Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1274. Вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних і культурних цілях Коментар до статті 1274


1. Новелою статті порівняно з ст. 19 Закону про авторське право і суміжні права є вказівка на можливість створення пародій або карикатур без згоди автора оригінального твору і без виплати винагороди. Як наголошується в п. 35 Постанови Пленуму N 5/29, автор оригінального твору не вправі забороняти використання свого твору зазначеним у п. 3 цієї статті способом. У разі якщо пародія або карикатура порочать честь, гідність чи ділову репутацію автора оригінального твору, він має право захищати їх у порядку, встановленому ст. 152 ГК РФ.
Карикатура (італ. caricatura, від caricare - навантажувати, перебільшувати) - сатиричне або гумористичне зображення, у якому комічний ефект створюється перебільшенням і загостренням характерних рис, несподіваними зіставленнями і уподібненнями. Пародія - витвір мистецтва, навмисно повторює унікальні риси іншого, зазвичай широко відомого твору або групи творів, причому у формі, розрахованої на створення комічного ефекту.
2. Умовами вільного використання твору відповідно до коментарів статтею є:
- обов'язкове зазначення імені автора, твір якого використовується;
- обов'язкове зазначення джерела запозичення. Під джерелом запозичення слід розуміти назву твору, дату його опублікування чи інший спосіб використання, номер сторінки, якщо мова йде про книгу або іншому друкованому виданні.
Крім того, окремі способи вільного використання, передбачені статтею коментарів, мають спеціальні умови.
Так, в п. 1 коментованої статті названо в якості першого способу вільного використання цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, полемічних, критичних чи інформаційних цілях правомірно оприлюднених творів у обсязі, виправданому метою цитування, включаючи відтворення уривків з газетних і журнальних статей у формі оглядів преси. При цьому під обсягом, виправданим метою цитування, розуміється обсяг, що не перевищує в цілому одного авторського аркуша з творів одного автора.
В якості другого способу допускається вільне використання літературних і уривків з них у якості ілюстрацій у виданнях, радіо-і телепередачах, звуко-і відеозаписах навчального характеру в обсязі, виправданому поставленою метою. У даному випадку під обсягом, виправданим метою, слід розуміти мету познайомити школярів, студентів з творами або з уривками з них, переслідувана мета - небудь пояснити і правило підтвердити прикладом.
Ще два способи вільного використання творів передбачені в положенні подп. 3 і 4 п. 1 коментарів статті, які стосуються відтворення в пресі, передачі в ефір або повідомлення для загального відома по кабелю правомірно опублікованих статей та публічно виголошених політичних промов, доповідей та інших аналогічних творів у обсязі, виправданому інформаційною метою. Дане положення стосується як відомих політиків, так і інших доповідачів з політичних питань.
П'ятий випадок вільного використання твору стосується відтворення або повідомлення для загального відома в оглядах поточних подій засобами фотографії, кінематографії, шляхом передачі в ефір або по кабелю творів, які стають побаченими або почутими в ході таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою. Таким чином, твори, як правило, випадково потрапляють в кадр, - це так званий фон. У фотографа немає мети сфотографувати саме даний об'єкт і надалі його використовувати. Дане положення відповідає п. (2) ст. 10 bis Бернської конвенції, згідно з якою законодавством країн Євросоюзу визначаються умови, на яких літературні і художні твори, показані або оповіщені в ході поточних подій, можуть бути відтворені або зроблені доступними для загального відома в оглядах поточних подій засобами фотографії або кінематографії або шляхом передачі в ефір або по проводах повідомлення для загального відома в обсязі, виправданому інформаційними завданнями.
Шостий випадок стосується відтворення правомірно оприлюднених творів без одержання прибутку рельєфно-крапковим шрифтом або іншими спеціальними способами для сліпих, крім творів, спеціально створених для відтворення такими способами. До видань для сліпих і слабозорих відповідно до ст. 5 Федерального закону від 29 грудня 1994 р. N 77-ФЗ "Про обов'язковий примірник документів" відносяться видання, що виготовляються рельєфно-крапковим шрифтом за системою Брайля, рельєфно-графічні видання, "книги, що говорять", крупношріфтовие видання для слабозорих, електронні видання для сліпих (адаптовані видання для читання людьми з порушеним зором за допомогою брайлівського дисплея і синтезатора мови). Відповідно до ст. 14 Федерального закону від 24 листопада 1995 р. N 181-ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації" держава гарантує інваліду право на одержання необхідної інформації. Забезпечення випуску літератури для інвалідів по зору є зобов'язанням Російської Федерації. Придбання періодичної, наукової, навчально-методичної, довідково-інформаційної та художньої літератури для інвалідів, у тому числі видаваної на магнітофонних касетах і рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, для освітніх установ і бібліотек, що перебувають у віданні суб'єктів Російської Федерації і муніципальних освітніх установ, є зобов'язанням суб'єктів Федерації, для муніципальних бібліотек - зобов'язанням органу місцевого самоврядування. Придбання зазначеної літератури для федеральних освітніх установ і бібліотек є зобов'язанням Російської Федерації.
У деяких випадках суди досить широко використовують норми коментованої статті. Так, наприклад, з посиланням на подп. 1 п. 1 цієї статті ФАС Московського округу відмовив у задоволенні позову про незаконне використання аудіовізуального твору відповідачем фільму "О не лети так, життя ... Леонід Філатов" (уривків з фільму тривалістю 4 хвилини) у новоствореному фільмі "Я не можу більше жити. Леонід Філатов "(тривалістю більше 40 хвилин), визнавши останнім самостійним аудіовізуальним твором, а що містяться в ньому запозичення з фільму" О не лети так, життя ... Леонід Філатов "- цитуванням, здійсненим відповідачем відповідно до вимог закону <1 >.
---
(1) Постанова ФАС Московського округу від 27 жовтня 2008 р. N КГ-А40/6127-08 у справі N А40-6886/07-5-73. У задоволенні позовних вимог про стягнення компенсації за порушення майнових прав та нанесення шкоди діловій репутації позивача відмовлено правомірно, так як запозичення, вироблене позивачем, носить характер цитування і відповідно до ДК РФ допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора, твір якого використовується, і джерела запозичення.
3. Положення п. 2 коментованої статті були введені в Закон про авторське право і суміжні права Федеральним законом від 20 липня 2004 р. N 72-ФЗ "Про внесення змін до Закону Російської Федерації" Про авторське право і суміжні права ". Дане положення зачіпає передусім електронні бібліотеки та спрямоване на захист прав автора. Згідно п. 1.1 ст. 18 Федерального закону від 29 грудня 1994 р. N 78-ФЗ "Про бібліотечну справу" (1) (далі - Закон про бібліотечну справу) з метою забезпечення збереження та надання користувачам доступу до документів з бібліотечних фондів національні бібліотеки Російської Федерації, до яких відносяться Президентська бібліотека ім. Б.М. Єльцина, Російська державна бібліотека і Російська національна бібліотека, здійснюють виготовлення в електронній формі примірників:
- ---
(1) Збори законодавства РФ. 1995. N 1. Ст. 2.
- ветхих, зношених, зіпсованих, дефектних документів;
- одиничних і (або) рідкісних документів, рукописів, видача яких користувачам може привести до їх втрати, псування або знищення;
- документів, які записані на машинозчитуваних носіях і для користування якими відсутні необхідні технічні засоби;
- документів, які мають наукове і освітнє значення.
При цьому виготовлення та надання користувачам примірників документів в електронній формі, в яких виражені охоронювані результати інтелектуальної діяльності, здійснюються у порядку та на умовах, передбачених ГК РФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 1274. Вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних і культурних цілях Коментар до статті 1274 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі- продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. 2.6. Вільне використання творів
  стаття Р. поміщена в рубриці "В порядку дискусії", є продовженням циклу статей, опублікованих в газеті протягом декількох місяців, носить полемічний та навчально-просвітницький характер, присвячена поточних економічних, політичних, соціальних питань та проілюстрована фрагментом листівки (назва і фотографія А.). Стосовно до цього справі зображення титульного аркуша
 3. Стаття 1274. Вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях
  використання літературних і уривків з них у якості ілюстрацій у виданнях, радіо-і телепередачах, звуко-і відеозаписах навчального характеру в обсязі, виправданому поставленою метою; 3) відтворення у пресі, повідомлення в ефір або по кабелю правомірно опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, соціальних і релігійних
 4. Стаття 1275. Вільне використання твору шляхом репродукування Коментар до статті 1275
  1274 ЦК); - репродукування одного примірника; - використання без одержання прибутку; - суб'єктами використання є бібліотеки, архіви, освітні установи. Згідно ст. 1 Закону про бібліотечну справу бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад, що має організованим фондом тиражованих документів і надає їх у тимчасове користування
 5. Стаття 1306. Використання об'єктів суміжних прав без згоди правовласника та без виплати винагороди Коментар до статті 1306
  стаття фактично не діє, як і ст. 26 Закону про авторське право і суміжні права (обидві - до 1 січня 2008
 6. 36.5. Організація управління телебаченням і радіомовленням
  вільне висловлювання своїх поглядів і думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання телерадіосот-рудниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі. Телерадіоорганізації не мають права у своїх програмах розголошувати дані, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, закликати до насильницької зміни або
 7. Примітки
  стаття Т.Н. Нешатаєва, текстах 12 вступили в силу угод про заохочення та взаємний захист іноземних капіталовкладень даний підхід застосований в 11 з них, і тільки в найбільш ранньому Угоді з Бельгією і Люксембургом 1989 використаний режим найбільшого сприяння без одночасного надання можливості використання національного
 8. 4. Злочини, що посягають на соціально-економічні права і свободи
  статтями глави "Злочини проти особи" безвідносно до того, мало чи ні це особа ставлення до даного виробництва. Злочини, передбачені ч. 1 ст. 143 КК, віднесені законодавцем до числа злочинів невеликої тяжкості, а ч. 2 - середньої тяжкості. У Кодексі України про адміністративні правопорушення також передбачена відповідальність за порушення посадовою особою організації,
 9. Скорочення
  стаття. Мінськ, 1999. * (7) См . розділ XII. * (8) СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3702. * (9) Кримінальне право Росії. Т. 2. Особлива частина. М., 1998. С. 5. * (10) Кримінальне право . Особлива частина. М., 1998. С. 11. * (11) Курс кримінального права. Т. 1. М., 1999. С. 207-209. * (12) Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998 . С. 3. * (13) Див докладніше: Кузнєцова Н.Ф. Про криміналізації прогалин
 10. Використана література
  стаття була введена внаслідок приєднання СРСР до Міжнародної Женевської конвенції від 12 вересня 1923 "Про боротьбу з розповсюдженням і торгівлею порнографічними виданнями". * (373) Див: Відомості Верховної Ради УРСР. 1972. N 51. Ст. 1207; 1987. N 27. Ст. 961; 1974. N 29. Ст. 782; 1974. N 29. Ст. 782; 1986. N 32. Ст. 904; 1988. N 14. Ст. 2664. * (374) Див там же. 1991. N 44. Ст. 1430.
© 2014-2022  yport.inf.ua