Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1280. Вільне відтворення програм для ЕОМ і баз даних. Декомпіляція програм для ЕОМ


1. Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ чи примірником бази даних (користувач), має право без дозволу автора чи іншого правовласника та без виплати додаткової винагороди:
1) внести в програму для ЕОМ чи базу даних зміни виключно в цілях їх функціонування на технічних засобах користувача і здійснювати дії, необхідні для функціонування таких програми або бази даних відповідно до їх призначення, в тому числі запис і збереження в пам'яті ЕОМ (однієї ЕОМ або одного користувача мережі), а також здійснити виправлення явних помилок , якщо інше не передбачено договором з правовласником;
2) виготовити копію програми для ЕОМ чи бази даних за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, коли такий екземпляр загублений, знищений або став непридатний для використання. При цьому копія програми для ЕОМ чи бази даних не може бути використана в інших цілях, ніж цілі, зазначені у підпункті 1 цього пункту, і має бути знищена, якщо володіння примірником таких програми або бази даних перестало бути правомірним.
2. Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ, вправі без згоди правовласника та без виплати додаткової винагороди вивчати, досліджувати або випробовувати функціонування такої програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в основі будь-якого елементу програми для ЕОМ, шляхом здійснення дій, передбачених підпунктом 1 пункту 1 цієї статті.
3. Особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ, вправі без згоди правовласника та без виплати додаткової винагороди відтворити і перетворити об'єктний код у вихідний текст (декомпілювати програму для ЕОМ) або доручити іншим особам здійснити ці дії, якщо вони необхідні для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої цією особою програми для ЕОМ з іншими програмами, які можуть взаємодіяти з комп'ютерної програми, при дотриманні наступних умов:
1) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел ;
2) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії;
3) інформація, отримана в результаті декомпіляції , може використовуватися лише для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої програми для ЕОМ з іншими програмами, не може передаватися іншим особам, за винятком випадків, коли це необхідно для досягнення здатності до взаємодії незалежно розробленої програми для ЕОМ з іншими програмами, а також не може використовуватися для розробки програми для ЕОМ, за своїм виглядом істотно схожої з комп'ютерної програми для ЕОМ, або для здійснення іншої дії, що порушує виключне право на програму для ЕОМ.
4. Застосування положень, передбачених цією статтею, не повинно завдавати шкоди використанню програми для ЕОМ чи бази даних і не повинно обмежувати законні інтереси автора або іншого правовласника.
Термін охорони виключного права на твір, передбачений статтею 1281, застосовується у випадках, коли п'ятдесятирічний термін дії авторського права чи суміжних прав не закінчився до 1 січня 1993 року (Федеральний закон від 18.12.2006 N 231 - ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1280. Вільне відтворення програм для ЕОМ і баз даних. декомпіляція програм для ЕОМ "
 1. 2.6. Вільне використання творів
  стаття Р. поміщена в рубриці "В порядку дискусії", є продовженням циклу статей, опублікованих в газеті протягом декількох місяців, носить полемічний та навчально-просвітницький характер, присвячена поточних економічних, політичних , соціальних питань та проілюстрована фрагментом листівки (назва і фотографія А.). Стосовно до цього справі зображення титульного аркуша
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. 1.5. Об'єкти авторського права
  1280 ЦК України особа, яка правомірно володіє примірником програми для ЕОМ чи примірником бази даних (користувач), має право без дозволу автора чи іншого правовласника та без виплати додаткової винагороди: - нести в програму для ЕОМ або базу даних зміни виключно в цілях їх функціонування на технічних засобах користувача і здійснювати дії, необхідні для
 4. Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях
  1280 цього Кодексу; 4) репродукування (пункт 2 статті 1275) книг (повністю) і нотних текстів; 5) відеозапису аудіовізуального твору при його публічному виконанні в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї; 6) відтворення аудіовізуального твору за допомогою професійного
 5. § 2. Захист нематеріальних благ
  вільного відвідування, чи на публічних заходах (зборах, з'їздах, конференціях, концертах, виставах, спортивних змаганнях і подібних заходах), однак за умови, що таке зображення не є основним об'єктом використання; 3) отримано в результаті позування громадянина за плату. Власне, йдеться переважно про натурника та професійних моделях, а також
 6. § 1. Об'єкти авторського права
  1280 ЦК). Наприклад, з позицій авторського права неприпустимо несанкціоноване правовласником включення до складу одного музичного твору фрагментів з іншого музичного твору (так званих семплів), оскільки подібні дії за змістом закону не охоплюються таким дозволеним способом використання, як цитування. Проблема охорони окремих елементів твору як
 7. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  1280 ЦК). Створювані в результаті творчої переробки твори є новими об'єктами авторського права. Але їх використання може здійснюватися лише за згодою авторів оригінальних творів. Як правило, дача автором згоди на переробку означає і його згоду на використання створеного в результаті переробки нового твору. Однак автор може залишити за собою право
 8. § 4. Авторські договори
  стаття (ст. 1287 ЦК). Постановочний договір укладається тоді, коли основним способом використання твору є його публічне виконання. Він полягає у відношенні драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів, які використовуються театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками, концертними організаціями і т.д.)
 9. 1.1. Історія становлення і розвитку авторського права і суміжних прав
  вільний переклад зарубіжних творів). Закон діяв аж до його скасування в 1917 р., коли був прийнятий цілий ряд декретів ЦВК і РНК, багато з яких були направлені на встановлення державної монополії на твори науки, літератури і мистецтва. Так, наприклад, Декрет ЦВК від 29 грудня 1917 "Про державний видавництві" закріпив право оголошувати державну монополію
 10. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  вільного доступу в приміщення франчайзі в узгоджений час, в звичайні робочі дні та в розумні години роботи для перевірки франчайзором відповідності дій франчайзі умовами угоди і стандартам франчайзора з контролю якості; задоволенні розумних прохань франчайзора або його належним чином уповноваженого представника та в доведенні до них інформації, що відноситься до ділової
© 2014-2022  yport.inf.ua