Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної плати

1. Частина 1 коментованої статті передбачає порядок, згідно з яким відпустка без збереження заробітної плати може надаватися за письмовою заявою працівника за наявності поважних причин. На відміну від ст. 76 КЗпП, допускавшей короткочасний відпустку без збереження заробітної плати, у коментованій статті не встановлений термін відпустки, її тривалість визначається за згодою між працівником і роботодавцем.
2. Частина 2 коментованої статті передбачає категорії працівників, за письмовою заявою яких роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати, а також вказує на інші випадки, передбачені ТК, іншими федеральними законами або колективними договорами, при яких надаються ці відпустки.
3. Крім працівників, перелічених у коментованому статті, роботодавець зобов'язаний надати відпустки без збереження заробітної плати:
а) жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років. При цьому передбачається виплата допомоги по державному соціальному страхуванню. Така відпустка може бути використаний не тільки матір'ю, але і батьком дитини, бабусею, дідом, іншим родичем або опікуном, фактично здійснюють догляд за дитиною, причому частина відпустки може бути використана одним родичем, а частина - іншим (див. коментар. До ст. 256);
б) працівникам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - на час проїзду до місця використання відпустки і назад (див. коментар. до ст. 322);
в) особі, яка працює за сумісництвом, якщо за сумісництвом роботі тривалість відпустки менше, ніж за основним місцем роботи. У цьому випадку роботодавець повинен надати суміснику на його прохання відпустку без збереження заробітної плати відповідної тривалості (див. коментар. До ст. 286);
г) окремим категоріям працівників, які поєднують роботу з навчанням, зокрема :
- працівникам, допущеним до вступних випробувань в освітня установа вищої професійної освіти, і працівникам, які є слухачами підготовчих відділень освітніх установ вищої професійної освіти, для здачі випускних іспитів тривалістю 15 календарних днів (див. коммент . до ст. 173);
- особам, які допущені до вступних випробувань в мають державну акредитацію освітніх установ середньої професійної освіти, тривалістю 10 календарних днів (див. коментар. до ст. 174);
- студентам очної форми навчання, які поєднують роботу з навчанням в освітніх установах вищої і середньої професійної освіти, що мають державну акредитацію, для проходження проміжної атестації тривалістю відповідно 15 та 10 календарних днів у навчальному році або для підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі державних іспитів - 4 і 2 місяці, а для здачі підсумкових державних іспитів - 1 місяць (див. коментар. до ст. 173, 174);
д) працівникам - Героям Радянського Союзу, Героям Російської Федерації, повним кавалерам ордена Слави тривалістю до 3 тижнів на рік у зручний час року (див. ст. 8 Закону РФ "Про статус Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави");
е) працівникам - Героям Соціалістичної Праці та повним кавалерам ордена Трудової Слави тривалістю до 3 тижнів на рік у зручний час року (див. ст. 6 Федерального закону "Про надання соціальних гарантій Героям Соціалістичної Праці та повним кавалерам ордена Трудової Слави ");
ж) інвалідам війни, учасникам Великої Вітчизняної війни, ветеранам бойових дій на територіях інших держав, у тому числі інвалідам, особам, нагородженим знаком" Житель блокадного Ленінграда ", ветеранам праці і деяким іншим категоріям працівників - тривалістю від 2 тижнів до 1 місяця в році (ст. 14-20 Федерального закону "Про ветеранів").
Розділ VI. Оплата і нормування праці
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної плати"
 1. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  Додаткова відпустка без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, як передбачалося раніше діючим КЗпП (ч. 2 ст . 76), а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про
 2. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  Коментар до статті Зі змісту коментованої статті випливає, що додаткова відпустка без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про
 3. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  1. Коментована стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання
 4. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  Коментар до статті 1. Як і всі інші працівники, особи, які працюють за сумісництвом, мають право на щорічну оплачувану відпустку зі збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку (див. коментар. До ст. 114). Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки працюючих за сумісництвом не може бути менше 28 календарних днів, тобто коротше мінімальної тривалості,
 5. Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
  1. Щорічна оплачувана відпустка повинна надаватися в термін, установлений графіком відпусток. Відповідно до коментованої статті ця відпустка повинна бути продовжений або перенесений на інший термін при тимчасовій непрацездатності працівника або при виконанні працівником під час відпустки державних обов'язків, якщо при цьому передбачено звільнення від роботи або в інших випадках, передбачених
 6. Стаття 128. Відпустка без збереження заробітної плати
  Коментар до статті 1. Крім щорічних оплачуваних відпусток працівникам відповідно до коментарів статтею можуть надаватися відпустки без збереження заробітної плати. Відповідно до ч. 1 ст. 128 тривалість таких відпусток визначається за угодою між працівником і роботодавцем. Таким чином, в кожному конкретному випадку тривалість відпустки без збереження заробітної
 7. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює, що право на додаткову відпустку за роботу в районах Півночі виникає після закінчення 6 місяців роботи у даного роботодавця, тобто одночасно з правом на основну щорічну відпустку (ст. 122 ТК). 2. Загальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки згідно ч. 2 коментованої статті для осіб, які працюють у зазначених районах Півночі,
 8. Контрольні питання до § 7.4
  1. Дайте поняття робочого часу як правової категорії. 2. Які існують види, і нормативи робочого часу? 3. Що являють собою режим і облік робочого часу? 4. У чому відмінність скороченого і неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені
 9. Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
  У період освоєння нового виробництва або освоєння випуску нової продукції можливі зниження продуктивності праці, брак не з вини працівника. Ці обставини можуть привести до зниження заробітної плати працівника. Однак ТК не встановлює будь-які спеціальні гарантії для працівників в такій ситуації. Разом з тим коментована стаття передбачає можливість збереження колишньої
 10. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  1. У коментованій статті законодавець надає працівнику, яка уклала трудовий договір на строк до двох місяців, право вибору по закінченні терміну угоди: або отримати оплачувану відпустку (що на практиці зустрічається рідко), або відповідну грошову компенсацію. З даної норми не зовсім зрозуміло, про які оплачувані відпустки йдеться. Разом з тим представляється, що ця норма
 11. Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана відпустка
  Коментар до статті 1. Щорічні додаткові відпустки особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і в прирівняних до них місцевостях, надаються з метою компенсувати вплив несприятливих кліматичних факторів на здоров'я працівника і надати йому більш тривалий період для відпочинку і відновлення сил і працездатності. 2. Додаткові відпустки працюючим на Крайній
 12. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  1. Розглянутої нормою встановлено новий вид матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Порушення строків виплати заробітної плати, а також оплати відпусток може мати місце, якщо роботодавець не дотримується правил, встановлених у ст. 136 ТК. Строки розрахунку при звільненні встановлені в ст. 140 ТК. Представляється, що будь-яка несвоєчасна виплата сум, належних працівникові,
 13. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює обов'язок роботодавця в письмовій формі сповіщати кожного працівника про складові частини належної йому за певний період заробітної плати. Форма розрахункового листка затверджується роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів. 2. За загальним правилом
 14. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство встановлює матеріальну відповідальність роботодавця при порушенні ним встановленого терміну виплати заробітної плати, оплати відпустки, розрахунку при звільненні та інших виплат, належних працівникові. 2. Про терміни виплати заробітної плати, оплати відпустки див. ст. 136 ТК, про розрахунки при звільненні - ст. 140 ТК. Для отримання грошової компенсації
 15. Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана відпустка
  1. Додаткова відпустка, передбачена ч. 1 коментованої статті, є одним з видів додаткових відпусток і надається з метою компенсувати додаткові матеріальні та фізіологічні витрати особам у зв'язку з роботою в екстремальних природно-кліматичних умовах Півночі. Тривалість додаткових відпусток, що надаються всім працюючим на Півночі, а також працівникам,
 16. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Право на використання працівником щорічної додаткової відпустки, яка надається у зв'язку з роботою на Крайній Півночі чи в прирівняних місцевостях, виникає одночасно з правом на використання основної щорічної оплачуваної відпустки - тобто після закінчення 6 місяців роботи у даного роботодавця. 2. У коментованій статті передбачена можливість повного
 17. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 18. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті Надання щорічної відпустки перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною здійснюється роботодавцем лише за заявою жінки. При відсутності такої заяви роботодавець не має права приурочувати щорічну відпустку жінки до її відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною. Навіть
© 2014-2022  yport.inf.ua