДКІВ акредітації).

Згідно Зі ст. 8 Закону "Про вищу освіту" до неповної вищої освіти віднесено підготовку молодшого спеціаліста, до базової - бакалавра, а до повної вищої освіти - спеціаліста и магістра. ВСТАНОВЛЕНО, что спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка здобули повну вищу освіту та Набула спеціальніх умінь и знань, достатніх для Виконання Завдання та обов'язків (робіт) Певного уровня професійної ДІЯЛЬНОСТІ, что передбачені для Первін посад у ПЄВНЄВ віді Економічної ДІЯЛЬНОСТІ (ч. З ст. 8), а магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка здобули повну вищу освіту, Набула спеціальніх умінь та знань, достатніх для Виконання ПРОФЕСІЙНИХ Завдання та обов'язків (робіт) інноваційного характеру Певного уровня професійної ДІЯЛЬНОСТІ, что передбачені для Первін посад у ПЄВНЄВ віді Економічної ДІЯЛЬНОСТІ (ч. 4 ст. 8).

Если проаналізуваті освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) випускника ВИЩОГО навчального закладу та освітньо-професійну програму підготовкі (ОПП), Які затверджуються уповноваженим органом відповідно з Законом (ст. 13), можна сделать Висновок, что для Здійснення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ недостатньо базової вищої освіти, тоб освітньо-кваліфікаційного уровня - бакалавр. За характеристикою освітньо-професійної програми підготовкі спеціаліста, яка Складається Із спеціальніх дисциплін та різніх Видів практичної підготовкі, самє цею рівень є достатнім для заняття Адвокатське діяльністю, что підтверджується Складання кваліфікаційного іспіту відповідно до затвердженої Віщою Кваліфікаційною комісією адвокатури Програми складання кваліфікаційних іспітів особами, Які виявило Намір отріматі Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю.

Згідно з Переліком напрямів та спеціальностей, за Якими здійснюється підготовка фахівців у Вищих Навчальних закладах за відповіднімі освітньо-кваліфікаційнімі рівнямі, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановив Кабміну від 24 травня 1997 р. № 507, за безпосередньо підготовкі "право" (0601) є Дві Спеціальності - правознавство та правоохороних діяльність. Будь-яких других спеціальностей з права чіннім законодавством НЕ передбача. УСІ Інші Спеціальності має належати до напряму "право", а тому особини, Які мают диплом Із зазначеною в них спеціальністю за іншім чем "право" шифром и іншою чем "правознавство" і "правоохороних діяльність" спеціальністю, що не вважаються юристами и НЕ могут допускатіся до роботи, яка потребує вищої Юридичної освіти, что прямо зазначено в Законі Щодо адвокатів. Наприклад, спеціальність "міжнародне право" належить до напряму підготовкі "Міжнародні відносини" (код 0304), а не до напряму підготовкі "право" (код 0601).

На жаль, у документах про вищу Юридичним освіту (та в рекламі Деяк Навчальних Закладів) можна зустріті Інші назви спеціальностей, Наприклад, "юрист-економіст", "юрист-правозахисник", "господарське право" ТОЩО, что слід вважаті порушеннях чинного законодавства.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури ВСТАНОВИВ, что особини, Які допускаються до складання кваліфікаційного іспіту для Отримання Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю, мают пред'явити диплом про вишу освіту вузу не нижчих III уровня акредітації. Це решение слід обов'язково уточніті, оскількі згідно Зі ст. 24 Закону "Про вищу освіту" вищий навчальний заклад третього уровня акредітації здійснює підготовку фахівців НЕ Тільки освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", а й "бакалавр", тому слід Було б Встановити Певний освітньо-кваліфікаційний рівень, необхідній для допуску до складання кваліфікаційних іспітів , Який НЕ может буті нижчих за рівень "спеціаліст" та підтверджуватісь дипломом державного теплоход, виданя віщим навчальним закладом, что получил акредітацію щонайменш за III рівнем. У кваліфікаційно-дісціплінарніх комісіях адвокатури вінікають питання Щодо диплому, что подається особою, яка бажає складаті кваліфікаційний іспит. Закон "Про вищу освіту" встановлює, что здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за ПЄВНЄВ освітньо-кваліфікаційним рівнем засвідчується дипломом, зразок Якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Вищий навчальний заклад має право відаваті документ про вищу освіту державного теплоход Тільки з Акредитованого напряму (Спеціальності), что підтверджується видача сертифіката (ст. 28). Отже, кваліфікаційно-дісціплінарні КОМІСІЇ НЕ могут відмовляті у допуску до кваліфікаційного іспіту, ЯКЩО подається диплом державного теплоход будь-якого ВИЩОГО навчального закладу Зі Спеціальності "Правознавство" або "правоохороних діяльність". При цьом слід особливо підкресліті, что право на складання іспіту НЕ может ставити у залежність від ВИЩОГО навчального закладу, что его Закінчив претендент.

4. Досить серйозні ускладнення вінікають при вірішенні питання Щодо наявності у особини, яка намерен дива адвокатом, стажу роботи за спеціальністю юриста не менше двох років. Оскількі НЕ існує Переліку посад, перебування на якіх зараховувалося б до стажу роботи за фахом юриста, треба візначіті Загальні підході Щодо цього крітерію. Зрозуміло, что роботи за фахом юриста не можна вважаті суто технічну, якові, Наприклад, Виконує секретар судового засідання, а робота консультанта, пов'язана Із! Застосування права, может враховуватіся у стаж роботи за спеціальністю юриста. Таким чином, роботу, пов'язану Із! Застосування права, можна вважаті роботів за спеціальністю юриста. Це может підтверджуватіся Інструкцією про посадові Повноваження на підпріємстві або в установі, організації.

Разом з тім постає ще Одне, не менше складенні питання: чи можна брати до уваги стаж, Набутів до Отримання диплому про повну вищу Юридичним освіту, а чи слід враховуваті позбав стаж, Набутів после Отримання диплому? У поважної законодавстві відсутня норма, яка б визначавши цею порядок. Однак зрозуміло, что коли особа має, Наприклад, диплом молодшого спеціаліста Зі Спеціальності "правознавство" або "правоохороних діяльність" і працює на посаді, де застосовує набуті юридичні знання, а Згідно отрімує диплом "спеціаліста", то годину перебування на вказаній посаді после Отримання диплому молодшого спеціаліста чи бакалавра має зараховуватіся в стаж роботи за спеціальністю юриста.

Практика розвівається таким шляхом, что студенти старших курсів юридичних факультетів здебільшого Працюють, Наприклад, молодшими юрисконсультами, претензіоністамі, займають Інші посади, пов'язані Із! Застосування права. Така їх робота, підтверджена відповіднімі документами, має зараховуватіся до стажу роботи за спеціальністю юриста, Незалежності від того, что Цю посаду особа обіймала НЕ маючі диплому про повну вищу Юридичним освіту. Слід Додати, что згідно з Законом "Про вищу освіту" вища юридична освіта за рівнем молодший спеціаліст (неповна вища освіта) здобувається, як правило, протягом трьох років, а бакалавра - НЕ больше чотірьох, отже навчання на четвертому и п'ятому курсах здійснюється за освітньо-професійнімі програмами, Які перевіщують програму підготовкі молодшого спеціаліста и розраховані на здобуття Наступний рівнів. За освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" особа здобуває СПЕЦІАЛЬНІ знання и уміння, достатні для Здійснення виробничих функцій Певного уровня професійної ДІЯЛЬНОСТІ, что передбачені для Первін посад у ПЄВНЄВ віді Економічної ДІЯЛЬНОСТІ. Отже, молодший спеціаліст, працюючий на посаді, пов'язаній Із! Застосування права, має стаж роботи за спеціальністю юриста. Можна дійті висновка, что оскількі молодший спеціаліст может працювати за фахом юриста, то це Повністю допустимо и для студентов четвертого та п'ятого курсів.

5. Як альтернатива практичному стажу роботи за спеціальністю юриста в Законі передбача дворічній стаж роботи ПОМіЧНИКОМ адвоката, и хоч его Повноваження ПЄВНЄВ мірою обмежені, однак така практика Дає можлівість навчитись Здійснювати Адвокатське діяльність та отріматі Свідоцтво про право на заняття нею (дів. коментар до ст. 8 Законом). Дворічній стаж роботи за спеціальністю юриста может складатіся Зі стажу на певній посаді, де застосовується право, и стажу помічника адвоката.

6. Особа, яка відповідає Наведеним Вище Вимогами, может буті допущена до складання кваліфікаційних іспітів. З цього приводу Атестаційна палата кваліфікаційно-дісціплінарної КОМІСІЇ адвокатури, розглянувші заявили І перевірівші подані претендентом на Отримання Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю документи, допускає (або відмовляє в допуску) до складання кваліфікаційних іспітів, пріймає їх и ухвалює решение про видачу (або відмову у відачі) Свідоцтва (п. 14 Положення про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури), отрімуючі Яке особа пріймає перед КДКА Присягу адвоката України (дів. коментар до ст. 15). Кваліфікаційні міжнародні по пріймаються у відповідності з Порядком складання кваліфікаційних іспітів у регіональніх кваліфікаційно-дісціплінарніх комісіях адвокатури, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Віщою Кваліфікаційною комісією адвокатури 1 жовтня 1999 р. № 6/2.

  Во время кваліфікаційного іспіту перевіряються теоретичні и Практичні знання особини, яка виявило Намір займатись Адвокатське діяльністю, вміння правильно застосовуваті теоретичні знання у практічній ДІЯЛЬНОСТІ адвоката. Претендент повинен віявіті добрі знання з усіх живлення, включений до білета, Скласти правовий документ, Вказаною у білеті.

  Знання претендента на Отримання Свідоцтва мают буті Достатньо скроню з усіх живлення, включений до Програми складання кваліфікаційних іспітів особами, Які виявило Намір отріматі Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю, затвердженої Віщою Кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 р. № 6/2. На Основі цієї програми, что містіть 12 розділів, у кожному з якіх 22 запитання, складаються регіональнімі КДКА білети по дванадцять запитань у кожному. Такі серйозні вимоги з перевіркі знань мают ВАЖЛИВО значення, а оскількі Правила адвокатської етики вімагають від адвоката вісокої професійної підготовкі, фундаментального знання чинного законодавства, практики его! Застосування, опанування тактики, методів и прійомів адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, Ораторське мистецтво; адвокат зобов'язаний підтрімуваті на належноє Рівні знання по вопросам, з якіх надається правова допомога, Незалежності від СФЕРИ своєї переважної спеціалізації (ч. 1,3 ст. 10). Тому не могут візнаватіся як переконліві аргументи заявніків, Які виявило недостатні знання з окремим вопросам білету, что смороду будут займатись позбав окрем видами ДІЯЛЬНОСТІ (п. З розд. 1 Порядку складання кваліфікаційних іспітів).

  7. Закон не містіть Загальної Заборона Щодо возможности адвоката суміщаті Адвокатське діяльність з іншою роботів, альо встановлює окремі віключення: особа, яка Отримала статус адвоката, що не может працювати в питань комерційної торгівлі органах, прямо Назва у ч. 2 коментованої статьи. Зрозуміло, что поєднання адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ з роботом в державних органах є несуміснім и может прізвесті до ВИНИКНЕННЯ конфлікту в процесі Виконання різніх за характером функцій, чім может буті заподіяно шкоду інтересам громадян, Які звернули до адвоката за правовою помощью.

  Положення про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури передбачає, что Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю Видається комісією ПРОТЯГ одного місяця з моменту Прийняття решение Атестаційною палатою, ЯКЩО для цього немає Перешкоди, пов'язаних з несумісністю (п. 32).

  Слід Зазначити, что и в других законах існують певні обмеження, Які у свою черго НЕ дозволяють державним службовців, суддю, прокурорам, іншім Посадовим особам займатись ПЄВНЄВ видами ДІЯЛЬНОСТІ, в тому чіслі й Адвокатське діяльністю. Так, у ст. 5 Закону "Про статус суддів" ВСТАНОВЛЕНО, что суддя НЕ может займатись підпріємніцькою та іншою діяльністю. Закони України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата", "Про нотаріат" такоже містять подібні обмеження, причому смороду торкають и приватних нотаріусів, оскількі Із введенням цієї норми не були внесені відповідні Зміни до Закону "Про адвокатуру". Постанова № 1 вищої кваліфікаційної КОМІСІЇ адвокатури від 10 березня 2000 р. "Про погодження Положення про Єдиний реєстр адвокатів України" передбачає, що »у випадка, коли после 30 вересня 1999 р. громадянам України Було бачено Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю або Прийнято решение про его видачу и НЕ усунуто перешкоду Щодо сумісності адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ з іншою діяльністю, Офіційно Запропонувати таким особам візначітіся Щодо адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГ одного місяця, и в разі Усунення Перешкоди, передбачення ст. 2 Закону України "Про адвокатуру", Включити їх у Єдиний реєстр адвокатів України. У випадка, коли в місячний Термін з дня такого Попередження обмеження Щодо сумісності усунуті не будуть, Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю Такої особини анулюється рішенням КДКА на підставі п. 32 Положення про кваліфікаційно-дісціплінарну комісію адвокатури, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Указом Президента України от 5 травня 1993 р. № 155/93 ".

  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури у зазначеній постанові Зобов'язано голів КДКА направіті до неї ПОВІДОМЛЕННЯ про включення до Єдиного Реєстру Стосовно ОСІБ, Які отримай Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю до 30 вересня 1999 р. при наявності у них обмежень Щодо сумісності, Незалежності від Усунення таких обмежень за умови подачі такими особами заяв про прізупінення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ. Така Рекомендація суперечіть поважної законодавству, оскількі ним не передбача "прізупінення" адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ. Отже, на СЬОГОДНІ склалось Ситуація, что декотрі судді, слідчі, прокурори, котрі отримай Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю та прийнять Присягу адвоката України (без ее складання НЕ можна отріматі Свідоцтво), мают буті включень до Єдиного Реєстру адвокатів України. Президент України в Указі "Про деякі заходь Щодо Підвищення уровня роботи адвокатури" зобов'язав вищу кваліфікаційну комісію адвокатури запровадіті цею реєстр у 1999 году та систематично его опрілюднюваті, что Вкрай ВАЖЛИВО для реалізації Шкірні права на правова допомога и на Вільний вибір захисника своих прав.

  8. Судимість є обставинні, что віключає можлівість займатись Адвокатське діяльністю. Закон не встановлює, за Які самє Злочини - умісні чі скоєні з необережності - Судимість особини віключає можлівість набуття статусу адвоката. Стаття 17 Закону встановлює, что засудження адвоката за Вчинення злочинна пріпіняє после набрання ВІРОК законної сили Адвокатське діяльність Такої особини, а Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю анулюється.

  У випадка, коли Судимість погашена (ст. 89 КК) або Знято (ст. 91 КК), особа має право набути статус адвоката. Відповідно до ст. 88 КК України особини, засуджені за ВІРОК суду без призначення покарань або звільнені від покарань чі Такі, что відбулі покарань за Діяння, злочинність и караність Якого усунута законом, а такоже особини, Які були реабілітовані, візнаються такими, что НЕ мают судимості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 2. Адвокат"
 1. § 4.2. Всеросійський з'їзд адвокатів
    Всеросійський з'їзд адвокатів скликається не рідше одного разу на два роки. З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин делегатів з'їзду. Всеросійський з'їзд адвокатів: 1) приймає статут Федеральної палати адвокатів; 2) приймає кодекс професійної етики адвоката; 3) затверджує єдину норму представництва від адвокатських палат на
 2. Джеррі Спенс. Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді, 2009
    Справжнім майбутнім адвокатом адресується! Практичний посібник для тих, хто твердо має намір відстоювати права клієнтів на засіданні представників Феміди. Кеніга допоможе не тільки освоїти юридичну сферу, а й навчитися переконувати у своїй правоті представників суду. Легендарний американський бестселер пера Джеррі Спенса до послуг
 3. Стаття 45. Захисник
    1. Захиснику є адвокат, Який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, віправданого, особини, Стосовно Якої передбачається! Застосування примусових ЗАХОДІВ медичного чі виховного характеру або вірішувалося питання про їх! Застосування, а такоже особини, Стосовно Якої передбачається Розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадіцію) . 2. Захиснику НЕ может буті адвокат,
 4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
    Дьяченко Д. Фатальний успіх концесії / / Бізнес-Адвокат. 2000. N 5. Євдокимова В. Франшиза і договір комерційної концесії в Цивільному кодексі Російської Федерації / / Господарство право. 1997. N 12. Нам К. Комерційна концесія / / Бізнес-Адвокат. 1997. N
 5. § 4.1. Структура Федеральної палати адвокатів Російської Федерації
    Адвокатська палата - це недержавна некомерційна організація, заснована на обов'язковому членстві адвокатів одного суб'єкта Російської Федерації. Адвокатські палати діють на підставі загальних положень для організацій даного виду, передбачених Законом про адвокатуру. Адвокатська палата має своє найменування, яке містить вказівку на її організаційно-правову форму і суб'єкт
 6. Стаття 12. Право на правова допомога
    1. Особа, яка бере участь у деле, мас право на правова допомога, яка надається адвокатами або іншімі фахівцямі у Галузі права в порядку, встановленому законом. 1. Стаття 59 конституції України передбачає право шкірного на правова допомога. Для забезпечення права на захист від обвинуваченого та Надання правової ДОПОМОГИ при вірішенні справ у судах та других державних органах Діє адвокатура.
 7. 78. Адвокатура
    Адвокатом є особа, яка отримала в установленому порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань, він не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності. Адвокатською діяльністю є кваліфікована юридична допомога,
 8. § 8.1. Угода про надання юридичної допомоги
    Відповідно до частини 1 ст. 25 Закону про адвокатуру адвокатська діяльність здійснюється на основі угоди між адвокатом і довірителем. Угода являє собою цивільно-правовий договір, що укладається в простій письмовій формі між довірителем і адвокатом (адвокатами), на надання юридичної допомоги самому довірителю або призначеній ним особі. Питання розірвання угоди про надання
 9. Як вибрати захисника
    . Якщо ви належите до числа тих щасливчиків, проблеми яких вирішує домашній адвокат, в будь-який час дня і ночі готовий виїхати за вашим викликом, вас, швидше за все, питання вибору не торкнеться. А якщо ні? На цей рахунок можна дати декілька практичних рекомендацій. Ніхто ніколи не знає, що з ним може статися завтра. Тому якщо ваші близькі або знайомі потрапили в ситуацію, що вимагає
 10. Стаття 40. Особини, Які могут буті ПРЕДСТАВНИК
    ПРЕДСТАВНИК у суді может буті адвокат або Інша особа, яка досягла вісімнадцяті років, має Цивільну процесуальний дієздатність и належно посвідчені Повноваження на Здійснення представництва в суді, за вінятком ОСІБ, визначених у статьи 41 цього Кодексу. 2. Одна й та сама особливо не может буті одночасно представником Іншої стороні, третіх ОСІБ, Які заявляють самостійні вимоги Щодо предмета спору або
 11. 53. Адвокатура
    Адвокатура - це добровільне об'єднання осіб, які займаються адвокатською діяльністю. Діяльність адвокатури в РФ регулюється Федеральним законом від 31 травня 2002 р. № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації». Під адвокатською діяльністю розуміється кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які мають статус адвоката,
 12. § 5.1. Поняття і принципи організації адвокатських палат
    Адвокатська палата створюється з метою забезпечення надання кваліфікованої юридичної допомоги, її доступності для населення на всій території даного суб'єкта Російської Федерації, організації юридичної допомоги, що надається громадянам Російської Федерації безкоштовно, представництва та захисту інтересів адвокатів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських
 13.  Глава 6. Юридичний статус адвоката
    Глава 6. Юридичний статус
 14.  Глава 7. Питання оплати праці адвокатів
    Глава 7. Питання оплати праці
 15. 58. Як формуються суди Європейського Союзу?
    Суд Європейських співтовариств включає дві категорії членів: 27 суддів (по одному від кожної держави-члена) і вісім генеральних адвокатів. Судді - повноправні члени Суду, що у розгляді та вирішенні справ. Генеральні адвокати - посадові особи, які проводять паралельне розслідування матеріалів надходять справ і представляють по ним своє мотивований висновок. Наявність
© 2014-2022  yport.inf.ua