Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 129. Основні поняття та визначення

1. Поняття "заробітна плата (оплата праці працівника)", сформульоване в ч. 1 коментованої статті, відповідає положенням визнаних Російською Федерацією міжнародних договорів. Згідно ст. 1 Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати" (1949 р.) * (184) поняття "заробітна плата" означає, незалежно від назви і методу обчислення, всяке винагороду або всякий заробіток, що обчислюються в грошах і встановлювані угодою або національним законодавством, які в силу письмового або усного договору про наймання роботодавець сплачує працівникові за працю, який виконаний або повинен бути виконаний, або за послуги, які надані або мають бути надані.
На основі наведеного визначення можна виділити основні ознаки заробітної плати: 1) це винагорода за працю, тобто за виконану роботу або роботу, яка повинна бути виконана; 2) умова про її виплату встановлюється угодою сторін трудового договору або законодавством; 3) обов'язок її виплати роботодавцем і право на отримання працівником виникають в силу укладення трудового договору.
У ч. 1 коментованої статті в якості складових частин заробітної плати названі основна частина заробітної плати, компенсаційні і стимулюючі виплати. До числа компенсаційних виплат відносяться доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення. Системою оплати праці можуть бути передбачені також інші виплати компенсаційного характеру, оскільки наведений перелік компенсаційних виплат не є вичерпним. Компенсаційні виплати, як складову частину заробітної плати, безпосередньо пов'язану з виконанням працівником трудової функції, необхідно відрізняти від компенсацій, встановлених гол. 23 ТК. Такі компенсації згідно ст. 164 ТК являють собою грошові виплати з метою відшкодування працівникам їхніх витрат, пов'язаних з виконанням ними трудових чи інших обов'язків, передбачених ТК та іншими федеральними законами, наприклад, витрат на проїзд, наймання житлового приміщення у зв'язку зі службовим відрядженням (див. коментар. До гол . 23 ТК).
ТК називає компенсаціями також компенсації працівникам, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, які виробляються з метою компенсувати несприятливий вплив важких і шкідливих умов праці. До їх числа, зокрема, відносяться додаткова відпустка (ст. 116 ТК), лікувально-профілактичне харчування (ст. 222 ТК) і підвищення оплати праці працівникам, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, що може вироблятися або шляхом підвищення основної частини заробітної плати (тарифної ставки, окладу, посадового окладу), або шляхом встановлення доплати компенсаційного характеру. Ці компенсації забезпечують охорону праці працівників, які трудяться в таких умовах.
До числа стимулюючих виплат ч. 1 коментованої статті віднесені доплати і надбавки стимулюючого характеру, в тому числі премії та інші заохочувальні виплати. Їх перелік також не є вичерпним, і системою оплати праці можуть бути передбачені також інші виплати стимулюючого характеру.
Премія становить грошову суму, яка виплачується працівникові в якості заохочення за досягнення в роботі, і носить, як правило, стимулюючий характер. Зазначені виплати можуть носити системний, разовий або періодичний характер. Системи преміювання вводяться в організаціях для посилення матеріальної зацікавленості працівників, підвищення якості роботи і продуктивності праці. Організації, як правило, розробляють положення про преміювання, в якому, зокрема, визначаються: завдання, на виконання яких спрямована система преміювання; коло премійованих працівників; показники, за які проводиться преміювання (визначаються з урахуванням специфіки діяльності організації і завдань тієї чи іншої категорії працівників у виробничому процесі); терміни виплати премій; порядок нарахування, затвердження і виплати премій.
Надбавки та доплати до тарифних ставок і окладів забезпечують індивідуалізацію розмірів оплати з урахуванням таких факторів, які не відображені в тарифній сітці, наприклад інтенсивність праці окремого працівника, його професійну майстерність, ставлення до праці.
2. Оскільки "оплата праці" є поняттям, використовуваним не тільки в трудовому, але і в цивільному законодавстві, в ТК поняття "заробітна плата" і "оплата праці" застосовуються як ідентичні і позначають винагороду за працю, що відповідає уявленням, виробленим наукою трудового права.
3. З 1 вересня 2007 г. ч. 2 коментованої статті, яка формулювала визначення поняття мінімальної заробітної плати, втратила чинність. В даний час в ТК таке визначення відсутнє. До 1 вересня 2007 р. в величину МРОТ не включалися компенсаційні, стимулюючі і соціальні виплати. Виходячи з визначення заробітної плати, сформульованого в ч. 1 коментованої статті, починаючи з 1 вересня 2007 р. величина МРОТ включає в себе не тільки основну частину зарплати, а й компенсаційні, стимулюючі виплати. Разом з тим розмір тарифних ставок, посадових окладів, грошової винагороди, встановлений працівникові, не може бути нижче, ніж їх розмір, встановлений до 1 вересня 2007 р. Також заборонено знижувати розмір надбавок і доплат (зокрема, за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці), встановлений працівникам до 1 вересня 2007 р. (ст. 5 Федерального закону від 20.04.2007 N 54-ФЗ (в ред. від 22.06.2007) * (185)).
4. У коментованій статті розмежовано поняття тарифні ставки та оклади (посадового окладу), це виправдана тим, що оклад (посадовий оклад) має свої особливості. Так, тарифна ставка може бути вартовий, денний або місячної. Оклад (посадовий оклад) завжди оплата праці за місяць. Крім того, поняття тарифної ставки як фіксованого розміру оплати праці працівника дається через виконання останнім норми праці певної складності (кваліфікації), а окладу (посадового окладу) - через виконання трудових (посадових) обов'язків (див. також коммент. До ст. 143 ТК) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 129. Основні поняття та визначення "
 1. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
  основний предмет вивчення порівняй-тельного правознавства. Поняття типології та класифікації правових систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять і
 2. Стаття 1187. Кваліфікація юридичних понять при визначенні права, що підлягає застосуванню
  понять здійснюється відповідно до російського правом, якщо інше не передбачено законом. 2. Якщо при визначенні права, що підлягає застосуванню, юридичні поняття, потребують кваліфікації, не відомі російському праву або відомі в іншому словесному позначенні або з іншим змістом і не можуть бути визначені за допомогою тлумачення відповідно до російського правом, то при їх
 3. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 4. Стаття 25.7. Понятий
  понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 5. Контрольні запитання до розділу 5
  понять "політичний режим" і "форма держави". 3. Вплив змін у політичному режимі на форму держави. 4. Ознаки демократичного режиму. "Закриті" демократії. 5. Як має поводитися меншість в умовах демократичного політичного режиму? Як виявити і об'єктивувати волю більшості при демократичному режимі? 6. Поняття "безпосередня демократія". 7.
 6. Контрольні запитання до розділу 1
  1. Поняття "конституційне право". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 7. Стаття 209. Основні поняття
  стаття закріплює зміст основних понять, що використовуються в процесі забезпечення безпечних умов праці для працівників, і тим самим служить правильному розумінню і застосуванню правових норм, включених в названий розділ. Так, визначення в ТК поняття "охорона праці" як системи збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові,
 8. Контрольні питання
  основні види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина - необхідна
 9. Контрольні питання
  поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160 Звеков В.П. Указ соч. С.
 10. Стаття 22. Заборони та обмеження, пов'язані із застосуванням спеціальних засобів
  поняттю "інвалід". Інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності та викликає необхідність її соціального захисту (ч. 1 ст. 1 Федерального закону від 24 листопада 1995 р. N 181 -ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації").
 11. Контрольні запитання до розділу 1
  поняття права і його історична еволюція. 5. Взаємозв'язок права і держави. 6. Поняття джерел права. 7. Закони та їх види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11. Правомірне поведінку і правопорушення. 12. Юридична
 12. Контрольні питання і завдання
  основні функції фінансів. 3. Що являє собою фінансова система держави? 4. Які основні елементи фінансової системи? 5. Розкрийте поняття «фінансова діяльність». 6. Які особливості фінансової діяльності? 7. Які фактори впливають на фінансову діяльність? 8. Охарактеризуйте систему органів, що здійснюють фінансову діяльність. 9. Які основні
 13. Контрольні питання до розділу
  поняття посадової особи. 11. Поняття і види адміністративних правопорушень. 12. Поняття і види адміністративних
 14. Поняття і основні види угод
  основні види
 15. Контрольні запитання до розділу 3
  основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000
 16. Контрольні питання і завдання
  основні елементи грошової системи. 4. Які правові акти складають правову основу грошової си стеми? 5. Які методи регулювання грошової системи? 6. У яких формах здійснюються розрахунки в Російській Федерації? 7. Що таке «грошова реформа»? 8. У яких випадках проводиться емісія готівки? 9. Розкрийте поняття касових операцій. Які правила їх прове
 17. Контрольні запитання до розділу 6
  1. Поняття політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
© 2014-2022  yport.inf.ua