Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1280. Вільне відтворення програм для ЕОМ і баз даних. Декомпіляція програм для ЕОМ Коментар до статті 1280


1. Норми цієї статті поширюються лише на такі об'єкти, як програми для ЕОМ і бази даних, які в Російській Федерації охороняються нормами авторського права. Правовий режим програм для ЕОМ і баз даних володіє певною специфікою в порівнянні з іншими об'єктами авторських прав. У число таких особливостей входять окремі випадки вільного відтворення програм для ЕОМ і баз даних.
Відповідно до ст. 1273 ЦК РФ допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення громадянином виключно в особистих цілях правомірно оприлюдненого твору, за винятком відтворення баз даних або їх істотних частин, відтворення програм для ЕОМ, крім випадків, передбачених ст. 1280 цього Кодексу.
В основі положень коментованої статті лежать норми Директиви ЄС про правову охорону програм для ЕОМ від 14 травня 1991 р. (91/250/ЕЕС) (далі - Директива), згідно з якими виняткові права автора на запобігання несанкціонованого відтворення повинні (стосовно до програм для ЕОМ) піддаватися певним обмеженням, що дозволяє законному набувачеві здійснювати відтворення, технічно необхідне для використання цієї програми.
Як наголошується в Директиві, дії із завантаження та прогону, необхідні для використання копії програми, яка була законно придбана, і дія з корекції її помилок не можуть бути заборонені договором; причому при відсутності спеціальних положень договору, укладеного при продажу програми, будь-яке інше дію, необхідне для використання копії програми, має здійснюватися відповідно до її призначення законним набувачем цієї копії.
Особа, яка має право використовувати програму для ЕОМ, не повинно позбавлятися права здійснювати дії, необхідні для спостереження за функціонуванням, вивчення та випробування функціонування програми для ЕОМ, за умови, що ці дії не порушують авторське право на програму для ЕОМ.
Недозволене відтворення, переклад, адаптація чи переробка форми коду, в якому копія програми для ЕОМ стала доступною, є порушеннями виключних прав автора.
Проте в деяких випадках таке відтворення коду і переведення його форми в сенсі п. п. "а" і "б" ст. 4 Директиви не можна відокремити від отримання необхідної інформації для досягнення здатності до взаємодії самостійно створеної програми з іншими програмами. Тому слід вважати, що тільки в цих обмежених випадках вчинення дій по відтворенню та перекладу, вироблене особою, яка має право використовувати копію програми, або для цієї особи, є законним і відповідає практиці сумлінного використання, а тому не повинно вимагати дозволу правовласника.
Мета цього виключення полягає в тому, щоб зробити можливим з'єднання всіх компонентів системи ЕОМ, у тому числі створених різними виробниками, таким чином, щоб вони могли спільно працювати. Таке виключення з виключних прав автора не повинно використовуватися на шкоду законним інтересам правовласника або перешкоджати нормальному використанню програми.
Згідно ст. 5 Директиви при відсутності спеціальних положень контракту дії, зазначені в ст. ст. 4а та 4б, не вимагають дозволу правовласника, якщо вони необхідні законному користувачеві для використання програми для ЕОМ відповідно до її призначення, включаючи усунення помилок.
Виготовлення резервної копії особою, яка має право використовувати програму для ЕОМ, не може бути заборонено договором, якщо це необхідно для такого використання.
Особа, яка має право використовувати копію програми для ЕОМ, вправі без дозволу правовласника вивчати, досліджувати або випробовувати функціонування програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в основі будь-якого елементу програми, якщо воно при цьому здійснює будь з дій по завантаженню, відтворенню на дисплеї, прогону або запам'ятовуванню програми, які воно має право здійснювати.
Стаття 6 Директиви визначає особливості декомпіляції.
Дозвіл правовласника не потрібна, якщо відтворення коду або переведення його форми в значенні, зазначеному в ст. ст. 4а та 4б Директиви, необхідно для отримання інформації, необхідної для досягнення здатності до взаємодії незалежно створеної програми для ЕОМ з іншими програмами, при дотриманні наступних умов:
a) ці дії здійснюються ліцензіатом або іншою особою, що має право використовувати копію програми, або в їх інтересах особою, яка одержала дозвіл на здійснення цих дій;
b) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, що раніше не була візуально доступна особам, зазначеним у п. " a ";
c) ці дії обмежені частинами оригіналу програми, для яких необхідно досягти здатності до взаємодії.
Вищеназвані положення не дозволяють отриману з їх застосуванням інформацію:
a) використовувати в інших цілях, ніж досягнення здатності до взаємодії незалежно створеної програми для ЕОМ;
b) передавати іншим особам, за винятком випадків, коли це необхідно для забезпечення здатності до взаємодії незалежно створеної програми для ЕОМ;
c) використовувати для розробки, виробництва або маркетингу програми для ЕОМ , істотно схожої за її висловом, або для будь-яких інших дій, що порушують авторське право.
2. При застосуванні цієї статті судам необхідно враховувати, "що право вчинення відносно програми для ЕОМ чи бази даних дій, передбачених ст. 1280 ГК РФ, належить тільки особі, яка правомірно володіє примірником такої програми для ЕОМ чи бази даних (користувачеві).
При цьому особа, записана програму для ЕОМ чи базу даних в пам'ять ЕОМ (подп. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ), коли воно правомірно володіло екземпляром такої програми або бази даних, повинно видалити відповідну програму або базу з пам'яті належної йому ЕОМ у разі продажу або іншого відчуження примірника програми або бази.
Копія програми для ЕОМ або копія бази даних, призначена для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, коли такий екземпляр загублений, знищений або став непридатний для використання, повинна бути знищена, якщо володіння примірником цієї програми або бази даних перестало бути правомірним (подп. 2 п. 1 ст. 1280 Кодексу) "(1).
---
(1) Пункт 36 Постанови Пленуму N 5/29.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1280. Вільне відтворення програм для ЕОМ і баз даних. декомпіляція програм для ЕОМ Коментар до статті 1280 "
 1. Стаття 1280. Вільне відтворення програм для ЕОМ і баз даних. Декомпіляція програм для ЕОМ
  1. Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ чи примірником бази даних (користувач), має право без дозволу автора чи іншого правовласника та без виплати додаткової винагороди: 1) внести в програму для ЕОМ чи базу даних зміни виключно в цілях їх функціонування на технічних засобах користувача і здійснювати дії, необхідні для
 2. 2.6. Вільне використання творів
  Раніше діюче законодавство (ч. 1 п. 3 ст. 16 ЗоАП) встановлювало правило, відоме як "принцип вичерпання авторських прав" (англ. - "exhaustion", нім. - " Erschopfung "). Сенс принципу зводився до того, що поширення примірників твору могло здійснюватися без згоди автора і без виплати йому авторської винагороди, якщо екземпляри твору: - були правомірно
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 5. Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях
  1. Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення громадянином за необхідності і виключно в особистих цілях правомірно оприлюдненого твору, за винятком: (в ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 259-ФЗ) 1) відтворення творів архітектури у формі будівель і аналогічних споруд; 2) відтворення баз даних
 6. Стаття 1261. Програми для ЕОМ Коментар до статті
  1261 1. Програми для ЕОМ охороняються як об'єкти авторських прав, а саме як твори літератури. Дане положення діяло до 1 січня 2008 р. Це означає, що до програм для ЕОМ підлягають застосуванню норми про твори як про об'єктах авторських прав. Водночас ЦК України визначає спеціальні норми, які застосовуються щодо програм для ЕОМ: абз. 2 ст. 1269, подп. 1 і 9 п. 2, п. 4
 7. Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях Коментар до статті 1273
  1. Норми коментованої статті в чому повторюють положення ст. 18 Закону про авторське право і суміжні права і застосовуються за наявності таких умов: - виключно відтворення твори (поширення, доведення до загального відома не допускаються); - цілі відтворення тільки особистого характеру; - суб'єктом відтворення може бути тільки громадянин; - твір
 8. § 2. Захист нематеріальних благ
  Загальні положення. Нематеріальні блага захищаються відповідно до положень Цивільного кодексу та інших законів у випадках і в порядку, ними передбачених, а також у тих випадках і тих межах, в яких використання способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК) випливає із суті порушеного нематеріального права (блага) і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ЦК). Інакше
 9. § 1. Об'єкти авторського права
  Поняття і ознаки об'єкта авторського права. Згідно п. 1 ст. 1259 ЦК об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також способу його вираження. Крім того, з п. 3 тієї ж статті випливає, що законом охороняються як оприлюднені, так і не оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі.
 10. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  Загальні положення. В результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. На думку
© 2014-2022  yport.inf.ua