Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необхідних для оплати судових витрат

Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює правила внесення сторонами грошових коштів з метою проведення певних процесуальних дій і подальшої оплати витрат, пов'язаних з виробництвом експертизи або викликом свідка. Правило про внесення сторонами грошових сум, необхідних для оплати судових витрат з оплати проведення експертизи, виклику свідків, необхідно для запобігання необгрунтованої заяви клопотань і гарантує права осіб, які сприяють здійсненню правосуддя, сумлінно виконали свої обов'язки.
2. Суми, що підлягають виплаті свідкам або експертам, вносяться завчасно тією стороною, яка заявила відповідне клопотання. Якщо клопотання було заявлено обома сторонами, то й витрати сторони несуть в рівних частках. У подальшому при винесенні рішення дані витрати будуть перерозподілені між сторонами в залежності від результатів розгляду справи.
Грошові кошти вносяться на спеціальний депозитний рахунок арбітражного суду, призначений для тимчасового зберігання грошових коштів. Термін для внесення грошових коштів визначає арбітражний суд. Розмір коштів, що підлягають внесенню на депозитний рахунок, також визначає арбітражний суд за погодженням з особами, що у справі, і за угодою з експертом. Особи, що у справі, які заявили відповідне клопотання, повинні представити арбітражного суду документи, що підтверджують внесення зазначених сум на депозитний рахунок (наприклад, подати копію платіжного доручення з відміткою банку).
Грошові кошти, внесені особами, що у справі, виплачуються з депозитного рахунку тільки свідкам і експертам і тільки після виконання ними своїх обов'язків.
З різних причин можливі ситуації, при яких у встановлений арбітражним судом строк кошти, що підлягають виплаті експертам і свідкам, не будуть внесені сторонами. Частина 2 коментованої статті спрямована на регулювання наслідків таких ситуацій. Арбітражний суд має право відхилити клопотання про призначення експертизи та виклик свідків, якщо справу може бути розглянуто і рішення прийнято на підставі інших поданих сторонами доказів. АПК 2002 не встановлює, як повинен вчинити арбітражний суд, якщо без цих доказів неможливо розгляд справи. Мабуть, в цьому випадку арбітражний суд може знову запропонувати стороні внести грошові кошти.
Арбітражний суд має право призначити проведення експертизи з власної ініціативи (див. коментар до ст. 82 АПК РФ), а в певних випадках - викликати свідка без клопотання особи, що у справі (ч. 2 ст . 88 АПК РФ). У таких випадках обов'язок по внесенню грошових коштів на депозитний рахунок ні на кого не покладається, виплата грошових сум експертам, свідкам здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету (ч. 3 ст. 109 АПК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необхідних для оплати судових витрат "
 1. Стаття 96. Внесення сторонами грошових сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам і спеціалістам
  стаття регламентує лише порядок фінансування виплат свідкам, експертам і спеціалістам, тобто несення відповідних витрат у процесі розгляду справи. Їх подальший розподіл між сторонами за результатами вирішення спору врегульовано ст. 98, 101 ЦПК, а випадки та умови відшкодування понесених стороною витрат з бюджету чи стягнення з боку судових витрат у дохід
 2. Стаття 103. Відшкодування судових витрат, понесених судом у зв'язку з розглядом справи
  стаття (ч. 1-4) визначає залежно від результату справи різні варіанти вирішення питання про долю судових витрат, що не сплачувалися стороною або сторонами внаслідок звільнення від сплати держмита і (або) витрат, пов'язаних з розглядом справи. Аналіз ст. 103 ЦПК у її взаємозв'язку з положеннями ст. 96 ЦПК дозволяє прийти до висновку, що у складі витрат, понесених судом, про
 3. Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і перекладачам
  внесені особою (особами), що клопоталися про виклик свідка (ч. 1 ст. 96 ЦПК). Виняток становлять випадки, коли особа звільнена судом від сплати цих або всіх видатків, передбачених ч. 1 ст. 96 ЦПК. У таких випадках відповідні витрати відшкодовуються з федерального чи регіонального бюджету. Суми, що підлягають виплаті перекладачам, залученими судом, не вносяться особами, що у
 4. Стаття 359. Підстави утримання
  сторони якого діють як підприємці. 2. Кредитор може утримувати знаходиться у нього річ, незважаючи на те, що після того, як ця річ надійшла у володіння кредитора, права на неї придбані третьою особою. 3. Правила цієї статті застосовуються, якщо договором не передбачено
 5. Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
  грошових вимог за минулий час, звернених до роботодавця. Пред'являються працівником вимоги про оплату виконаних робіт, про отримання доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, виплати межразрядной різниці й ін підлягають задоволенню КТС, судом, якщо буде доведено право працівника на їх отримання. Період часу, в
 6. Стаття 94. Витрати, пов'язані з розглядом справи
  стороні в суперечці отримати більш повну компенсацію своїх реальних витрат, пов'язаних з її участю в судовому процесі. При цьому він є відкритим. Так, до судових витрат можуть бути віднесені витрати, пов'язані із забезпеченням доказів (ст. 64 ЦПК), зберіганням речових доказів, коли вони передаються зберігачу (ст. 74 ЦПК), та ін 2. У рекомендаціях NR (81) 7 Комітету Міністрів
 7. Стаття 823. Комерційний кредит
  стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту, в тому числі у вигляді авансу, попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит) , якщо інше не встановлено законом. 2. До комерційного кредиту відповідно застосовуються правила цієї глави, якщо інше не передбачено
 8. 25.2.5. Пред'явлення позову про повернення з бюджету зайво сплачених або надмірно стягнутих сум податків, пені та штрафів
  боку, ст. 78-79 НК РФ передбачають, що повернення цих сум є обов'язком податкового органу, з іншого - фактичне повернення грошових коштів самим податковим органом може викликати труднощі, оскільки коштами бюджету податкові органи не розпоряджаються - це прерогатива Мінфіну Росії і підлеглих йому фінансових органів. На нашу думку, платнику податків доцільно вказувати в
 9. Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і перекладачам
  грошових сум, належних свідкам і
 10. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  сторони трудового договору, передбачених ст. 233 ТК, є покладання на роботодавця обов'язку виплатити грошову компенсацію незалежно від наявності його вини, що підвищує рівень захищеності інтересів працівника. При розгляді спору, який виник у зв'язку з відмовою роботодавця виплатити працівникові відсотки (грошову компенсацію) за порушення терміну виплати заробітної плати, оплати
 11. Стаття 101. Склад судових витрат
  стаття визначає склад судових витрат, що включають в себе державне мито та судові витрати, і не визначає поняття судових витрат в арбітражному процесі. В цілому судові витрати можна визначити як грошові суми, оплачувані особами, що у справі, або зараховують на рахунок коштів федерального бюджету, у зв'язку з провадженням у справі в арбітражному суді. 2. Поняття
 12. Стаття 208. Індексація присуджених грошових сум
  грошових сум на день виконання рішення суду. З викладеного випливає, що наведена норма забезпечує захист прав стягувача в умовах інфляції, коли від моменту винесення рішення до його виконання стягнуті суми знецінюються. Тим часом суд перелічив суми індексації починаючи з 1 січня 2001 р., тобто з моменту, коли у позивачів виникло право на отримання спірних сум. Дана вимога
 13. Стаття 1183. Спадкування невиплачених сум, наданих громадянину в якості засобів до існування
  грошових сум, наданих громадянину в якості засобів до існування, належить проживали разом з померлим членам його сім'ї, а також його непрацездатним утриманцям незалежно від того, проживали вони разом з померлим або не проживали. 2. Вимоги про виплату сум на підставі пункту 1 цієї статті повинні бути пред'явлені зобов'язаним особам протягом чотирьох місяців з дня
© 2014-2022  yport.inf.ua