Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. Науково-практичний коментар до Закону України "Про адвокатуру", 2003 - перейти до змісту підручника

СТАТТЯ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ


ДІЯЛЬНІСТЬ адвокатури регулюється Констітуцією України, цим Законом, іншімі законодавчо актами України и статутами Адвокатське об'єднань.

1. Конституція України (ч. 2 ст. 59) проголошує, що »для забезпечення права на захист від обвинуваченого та Надання правової ДОПОМОГИ при вірішенні справ у судах та других державних органах в Україні Діє адвокатура". Саме це Конституційне положення закладає Загальні ЗАКОНОДАВЧІ засади ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури в Україні, розкриває ее роль, Завдання та Повноваження.

Зазначена норма - це єдина в конституції норма, в якій зустрічається слово "адвокатура". Втім, ще кілька статей Конституції в тому чи Іншому аспекті торкають ДІЯЛЬНОСТІ української адвокатури З НАДАННЯ правової ДОПОМОГИ. Так, ч. 4 ст. 29 передбачає право заарештованого чи Затримання користуватись правова допомога захисника. Стаття 63 гарантує підозрюваному, обвинуваченого та підсудному право на захист. Слід такоже Зазначити, что права и свободи, передбачені ст. 29, 59, 63, що не могут буті обмежені даже в умів воєнного або надзвичайного стану (ст. 64 конституції), тоб право на захист, згідно з Констітуцією України, є правом абсолютним, и того будь-яке втручання у Здійснення цього права з боку держави має візнаватіся неправомірнім.

2. Коментована стаття Законом не містіть згадка про правове регулювання ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури іншімі нормативними актами, окрім законодавчо. З цього можна Було б сделать Висновок, что ніяка нормотворчу актівність повноважніх державних органів НЕ может впліваті на встановлені законами и позбав законами регуляторні засади Щодо адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ. Втім, слід зауважіті, Що з Плінія годині (а Закон «Про адвокатуру» зберігся Фактично без змін ПРОТЯГ Надзвичайно трівалого як для національної законотворчої практики періоду) Термін «ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ» Дещо застарів, и в сьогоденній правничій мові більш коректний вважається віслів «акти законодавства », Який охоплює НЕ Тільки власне закони, альо й Нормативні акти Уряду, міністерств и відомств. Це не означає, что словосполучення, застосовання в коментованій статьи, больше не вікорістовується юристами, альо свідчіть, что трансформувався об'єкт, Який опісувався зазначенімі словами, тоб відповідна цьом терміну правова реалія практично зникло, поступившись місцем більш сучасним юридичним феноменам та, відповідно, пов'язаним з ними юридичним термінам.

Таким чином, правове регулювання адвокатури в Україні в прінціпі может здійснюватісь як законами, так и Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів, іншімі підза-коннімі актами. Наприклад, Указ Президента України «Про деякі заходь Щодо Підвищення уровня роботи адвокатури», постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок реєстрації Адвокатське об'єднань», ЗАТВЕРДЖЕНЕ Міністерством Юстиції України та Міністерством Фінансів України Положення про порядок оплати праці адвокатів за Подання Юридичної ДОПОМОГИ громадянам у крімінальніх справах для ТОЩО.

3. Особливе місце в Системі правового регулювання ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури посідають Правила адвокатської етики.

Відповідно до Основних положень про роль адвокатів, прийнятя у серпні 1990 року VIII КОНГРЕС 00Н з запобіганню злочинна, Професійні асоціації адвокатів відіграють ВАЖЛИВО роль у підтріманні ПРОФЕСІЙНИХ стандартів та етичний норм, «Кодекси професійної поведінкі адвокатів мают розроблятіся їх відповіднімі органами згідно Із законодавством, что відповідає положенням национального права и звичаєм, та Визнання міжнароднімі стандартами и нормами »(п. 26). ВСТАНОВЛЕНО такоже, что дісціплінарне провадження має здійснюватіся згідно з кодексом професійної поведінкі та іншімі Визнання стандартами та етичний нормами адвокатської Професії (п. 29). Рекомендації Комітету Міністрів Заради Європи від 25 жовтня 2000 р. про свободу Здійснення ПРОФЕСІЙНИХ Адвокатське обов'язків такоже передбачають обов'язковість етичний правил для ОСІБ, Які займаються консультування громадян.

Оскількі в Україні відсутня єдина професійна організація адвокатів, то таким «відповіднім органом адвокатури», про Який Йде мова у п. 26 Основних положень, Котре вправі схваліті правила адвокатської етики, Визначи вищу кваліфікаційну комісію адвокатури (дів. Зміни и ДОПОВНЕННЯ до п. 10 Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, внесені Указом Президента України от ЗО вересня 1999 р. № 1240/99).

4. Відповідно до ст. 9 конституції України «чінні Міжнародні договори, згода на обов'язковість якіх Надал Верховною Радою України, є Частинами национального законодавства України». З цього віпліває, что діяльність адвокатури в Україні регулюється такоже и ПЄВНЄВ нормами відповідніх міжнародніх договорів. У Першу Черга слід звернути уваг на Конвенцію про захист прав людини та основних свобод (Рим, 1950), яка набрала ЧИННОСТІ для України 11 вересня 1997 р. Цею Фундаментальний міжнародно-правовий документ передбачає низьку прав и свобод людини, Які безпосередно стосують адвокатури. Так, центральним з цієї точки зору є право шкірного захіщаті собі особисто чи використовуват правова допомога захисника на свой власний вибір або, за відсутності коштів для оплати правової ДОПОМОГА, одержуваті таку ДОПОМОГА БЕЗКОШТОВНО, ЯКЩО цього вімагають Захоплення Правосуддя (п. (с) ч. З ст. 6 Конвенції). Крім того. Конвенція містіть ї Інші права, Які торкають адвокатської діяльності: це, по-перше, права, что могут буті реально здійснені особою позбав за професійної участі адвоката, І, по-друге, права людини, Які відіграють роль гарантій для Здійснення адвокатом своих ПРОФЕСІЙНИХ Повноваження . До першої групи можна Віднести, Наприклад, право не буті Позбавлення Волі інакше чем відповідно до процедури, встановленої законом (ч. 1 ст. 5); право на справедливий и безсторонній Судовий Розгляд (ч. 1 ст. 6) ТОЩО. До Іншої групи належати, зокрема, Такі права людини, як презумпція невінуватості (ч. 2 ст. 6); право мати Достатньо можливіть та годині для підготовкі до захисту (п. (b) ч. З ст. 6); право допітуваті свідків обвинуваченого та Вимагати віклікаті и допітуваті свідків, Які могут свідчіті на возбудить уголовное захисту, на тихий самих Умова, что и свідків обвинуваченого (п. (d) ч. З ст. 6), та ін.

5. Коментована стаття передбачає, что діяльність адвокатури, крім АКТІВ, зазначеніх Вище, регулюється такоже статутами Адвокатське об'єднань. Статут - це документ, Який візначає правовий статус, внутрішню структуру та засади ДІЯЛЬНОСТІ тієї чи Іншої організації, Повноваження ее органів управління, права и обов'язки ее членів, порядок реорганізації та ліквідації, Інші питання. Слід Зазначити, что ні Закон «Про адвокатуру», ні Положення про порядок реєстрації Адвокатське об'єднань НЕ встановлюються кола харчування, Які мают обов 'язково включать до статуту Адвокатське об'єднання. Чи не існує такоже жодних вимог Щодо форми статуту. Тому при підготовці статуту до Подання на реєстрацію слід враховуваті Загальні підході, Які склалось на практіці Щодо создания подібніх документів, та пріпісів ст. 4 Закону «Про адвокатуру», в якій перераховуються питання, что відносяться Законом до компетенції самого Адвокатське об'єднання и регулюються статтями відповідного об'єднання. Це порядок Утворення, ДІЯЛЬНОСТІ, реорганізації та ліквідації Адвокатське об'єднань, структура, штати, Функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівніх органів, порядок їх вибраному |. Зазначені питання мают буті візначені у Статуті. З урахуванням положень ч. З ст. 47 КПК про призначення захисника через адвокатське об'єднання и обов'язковості для керівника Адвокатське об'єднання вимоги особини, яка Провадо дізнання, слідчого, суду про призначення захисника, у Статуті слід зазначаті цею обов'язок Адвокатське об'єднання и его керівника, порядок призначення адвокатів об'єднання для Виконання Повноваження захисника. ВРАХОВУЮЧИ обов'язковість Правил адвокатської етики для об'єднань адвокатів (ст. 73), доцільно й ЦІ питання врегулюваті у Статуті.

Як віпліває з п. 2.3 Положення про порядок реєстрації Адвокатське об'єднань, адвокати могут укласті между собою установчо договір про создания Адвокатське об'єднання та податі его разом Із статтями та іншімі Передбачення Положенням документами на реєстрацію до Міністерства Юстиції України. Отже такий договір захи до установчо документів Адвокатське об'єднання, альо, зазначаючі це, слід сделать ВАЖЛИВО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - установчо договір, втім, чи не є Джерелом права, Яке регулює діяльність адвокатури відповідно до коментованої норми Закону. Це означає, что в установчо договорі адвокати - члени Адвокатське об'єднання вільно могут встановлюваті между собою майнові отношения, закріплюваті певні права чи обов'язки майнового характеру один Щодо одного, вірішуваті Інші питання, альо з одним принципова ОБМЕЖЕНОЮ - положення установчо Договором не могут торкати їх професійної адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ, чи не могут обмежуваті їх Професійні права як адвокатів - членів об'єднання, які не могут втручатіся у сферу ПРОФЕСІЙНИХ взаємостосунків адвоката з йо Клієнтом та / або державности чі іншімі установами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3. Правове регулювання ДІЯЛЬНОСТІ адвокатури "
 1. Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009
  Цей навчальний посібник підготовлено відповідно до програми спецкурсу "Адвокатське право" для юридичних вузів і факультетів і базується на положеннях Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ " Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації ". В основу навчального посібника покладено новітнє законодавство про адвокатуру, детально і кваліфіковано розглянуті питання
 2. Розділ IV. Правове регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ віробніків аграрної ПРОДУКЦІЇ
  Розділ IV. Правове регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ віробніків аграрної
 3. Стаття 2. Митна політика
  Митна політика - це система Принципів та напрямів ДІЯЛЬНОСТІ держави у сфере забезпечення своих Економічних інтересів та безпеки за помощью митно-тарифних та нетарифних ЗАХОДІВ регулювання зовнішньої
 4. Стаття 17 . Припинення адвокатської ДІЯЛЬНОСТІ
  Адвокатська діяльність может буті Припін рішенням кваліфікаційно-дісціплінарної КОМІСІЇ адвокатури, а видане Свідоцтво анульоване у випадка: засудження адвоката за Вчинення злочинна - после набрання ВІРОК законної сили; обмеження судом дієздатності або Визнання адвоката недієздатнім ; ВТРАТИ громадянство України; грубого Порушення вимог цього Закону та других АКТІВ законодавства України,
 5. Стаття 199. Незастосування ЗАХОДІВ нетарифного регулювання до товарів, что реекспортуються
  До товарів, что реекспортуються, що не застосовуються заходь нетарифного регулювання, крім віпадків, визначених
 6. Прийняті скорочення
  ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації. ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації ЖК УРСР - Житловий кодекс РРФСР ЖК РФ - Житловий кодекс Російської Федерації Закон про державну таємницю - Закон РФ від 21 липня 1993 року "Про державну таємницю" Закон про судову систему - Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 року "Про судову систему
 7. Стаття 12. Право на правова допомога
  1. Особа, яка бере участь у деле, мас право на правова допомога, яка надається адвокатами або іншімі фахівцямі у Галузі права в порядку, встановленому законом. 1. Стаття 59 конституції України передбачає право шкірного на правова допомога. Для забезпечення права на захист від обвинуваченого та Надання правової ДОПОМОГИ при вірішенні справ у судах та других державних органах Діє адвокатура.
 8. Глава 3. Правові засади організації адвокатури
  Глава 3. Правові засади організації
 9. Стаття 183. Ліцензування ДІЯЛЬНОСТІ митного перевізника
  Ліцензування ДІЯЛЬНОСТІ митного перевізника здійснюється відповідно до Закону України "Про Ліцензування питань комерційної торгівлі Видів господарської
 10. Стаття 178. Ліцензування ДІЯЛЬНОСТІ митного брокера
  Ліцензування ДІЯЛЬНОСТІ митного брокера здійснюється відповідно до Закону України "Про Ліцензування питань комерційної торгівлі Видів господарської
 11. § 1. Місце Цивільного права в Системі правових Галузії
  Радікальні економічні Й Політичні Перетворення в суверенній и незалежній Україні мают на меті побудуваті нову модель господарської системи, ее фундамент становляит Різні форми власності відповідніх суб'єктів, їх рівноправність и змагальність. Надзвичайно ВАЖЛИВО елементом нового господарського механізму є ринок, Який винен перетворітіся в поєднанні з Державне регулювання на активний
 12. Постанова Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру"
  (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, № 9, ст. 63) Верховна Рада України постановляє: 1. Ввести в дію Закон України "Про адвокатуру" з 1 лютого 1993 року. 2. Встановити, что Свідоцтва про право на заняття Адвокатське діяльністю видають без складання кваліфікаційних іспітів особам, Які на день Прийняття цієї Постанови є членами колегій адвокатів або мают ліцензію на Здійснення Юридичної
 13. Стаття 4. Принципи митного регулювання
  Митне регулювання здійснюється на Основі Принципів: 1) віключної юрісдікції України на ее мітній территории; 2) віключної компетенції Мітні органів України Щодо Здійснення мітної справи; 3) законності; 4) єдиного порядку переміщення товарів и транспортних ЗАСОБІВ через митний кордон України; 5) сістемності; 6) ефектівності; 7) ДОДЕРЖАННЯМ прав та охоронюваних законом інтересів
 14. 16.1. Адвокатура
  16.1.
 15.  Глава 2. Історія російської адвокатури
    Глава 2. Історія російської
 16.  Глава 8. Адвокатура. Громадянське суспільство. Держава
    Глава 8. Адвокатура. Громадянське суспільство.
© 2014-2022  yport.inf.ua