Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1243. Виконання організаціями з управління правами на колективній основі договорів з правовласниками


1. Організація з управління правами на колективній основі укладає з користувачами ліцензійні договори про надання їм прав, переданих їй в управління правовласниками, на відповідні способи використання об'єктів авторських і суміжних прав на умовах простої (невиключної) ліцензії та збирає з користувачів винагороду за використання цих об'єктів. У випадках, коли об'єкти авторських і суміжних прав відповідно до цього Кодексу можуть бути використані без згоди правовласника, але з виплатою йому винагороди, організація з управління правами на колективній основі укладає з користувачами договори про виплату винагороди і збирає кошти на ці цілі.
Організація з управління правами на колективній основі не вправі відмовити користувачеві в укладенні договору без достатніх підстав.
2. Якщо ліцензійний договір з користувачем укладає безпосередньо правовласник, організація з управління правами на колективній основі може збирати винагороду за використання об'єктів авторських і суміжних прав лише за умови, що це прямо передбачено зазначеним договором.
3. Користувачі зобов'язані на вимогу організації з управління правами на колективній основі представляти їй звіти про використання об'єктів авторських і суміжних прав, а також інші відомості та документи, необхідні для збирання і розподілу винагороди, перелік і терміни подання яких визначаються в договорі.
4. Організація з управління правами на колективній основі виробляє розподіл винагороди за використання об'єктів авторських і суміжних прав між правовласниками, а також здійснює виплату їм зазначеної винагороди.
Організація з управління правами на колективній основі має право утримувати з винагороди суми на покриття необхідних витрат по збору, розподілу та виплати такої винагороди, а також суми, які направляються в спеціальні фонди, створювані цією організацією за згодою і в інтересах експонованих нею правовласників, в розмірах і в порядку, які передбачені статутом організації.
Розподіл винагороди та виплата винагороди повинні проводитися регулярно в терміни, передбачені статутом організації з управління правами на колективній основі, і пропорційно фактичному використанню відповідних об'єктів авторських і суміжних прав, що визначається на основі відомостей і документів, одержуваних від користувачів, а також інших даних про використання об'єктів авторських і суміжних прав, у тому числі відомостей статистичного характеру.
Одночасно з виплатою винагороди організація з управління правами на колективній основі зобов'язана представити правовласнику звіт, що містить відомості про використання його прав, у тому числі про розмір зібраної винагороди та про утримані з нього сумах.
5. Організація з управління правами на колективній основі формує реєстри, що містять відомості про правовласників, про права, переданих їй в управління, а також про об'єкти авторських і суміжних прав. Відомості, що містяться в таких реєстрах, надаються всім зацікавленим особам у порядку, встановленому організацією, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть розголошуватися без згоди правовласника.
Організація з управління правами на колективній основі розміщує в загальнодоступній інформаційній системі інформацію про права, переданих їй в управління, включаючи найменування об'єкта авторських або суміжних прав, ім'я автора або іншого правовласника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1243. Виконання організаціями з управління правами на колективній основі договорів з правовласниками "
 1. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  статтях глави 69 ЦК. За своїм обсягом це приблизно відповідає загальним положенням про інтелектуальну власність, які пропонувалося включити до Цивільного кодексу в якості альтернативи частини четвертої Кодексу в її нинішньому вигляді. Однак своїм змістом норми глави 69 ЦК істотно відрізняються від того, що пропонувалося авторами альтернативного проекту * (135). Про надуманих поняттях
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 3. Стаття 1244. Державна акредитація організацій з управління правами на колективній основі
  стаття 1293); 4) здійснення прав авторів, виконавців, виробників фонограм і аудіовізуальних творів на отримання винагороди за відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях (стаття 1245); 5) здійснення прав виконавців на отримання винагороди за публічне виконання, а також за повідомлення в ефір або по кабелю фонограм, опублікованих в
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 7. 1.1. Історія становлення та розвитку авторського права і суміжних прав
  виконання твору. З 1928 р. термін дії авторського права став довічним. Використання творів допускалося тільки на основі договорів з авторами, умови яких детально регулювалися законом. У 30-ті роки XX століття в СРСР стали утворюватися творчі спілки, котрі заснували управління, кожне з яких займалося своєю сферою охорони авторських прав. У 1961 р. Законом СРСР від 8
 8. 2.5. Організації, які здійснюють управління правами на колективній основі
  1243 ГК РФ організація з управління правами на колективній основі укладає з користувачами ліцензійні договори про надання їм прав, переданих їй в управління правовласниками, на відповідні способи використання об'єктів авторських і суміжних прав на умовах простої (невиключної) ліцензії. Раніше (п. 3 ст. 45 ЗоАП) умови таких ліцензій повинні були бути однаковими для всіх
 9. 2.6. Вільне використання творів
  стаття Р. поміщена в рубриці "В порядку дискусії", є продовженням циклу статей, опублікованих в газеті протягом декількох місяців, носить полемічний та навчально-просвітницький характер, присвячена поточним економічним , політичним, соціальним питанням і проілюстрована фрагментом листівки (назва і фотографія А.). Стосовно до цього справі зображення титульного аркуша
 10. 4.3. Право на фонограму
  виконання або інших звуків або відображень цих звуків. В силу презумпції, встановленої ст. 1322 ГК РФ, за відсутності доказів іншого, виробником фонограми визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено звичайним чином на примірнику фонограми і (або) його упаковці. Виробнику фонограми належать: - виняткове право на фонограму; - право на зазначення на
© 2014-2022  yport.inf.ua